Համարը 
N 1037-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2011.12.30/27(189)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
29.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.01.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԼՂՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2012-2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«29» դեկտեմբերի 2011թ.

N 1037-Ն

ք.Ստեփանակերտ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2012-2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների առկա և հեռակա ուսուցմամբ 2012-2013 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

Հավելված

 Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության «29» դեկտեմբերի 2011թ. N 1037-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱ ԵՎ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2012-2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

I. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

1.1 Բակալավրի կրթական ծրագիր (առկա ուսուցում)

 

 

Ծածկագիր

 

Մասնագիտության անվանումը

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային քննություններ

Ոչ մրցութային քննություններ

1

2

3

4

5

 6

010300

Մաթեմատիկա:

Համակարգչային գիտելիքներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

010600

Ֆիզիկա

Ֆ(գ)

Մ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

020100

Քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)**

կամ Մ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

020200

Կենսաբանություն

Կ(գ)

Ք(գ)** կամ

Ֆ(գ)**

 

  Հլգ(գ)*

020400

Աշխարհագրություն

Ա(գ)

Մ(գ)**

 

 Հլգ(գ)*

021000

Դեղագործական քիմիա

Ք(գ)

Կ(գ)** կամ

Մ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

030200

Քաղաքագիտություն

ՀԺՊ(գ)

Հլգ(գ)

  Օտլ(գ)

 

030400

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ

Օտլ (գ)

  Հլգ(գ)

 

030500

Իրավագիտություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

  Օտլ(գ)

 

030600

Լրագրություն

Սմ(գ)

Հլգ(գ)

 Օտլ(գ)

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

 

 Օտլ(գ)*

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

 

 ՀԺՊ(գ)*

050400

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

ՆԶՊ (բ)

 ԸՖՊ

 

Հլգ(գ)*

050800

Կերպարվեստ և գծագրություն

 Գծն

Գն

 

Հլգ(գ)*

051000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն (նախադպրոցական)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 Կ(գ)**

 

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (Տարրական կրթության)

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

   

060200

Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ(գ)*

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

081300

Տեղեկատվական կառավարման համակարգեր

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

100100

Սերվիս

ՀԺՊ(գ)

կամ Ա(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

130100

Օգտակար հանածոների

հետախուզում և մշակում

 

Մ(գ)

 

Ֆ(գ)**

 

 

Հլգ(գ)*

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

210400

Հեռահաղորդակցություն

Ֆ(գ)

Մ(գ)**

Հլգ(գ)*

270100

Շինարարություն, շինարարական

իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

Մ(գ)

Ֆ(գ)** 

 

Հլգ(գ)*

 

1.2 Բակալավրի կրթական ծրագիր (հեռակա ուսուցում)

 

 

Ծածկագիր

 

Մասնագիտության անվանումը

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային քննություններ

Ոչ մրցութային քննություններ

1

2

3

4

5

6

010300

Մաթեմատիկա: Համակարգչային

գիտելիքներ

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

010600

Ֆիզիկա

Ֆ(գ)

Մ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

0201000

20200

Քիմիա, կենսաբանություն

Ք(գ)

Կ(գ)** կամ Մ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

020400

Աշխարհագրություն

Ա(գ)

Մ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

030400

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ Օտլ(գ)

Հլգ(գ)

 

030500

Իրավագիտություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

 

Օտլ(գ)*

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

050400

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

ՆԶՊ (բ)

ԸՖՊ

 

Հլգ(գ)*

051000

Զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

Մ(գ)*

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

(Տարրական կրթության)

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

   

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

 

2.1 Բակալավրի կրթական ծրագիր (առկա ուսուցում)

 

Ծածկագիր

Մասնագիտության անվանումը

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային քննություններ

Ոչ մրցութային քննություններ

1

2

3

4

5

6

310102

Ագրոնոմիա (լայն պրոֆիլի մասնագիտությունների հնարավորություններով)

