Համարը 
ՀՕ-80-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
Միասնական կայք 2022.11.01-2022.11.30 Պաշտոնական հրապարակման օրը 11.11.2022
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ Ազգային Ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
27.10.2022
Ստորագրող մարմինը 
ԱՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.11.2022
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.11.2022
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԱՀ ՕՐԵՆՔԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

 

Ընդունված է 2022 թվականի

հոկտեմբերի 27-ին

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. 2017 թվականի հուլիսի 21-ի Դատական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 12-րդ հոդվածի 8-րդ մասում, 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում և 132-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագրում» բառերը փոխարինել «http://arlexis.am կայքում» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 38-րդ հոդվածի 1-ին, 90-րդ հոդվածի 3-րդ մասերից, 144-րդ հոդվածից, 147-րդ հոդվածի 2-րդ, 153-րդ հոդվածի 8-րդ մասերից, 154-րդ հոդվածից, 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության» բառերը, իսկ 67-րդ հոդվածի 5-րդ մասից՝ «Արցախի Հանրապետության» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում և 142-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական» և «Լեռնային Ղարաբաղի աշխատանքային» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «Քրեական» և «Աշխատանքային» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

     

2022թ. նոյեմբերի 8

Ստեփանակերտ

ՀՕ-80-Ն

    

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 11 նոյեմբերի 2022 թվական