Համարը 
N 30-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԱՀՊՏ 2020.01.17/01(392)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.01.2020
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ

ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

N 30-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով և 59-րդ հոդվածով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել.

1) Հանրապետության նախագահի ընտրությունների քվեաթերթիկի ձևերը՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) Հանրապետության նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեաթերթիկի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի,

3) Ազգային ժողովի ընտրությունների քվեաթերթիկի ձևը` համաձայն N 3 հավելվածի,

4) համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու անդամների ընտրությունների քվեաթերթիկների ձևերը` համաձայն N 4 և N 5 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

        

2020 թվականի հունվարի 16

ք. Ստեփանակերտ

    

 

 

     

Հավելված N 1

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման

 

     

Ձև 1

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

     

Կ.Տ.

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ*

     

«____»____________ 20   թ.

 

Ընտրողը նշում է կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի դատարկ քառանկյունում, ում կողմ է քվեարկում:

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով:

 

Նշումի

համար

Նշվում է թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը

 

Նշվում է առաջադրող կուսակցության

(կուսակցությունների դաշինքի)

 անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը

 

          

2

Նշվում է թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության

(կուսակցությունների դաշինքի)

 անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը

 

        

Նշվում է թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության

(կուսակցությունների դաշինքի)

 անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը

 
            

* Քվեաթերթիկում թեկնածուի հերթական համարը որոշվում է Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով:

 

     

Ձև 2

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

     

Կ.Տ.

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ

     

«____»____________ 20    թ.

 

Ընտրողը, եթե կողմ է քվեարկելու, նշում է կատարում «Կողմ եմ» բառերի, եթե դեմ՝ «Դեմ եմ» բառերի դիմացի դատարկ քառանկյունում:

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով:

 

Նշվում է թեկնածուի

ազգանունը, անունը,

 հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության

(կուսակցությունների դաշինքի) անվանումը, իսկ

ինքնաառաջադրման դեպքում` ինքնաառաջադրում բառը

 

Նշումի

համար

    

 

 

Նշումի համար

Կողմ եմ 

   
          
           

Դեմ եմ

   
          

 

 

     

Հավելված N 2

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման

 

     

Ձև

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

 

     

Կ.Տ.

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ*

     

«____»____________ 20    թ.

 

Ընտրողը նշում է կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի դատարկ քառանկյունում, ում կողմ է քվեարկում:

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով:

 

Նշումի

համար

1

 

Նշվում է թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը

 

Նշվում է առաջադրող կուսակցության

(կուսակցությունների դաշինքի)

 անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը

          

 

 

2

Նշվում է թեկնածուի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության

(կուսակցությունների դաշինքի)

 անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը

 

        

* Քվեաթերթիկում թեկնածուի հերթական համարը որոշվում է Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով:

 

 

     

Հավելված N 3

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման

 

     

Ձև

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

     

Կ.Տ.

 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ*

     

«____»____________ 20    թ.

 

Ընտրողը նշում է կատարում այն կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) անվանման դիմացի դատարկ քառանկյունում, ում կողմ է քվեարկում:

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով:

 

Նշումի

համար

1

Նշվում է

կուսակցության

(կուսակցությունների

դաշինքի) անվանումը

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջի երեք թեկնածուների ազգանունները,

անունները, հայրանունները

 

          

 

2

Նշվում է

կուսակցության

(կուսակցությունների

դաշինքի) անվանումը

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջի երեք թեկնածուների ազգանունները, անունները, հայրանունները

           

 

3

Նշվում է

կուսակցության

(կուսակցությունների

դաշինքի) անվանումը

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջի երեք թեկնածուների ազգանունները, անունները, հայրանունները

          

  

4

Նշվում է

կուսակցության

(կուսակցությունների

դաշինքի) անվանումը

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջի երեք թեկնածուների ազգանունները, անունները, հայրանունները

          

   

 

5

Նշվում է

կուսակցության

(կուսակցությունների

դաշինքի) անվանումը

Նշվում է ընտրական ցուցակի առաջի երեք թեկնածուների ազգանունները, անունները, հայրանունները

 

        

* Քվեաթերթիկում կուսակցության (կուսակցությունների դաշինքի) հերթական համարը որոշվում է Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով:

 

 

     

Հավելված N 4

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման

 

     

Ձև

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

________________________ ՇՐՋԱՆԻ

__________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

նշվում է համայնքի և ընտրության անվանումը

 

     

Կ.Տ.

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ*

     

«____»____________ 20    թ.

 

Ընտրողը նշում է կատարում այն թեկնածուի անվան դիմացի դատարկ քառանկյունում, ում կողմ է քվեարկում:

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով:

 

Նշումի

համար

1

Նշվում է համայնքի ղեկավարի

 կամ ավագանու անդամի

 թեկնածուի ազգանունը,

անունը, հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում` ինքնաառաջադրում բառը

 

          

 

      

2

Նշվում է համայնքի ղեկավարի

 կամ ավագանու անդամի

 թեկնածուի ազգանունը,

անունը, հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում` ինքնաառաջադրում բառը

          

      

3

Նշվում է համայնքի ղեկավարի

 կամ ավագանու անդամի

 թեկնածուի ազգանունը,

անունը, հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում` ինքնաառաջադրում բառը

          

   

   

4

Նշվում է համայնքի ղեկավարի

 կամ ավագանու անդամի

 թեկնածուի ազգանունը,

անունը, հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում` ինքնաառաջադրում բառը

          

 

 

5

Նշվում է համայնքի ղեկավարի

 կամ ավագանու անդամի

 թեկնածուի ազգանունը,

անունը, հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում` ինքնաառաջադրում բառը

 

          

* Քվեաթերթիկում թեկնածուի հերթական համարը որոշվում է Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ սահմանված կարգով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով:

 

 

Հավելված N 5

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 30-Ն որոշման

 

     

Ձև

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

_________________________ ՇՐՋԱՆԻ

___________________________________________ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

նշվում է համայնքի և ընտրության անվանումը

 

ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿ

 

     

Կ.Տ.

     

«____»____________ 20    թ.

 

Ընտրողը, եթե կողմ է քվեարկելու, նշում է կատարում «Կողմ եմ» բառերի, եթե դեմ՝ «Դեմ եմ» բառերի դիմացի դատարկ քառանկյունում:

Նշումը կատարվում է միայն V ձևի նշանով:

 

Նշվում է համայնքի ղեկավարի թեկնածուի ազգանունը,

անունը, հայրանունը

Նշվում է առաջադրող կուսակցության

անվանումը, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում`ինքնաառաջադրում բառը

 

Նշումի

համար

    

 

 

Նշումի համար

Կողմ եմ 

    
          
           

Դեմ եմ