Համարը 
N 29-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԱՀՊՏ 2020.01.17/01(392)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.01.2020
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՒ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՈՒ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

N 29-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով և 54-րդ հոդվածի 1-ին մասով՝ Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել ընտրական փաստաթղթերի ու պարագաների հանձնման և ընդունման վերաբերյալ ստացականների ձևերը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

 

Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

     

2020 թվականի հունվարի 16

   

ք. Ստեփանակերտ

    

 

 

     

Հավելված

Արցախի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

2020 թվականի հունվարի 16-ի N 29-Ն որոշման

 

Ձև 1

Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին ընտրական

փաստաթղթերի ու պարագաների հանձնման

__________________________________________________

N ____ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին

հատկացվեց.

քվեաթերթիկներ_________________________________հատ

արձանագրության ձևաթղթեր_______________________հատ

արձանագրությունից քաղվածքի ձևաթղթեր ____________հատ

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիք ________հատ

քվեախցիկներ __________________________________հատ

քվեատուփ _____________________________________հատ

շրջիկ արկղ ____________________________________հատ

ընդհանուր փաթեթ

(կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկ)______________հատ

ընտրողների ցուցակների փաթեթ (փոքր պարկ)________հատ

գրենական և այլ անհրաժեշտ պարագաներ:

 

_______տարածքային ընտրական

հանձնաժողովի նախագահ՝

             

______________________

ստորագրություն

     

Տեղամասային ընտրական

հանձնաժողովի նախագահ՝

 

______________________

ստորագրություն

 

Կ.Տ

                

«____» ____________ 20 թ.

 
   

 

Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին ընտրական

փաստաթղթերի ու պարագաների հանձնման

__________________________________________________

N ______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովին

հատկացվեց.

քվեաթերթիկներ______________________________հատ

արձանագրությանձևաթղթի_____________________հատ

արձանագրությունից քաղվածքի ձևաթղթ___________հատ

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովիկնիք______հատ

քվեախցիկներ _______________________________հատ

քվեատուփ __________________________________հատ

շրջիկ արկղ _________________________________հատ

ընդհանուր փաթեթ

(կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկ)____________ հատ

ընտրողների ցուցակների փաթեթ (փոքր պարկ)_______հատ

գրենական և այլ անհրաժեշտ պարագաներ:

 

______տարածքային ընտրական

հանձնաժողովի նախագահ՝

             

_______________________

ստորագրություն

     

Տեղամասային ընտրական

հանձնաժողովի նախագահ՝

 

_______________________

ստորագրություն

 

Կ.Տ

                

«____» ____________ 20 թ.

 

Ձև 2

Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովից ընտրական

փաստաթղթերի ու պարագաների ընդունման

________________________________________________

N ______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի

նախագահից ընդունվեց.

ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը

(կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկը)

ընտրողների ցուցակների փաթեթը (փոքր պարկը)

քվեարկության արդյունքների արձանագրության 2 օրինակը

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը

քվեախցիկ ___________________________հատ

քվեատուփ ___________________________հատ

շրջիկ արկղ ___________________________հատ

 

Հանձնեց՝ N _______ տեղամասային

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ՝

           

_______________

ստորագրություն

     

Ընդունեց՝___________տարածքային

 ընտրական հանձնաժողովի նախագահ՝

 

_______________

ստորագրություն

 

Կ.Տ

  

                

«____» ____________ 20 թ.

   

 

Ս Տ Ա Ց Ա Կ Ա Ն

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովից ընտրական

 փաստաթղթերի ու պարագաների ընդունման

_______________________________________________

N ______ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի

նախագահից ընդունվեց.

ընտրական փաստաթղթերի ընդհանուր փաթեթը

(կամ մեկանգամյա օգտագործման պարկը)

ընտրողների ցուցակների փաթեթը (փոքր պարկը)

քվեարկության արդյունքների արձանագրության 2 օրինակը

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի գրանցամատյանը

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կնիքը

քվեախցիկ ___________________________հատ

քվեատուփ ___________________________հատ

շրջիկ արկղ ___________________________հատ

 

Հանձնեց՝ N _______ տեղամասային

ընտրական հանձնաժողովի նախագահ՝

             

_______________

ստորագրություն

     

Ընդունեց՝___________տարածքային

 ընտրական հանձնաժողովի նախագահ՝

 

_______________

ստորագրություն

 

Կ.Տ

                  

«____» ____________ 20 թ.