Համարը 
N 23-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԱՀՊՏ 2020.01.17/01(392)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.01.2020
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՆ, ԼԻԱԶՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՎՍՏԱՀՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ, ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻՆ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒՆ ՏՐՎՈՂ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի

 

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻՆ, ԼԻԱԶՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ, ՎՍՏԱՀՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ,

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ՊԱՏԳԱՄԱՎՈՐԻՆ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒՆ

ՏՐՎՈՂ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

N 23-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ, 11-րդ և 16-րդ կետերով, 52-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել.

1) Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների (կուսակցությունների դաշինքների) ընտրական ցուցակներում ընդգրկված պատգամավորի թեկնածուների վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 2 հավելվածի,

3) Հանրապետության նախագահի թեկնածուի, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի), համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների լիազոր ներկայացուցիչների վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 3 հավելվածի,

4) Հանրապետության նախագահի թեկնածուի, Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի), համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամի թեկնածուների վստահված անձանց վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 4 հավելվածի,

5) տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի, հանձնաժողովի քարտուղարի և հանձնաժողովի անդամի վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 5 հավելվածի,

6) տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, նախագահի տեղակալի, հանձնաժողովի քարտուղարի և հանձնաժողովի անդամի վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 6 հավելվածի,

7) Հանրապետության նախագահի, Ազգային ժողովի պատգամավորի, համայնքի ղեկավարի և համայնքի ավագանու անդամի վկայականների ձևերը՝ համաձայն N 7 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

              

2020 թվականի հունվարի 16

ք.Ստեփանակերտ

   

 

 

     

Հավելված N 1

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման

 

 

     

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2425

 

     

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2426

 

     

Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման

 

     

Ձև

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2428

 

     

Հավելված N 3

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման

 

     

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2429

 

     

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2431

 

 

     

Հավելված N 4 

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման

 

     

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2433

 

     

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2434

 

     

Հավելված N 5 

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման

 

     

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2435

 

     

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2436

 

     

Ձև N 3

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2437

 

     

Ձև N 4

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2438

 

     

Հավելված N 6 

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման

 

     

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2439

 

     

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2440

 

     

Ձև N 3

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2441

 

     

Ձև N 4

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2442

 

     

Հավելված N 7 

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 23-Ն որոշման

 

     

Ձև N 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2443

 

     

Ձև N 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2444

 

     

Ձև N 3

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2445

 

     

Ձև N 4

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_2446