Համարը 
N 544-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2008.08.16/28(100)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.08.2008
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.08.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.08.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԼՂՀ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ԵՎ «ԼՂՀ ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՈՎ ՍՏԱՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«05» օգոստոսի 2008թ.

 N 544-Ն

ք.Ստեփանակերտ

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ԵՎ «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՈՎ ՍՏԱՑՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 63-րդ հոդվածի 10-րդ մասի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը  ո ր ո շ ու մ է.

1. Հաստատել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր» և «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր» պաշտոնական պարբերականները պետական պատվերով ստացող պետական մարմինների և կազմակերպությունների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

1.1 Հաստատել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր» պաշտոնական պարբերականի 2009 թվականի թիվ 03, 04 և 05 համարների պետական պատվերով ստացող պետական մարմինների և կազմակերպությունների ցանկը` համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

(1.1-ին կետը լրաց. 04.02.2009 N 64-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

Հավելված

ԼՂՀ կառավարության

 «05» օգոստոսի 2008թ.

թիվ 544-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ԵՎ «ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ» ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՈՎ ՍՏԱՑՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Հ/հ

Պետական մարմնի անվանումը

Օրինակ-

ների քանակը

1.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ

3

2.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողով

10

3.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ

2

4.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

2

5.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն

2

6.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն

1

7.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

2

8.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն

2

9.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

2

10.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

2

11.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

2

12.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն

2

13.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն

6

14.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն

2

15.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային   Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանություն

2

16.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

2

17.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն

1

18.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

1

19.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարան

3

20.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան

2

21.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան

7

22.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատական դեպարտամենտ

1

23.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն

13

24.

 Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ

1

25.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատ

1

26.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն

1

27.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

1

28.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով

1

29.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

1

30.

 Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

2

31.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջվարչակազմ

1

32.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջվարչակազմ

1

33.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջվարչակազմ

1

34.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջվարչակազմ

1

35.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջվարչակազմ

1

36.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշիի շրջվարչակազմ

1

37.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջվարչակազմ

1

38.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արհմիությունների ֆեդերացիա

1

39.

«Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

40.

«Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

41.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

42.

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

43.

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Ստեփանակերտի մասնաճյուղ

1

44.

 Արցախի ներդրումային հիմնադրամ

1

45.

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամ

1

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ

95

(Հավելված խմբ. 20.11.2012 N 816-Ն, խմբ. 25.09.2015 N 623-Ն, խմբ. 04.03.2016 N 81-Ն)

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

Հավելված N 2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 05 օգոստոսի 2008թ.

թիվ 544 որոշման

ՑԱՆԿ

պաշտոնական պարբերականի 2009 թվականի թիվ 03, 04 և 05 համարների պետական պատվերով ստացող պետական մարմինների և կազմակերպությունների

 

հհ

Մարմնի անվանումը

օրինակների քանակը

1.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ

3

2.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային Ժողով

5

3.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ

3

4.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գերագույն դատարան

7

5.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան

7

6.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության

առաջին ատյանի դատարան

10

7.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն

13

8.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատ

1

9.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն

1

10.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն

4

11.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն

1

12.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

1

13.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

1

14.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության

հարցերի նախարարություն

1

15.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

3

16.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալական ապահովության նախարարություն

2

17.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարարություն

1

18.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն

1

19.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն

1

20.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն

3

21.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

1

22.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր արտադրական ենթակառուցվածքների վարչություն

1

23.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության վարչություն

1

24.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր կապիտալ շինարարության վարչություն

1

25.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայություն

3

26.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

1

27.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանություն

7

28.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության վարչություն

1

29.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

1

30.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայություն

1

31.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

1

32.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն

1

33.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

1

34.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով

1

35.

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

1

36.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջվարչակազմ

1

37.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութի շրջվարչակազմ

1

38.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջվարչակազմ

1

39.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջվարչակազմ

1

40.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջվարչակազմ

1

41.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շուշիի շրջվարչակազմ

1

42.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջվարչակազմ

1

43.

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արհմիությունների ֆ‎‎եդերացիա

1

44.

«Մ. Մաշտոցի անվան Հանրապետական գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

45.

«Պետական գնումների գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

46.

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

47.

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

48.

«Արցախի ներդրումային հիմնադրամ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

1

49.

Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ

2

50.

Ռեզերվ

8

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

115

(Հավելված N 2-ը լրաց. 04.02.2009 N 64-Ն)