Մ(գ) կամ

Կ(գ)

Կ(գ)** կամ

Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310201

Անասնաբուծություն

Մ(գ) կամ

Կ(գ)

Կ(գ)** կամ

Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310301

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն

Մ(գ) կամ

Կ(գ)

Կ(գ)** կամ

Ք(գ)**

  

Հլգ(գ)*

310302

Անասնաբուժություն

Մ(գ) կամ

Կ(գ)

Կ(գ)** կամ

Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310404

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

Մ(գ) կամ

Ֆ(գ)

Կ(գ)** կամ

Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310504

Հողաբարելավում, հողային և

ջրային պաշարների օգտագործում

և պահպանում 

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310506

Ագրոէկոլոգիա

Մ(գ) կամ

Կ(գ)

Ֆ(գ)** կամ

Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310705

Խմորման արտադրության

տեխնոլոգիա և գինեգործություն

Մ(գ)

Ք (գ)** կամ

Ֆ (գ)**

 

Հլգ(գ)*

310707

Պահածոյացման և

սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

Մ(գ)

Ք (գ)** կամ
Ֆ (գ)**

 

Հլգ(գ)*

310709

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

Մ(գ)

Ք (գ)** կամ

Ֆ (գ)**

  

Հլգ(գ)*

310801

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

  

Հլգ(գ)*

310901

Հողաշինարարություն և հողային կադաստր

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

  

Հլգ(գ)*

311101

Ագրարային արտադրության

էկոնոմիկա և կառավարում

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

   

311103

Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

  

311105

Ապրանքագիտություն և ապրանքի

որակի փորձաքննություն (գյուղարտադրանքի և պարենամթերքի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

311112

Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

 

Մ(գ)

 

Ֆ(գ)**

 

 

Հլգ(գ)*

2.2 Բակալավրի կրթական ծրագիր (հեռակա ուսուցում)

 

Ծածկագիր

Մասնագիտության անվանումը

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային

քննություններ

Ոչ մրցութային քննություններ

1

2

3

4

5

6

310102

Ագրոնոմիա (լայն պրոֆիլի մասնագիտությունների հնարավորություններով)

Մ(գ) կամ 

Կ(գ)

Կ(գ)** կամ

Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310201

Անասնաբուծություն

Մ(գ) կամ

Կ(գ)

Կ(գ)** կամ Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310301

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն

Մ(գ) կամ

Կ(գ)

Կ(գ)** կամ

Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310404

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

Մ(գ) կամ

Ֆ(գ)

Կ(գ)** կամ

Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310504

Հողաբարելավում, հողային և

ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310506

Ագրոէկոլոգիա

Մ(գ) կամ

Կ(գ)

Ֆ(գ)** կամ

Ք(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310705

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

Մ(գ)

Ք(գ)** կամ

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310707

Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

Մ(գ)

Ք(գ)** կամ

Ֆ (գ)**

 

Հլգ(գ)*

310709

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

Մ(գ)

Ք(գ)** կամ

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310801

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

310901

Հողաշինարարություն և հողային

կադաստր

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

311101

Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

311103

Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

311105

Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն (գյուղարտադրանքի և պարենամթերքի)

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

  

311112

Ագրոպարենային համակարգի

ֆինանսների կառավարում

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

 

2.3 Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր (առկա ուսուցում)

 

Ծածկագիր

Մասնագիտության անվանումը

0601

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

0602

Մենեջմենթ (Կառավարում) (հիմնական կրթությամբ)

0603

Ֆինանսներ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

0609

Պետական և տեղական կառավարում (միջնակարգ կրթությամբ)

2401

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (հիմնական կրթությամբ)

2604

Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

2710

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ)

2819

Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն (հիմնական կրթությամբ)

2912

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (հիմնական կրթությամբ)

3102

Գյուղատնտեսագիտություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

3103

Անասնաբուծություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

3104

Անասնաբուժություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

3106

Գյուղատնտեսության մեքենայացում (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

