Համարը 
N 1-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀԳՆԱՏ 2015.02.26/03(118)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
05.02.2015
Ստորագրող մարմինը 
Նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.02.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.03.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 663-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ԵՎ ԼՂՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 20-Ի N 2-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

     

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության կողմից

«20» փետրվարի 2015 թվականին

Պետական գրանցման համարը 1081575

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

ՀՐԱՄԱՆ

 

«05» փետրվարի 2015թ.

N 1-Ն

 ք. Ստեփանակերտ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 663-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ

 ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 20-Ի N 2-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ

ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 2-րդ կետի 1-ին ենթակետին, N 1 հավելվածի 7-րդ, 8-րդ կետերին, N 2 հավելվածի 3-րդ կետին, N 5 հավելվածի 9-րդ կետին, 12-րդ կետի 4-րդ ենթակետին, N 6 հավելվածի 13-րդ, 18-րդ կետերին, 19-րդ կետի 2-րդ ենթակետին, N 8 հավելվածի 6-րդ, 14-րդ կետերին, N 11 հավելվածի 12-րդ, 16-րդ, 32-րդ, 36-րդ կետերին համապատասխան.

(նախաբանը խմբ. 05.03.15 N 2-Ն, փոփ. 24.05.17 N 4-Ն)

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել՝

1) աշխատանք փնտրող անձի կարիքների գնահատման հարցաթերթիկի ձևը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) աշխատանք փնտրող անձի կարիքների գնահատման մասին ամփոփ եզրակացության օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

4) գործատուների գրանցամատյանի ձևաչափը՝ համաձայն N 4 հավելվածի.

5) գործատուի կողմից Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության գործակալություն ներկայացվող առկա թափուր աշխատատեղերի մասին հայտի օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 5 հավելվածի.

6) գործատուի կողմից Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության գործակալություն ներկայացվող նոր ստեղծվող աշխատատեղերի մասին հայտի օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 6 հավելվածի.

7) աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրման ծրագրով աշխատող անձի (անձանց) աշխատանքային գործունեության մասին տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն N 7 հավելվածի.

8) աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրման ծրագրով աշխատող հաշմանդամություն ունեցող անձի (որպես` գործատու) ուղեկցողի (որպես` աշխատող) աշխատանքային գործունեության մասին տեղեկանքի ձևը՝ համաձայն N 8 հավելվածի.

9) անմրցունակ անձի աշխատավարձը մասնակի փոխհատուցելու մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 9 հավելվածի.

10) աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը՝ համաձայն N 10 հավելվածի.

11) աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը՝ համաձայն N 11 հավելվածի.

12) ձեռք բերած մասնագիտությամբ առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող գործազուրկների՝ գործատուի մոտ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար աջակցության տրամադրումը կազմակերպելու մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 12 հավելվածի.

13) ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը՝ համաձայն N 13 հավելվածի.

14) Արցախի Հանրապետության զբաղվածության հիմնական ցուցանիշների ամսական վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն N 14 հավելվածի.

15) Արցախի Հանրապետության զբաղվածության հիմնական ցուցանիշների տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը՝ համաձայն N 15 հավելվածի.

16) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

17) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

18) աշխատաշուկայում անմրցունակ անձի աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռք բերման համար գործատուին միանվագ փոխհատուցման մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 18 հավելվածի.

19) գործատուի մոտ աշխատատեղի հարմարեցման համար գործատուին միանվագ փոխհատուցման մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը՝ համաձայն N 19 հավելվածի.

20) աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը՝ համաձայն N 20 հավելվածի.

21) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

22) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

23) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

24) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

25) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

26) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

27) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

(1-ին կետը փոփ., լրաց. 05.03.15 N 2-Ն, փոփ. 24.05.17 N 4-Ն, 10.09.18 N 2-Ն)

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի փետրվարի 20-ի «Գործատուի մոտ մասնագիտություն ունեցող, սակայն աշխատանքային փորձ չունեցող գործազուրկների և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպման, գործատուի մոտ աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցման կարգերը սահմանելու մասին» N 2-Ն հրամանը:

 

 

Ս.ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՓՆՏՐՈՂ ԱՆՁԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

 

Անուն __________________ Ազգանուն ______________________Հայրանուն _________________

Զբաղվածության ապահովման անհատական ծրագիր N ____________

Լրացման ամսաթիվ «______» _________________ 20     թվական

 

1. Հմտությունները.

լեզուների իմացություն (նշել լեզուն և տիրապետման աստիճանը` բավարար, լավ, գերազանց)________________________________________________________________________________

ժեստերի լեզվի իմացություն

համակարգչային ծրագրերի իմացություն (նշել ծրագիրը և տիրապետման աստիճանը՝ բավարար, լավ, գերազանց ___________________________________________________________________________

վարորդական իրավունք (նշել կարգը) _____________________________________________________

այլ _______________________________________________________________________________

 

2. Ձեր աշխատանքային փորձը.

մասնագիտությամբ

ոչ մասնագիտությամբ

կամավորական աշխատանք

չունեմ

 

3. Դժվարություններ, որոնց հանդիպել եք աշխատանք փնտրելիս.

իմ մասնագիտությամբ աշխատանք չեմ գտնում

չունեմ աշխատանքային փորձ

չունեմ իմ մասնագիտությամբ աշխատանքային փորձ

չունեմ գործատուի պահանջած հմտությունները

գործատուի կողմից պարբերաբար մերժվել եմ

դժվարանում եմ դիմել գործատուին

այլ պատճառներ

 

4. Ձեր նախասիրությունները.

Աշխատանքի բնույթ

ֆիզիկական

մտավոր

վարչակազմակերպական

ստեղծագործական

շփում մեծ թվով մարդկանց հետ

շատ քիչ շփում մարդկանց հետ

 

5. Աշխատանքային պայմաններ

միայն իմ մասնագիտությամբ

միայն իմ բնակության վայրում

առանց տրանսպորտից օգտվելու անհրաժեշտության

այլ բնակավայրում

նորմալ

կրճատ

ոչ լրիվ

գումարային

սեզոնային

ցերեկային հերթափոխով

գիշերային հերթափոխով

խառը հերթափոխով

համատեղությամբ

ծանր վնասակար

առանձնապես ծանր վնասակար

 

6. Նախընտրելի նվազագույն աշխատավարձի չափը.

____________________________ՀՀ դրամ

 

7. Եթե Ձեր մասնագիտությամբ աշխատանք չգտնեք, պատրա՞ստ եք անցնել մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ.

Այո (իմ մասնագիտությամբ, այլ մասնագիտությամբ)

                                        (ընդգծել)

Ոչ

 

8. Հետաքրքրված եք արդյո՞ք հիմնել Ձեր սեփական բիզնեսը.

Այո _____________________

               (նշել ոլորտը /ոլորտները)

Ոչ

 

9. Ձեր կարծիքով ինչը կնպաստի Ձեր աշխատանքի տեղավորմանը.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

10. Այլ տեղեկություններ Ձեր մասին.

