Համարը 
N 31-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԱՀՊՏ 2020.01.17/01(392)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.01.2020
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔԻ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի

 

ՀԱՄԱՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ, ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ

 ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔԻ

 ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

N 31-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, 72-րդ և 75-րդ հոդվածներով՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել

1) ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրության ձևը՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) ընտրական տեղամասում քվեարկության արդյունքների արձանագրությունից քաղվածքի ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի,

3) տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների և ընտրությունների քվեարկության արդյունքների արձանագրության ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի,

4) համապետական ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքների և ընտրությունների քվեարկության արդյունքների արձանագրության ձևը` համաձայն N 4 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

        

2020 թվականի հունվարի 16

ք. Ստեփանակերտ

    

 

 

     

Հավելված N 1

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 31-Ն որոշման

     

Ձև

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

_____________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նշվում է ընտրության անվանումը1

 

______________________________________

նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Արձանագրություն

___________________ շրջան, ______________________ համայնք

N __/__ ընտրական տեղամասում _____________________ ընտրության քվեարկության արդյունքների

նշվում է ընտրության անվանումը

 

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով տեղամասում քվեարկության արդյունքները, արձանագրում է

 

Վերահաշվարկի արդյունքում

ՏարԸՀ-ն արձանագրում է

Ընտրողների թիվը (Ը)

Քվեարկության մասնակիցների 

թիվը(Մ)

(Ը)

(Մ)

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում

1

1

                  

Ըստ գտնվելու վայրի (այդ թվում՝ հենաշարժական հաշմանդամություն ունեցողներ, ՏԸՀ անդամներ) ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում2

2

 

2

   

Հաշվառում չունեցող ընտրողների

լրացուցիչ ցուցակում2

3

3

   

Ոստիկանության ծառայողների

 լրացուցիչ ցուցակում2

4

4

   

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում2

5

5

   

Ընտրողների հիմնական ցուցակում

6

6

   

Ընդհանուր թիվը (1-6 տողերի թվերի գումարը)

       

Հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը

    

Մարված (չօգտագործված) քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը (հավասար է չօգտագործված քվեաթերթիկների թվի և ոչ ճիշտ լրացված կամ վնասված և հետ տված քվեաթերթիկների

թվերի գումարին)

   

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը

   

____________________

1 Նշվում են «Հանրապետության Նախագահի» կամ «Ազգային ժողովի» կամ «համայնքի ղեկավարի» կամ «համայնքի ավագանու անդամի» բառերը:

2 Տողը նշվում է «Հանրապետության Նախագահի» և «Ազգային ժողովի» ընտրությունների դեպքում:

 

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության (կուսակցությունների

դաշինքի) անվանումը

(լրացվում է ըստ քվեաթերթիկի հերթականության)

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

 

Վերահաշվարկի տվյալները

 

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկներիթիվը

(տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում)

   

Անճշտությունների գումարային չափը

   

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է միայն ԱՀ ԸՕ 69-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված կարգով կազմված լրացուցիչ արձանագրության (արձանագրությունների)

հիման վրա)

   

 

Արձանագրությունում տվյալները լրացվում են թվերով և տառերով

 

 

Ազգանուն,անուն, հայրանուն

ստորագրություն

      

Ազգանուն,անուն, հայրանուն

ստորագրություն

Հանձնաժողովի նախագահ՝

         

Նախագահի տեղակալ`

            

Քարտուղար՝

           

Անդամներ՝

         

 

Առարկության (հատուկ կարծիքի) համար

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Կ.Տ.

Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20    թ., ժամը____-ին:

 

 

ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ

_______________ տարածքային ընտրական հանձնաժողովում արձանագրությունն ընդունվել է

«____» ________ 20    թ., ժամը____-ին:

 

Կ.Տ.

Հանձնաժողովի նախագահ_____________

ստորագրություն

Վերահաշվարկ իրականացրած ՏարԸՀ անդամների կազմը

 

Ազգանուն,անուն,հայրանուն

ստորագրություն

         

Ազգանուն,անուն, հայրանուն

ստորագրություն

         
              
           
         

 

Կ.Տ.

Վերահաշվարկի արդյունքներն արձանագրվել են «____» ___________ 20    թ., ժամը____-ին:

 

 

     

Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 31-Ն որոշման

     

Ձև

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

նշվում է ընտրության անվանումը

     

«____»_______________________20    թ.

նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Քաղվածք

___________________ շրջան, ______________________ համայնք

N_____/_____ ընտրական տեղամասում

_____________________________________

քվեարկության արդյունքների արձանագրությունից

նշվում է ընտրության անվանումը

 

 

Ընտրողների թիվը (Ը)

Քվեարկության մասնակիցների թիվը (Մ)

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում

1

1

Ըստ գտնվելու վայրի (այդ թվում՝ հենաշարժական հաշմանդամություն ունեցողներ, ՏԸՀ անդամներ) ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում1

2

2

Հաշվառում չունեցող ընտրողների

լրացուցիչ ցուցակում1

3

3

Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակում1

4

4

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում1

5

5

Ընտրողների հիմնական ցուցակում

6

6

Ընդհանուր թիվը (1-6 տողերի թվերի գումարը)

   

Հանձնաժողովին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը

 

Մարված (չօգտագործված) քվեաթերթիկների

ընդհանուր թիվը

 

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը

 

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը (լրացվում է ըստ քվեաթերթիկի հերթականության)

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

(տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում)

 

Անճշտությունների գումարային չափը

 

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է միայն ԱՀ ԸՕ 69-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված կարգով կազմված լրացուցիչ արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա)

 

 

Արձանագրությունը ստորագրել են հանձնաժողովի __________ անդամ, առարկություն (հատուկ

կարծիք) ներկայացրել են ___________________________ անդամ:

 

Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20    թ., ժամը____-ին:

 

Հանձնաժողովի նախագահ՝ ____________________________________________________

ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն

Հանձնաժողով քարտուղար՝____________________________________________________

ազգանուն, անուն, հայրանուն ստորագրություն

Կ.Տ.

________________________________________

1 Տողը նշվում է «Հանրապետության Նախագահի» և «Ազգային ժողովի» ընտրությունների դեպքում:

 

 

     

Հավելված N 3

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 31-Ն որոշման

     

Ձև

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

նշվում է ընտրության անվանումը1

«____» __________________20    թ.

նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Արձանագրություն

____________________________ ընտրությունների քվեարկության արդյունքների

նշվում է ընտրության անվանումը

_________________________________________________________________

նշվում է «Նախնական» բառը քվեարկության նախնական արդյունքների դեպքում

 

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է

 

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը

 

Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը

 

Համայնքում ընտրողների ընդհանուր թիվը

 

Քվեարկության մասնակիցների թիվը

 

ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը

 

ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը

 

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը

 

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը

(լրացվում է ըստ քվեաթերթիկի հերթականության)

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

(տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում)

 

Անճշտությունների գումարային չափը

 

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է միայն ԱՀ ԸՕ 69-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված կարգով կազմված լրացուցիչ արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա)

 

 

Հանձնաժողովի նախագահ`

 

___________________________

ազգանուն, անուն,հայրանուն

_________________________

ստորագրություն

       

Նախագահի տեղակալ`

 

___________________________________________________

Քարտուղար`

 

___________________________________________________

Անդամներ

 

___________________________________________________

   

___________________________________________________

   

___________________________________________________

Կ.Տ.

___________________________________________________

 

Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20    թ., ժամը____-ին:

___________

1 Նշվում են «համայնքի ղեկավարի» կամ «համայնքի ավագանու անդամի» բառերը:

 

 

     

Հավելված N 4

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 31-Ն որոշման

     

Ձև

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

նշվում է ընտրության անվանումը1

 

«____» __________________20    թ.

նշվում է քվեարկության օրը, ամիսը, տարեթիվը

 

Արձանագրություն

____________________________ ընտրությունների քվեարկության արդյունքների

նշվում է ընտրության անվանումը

__________________________________________________________________

նշվում է «Նախնական» բառը քվեարկության նախնական արդյունքների դեպքում

 

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արձանագրում է

 

Քվեարկության օրն ընտրական տեղամասերում կազմված ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը

 

Ըստ գտնվելու վայրի (այդ թվում՝ հենաշարժական հաշմանդամություն ունեցողներ, ՏԸՀ անդամներ) ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը2

 

Հաշվառում չունեցող ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը 2

 

Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը2

 

Ստացիոնար բուժհաստատության ընտրողների լրացուցիչ ցուցակների ընտրողների թիվը2

 

Ընտրողների հիմնական ցուցակների ընտրողների թիվը

 

Ընտրողների ընդհանուր թիվը

 

Քվեարկության մասնակիցների թիվը

 

ՏԸՀ-ներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը

 

ՏԸՀ-ներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը

 

Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը

 

Թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը կամ կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը (լրացվում է ըստ քվեաթերթիկի հերթականության)

Կողմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

Թեկնածուին դեմ քվեարկված քվեաթերթիկների թիվը

(տողը նշվում է մեկ թեկնածու քվեարկվելու դեպքում)

 

Անճշտությունների գումարային չափը

 

Չսահմանված նմուշի քվեաթերթիկների թիվը (լրացվում է միայն ԱՀ ԸՕ 69-րդ հոդվածի 10-րդ մասով նախատեսված կարգով կազմված լրացուցիչ արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա)

 

 

Հանձնաժողովի նախագահ`

 

___________________________

ազգանուն, անուն,հայրանուն

_________________________

ստորագրություն

       

Նախագահի տեղակալ`

 

___________________________________________________

Քարտուղար`

 

___________________________________________________

Անդամներ

 

___________________________________________________

   

___________________________________________________

   

___________________________________________________

Կ.Տ.

___________________________________________________

Արձանագրությունը կազմվել է «____» ___________ 20    թ., ժամը____-ին:

___________

1 Նշվում են «Հանրապետության Նախագահի» կամ «Ազգային ժողովի» բառերը:

2 Տողը նշվում է «Հանրապետության Նախագահի» և «Ազգային ժողովի» ընտրությունների դեպքում: