Համարը 
ՀՕ-10-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2011.04.08/07(169)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ Ազգային Ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
23.03.2011
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.04.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.04.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼՂՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2011 թվականի

մարտի 23-ին

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի հունիսի 16-ի ՀՕ-15 օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված թիվ 2 հավելվածի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների և բնակավայրերի ցանկի «2.8. Քաշաթաղի շրջանի համայնքները և բնակավայրերը» բաժնում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) 2-րդ տողից հանել «Արցախամայր գյուղ» և «Վանատուն գյուղ» բառերը.

2) 3-րդ տողից հանել «Բարդութաղ գյուղ» և «Դալք գյուղ» բառերը.

3) 6-րդ տողից հանել «Մելիքահող գյուղ» բառերը.

4) 7-րդ տողից հանել «Սուարաս գյուղ» բառերը.

5) 9-րդ տողից հանել «Թովմասար գյուղ» բառերը.

6) 11-րդ տողից հանել «Զորախաչ գյուղ» բառերը.

7) 13-րդ տողից հանել «Արտաշատ գյուղ» և «Հախնազար գյուղ» բառերը.

8) 18-րդ տողից հանել «Նորաբերդ գյուղ» բառերը.

9) 19-րդ տողից հանել «Կատոս գյուղ» և «Ուխտաձոր գյուղ» բառերը.

10) 31-րդ տողից հանել «Անտառամեջ գյուղ» բառերը.

11) 36-րդ տողից հանել «Վարազգոմ գյուղ» բառերը.

12) 39-րդ տողից հանել «Բուդաղաձոր գյուղ», «Զորացիք գյուղ», «Հաթամաշեն գյուղ» և «Սիս գյուղ» բառերը.

13) 42-րդ տողից հանել «Բոխոչոխ գյուղ» բառերը.

14) 44-րդ տողից հանել «Արջաձոր գյուղ» և «Մեղրաշեն գյուղ» բառերը.

15) 50-րդ տողից հանել «Ամուտեղ գյուղ» բառերը.

16) 2 -րդ տողը լրացնել «Գրհամ գյուղ» և «Սպիտակաշեն գյուղ» բառերով.

17) 28-րդ տողը լրացնել «Անդոկաբերդ գյուղ», «Բարկուշատ գյուղ», «Դողար գյուղ» և «Վանանդ գյուղ» բառերով.

18) 38-րդ տողը լրացնել «Վարդուտ գյուղ» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

1 ապրիլի 2011թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-10-Ն