խնամում եմ հաշմանդամ երեխա կամ ընտանիքի անդամ

խնամում եմ մինչև 3 տարեկան երեխա

վերադարձել եմ արտերկրից

վերջին երեք տարվա ընթացքում մեկից ավելի անգամ մեկնել եմ արտերկիր

վերջին երեք տարվա ընթացքում մեկ տարվանից ավելի բնակվել եմ արտերկրում

վերադարձել եմ ազատազրկման վայրից

վերադարձել եմ բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ կիրառող հիմնարկից

հաշվառված եմ արտահիվանդանոցային նարկոլոգիական ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատություններում և գտնվում եմ դադարի (ռեմիսիայի) շրջանում

թրաֆիքինգի զոհ եմ

 

Աշխատանք փնտրող անձ

_________________

_________________________

       (ստորագրությունը)

           (անունը, ազգանունը)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ԱՄՓՈՓ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՓՆՏՐՈՂ ԱՆՁԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Անուն _________________Ազգանուն_______________________Հայրանուն____________________

Զբաղվածության ապահովման անհատական ծրագիր N________

Լրացման ամսաթիվ «_____»________________20    թվական

Կարգավիճակը ______________________________________________________________________

                                       (նշել` զբաղված/աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող/գործազուրկ/ աշխատաշուկայում անմրցունակ)

 

1. Անձը պատրաստ է անցնել աշխատանքի, ունի.

թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարիք.

 

2. Անձը կարող է անցնել աշխատանքի մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում ընդգրկվելուց հետո, ունի.

1) թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման կարիք.

2) մասնագիտական ուսուցման ծրագրում ընդգրկվելու կարիք.

3) ձեռք բերած մասնագիտությամբ առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող գործազուրկների` գործատուի մոտ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար աջակցություն տրամադրելու ծրագրում ընդգրկվելու կարիք.

 

3. Անձը կարող է անցնել աշխատանքի՝ ներգրավվելով զբաղվածության կարգավորման հետևյալ ծրագրերում (թվարկել ծրագրերը).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Անձը ունի ուղեկցողի կարիք` այո, ոչ (նշել)

 

Գործակալության աշխատող               ____________________             __________________________

                                                                 (ստորագրությունը)                          (անունը, ազգանունը)

 

«_____» ______________ 20   թվական

Կ. Տ.

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 3

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՓՆՏՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿՇԻՌՆԵՐԸ

(Հավելված N 3-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

     

Հավելված N 4

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

ՁԵՎԱՉԱՓ

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԻ

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

 

Գրանցամատյանի

բացման ամսաթիվը

    
 

Գրանցամատյանի համարը*

 

Գրանցամատյանի

փակման ամսաթիվը*

    
 

Աշխատանքի և զբաղվածության գործակալության (այսուհետ'

գործակալություն) անվանումը

 

Զբաղվածության գործակալ(ներ)ի անունը,

ազգանունը

 

1)

   
 

2)

   
 

3)

   
 

4)

   
 

* - Գրանցամատյանի համարը՝ xxttzzzzz կոդավորումը կատարվում է հետևյալ սկզբունքով xx– գործակալությանը նախապես տրված հերթական համարը, tt- տարին (վերջին երկու նիշերը), zzzzz` գործատուների գրանցամատյանի հերթական համարը, սկսվում է 00001-ից։

 *- Գրանցամատյանի փակման ամսաթիվը՝ գրանցամատյանը փակվում է իրավաբանական անձ գործատուի լուծարման դեպքում, ինչպես նաև ֆիզիկական անձ գործատուի գործունեության դադարման դեպքում:

2. Գործատուի մասին ընդհանուր տեղեկություններ

 

Անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը

 
 
  Կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն  
 

o Իրավաբանական անձ   

Առաջին անգամ որպես գործատու հանդես գալու ամսաթիվը  
 
  Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի համարը  
 
 

Գործունեության ոլորտը

 

Աշխատողների թիվը

 
 

 

Անունը, ազգանունը

 
 
       

Անձնագրի կամ նույնականացման քարտի համարը

 
 
o Ֆիզիկական անձ        

Առաջին անգամ որպես գործատու հանդես գալու ամսաթիվը

 
 
  Գործունեության ոլորտը  
 
  Աշխատողների թիվը  
 

Հասցեն`

 

Շրջան  Ընտրեք շրջանը

Քաղաք, գյուղ

   
 
 

 

Փողոց 

     
 
 

Շենք,բնակարան

   
 
 

  

Հեռախոս

   
 
 

էլեկտրոնային հասցե

   
 
 

 

Կայք
 
 

 

Ֆաքս

 
 

    

 Գործատուի ներկայացուցչի անուն, ազգանուն  
 
 
   Պաշտոն
 
 

Հեոախոս Ֆիքսված

      
 
 

Հեռախոս բջջային

   
 
 

էլեկտրոնային հասցե

 

Ֆաքս     
 

3. Գործակալության հետ գործատուի համագործակցության ձևաչափը

3.1 Համագործակցության անհրաժեշտության վերաբերյալ գործատուի տեսակետը

o ունի ցանկություն

o հրաժարվել է համագործակցությունից

o հնարավոր է ապագա համագործակցություն

   ամսաթիվը    
 

 

3.2 Համագործակցության ուղղությունների վերաբերյալ գործատուի ակնկալիքները

1)

Թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղերի ներկայացում

Զբաղվածության ծրագրերում մասնակցություն

Անձնակազմի կառավարման վերաբերյալ

   խորհրդատվության ստացում 

                       

    լրացման ամսաթիվ 

 

 

 

Համագործակցության այլ ուղղություններ

2)       
 

                            լրացման ամսաթիվ 
 
 

3)       
 

                            լրացման ամսաթիվ 
 
 

4)       
 

 

                            լրացման ամսաթիվ 
 
 

 

3.3 Կապի հաստատման՝ գործատուի համար առավել արդյունավետ եղանակ(ներ)ը

 

■  զբաղվածության գործակալի կողմից գործատուին այցելություն

■  գործատուի կողմից գործակալություն այցելություն

■  հեռահար կապի հաստատում հեռախոսով, ֆաքսով, էլեկտրոնային փոստով և նմանատիպ այլ 

   եղանակներով

 

4. Զբաղվածության պետական կարգավորման ծրագրերի, ինչպես նաև տարածքային աշխատաշուկայի վիճակի վերաբերյալ տրամադրված խորհրդատվության արդյունքների ամփոփ տեղեկատվությունը

 

4.1 Գործատուի կողմից հետաքրքրության արժանացած ծրագրերը

Ծրագրի անվանումը

Մասնակցության պատրաստակամության վերաբերյալ նշումներ

   
   
   
   
   

 

4.2 Տեղեկատվության ամփոփ բովաևդակությունը

Անհրաժեշտ

խորհրդատվության

ստացում

Նոր աշխատողների ներգրավման հավանական պահանջարկ՝ ըստ թվաքանակի, մասնագիտության, որակավորման, աշխատանքային փորձի, սեռի, տարիքի

Լրացման և

հետագա

թարմացման ամսաթվերը

 

 

 

մասնագիտություն 1

 
 
  

 մասնագիտություն 2

 

որակավորում  
 
    որակավորում

 

փորձ  
 
    փորձ

 

սեռ Ընտրեք...  
 
    սեռ Ընտրեք...

 

տարիք  
 
    տարիք

 

թվաքանակ  
 
    թվաքանակ

 

 

մասնագիտություն 3

 
 
  

 մասնագիտություն 4

 

որակավորում  
 
    որակավորում

 

փորձ  
 
    փորձ

 

սեռ Ընտրեք...  
 
    սեռ Ընտրեք...

 

տարիք  
 
    տարիք

 

թվաքանակ  
 
    թվաքանակ

 

 

 

 

 

մասնագիտություն 1

 
 
  

 մասնագիտություն 2

 

որակավորում  
 
    որակավորում

 

փորձ  
 
    փորձ

 

սեռ Ընտրեք...  
 
    սեռ Ընտրեք...

 

տարիք  
 
    տարիք

 

թվաքանակ  
 
    թվաքանակ

 

 

մասնագիտություն 3

 
 
  

 մասնագիտություն 4

 

որակավորում  
 
    որակավորում

 

փորձ  
 
    փորձ

 

սեռ Ընտրեք...  
 
    սեռ Ընտրեք...

 

տարիք  
 
    տարիք

 

թվաքանակ  
 
    թվաքանակ

 

 

 

 

 

մասնագիտություն 1

 
 
  

 մասնագիտություն 2

 

որակավորում  
 
    որակավորում

 

փորձ  
 
    փորձ

 

սեռ Ընտրեք...  
 
    սեռ Ընտրեք...

 

տարիք  
 
    տարիք

 

թվաքանակ  
 
    թվաքանակ

 

 

մասնագիտություն 3

 
 
  

 մասնագիտություն 4

 

որակավորում  
 
    որակավորում

 

փորձ  
 
    փորձ

 

սեռ Ընտրեք...  
 
    սեռ Ընտրեք...

 

տարիք  
 
    տարիք

 

թվաքանակ  
 
    թվաքանակ

 

 

 

 

մասնագիտություն 1

 
 
  

 մասնագիտություն 2

 

որակավորում  
 
    որակավորում

 

փորձ  
 
    փորձ

 

սեռ Ընտրեք...  
 
    սեռ Ընտրեք...

 

տարիք  
 
    տարիք

 

թվաքանակ  
 
    թվաքանակ

 

 

մասնագիտություն 3

 
 
  

 մասնագիտություն 4

 

որակավորում  
 
    որակավորում

 

փորձ  
 
    փորձ

 

սեռ Ընտրեք...  
 
    սեռ Ընտրեք...

 

տարիք  
 
    տարիք

 

թվաքանակ  
 
    թվաքանակ

 

 

4.3 Գործատուի կողմից ներկայացված առկա թափուր և նոր ստեղծվող (առավելագույնը՝ առաջարկից երեք ամսվա ընթացքում ստեղծվող) աշխատատեղեր*

Ամսաթիվ

Առկա թափուր աշխատատեղեր

Նոր ստեղծվող աշխատատեղեր

կոդը

թիվը

հրապարակման

ձևը

կոդը

թիվը

հրապարակման 

ձևը

 

   

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
   

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
   

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
   

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
   

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
   

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
   

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
 

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
   

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
   

Ընտրեք...

   

Ընտրեք...

 
   

Ընտրեք...

    

Ընտրեք...

*-գործատուի կողմից ներկայացված թափուր և նոր ստեղծվող աշխատատեղեր՝ հավաքագրվում և լրացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2015 թվականի _____________ ____-ի N ___հրամանի __ կետով հաստատված հավելված___-ով սահմանված ձևաչափին համապատասխան:

.- հրապարակման ձևը՝

ա. նախարարության պաշտոնական կայքէջում տեղադրում՝ առանց գործատուի մասին ընդհանուր տեղեկությունների,

բ. նախարարության պաշտոնական կայքէջում տեղադրում՝ գործատուի մասին ընդհանուր տեղեկություններով,

գ. ԶԼՄ-ներով պարբերաբար հրապարակում' առանց գործատուի մասին ընդհանուր տեղեկությունների,

դ. ԶԼՄ-ներով պարբերաբար հրապարակում' գործատուի մասին ընդհանուր տեղեկություններով, ե. գործակալություն այցելած աշխատանք փնտրող անձին այդ տեղեկատվության ներկայացում:

 

5. Աշխատատեղերի կրճատումները

5.1 Աշխատատեղերի նախատեսվող կրճատումները (առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում)

 

Կրճատման

ժամկետը

Կրճատվող

աշխատատեղի

անվանումը

Աշխատանքից ազատման ենթակա աշխատողի

մասնագիտությունը

 

որակավորումը

 

սեռը

տարիքը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Լրացման և հետագա

թարմացման ամսաթվերը

Աշխատատեղի

հնարավոր կրճատման

պատճառները*

Կրճատման կանխարգելմանն

ու վերացմանն ուղղված

զբաղվածության գործակալի

գործնական առաջարկությունները

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
 
        

* - Աշխատատեղի հնարավոր կրճատման պատճառները

ա. արտադրության ծավալների կրճատում,

բ. արտադրության տեխնոլոգիական, կառուցվածքային, աշխատանքի կազմակերպման պայմանների փոփոխություններ,

գ. գործատուի սնանկացում,

դ. հնարավոր այլ պատճառներ (նշվում է պատճառը)։

 

5.2 Աշխատատեղերի կրճատման հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու վերաբերյալ գործատուից գրավոր ծանուցում ստացած աշխատողի աշխատանքային հարաբերությունների մասին տեղեկատվություն*

 

Լրացման և հետագա

թարմացման ամսաթվերը

Աշխատողի անունը,

ազգանունը, հայրանունը

Հետևանքը*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* -Աշխատատեղերի կրճատման հիմքով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու վերաբերյալ գործատուից գրավոր ծանուցում ստացած աշխատողի աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը գործատուից հավաքագրվում է ծանուցման ժամկետը լրանալուց հետո՝ անմիջապես։

*- Հետևանքը

ա. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են՝ համաձայն աշխատանքային պայմանագրի,

բ. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են՝ առավել ոչ բարենպաստ աշխատանքային պայմաններով,

գ. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու հիմքով,

դ. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ։

6. Ծրագրային առաջարկություններ, տեղավորումներ, ազատումներ

6.1 Գործատուին ներկայացված համագործակցության կոնկրետ առաջարկության և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն

 

Լրացման և հետագա թարմացման ամսաթվերը

Համագործակցության առաջարկություն

ուղեգրում

համատեղ ծրագիր

աշխատանք փնտրող անձի (անձանց) ուղեգրման ժամկետը

ուղեգրվող անձանց թվաքանակը

առաջարվող ծրագրի անվանումը

 

ծրագրում ընդգրկման ենթակա աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը

ծրագրի

արդյունքում աշխատանքի տեղավորման ենթակա անձանց թվաքանակը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Գործատուի հետ ձեռք բերված կոնկրետ պայմանավորվածության համաձայն՝ զբաղվածության գործակալի կողմից նախապես ընտրված աշխատանք փնտրող անձի գործատուի մոտ ուղեգրումը

Լրացման և հետագա թարմացման ամսաթվերը

Ուղեգրված աշխատանք փնտրող անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը

Ուղեգրված աշխատանք փնտրող անձի անհատական ծրագրի համարը

Գործատուի մոտ ուղեգրման արդյունքը

Գործատուի կողմից մերժում*

Աշխատանք փնտրող անձի կողմից մերժում*

Աշխատանքի

տեղավորում*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* - գործատուի կողմից մերժում` այո, ոչ

* - աշխատանք փնտրող անձի կողմից մերժում՝

ա. հրաժարվել է իրեն առաջարկված հարմար աշխատանքից,

բ. հրաժարվել Է

* - աշխատանքի տեղավորում` այո, ոչ

 

6.3 «Գործատու - զբաղվածության գործակալ - աշխատանք փնտրող անձ» շրջանակներում կազմակերպված բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա կնքված՝ «գործակալություն-գործատու-աշխատանք փնտրող անձ» եռակողմ պայմանագրով նախատեսված ծրագրերի պայմանները

 

Ծրագրի անվանումը և եռակողմ պայմանագրի համարը

Եռակողմ պայմանագրի

կնքման ամսաթիվը և գործողության ժամկետը

Ծրագրում ներգրավված անձանց

թվաքանակը

Ծրագրում ներգրավված անձանցից աշխատանքի տեղավորման ենթակա

անձանց թվաքանակը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.4 «Գործատու - զրաղվածության գործակալ - աշխատանք փնտրող անձ» շրջանակներում կազմակերպված բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա կնքված՝ «գործակալություն- գործատու - աշխատանք փետրող անձ» եռակողմ պայմանագրով նախատեսված ծրագրի իրականացման արդյունքները

