Համարը 
N 403
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.11.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

"16" նոյեմբերի 2004թ.

N 403

ք.Ստեփանակերտ

 

ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 8-րդ կետին համապատասխան՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

Հաստատել հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների դասակարգումը՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա.ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

2004թ. նոյեմբերի "16"-ի

թիվ 403 որոշման

 

Դ Ա Ս Ա Կ Ա Ր Գ ՈՒ Մ

 

ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ

 

Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքները դասակարգվում են՝

 

1. Ըստ գործառնական (ֆունկցիոնալ) նշանակության՝

Ջրամբարներ, այդ թվում՝ պատվարներ և ջրհեռ կառուցվածքներ

Օրվա կարգավորման ջրավազաններ

Հիդրոտեխնիկական թունելներ (ճնշումային և ոչ ճնշումային)

Ջրատարներ, այդ թվում՝ ջրաթեք (դերիվացիոն) ջրանցքներ, ջրագծեր, ջրանցույցներ (ակվեդուկներ), դյուկերներ, ճնշումային խողովակաշարեր

Ջրառ կառուցվածքներ, այդ թվում՝ ջրընդունիչներ, աղբյուրաշենքեր (կապտաժներ)

Ջրային կայաններ (պոմպակայաններ) և հիդրոկայաններ

Մաքրման կայաններ, այդ թվում՝ տղմազտարաններ

Խորքային և արտեզյան հորեր

Հավաքիչ (կոլեկտոր)-ցամաքուրդային համակարգ և մելիորատիվ նշանակության կառուցվածքներ

Հակասելավային կառուցվածքներ

Ջրարգելակներ (շլյուզներ)

Ջրաչափական դիտակետեր

 

2. Ըստ կարևորության՝

Միջպետական

Հանրապետական

Շրջանային

Համայնքային

Գերատեսչական

Անձնական

 

3. Ըստ հնարավոր վթարի վտանգավորության աստիճանի՝

Բարձր ռիսկային

Ռիսկային

Միջին ռիսկային

Ցածր ռիսկային

Անվտանգ

 

4. Ըստ օգտագործման՝

Համալիր

Անջատ

Օգտագործման լիարժեքության աստիճանի

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. Գրիգորյան