3205

Հողերի բարելավում, հողավերականգնում և պահպանություն (հիմնական և

միջնակարգ կրթությամբ)

 

2.4 Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր (հեռակա ուսուցում)

 

Ծածկագիր

Մասնագիտության անվանումը

0601

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

0602

Մենեջմենթ (Կառավարում) (հիմնական կրթությամբ)

0603

Ֆինանսներ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

0609

Պետական և տեղական կառավարում (միջնակարգ կրթությամբ)

2401

Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (հիմնական կրթությամբ)

2604

Անտառային և անտառապուրակային տնտեսություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

2710

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա (հիմնական կրթությամբ)

2819

Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն (հիմնական կրթությամբ)

3102

Գյուղատնտեսագիտություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

3103

Անասնաբուծություն (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

3106

Գյուղատնտեսության մեքենայացում (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

3205

Հողերի բարելավում, հողավերականգնում և պահպանություն (հիմնական և

միջնակարգ կրթությամբ)

2912

Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (հիմնական կրթությամբ)

 

II. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

1. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

1.1 Բակալավրի կրթական ծրագիր (առկա ուսուցում)

Ծածկագիր

Մասնագիտության անվանումը

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային

քննություններ

Ոչ մրցութային քննություններ

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)*

030600

Լրագրություն

Սմ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

  

030400

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ Օտլ(գ)

Հլգ(գ)

 

030500

Իրավագիտություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

 

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (Տարրական կրթություն)

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

   

060200

Ստոմատոլոգիա

Ֆ(գ)

Ք(գ)

Կ(գ)

Հլգ(գ)*

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)

Օտլ(գ)

 

 

1.2 Բակալավրի կրթական ծրագիր (հեռակա ուսուցում)

 

 

Ծածկագիր

 

Մասնագիտության անվանումը

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային քննություններ

Ոչ մրցութային քննություններ

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

 

Օտլ(գ)*

030600

Լրագրություն

Սմ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

030400

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ Օտլ (գ)

Հլգ(գ)

 

030500

Իրավագիտություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

 

050400

Նախազորակոչային և

ֆիզիկական պատրաստություն***

ՆԶՊ(բ)

ԸՖՊ

 

Հլգ(գ)*

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (Տարրական կրթության)

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

   

080100

Տնտեսագիտության տեսություն

Հլգ(գ)

Մ(գ)

Օտլ(գ)

 

1.3 Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր (առկա ուսուցում)

 

Ծածկագիր

Մասնագիտության անվանումը

0207

Թարգմանություն և գործավարություն (հիմնական կրթությամբ)

0302

Հայոց լեզվի դասավանդում (հիմնական կրթությամբ)

0303

Ռուսաց լեզվի դասավանդում (հիմնական կրթությամբ)

0307

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ (հիմնական կրթությամբ)

0312

Դասավանդում տարրական դասարաններում (հիմնական կրթությամբ)

0313

Նախադպրոցական կրթություն (հիմնական կրթությամբ)

0601

Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (հիմնական կրթությամբ)

0602

Մենեջմենթ (կառավարում) (հիմնական կրթությամբ)

0603

Ֆինանսներ (հիմնական կրթությամբ)

2203

Հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրավորում

(հիմնական կրթությամբ)

2307

Զբոսաշրջություն (հիմնական կրթությամբ)

0416

Ատամնատեխնիկական գործ (հիմնական և միջնակարգ կրթությամբ)

 

2. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

 

2.1 Բակալավրի կրթական ծրագիր (առկա ուսուցում)

 

Ծածկագիր

Մասնագիտության

անվանումը

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային քննություններ

Ոչ մրցութային

քննություններ

030400

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ Օտլ (գ)

Հլգ(գ)

    

030500

Իրավագիտություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

 

030600

Լրագրություն

Սմ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

  

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

 