 

Ծրագրի անվանումը, պայմանագրի համարը

Ծրագրում ընդգրկվող աշխատանք փնտրող անձի

Աշխատանքի տեղավորման

մասին նշումը*

անունը, ազգանունը, հայրանունը

անհատական ծրագրի համարը

կարգավիճակը*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

* - Կարգավիճակը՝

ա. աշխատանք փնտրող անձ,

բ. գործազուրկ,

գ. հաշմանդամություն ունեցող անձ,

դ.աշխատաշուկայում անմրցունակ անձ։

*- Աշխատանքի տեղավորման մասին նշումը՝ տեղավորվել է, չի տեղավորվել

 

6.5 Ծրագրի իրականացման և ուղեգրման արդյունքում գործատուի մոտ աշխատանքի տեղավորված աշխատանք փնտրող անձի աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը

 

Լրացման և հետագա թարմացման ամսաթվերը

Ուղեգրման արդյունքում աշխատանքի

տեղավորված անձի

Ծրագրի իրականացման արդյունքում աշխատանքի տեղավորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը

Աշխատանքի տեղավորված անձի անհատական ծրագրի համարը

Աշխատանքային հարաբերու-թյունները շարունակելու մասին նշումը*

անունը, ազգանունը, հայրանունը

անհատական ծրագրի համարը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* -Աշխատանքային հարաբերությունները շարունակելու մասին նշումը՝

ա. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են համաձայն կնքված աշխատանքային պայմանագրի,

բ. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են առավել բարենպաստ աշխատանքային պայմաններով,

գ. աշխատանքային հարաբերությունները շարունակվում են առավել ոչ բարենպաստ աշխատանքային պայմաններով,

դ. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է գործատուի նախաձեռնությամբ,

ե. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է աշխատողի նախաձեռնությամբ,

զ. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է կողմերի համաձայնությամբ,

է. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է աշխատանքի էական պայմանները փոփոխվելու հիմքով,

ը. աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված այլ հիմքերով:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 5

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

Օրինակելի ձև

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՌԿԱ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏ

Ներկա-յացվող թափուր

աշխա-տատեղի

կոդը*

Գործա-տուի

հերթա-կան

համարը

Թափուր

աշխա-տատեղի

ներկա-յացման

ամսաթիվը

Առաջար-կվող

աշխա-տանքի և (կամ)

պաշտոնի

անվանումը

Աշխատան-

քային

պայմա-

նագրի

տեսակը

Թափուր

աշխատատեղը

ներկայացրած

գործատուի

անվանումը, գործունեության

հասցեն, հեռա-

խոսահամարը

Աշխատան-

քային

գործա-

ռույթները

Աշխատա-

վարձը

Աշխատա-

ժամանակի

տևողու-թյունը

Աշխա-տանքի

վայրը

Գործատուի

կողմից

ներկա-յացվող

որակա-վորման

պահանջը

Գործատուի

կողմից ներ-կայացվող

աշխատանքային,

այդ թվում՝ մաս-

նագիտական

փորձի վերա-

բերյալ պահանջը

Աշխա-տանքի

այլ պայ-

մաններ**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*«Գործ» տեղեկատվական համակարգի կողմից գեներացված թիվը:

**Ծանոթություն. Աշխատանքի այլ պայմաններն են՝ բնակարանային վարձի, տրանսպորտային ծախսի, կոմունալ վարձերի, առողջական ծախսի, կրթական ծախսի, ապահովագրական ծախսի փոխհատուցում, ամենամյա երկարացված արձակուրդ, ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդ, արտաժամյա աշխատանքի համար նվազագույնից ավելի բարձր հավելման չափ, գիշերային աշխատանքի համար նվազագույնից ավելի բարձր հավելման չափ, ծանր, վնասակար աշխատանքներ կատարելու համար նվազագույնից ավելի բարձր հավելման չափ, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու համար նվազագույնից ավելի բարձր հավելման չափ, հանգստյան և ոչ աշխատանքային օրերին կատարված աշխատանքի համար դրույքաչափի կրկնակիից ավելի բարձր վարձատրություն, գործատուի կողմից կամ միջոցներով աշխատողի մասնագիտական ուսուցում, վերապատրաստում, աշխատանքի ծանր, վնասակար պայմանների առկայություն կամ բացակայություն, աշխատանքի առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար պայմանների առկայություն կամ բացակայություն:

(Հավելված N 5-ը փոփ. 10.09.18 N 2-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 6

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

Օրինակելի ձև

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՈՐ ՍՏԵՂԾՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏ

Ներկա-

յացվող

նոր

ստեղծվող

աշխա-

տատեղի

կոդը*

Գործա-

տուի

հերթա-

կան

համարը

Նոր

ստեղծվող աշխատատեղի

ներկայացման

ամսաթիվը

Առաջարկվող

աշխատանքի

և (կամ)

պաշտոնի

անվանումը

Աշխատան-

քային

պայմա-

նագրի

տեսակը

Նոր ստեղծվող

աշխատատեղը

ներկայացրած

գործատուի

անվանումը,

գործունեության

հասցեն,

հեռախոսա-

համարը

Աշխատան-

քային

գործա-

ռույթները

Աշխատա-

վարձը

Աշխատա-

ժամանակի

տևողու-

թյունը

Աշխա-

տանքի

վայրը

Գործատուի

կողմից

ներկա-

յացվող

որակա-

վորման

պահանջը

Գործատուի

կողմից ներ-

կայացվող

աշխատան-

քային, այդ

թվում՝ մաս-

նագիտական

փորձի

վերաբերյալ

պահանջը

Աշխա-

տանքի

այլ պայ-

մաններ**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*«Գործ» տեղեկատվական համակարգի կողմից գեներացված թիվը:

**Ծանոթություն. Աշխատանքի այլ պայմաններն են՝ բնակարանային վարձի, տրանսպորտային ծախսի, կոմունալ վարձերի, առողջական ծախսի, կրթական ծախսի, ապահովագրական ծախսի փոխհատուցում, ամենամյա երկարացված արձակուրդ, ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդ, արտաժամյա աշխատանքի համար նվազագույնից ավելի բարձր հավելման չափ, գիշերային աշխատանքի համար նվազագույնից ավելի բարձր հավելման չափ, ծանր, վնասակար աշխատանքներ կատարելու համար նվազագույնից ավելի բարձր հավելման չափ, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու համար նվազագույնից ավելի բարձր հավելման չափ, հանգստյան և ոչ աշխատանքային օրերին կատարված աշխատանքի համար դրույքաչափի կրկնակիից ավելի բարձր վարձատրություն, գործատուի կողմից կամ միջոցներով աշխատողի մասնագիտական ուսուցում, վերապատրաստում, աշխատանքի ծանր, վնասակար պայմանների առկայություն կամ բացակայություն, աշխատանքի առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար պայմանների առկայություն կամ բացակայություն:

(Հավելված N 6-ը փոփ. 10.09.18 N 2-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 7

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ԱՆՁԻ (ԱՆՁԱՆՑ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 20    թվականի ____________ «____»-ից      

մինչև

    20    թվականի ____________ «____»-ը 

 

Հ/Հ

Ծրագրի աջակցությամբ աշխատող անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը

Աշխատած օրերի թիվը

Աշխատանքային պայմանագրով սահմանված ամսական աշխատավարձի չափը (ՀՀ դրամ)

Ծրագրի շրջանակներում փոխհատուցման ենթակա ամսական գումարի չափը

(ՀՀ դրամ)

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Գործատու

           _____________________________

(անուն,ազգանուն)

        

_______________

(ստորագրություն)

 

«____» _____________20    թվական

                                              
   Կ.Տ.

