Համարը 
N 409
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ-ում չի հրապարակվել
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.11.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՑԱՄԱՔՈՒՐԴԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

"16" նոյեմբերի 2004թ.

N 409

 ք.Ստեփանակերտ

 

ՑԱՄԱՔՈՒՐԴԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 30-րդ կետին համապատասխան՝ ԼՂՀ կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

Հաստատել ցամաքուրդային ջրերի օգտագործման կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

ԼՂՀ վարչապետ

Ա. Դանիելյան 

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

2004թ. նոյեմբերի 16-ի

թիվ 409 որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՑԱՄԱՔՈՒՐԴԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են ԼՂՀ-ում ցամաքուրդային ջրերի օգտագործման հետ կապված պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների միջև հարաբերությունները:

2. Սույն կարգում օգտագործվող հասկացություններն ունեն հետևյալ իմաստները՝

ցամաքուրդային (դրենաժային) համակարգ՝  գրունտային ջրերի մակարդակն իջեցնող և դրանց հեռացման համար անցկացվող բաց ջրանցքների, փակ ցամաքուրդների (դրենաժներ), չորացման հողերի և համապատասխան կառուցվածքների համակարգ,

ցամաքուրդային ջրեր՝ ցամաքուրդային համակարգով հեռացվող ջրեր,

դիմհար՝ ջրառի իրականացման նպատակով ստեղծված արհեստական պատնեշ:

3. Ցամաքուրդային ջրերի օգտագործումը, բացառությամբ ազատ ջրօգտագործման դեպքերի, իրականացվում է ջրօգտագործման թույլտվության հիման վրա: Ջրառի իրականացման տեխնիկական պայմանները համաձայնեցվում են ցամաքուրդային համակարգը շահագործող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի հետ:

4. Ցամաքուրդային ջրեր օգտագործողը վճարում է բնօգտագործման վճար ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5. Արգելվում է ցամաքուրդային համակարգերից ջրօգտագործումը դիմհարներ ստեղծելու միջոցով:

6. Ցամաքուրդային ջրեր օգտագործողը ջրօգտագործման ընթացքում իր կողմից ցամաքուրդային համակարգին պատճառված վնասը հատուցում է սեփական միջոցների հաշվին:

7. Ցամաքուրդային ջրերի օգտագործումն իրականացվում է պայմանագրային հիմունքներով՝ ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված ոռոգման ջրի մատակարարման և օգտագործման կանոններով սահմանված կարգով:

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. Գրիգորյան