Համարը 
N 16-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԱՀՊՏ 2020.01.17/01(392)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԱՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.01.2020
Ստորագրող մարմինը 
Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2020
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
18.01.2020
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ԱՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

2020 թվականի հունվարի 16-ի

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

N 16-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասով` Արցախի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել, որ

1) ընտրական տեղամասերը համարակալում են տարածքային ընտրական հանձնաժողովները` m/n տեսքի թվազույգով, որտեղ m-ը համապատասխան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի համարն է (Ստեփանակերտ՝ թիվ 1, Ասկերան՝ թիվ 2, Հադրութ՝ թիվ 3, Մարտակերտ՝ թիվ 4, Մարտունի՝ թիվ 5, Շահումյան՝ թիվ 6, Շուշի՝ թիվ 7, Քաշաթաղ՝ թիվ 8), իսկ n-ը՝ ընտրական տեղամասի հերթական համարը: Ընտրական տեղամասերը համարակալելիս նշվում է նաև տեղամասի գտնվելու վայրի (համայնքի) անվանումը.

2) համապետական ընտրությունների դեպքում ընտրական տեղամասերը համարակալվում են ըստ տարածքային ընտրական հանձնաժողովների սպասարկման տարածքների: Յուրաքանչյուր տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում ընտրական տեղամասերի համարակալումը կատարվում է սկսած 1-ից՝ մինչև տվյալ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի սպասարկման տարածքում գտնվող հերթական վերջին ընտրական տեղամասը.

3) տեղական ինքնակառավարման մարմինների (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի համայնքի ղեկավարի և ավագանու) ընտրությունների դեպքում, ընտրական տեղամասերը համարակալվում են ըստ համայնքների` սույն կարգի 1-ին մասի 1-ի կետով սահմանված կարգով, հաշվի առնելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքով նախատեսված համայնքների և բնակավայրերի սահմանման հերթականությունը.

4) տեղական ինքնակառավարման մարմինների (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի համայնքի ղեկավարի և ավագանու) ընտրությունների դեպքում, յուրաքանչյուր տարածքային ընտրական հանձնաժողով համարակալում է այն համայնքների ընտրական տեղամասերը, որտեղ կազմակերպում և անցկացնում է ընտրությունները.

5) այլ պետություններում Արցախի Հանրապետության դիվանագիտական կամ հյուպատոսական ներկայացուցչություններում կազմավորված ընտրական տեղամասերը համարակալում է համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի ղեկավարը` m/n տեսքի թվազույգով, որտեղ m-ը համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի գտնվելու վայրի անվանումն է, իսկ n-ը՝ տվյալ դիվանագիտական ներկայացուցչության կամ հյուպատոսական հիմնարկի գտնվելու վայրում կազմավորվող ընտրական տեղամասի հերթական համարը`յուրաքանչյուր քաղաքի համար` սկսած 1-ից` մինչև տվյալ քաղաքում կազմավորված հերթական վերջին ընտրական տեղամասը:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս.ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ

              

2020 թվականի հունվարի 16

ք.Ստեփանակերտ