Օտլ(գ)*

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

032300

Թարգմանչական գործ` անգլերեն և հայերեն լեզուներ

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

  

ՀԺՊ(գ)*

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

 

ՀԺՊ(գ)*

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

   

080200

Կառավարում

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

230200

Տեղեկատվական համակարգեր (ըստ ճյուղերի)

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

230100

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

Մ(գ)

Ֆ(գ)**

 

Հլգ(գ)*

2.2 Բակալավրի կրթական ծրագիր (հեռակա ուսուցում)

 

 

Ծածկագիր

Մասնագիտության անվանումը

Ընդունելության քննություններ

 

Մրցութային քննություններ

Ոչ մրցութային քննություններ

030400

Պատմություն

ՀԺՊ(գ)

ԸՊ(գ) կամ Օտլ (գ)

Հլգ(գ)

 

030500

Իրավագիտություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

Օտլ(գ)

 

030600

Լրագրություն

Սմ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

Հլգ(գ)

ՀԺՊ(գ)

 

Օտլ(գ)*

031300

Անգլերեն լեզու և գրականություն

Անգլ(գ)

Հլգ(գ)

   

ՀԺՊ(գ)*

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Ռլ(գ)

Հլգ(գ)

  

ՀԺՊ(գ)*

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության)

Հլգ(գ)

Մ(գ)**

   

080100

Տնտեսագիտության

տեսություն

Մ(գ)

Հլգ(գ)

Օտլ(գ)

 

 

3. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ» ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Բակալավրի կրթական ծրագիր (առկա ուսուցում)

 

Ծածկագիր

Մասնագիտության անվանումը

Ընդունելության քննություններ

Մրցութային քննություններ

Ոչ մրցութային

քննություններ

072400

Հագուստի մոդելավորում

Կոմ

ԳԾՆ

ԳՆ

Հլգ(գ)*

070900

Դիզայն

Կոմ

ԳԾՆ

ԳՆ

Հլգ(գ)*

 

Օգտագործված հապավումներ

 

(բ)        բանավոր

(գ)        գրավոր

Ա         Աշխարհագրություն

Անգլ     Անգլերեն

Գծն      Գծանկար

Գն        Գունանկար

ԸՖՊ     Ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն

ԸՊ        Ընդհանուր պատմություն

Կ          Կենսաբանություն

ՀԺՊ      Հայ ժողովրդի պատմություն

Հլգ         Հայոց լեզու և գրակ.

Մ           Մաթեմատիկա

Ռլ          Ռուսաց լեզու

Սմ         Ստեղծագործ. մրցույթ

Ք           Քիմիա

Օտլ       Օտար լեզու****

Ֆ           Ֆիզիկա

ՆԶՊ      Նախնական զինվորական         

              պատրաստություն

Կոմ        Կոմպոզիցիա

Ծ ա ն ո թ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր

* Ոչ մրցութային քննության գնահատականը փոխանցվում է միջնակարգ կրթության ատեստատից կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթից:

**Նշված առարկաներից միասնական քննական գնահատականներ չունեցող դիմորդները որպես մրցութային գնահատական, կարող են դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի այդ առարկաների ավարտական քննությունների կամ տարեկան գնահատականը և մասնակցել տվյալ մասնագիտության վճարովի ուսուցման թափուր տեղերի մրցույթին:

«Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության դիմորդներին իրավունք է վերապահվում իրենց ընտրությամբ հանձնել երկու մրցութային քննություն:

***Ոչ պետական բուհի չհավատարմագրված մասնագիտություն:

****Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու, Անգլերեն, Գերմաներեն, Ֆրանսերեն):

Օտար լեզու մրցութային կամ ոչ մրցութային քննություն կարող է ընտրվել նշված 4 առարկաներից մեկը՝ դիմորդի հայեցողությամբ:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

Ս. ԱՐԶՈՒՄԱՆՅԱՆ