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 8

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ

 ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻ

(ՈՐՊԵՍ` ԳՈՐԾԱՏՈՒ) ՈՒՂԵԿՑՈՂԻ (ՈՐՊԵՍ` ԱՇԽԱՏՈՂ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

 ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 20    թվականի ____________ «____»-ից      

մինչև

    20    թվականի ____________ «____»-ը 

 

Հ/Հ

Ծրագրի աջակցությամբ աշխատող անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը

Աշխատած օրերի թիվը

Աշխատանքային պայմանագրով սահմանված ամսական աշխատավարձի չափը (ՀՀ դրամ)

Ծրագրի շրջանակներում փոխհատուցման ենթակա ամսական գումարի չափը

(ՀՀ դրամ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գործատու

           _____________________________

(անուն,ազգանուն)

        

____________

(ստորագրություն)

 

«____» _____________20   թվական

                                              
   Կ.Տ.

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 9

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

______________________

                 (կնքման վայրը)

«_____» ______________ 20    թվական

 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության գործակալությունը (այսուհետ՝ Գործակալություն), ի դեմս պետ ____________________________ի,

                                                                                                                                                                           (անունը, ազգանունը)

որը գործում է ________________________________________________________________________________

                                                                        (կանոնադրության կամ լիազորագրի)

հիման վրա, մի կողմից,_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, պետական գրանցման օրը, ամիսը, տարին, պետական գրանցման վկայականի համարը, կամ ֆիզիկական անձ և անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող գործատուի անունը, հաշվառման վայրը)

(այսուհետ` Գործատու), ի դեմս ___________________________________________________________________

                                             (համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, ազգանունը, անունը)

___________________________________________________________________________________________,

որը գործում է ___________________________________________________________________հիման վրա, մյուս

                                                   (կանոնադրության կամ լիազորագրի կամ այլնի)

կողմից և____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________,

(հարմար աշխատանքի ընդունման ենթակա անմրցունակ անձի (անձանց) ազգանունը, անունը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը, տրման օրը, ամիսը, տարին (կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը), հաշվառման վայրը, իսկ ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) միջոցով հանդես գալու դեպքում` նաև ներկայացուցչի (ներկայացուցիչների) անունը, ազգանունը, լիազորագրի տրման օրը, ամիսը, տարին)

 

որոնցից յուրաքանչյուրն առանձին և միասին այսուհետ կանվանվեն Շահառու կամ Շահառուներ, մյուս կողմից (բոլորը միասին հիշատակման դեպքում այսուհետ` Կողմեր), արտահայտելով միմյանց հետ համագործակցելու իրենց պատրաստակամությունը և ձգտումները, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 6-րդ ենթակետով հաստատված N 6 հավելվածով սահմանված պահանջները և Կողմերի միջև կայացած բանակցությունների արդյունքները, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր) ներքոհիշյալի վերաբերյալ.

 

I. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1. Պայմանագրի առարկան Գործատուի կողմից Շահառուին վճարվող աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումն է Գործակալության կողմից՝ Շահառուին հարմար աշխատանքի տեղավորման համար, ինչպես նաև տեսողությունից կամ տեղաշարժման (հաշմանդամի սայլակով տեղաշարժվող) խնդիրներով առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող (այսուհետ` ուղեկցողի կարիք ունեցող) Շահառուին հարմար աշխատանքի տեղավորման դեպքում` ուղեկցողի կարիք ունեցող Շահառուին ուղեկցողի համար աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցումը՝ Պայմանագրով սահմանված դեպքերում, կարգով և ժամկետներում:

2. Պայմանագրի համաձայն՝

1) Գործատուն պարտավորվում է Շահառուին ընդունել աշխատանքի, իսկ Շահառուն ընդունվել աշխատանքի Գործատուի մոտ՝ Պայմանագրով սահմանված ժամկետով.

2) Գործակալությունը պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված չափով և ժամկետում Գործատուին տրամադրել աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում, ինչպես նաև Պայմանագրով սահմանված դեպքում մասնակիորեն փոխհատուցել ուղեկցողի կարիք ունեցող Շահառուի կողմից ուղեկցողին (ուղեկցողներին) վճարվող աշխատավարձը:

 

II. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3. Գործակալությունը պարտավորվում է.

1) ըստ անհրաժեշտության Գործատուին և Շահառուին տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ Շահառուին հարմար աշխատանքի տեղավորման դեպքում Գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման, ինչպես նաև ուղեկցողի կարիք ունեցող Շահառուին հարմար աշխատանքի տեղավորման դեպքում` ուղեկցողի կարիք ունեցող Շահառուին ուղեկցողի համար աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցմանն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

2) Գործատուին տրամադրել Գործատուի կողմից Շահառուին վճարվող աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում, իսկ ուղեկցողի կարիք ունեցող և Պայմանագրի 12-րդ կետում նշված Շահառուին տրամադրել ուղեկցողի համար աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում` Պայմանագրի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված չափով, կարգով, ժամկետում և պայմաններին համապատասխան.

3) չմիջամտել Գործատուի և Շահառուի միջև ծագած աշխատանքային հարաբերություններին և Գործատուի կողմից իրականացվող գործունեությանը.

4) Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության կողմից ձևավորված և վարվող տեղեկատվական շտեմարանում մուտքագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 6-րդ ենթակետով հաստատված N 6 հավելվածի 14-րդ և 16-րդ կետերով սահմանված տվյալները.

5) չհրապարակել և/կամ երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում իրեն հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Գործատուի և Շահառուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի:

(3-րդ կետը փոփ.10.09.18 N 2-Ն)

4. Գործակալությունն իրավունք ունի.

1) Շահառուից և Գործատուից պահանջել Պայմանագիրը կնքելուց հետո Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով միմյանց միջև հաստատել աշխատանքային հարաբերություններ.

2) պահանջել Գործատուից Շահառուի հետ աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց կամ Շահառուին աշխատանքի ընդունելու մասին անհատական իրավական ակտը (այսուհետ՝ աշխատանքային պայմանագիր) ստորագրելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով (տեղեկատվական շտեմարանի կամ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության պաշտոնական կայքէջի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով) այդ մասին ծանուցել Գործակալությանը.

3) պահանջել Շահառուից սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագրի պատճենը ներկայացնել Գործակալություն՝ այն կնքվելուց (ընդունվելուց) հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

4) ուղեկցողի կարիք ունեցող Շահառուից պահանջել ներկայացնել ուղեկցողի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագրի պատճենը.

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Գործատուից ամբողջությամբ ստանալ Պայմանագրի 9-րդ կետով սահմանված և Գործատուին վճարված գումարը, եթե սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է Գործատուի նախաձեռնությամբ` այն կնքելուց հետո վեց ամսվա ընթացքում, ինչպես նաև «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ դեպքերում.

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

7) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

8) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 6-րդ ենթակետով հաստատված N 6 հավելվածով սահմանված դեպքերում դադարեցնել աշխատավարձերի մասնակի փոխհատուցման տրամադրումը.

9) յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին աշխատանքային օրը Գործատուից ստանալ սահմանված ձևին համապատասխան տեղեկանք` Գործատուի մոտ հաշվետու ամսվա ընթացքում աշխատող Շահառուների մասին.

