Համարը 
N 20-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2017.12.15/23(337)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ դատարանների նախագահների խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
14.12.2017
Ստորագրող մարմինը 
ԱՀ դատարանների նախագահների խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.12.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԱՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ՈՐՈՇՈՒՄ № 20-Ն

 

ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության դատական օրենսգրքի 81-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 15-րդ կետով և 150-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհուրդը

 

ՈՐՈՇԵՑ

 

1. Հաստատել ««Արցախի Հանրապետության դատական կարգադրիչների ծառայություն» Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտ» պետական կառավարչական հիմնարկի առանձնացված ստորաբաժանման հաստիքների քանակը և պաշտոնների անվանացանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատարանների նախագահների խորհրդի 2011թ. դեկտեմբերի 28-ի «Դատական կարգադրիչների ծառայության հաստիքների քանակը և պաշտոնների անվանացանկը հաստատելու մասին» № 16-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ն.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

 

14 դեկտեմբերի 2017թ.

ք. Ստեփանակերտ

 

 

 

 

Հավելված

Արցախի Հանրապետության

դատարանների նախագահների խորհրդի

2017թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 20-Ն որոշման

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ

ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

ԵՎ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ

 

ՀՀ

Պաշտոնների անվանումը

(հաստիք)

Հաստիքների

քանակը

Պաշտոնների

խումբը

Պաշտոնների

ենթախումբը

1

Արցախի Հանրապետության

դատական կարգադրիչների

ծառայության պետ

1

գլխավոր

առաջին

2

Արցախի Հանրապետության

դատական կարգադրիչների

ծառայության ավագ մասնագետ

2

առաջատար

առաջին

3

(գործողությունը դադարեցվել է 30.11.21 N 4-Ն)    

4

Արցախի Հանրապետության

դատական կարգադրիչների

ծառայության դատական

կարգադրիչ

18

կրտսեր

առաջին

(Հավելվածը փոփ. 27.12.19 N14-Ն, 01.10.21 N2-Ն, 30.11.21 № 4-Ն, 03.10.22թ. N2)

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Գ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