Պարզ որոնում Ընդլայնված որոնում
Փաստաթղթի տիպ
Ընդունող մարմին
  Ընդունման տարին

Մասնակի

Ամբողջական

Բառասկզբում

Բոլորը

Որևէ մեկը
 

Մասնակի

Ամբողջական

Բառասկզբում
Փաստաթղթի տիպ
Ընդունող մարմին
Ստորագրող Մարմին
Վավերացնող Մարմին
 
Ընդունման ամսաթիվ
 -
Ստորագրման ամսաթիվ
 -
Վավերացման ամսաթիվ
 -
Ուժի մեջ է մտել
 -
Ուժը կորցրել է
 -
Սկզբաղբյուր
Գործող ակտերի վերջին տեսքը
ԼՂՀ Օրենսգրքեր
1. ԼՂՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-209,      Ընդունված է: 30.04.2002,     Ուժի մեջ է: 11.06.2002  -   Գործում է
2. ԼՂՀ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-82,      Ընդունված է: 26.11.2003,     Ուժի մեջ է: 29.03.2004  -   Գործում է
3. ԼՂՀ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-310,      Ընդունված է: 27.09.2006,     Ուժի մեջ է: 20.11.2006  -   Գործում է
4. ԼՂՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-77-Ն,      Ընդունված է: 17.12.2008,     Ուժի մեջ է:   -   Գործում է
5. ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-75-Ն,      Ընդունված է: 17.12.2008,     Ուժի մեջ է: 01.01.2009  -   Գործում է
6. ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-76-Ն,      Ընդունված է: 17.12.2008,     Ուժի մեջ է: 01.01.2009  -   Գործում է
7. ԼՂՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-13-Ն,      Ընդունված է: 29.03.2012,     Ուժի մեջ է: 01.05.2012  -   Գործում է
8. ԼՂՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-17-Ն,      Ընդունված է: 25.04.2013,     Ուժի մեջ է: 01.07.2013  -   Գործում է
9. ԱՀ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-61-Ն,      Ընդունված է: 27.11.2013,     Ուժի մեջ է: 01.01.2014  -   Գործում է
10. ԼՂՀ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-38-Ն,      Ընդունված է: 29.10.2014,     Ուժի մեջ է: 01.01.2015  -   Գործում է
11. ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-8-Ն,      Ընդունված է: 24.02.2016,     Ուժի մեջ է: 02.05.2016  -   Գործում է
12. ԱՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 
Օրենսգիրք    ՀՕ-11-Ն,      Ընդունված է: 21.07.2017,     Ուժի մեջ է: 07.09.2017  -   Գործում է