10) ըստ անհրաժեշտության Գործատուից և Շահառուից ստանալ Գործատուի մոտ Շահառուի աշխատելու փաստը հավաստող տեղեկություններ և փաստաթղթեր, իսկ ուղեկցողի կարիք ունեցող Շահառուից՝ ուղեկցողի առկայությունը (աշխատելու հանգամանքը) հիմնավորող փաստաթղթեր.

11) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(4-րդ կետը փոփ. 24.05.17 N 4-Ն,10.09.18 N 2-Ն)

5. Գործատուն պարտավորվում է.

1) Շահառուի հետ համաձայնեցված ժամկետում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխանող աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա Շահառուին ընդունել աշխատանքի՝ վեց ամիս ժամկետով.

2) աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում, Շահառուի համար ապահովել աշխատանքային բնականոն պայմաններ, աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների զարգացմանը նպաստող անհրաժեշտ միջավայր.

3) աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում չվատթարացնել Շահառուի աշխատանքի էական պայմանները կամ Շահառուի համար չսահմանել առավել նվազ բարենպաստ պայմաններ այն պայմանների համեմատ, որոնք նախատեսվելու են աշխատանքային պայմանագրով, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դեպքերի.

4) Պայմանագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց (ընդունելուց) հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով (տեղեկատվական շտեմարանի կամ Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության պաշտոնական կայքէջի կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով) այդ մասին ծանուցել Գործակալությանը.

5) յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա առաջին աշխատանքային օրը Գործակալություն ներկայացնել սահմանված ձևին համապատասխան տեղեկանք` հաշվետու ամսվա ընթացքում իր մոտ աշխատող Շահառուների մասին, ինչպես նաև Պայմանագրի 4-րդ կետի 10-րդ ենթակետով նախատեսված՝ Շահառուի աշխատելու փաստը հավաստող տեղեկություններ և փաստաթղթեր՝ Գործակալության կողմից այդպիսի պահանջ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

6) սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետից շուտ Շահառուին աշխատանքից ազատելու դեպքում, այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Գործակալությանը՝ ոչ ուշ, քան աշխատանքից ազատելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերադարձնել Պայմանագրի 9-րդ կետով սահմանված և Գործակալության կողմից իրեն վճարված գումարն ամբողջությամբ, եթե Պայմանագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է իր նախաձեռնությամբ՝ այն կնքելուց հետո վեց ամսվա ընթացքում, ինչպես նաև «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:

(5-րդ կետը փոփ., խմբ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N 2-Ն)

6. Գործատուն իրավունք ունի.

1) Գործակալությունից պահանջել տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ Շահառուին հարմար աշխատանքի տեղավորման դեպքում Գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում տրամադրելուն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

2) պահանջել Գործակալությունից չմիջամտելու Գործատուի և Շահառուի միջև ծագած աշխատանքային հարաբերություններին և Գործատուի կողմից իրականացվող գործունեությանը.

3) Պայմանագրի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետով և 10-րդ կետով սահմանված չափով, կարգով, ժամկետում և պայմաններին համապատասխան, Գործակալությունից ստանալ Շահառուին վճարվող աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում.

4) պահանջել Շահառուից ոչ ուշ, քան Պայմանագրի կնքումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, ներկայացնել աշխատանքի ընդունման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

5) Գործակալությունից պահանջել չհրապարակել և/կամ երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում Գործակալությանը հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Գործատուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.

6) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(6-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

7. Շահառուն պարտավորվում է.

1) Պայմանագրի կնքումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, Գործատուին ներկայացնել աշխատանքի ընդունման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

2) Գործատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում Գործատուի մոտ ընդունվել աշխատանքի՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով.

3) Գործակալություն ներկայացնել Պայմանագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագրի պատճենը՝ այն կնքվելուց (ընդունվելուց) հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

4) Գործակալություն ներկայացնել Պայմանագրի 4-րդ կետի 10-րդ ենթակետով նախատեսված՝ Գործատուի մոտ Շահառուի աշխատելու փաստը հավաստող տեղեկություններ և փաստաթղթեր՝ Գործակալության կողմից այդպիսի պահանջ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

5) Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետից շուտ աշխատանքից ազատվելու դեպքում, այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Գործակալությանը՝ ոչ ուշ, քան աշխատանքից ազատվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

6) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

7) ուղեկցողի կարիք ունենալու և ուղեկցողի համար աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում ստանալու դեպքում՝

ա. Գործակալություն ներկայացնել ուղեկցողի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագրի պատճենը, ինչպես նաև ուղեկցողի առկայությունը (աշխատելու հանգամանքը) հիմնավորող փաստաթղթեր՝ Գործակալության կողմից այդպիսի պահանջ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում,

բ. Պայմանագիրը կնքելուց հետո եռօրյա ժամկետում Գործակալություն ներկայացնել հայտարարություն իր բանկային հաշվի տվյալների մասին:

(7-րդ կետը փոփ. 24.05.17 N 4-Ն)

8. Շահառուն իրավունք ունի.

1) Գործակալությունից պահանջել տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ Շահառուին հարմար աշխատանքի տեղավորման դեպքում Գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման, ինչպես նաև ուղեկցողի կարիք ունեցող Շահառուին հարմար աշխատանքի տեղավորման դեպքում` ուղեկցողի կարիք ունեցող Շահառուին ուղեկցողի համար աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցմանն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

2) Գործակալությունից պահանջել Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության կողմից ձևավորված և վարվող տեղեկատվական շտեմարանում մուտքագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 6-րդ ենթակետով հաստատված N 6 հավելվածի 16-րդ կետով սահմանված տվյալները.

3) Գործակալությունից պահանջել չհրապարակել և/կամ երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում Գործակալությանը հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Շահառուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.

4) ուղեկցողի կարիք ունենալու դեպքում, Պայմանագրի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետով և 10-րդ կետով սահմանված չափով, կարգով, ժամկետում և պայմաններին համապատասխան, Գործակալությունից ստանալ Շահառուին ուղեկցողի համար աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում.

5) Գործատուից պահանջել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխան, Շահառուին ընդունել աշխատանքի՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով.

6) Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում Շահառուի համար ապահովել աշխատանքային բնականոն պայմաններ, աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների զարգացմանը նպաստող անհրաժեշտ միջավայր.

7) Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում չվատթարացնել Շահառուի աշխատանքի էական պայմանները կամ Շահառուի համար չսահմանել առավել նվազ բարենպաստ պայմաններ այն պայմանների համեմատ, որոնք նախատեսվելու են աշխատանքային պայմանագրով, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դեպքերի.

8) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(8-րդ կետը փոփ. 10.09.18 N 2-Ն)

 

III. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

9. Պայմանագրի համաձայն`

1) Պայմանագրի կողմ հանդիսացող յուրաքանչյուր Շահառուի համար վեց օրացուցային ամիս ժամկետով, ամսական կտրվածքով, Գործատուին վճարվում է փոխհատուցում` տվյալ Շահառուի համար սահմանված ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը.

