Համարը 
N 202
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2005.10.27/5(05)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ արդարադատության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
03.10.2005
Ստորագրող մարմինը 
Նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.10.2005
Վավերացնող մարմինը 
 
Վավերացման ամսաթիվը 
 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.11.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
16.05.2013

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՆՈՏԱՐՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Գրանցված է

ԼՂՀ արդարադատության նախարարության կողմից 03 հոկտեմբերի 2005թ.

Գրանցման համարը 483

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարար

 

03 հոկտեմբերի 2005թ.

N 202

ք.Ստեփանակերտ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

Նոտարների թեկնածուների որակավորման ստուգման կարգը հաստատելու մասին

(հրամանն ուժը կորցրել է 22.04.2013 N 35-Ն)