Համարը 
N 419
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.11.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԹՈՂՔԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՀԱՄԱՐ ՋՐԻ ԱՆՎԵՐԱԴԱՐՁ ՎԵՐՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

"16" նոյեմբերի 2004թ.

 N 419

ք.Ստեփանակերտ

 

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԹՈՂՔԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՀԱՄԱՐ ՋՐԻ ԱՆՎԵՐԱԴԱՐՁ ՎԵՐՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 14-րդ կետի՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

Հաստատել էկոլոգիական թողքերի և մակերևութային հոսքի հատվածում յուրաքանչյուր ջրային ռեսուրսի համար ջրի անվերադարձ վերցման սահմանային թույլատրելի ծավալների որոշման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

2004թ. նոյեմբերի "16"-ի

թիվ 419 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԹՈՂՔԵՐԻ ԵՎ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍԻ ՀԱՄԱՐ ՋՐԻ ԱՆՎԵՐԱԴԱՐՁ ՎԵՐՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է թողքերի և մակերևութային հոսքի հատվածում յուրաքանչյուր ջրային ռեսուրսի համար ջրօգտագործման նպատակով ջրի անվերադարձ վերցման սահմանային թույլատրելի ծավալների որոշման կարգը:

2. Մակերևութային հոսքի հատվածում յուրաքանչյուր ջրային ռեսուրսի համար էկոլոգիական թողքի չափը հաշվարկվում է յուրաքանչյուր ջրային ռեսուրսի համար բազմամյա դիտարկումների 95 տոկոս ապահովվածության նվազագույն ելքի 75 տոկոսի չափով:

3. Էկոլոգիական թողքերի հաշվարկման համար սույն կարգի 2-րդ կետում նշված եղանակով սահմանված չափերը կիրառելի են մինչև ջրի ազգային ծրագրի շրջանակներում յուրաքանչյուր ջրային ռեսուրսի համար ջրի անվերադարձ վերցման սահմանային թույլատրելի ծավալների սահմանումը:

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. Գրիգորյան