2) ուղեկցողի կարիք ունեցող և Պայմանագրի 12-րդ կետում նշված Շահառուին (Շահառուներին) վճարվում է ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցում՝ մինչև վեց օրացուցային ամիս ժամկետով, ամսական կտրվածքով, «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 50 տոկոսի չափով:

10. Պայմանագրի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված գումարը Գործատուի, իսկ 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված գումարն ուղեկցողի կարիք ունեցող Շահառուի՝ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերից մեկում բացված հաշվարկային հաշիվներին է փոխանցվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 6-րդ ենթակետով հաստատված N 6 հավելվածով սահմանված կարգով և ժամկետներում:

(10-րդ կետը փոփ. 10.09.18 N 2-Ն)

 

IV. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

11. Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլ արտակարգ և անկանխատեսելի հանգամանքներ, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 2 (երկու) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

 

V. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

12. Պայմանագրով ուղեկցողի (ուղեկցողների) կարիք ունեցող և ուղեկցողին (ուղեկցողներին) վճարվող աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեցող Շահառու (Շահառուներ)___________________________________________________________________________________________

                                                                (լրացվում է՝ «առկա է (են)» կամ «առկա չէ (չեն)»)

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

ուղեկցողի (ուղեկցողների) կարիք ունեցող և ուղեկցողին (ուղեկցողներին) վճարվող աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեցող Շահառուի (Շահառուների) առկայության դեպքում, նշվում են ուղեկցողի կարիք ունեցող յուրաքանչյուր Շահառուի անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը, տրման օրը, ամիսը, տարին (կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը)

 

13. (կետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

14. Պայմանագրի շրջանակներում Կողմերի միջև փաստաթղթերի, ծանուցումների առաքումը, տեղեկությունների փոխանակությունն իրականացվում է գրավոր կերպով` ծանուցման հասցեներով փոստային առաքմամբ կամ առձեռն հանձնելու և/կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով, կամ Կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված այլ եղանակներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով:

 

VI. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

15. Կողմերը հավաստիացնում և երաշխավորում են, որ

1) Պայմանագիրը համարվում է պատշաճ կերպով կնքված և իրենց համար ունի պարտադիր իրավաբանական ուժ.

2) Պայմանագիրն իրենց համար հանդիսանում է իրական, պարտադիր և իրագործվող.

3) պատրաստ են իրականացնել Պայմանագրից բխող իրենց պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները.

4) Պայմանագրի կնքումը և կատարումը չի խախտում որևէ այլ պայմանագրի պահանջ, որում Կողմերը միասին կամ յուրաքանչյուրն առանձին հանդես են գալիս որպես կողմ, ինչպես նաև երրորդ անձանց որևէ իրավունքներ.

5) Պայմանագիրը համապատասխանում է Կողմերի կամահայտնությանը, իրենց համար պարզ և ընդունելի են Պայմանագրի կնքման և դրա չկատարման իրավական հետևանքները:

 

VII. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

16. Կողմերը Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով նախատեսված իրենց պարտավորությունները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու համար:

(16-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

17. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը հանձնվում է դատարանի քննությանը:

 

VIII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

18. Պայմանագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև լիիրավ համաձայնություն` դրանում արտացոլված դրույթների վերաբերյալ:

19. Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Արցախի Հանրապետության իրավունքը: Պայմանագրի մեկնաբանման, ինչպես նաև այլ պայմանների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են բացառապես Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

(19-րդ կետը փոփ. 10.09.18 N 2-Ն)

20. Կողմերի միջև այն հարաբերությունները, որոնք չեն կարգավորվում Պայմանագրով, կարգավորվում են կողմերի համաձայնությամբ կամ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(20-րդ կետը փոփ. 10.09.18 N 2-Ն)

21. Պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը հնարավոր է կողմերի համաձայնությամբ, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով կամ Պայմանագրով:

22. Պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր է այն պայմանով, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված Կողմերի (նրանց լիազոր ներկայացուցիչների) կողմից:

23. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետի ավարտը: Պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը Կողմերին չի ազատում պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունները պատշաճ կատարելու պարտավորությունից:

24. Գործակալությունը կարող է միակողմանի հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և վաղաժամկետ լուծել այն, եթե Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Շահառուն չի ընդունվել աշխատանքի Գործատուի մոտ՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով, կամ Գործատուն և (կամ) Շահառուն թույլ են տվել Պայմանագրի էական խախտում:

25. Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող չորս օրինակներից, որոնցից Գործատուին և Շահառուին տրամադրվում է մեկական օրինակ, իսկ Գործակալությանը՝ երկու օրինակ:

 

IX. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

        Գործակալություն՝

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և

վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության

 գործակալություն

 

Գտնվելու վայրը՝ _____________________________________

Հեռախոսահամարը՝ __________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

__________________________________________________

Հ/հ _______________________________________________

ի դեմս_____________________________________________

 ________________________________________________________

(համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

______________

   (ստորագրությունը)

Կ.Տ.   ____ ______________ 20     թվական

 

Գործատու՝

 _________________________________________________________

(Գործատուի անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը՝ _______________________________________

Հեռախոսահամարը՝ ____________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

_____________________________________________________

Հ/հ __________________________________________________

ՀՎՀՀ_________________________________________________

ի դեմս _______________________________________________

_____________________________________________________

(համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 ______________

  (ստորագրությունը)

Կ.Տ.    ____ ______________ 20    թվական

 

Շահառու՝

_____________________________________________________

(անունը, ազգանունը)

Բնակության վայրը՝ _____________________________________

Հեռախոսահամարը՝ _____________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

_____________________________________________________

Հ/հ ___________________________________________________

(ներկայացուցչի միջոցով հանդես գալու դեպքում՝ ներկայացուցչի անունը, ազգանունը)

 

________________________________

 (Շահառուի կամ ներկայացուցչի ստորագրությունը)

 

____ ______________ 20    թվական

(հավելված N 9-ը փոփ., խմբ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N 2-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 10

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

 

ՀԱՅՏ-ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ

ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ

20    թվական _________________ _____

 

Հ/Հ

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

Անձնագրի սերիան, համարը

Հանրային ծառայության համարանիշը

Անմրցունակ անձի խումբը

Գործատուի հետ կնքված պայմանագրի համարը, օրը, ամիսը,տարին և ավարտը

Գործատուի անվանումը, բանկի անվանումը, հաշվի համարը և ՀՎՀՀ-ն

Սահմանված աշխատավարձի

չափը (դրամ)

Փոխհատուցվող գումարի չափը (դրամ)

Ընդամենը (դրամ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Աշխատանքի և զբաղվածության

գործակալության պետ      ______________________________     ________________

                                                                       (անունը, ազգանունը)                           (ստորագրությունը)

 

Կ.Տ. ____ _____________ 20    թվական

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 11

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

 

ՀԱՅՏ-ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ

 ԴԵՊՔՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԻՆ ՈՒՂԵԿՑՈՂԻ ՀԱՄԱՐ Ա

ՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ

20   թվական _________________ _____

 

Հ/Հ

 

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

Անձնագրի սերիան, համարը

Հանրային ծառայության համարանիշը

Անմրցունակ անձի խումբը

Ուղեկցողի կարիք ունեցող անձի փաստացի բնակության վայրը

Ուղեկցողի կարիք ունեցող անձի բանկի անվանումը, հաշվի համարը

Փոխհատուցվող գումարի չափը (դրամ)

Ընդամենը (դրամ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Աշխատանքի և զբաղվածության

գործակալության պետ     __________________________________       __________________________

                                                                    (անունը, ազգանունը)                                                  (ստորագրությունը)

 

Կ.Տ.  ____ ________________ 20    թվական

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 12

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾՈՂ

ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻ՝ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ՄՈՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ ՁԵՌՔ

ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

______________________

           (կնքման վայրը)

«_____» ______________ 20     թվական

 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության գործակալությունը (այսուհետ՝ Գործակալություն), ի դեմս պետ ___________________________ի,

                                                                                                                                        (անունը, ազգանունը)

 

որը գործում է____________________________________________________________________________

                                                                            (կանոնադրության կամ լիազորագրի)

հիման վրա, մի կողմից,_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, պետական գրանցման օրը, ամիսը, տարին, պետական գրանցման վկայականի համարը, կամ ֆիզիկական անձ և անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող գործատուի անունը, հաշվառման վայրը)

(այսուհետ` Գործատու), ի դեմս _______________________________________________________________,

                            (համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, ազգանունը, անունը)

_______________________________________________________________________________________,

որը գործում է _______________________________________________________________հիման վրա, մյուս

                                              (կանոնադրության կամ լիազորագրի կամ այլնի)

կողմից և________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(գործազուրկի ազգանունը, անունը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը, տրման օրը, ամիսը, տարին (կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը), հաշվառման վայրը, իսկ ներկայացուցչի միջոցով հանդես գալու դեպքում՝ նաև ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, լիազորագրի տրման օրը, ամիսը, տարին)

 

(այսուհետ՝ Շահառու), մյուս կողմից (բոլորը միասին հիշատակման դեպքում այսուհետ` Կողմեր), արտահայտելով միմյանց հետ համագործակցելու իրենց պատրաստակամությունը և ձգտումները, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 8-րդ ենթակետով հաստատված N 8 հավելվածով սահմանված պահանջները և Կողմերի միջև կայացած բանակցությունների արդյունքները, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր) ներքոհիշյալի վերաբերյալ.

 

I. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1. Պայմանագրի առարկան ձեռք բերած մասնագիտությամբ առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող Շահառուի՝ Գործատուի մոտ մասնագիտական աշխատանքային փորձի ձեռքբերման համար Գործակալության կողմից աջակցության տրամադրումն է:

2. Պայմանագրի համաձայն՝

1) Գործատուն պարտավորվում է Շահառուին ընդունել աշխատանքի, իր հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող կամ քաղաքացիաիրավական պայմանագրով ծառայություններ մատուցող մասնագետների միջոցով կազմակերպել Շահառուի մասնագիտական որակավորմանը համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը.

2) Շահառուն պարտավորվում է Պայմանագրով սահմանված ժամկետով ընդունվել Գործատուի մոտ՝ իր մասնագիտական որակավորմանը համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու և աշխատաշուկայում առավել մրցունակ դառնալու նպատակով.

3) Գործակալությունը Գործատուին տրամադրում է դրամական միջոցներ՝ Պայմանագրով սահմանված չափով, ժամկետում և պայմաններին համապատասխան:

 

II. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3. Գործակալությունը պարտավորվում է.

1) ըստ անհրաժեշտության Գործատուին և Շահառուին տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն՝ զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ ձեռք բերած մասնագիտությամբ առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող Շահառուի՝ Գործատուի մոտ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար աջակցության տրամադրմանն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

2) Գործատուին վճարել դրամական միջոցներ՝ Պայմանագրի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված չափով, կարգով, ժամկետում և պայմաններին համապատասխան.

3) չմիջամտել Գործատուի և Շահառուի միջև ծագած աշխատանքային հարաբերություններին և Գործատուի կողմից իրականացվող գործունեությանը.

4) չհրապարակել և (կամ) երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում իրեն հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Գործատուի և Շահառուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի:

(3-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

4. Գործակալությունն իրավունք ունի.

1) Շահառուից և Գործատուից պահանջել Պայմանագիրը կնքելուց հետո Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով միմյանց միջև հաստատել աշխատանքային հարաբերություններ.

2) պահանջել Գործատուից Շահառուին աշխատանքի ընդունելու մասին անհատական իրավական ակտի կամ աշխատանքային պայմանագրի (այսուհետ՝ աշխատանքային պայմանագիր) կրկնօրինակը ներկայացնել Գործակալություն՝ այն ընդունելուց (կնքելուց) հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

3) մինչև յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա 5-ը Գործատուից ստանալ նախորդ ամսվա ընթացքում Շահառուի հաճախումների (աշխատած ժամանակահատվածի) մասին տեղեկություններ.

4) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետում Գործատուից ստանալ Շահառուին և Պայմանագրի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված մասնագետին կատարված վճարումների մասին տեղեկությունները (վճարման ցուցակների պատճեններով կամ տեղեկանքով).

5) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Գործատուից ամբողջությամբ ստանալ Պայմանագրի 9-րդ կետով սահմանված և Գործատուին վճարված գումարը, եթե սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագիրը Գործատուի նախաձեռնությամբ լուծվել է այն կնքելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում (բացառությամբ Շահառուի՝ Պայմանագրի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ծրագրից հեռացման կամ այլ աշխատանքի տեղավորվելու դեպքում), ինչպես նաև «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ դեպքերում.

6) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(4-րդ կետը խմբ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ. 10.09.18 N  2-Ն)

5. Գործատուն պարտավորվում է.

1) Շահառուի հետ համաձայնեցված ժամկետում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխանող աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա Շահառուին ընդունել աշխատանքի՝ առնվազն երեք ամիս ժամկետով և պատշաճ կերպով կազմակերպել Շահառուի մասնագիտական որակավորմանը համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը.

2) աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում, Շահառուի համար ապահովել աշխատանքային բնականոն պայմաններ.

3) աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում չվատթարացնել Շահառուի աշխատանքի էական պայմանները կամ Շահառուի համար չսահմանել առավել նվազ բարենպաստ պայմաններ այն պայմանների համեմատ, որոնք նախատեսվելու են աշխատանքային պայմանագրով, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դեպքերի.

4) աշխատանքային հարաբերությունները սկսելուց հետո մինչև յուրաքանչյուր հաջորդ ամսվա 5-ը Գործակալություն ներկայացնել տեղեկություններ նախորդ ամսվա ընթացքում Շահառուի հաճախումների (աշխատած ժամանակահատվածի) մասին.

5) սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետից շուտ Շահառուին աշխատանքից ազատելու դեպքում, այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Գործակալությանը՝ ոչ ուշ, քան աշխատանքից ազատելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

6) Պայմանագրի 9-րդ կետով սահմանված և Գործակալության կողմից իրեն վճարված գումարից Շահառուին վճարել աշխատավարձ` «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված չափով, իսկ Պայմանագրի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված մասնագետին վճարել հավելում՝ նրա նախորդ տարվա միջին ամսական աշխատավարձի 20 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան սույն կետում նշված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը.

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերադարձնել Պայմանագրի 9-րդ կետով սահմանված և Գործակալության կողմից իրեն վճարված գումարը ամբողջությամբ, եթե Պայմանագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է Գործատուի նախաձեռնությամբ` այն կնքելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում (բացառությամբ Շահառուի՝ Պայմանագրի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ծրագրից հեռացման կամ այլ աշխատանքի տեղավորվելու դեպքում), ինչպես նաև «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:

(5-րդ կետը փոփ. 10.09.18 N  2-Ն)

6. Գործատուն իրավունք ունի.

1) պահանջել Գործակալությունից չմիջամտելու Գործատուի և Շահառուի միջև ծագած աշխատանքային հարաբերություններին և Գործատուի կողմից իրականացվող գործունեությանը.

2) Գործակալությունից ստանալ դրամական միջոցներ՝ Պայմանագրի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված չափով, կարգով, ժամկետում և պայմաններին համապատասխան.

3) պահանջել Շահառուից ոչ ուշ, քան Պայմանագրի կնքումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, ներկայացնել աշխատանքի ընդունման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

4) Գործակալությունից պահանջել տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն՝ զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ ձեռք բերած մասնագիտությամբ առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող Շահառուի՝ Գործատուի մոտ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար աջակցության տրամադրմանն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

5) Գործակալությունից պահանջել չհրապարակել և (կամ) երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում Գործակալությանը հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Գործատուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.

6) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(6-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

7. Շահառուն պարտավորվում է.

1) Պայմանագրի կնքումից հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Գործատուին ներկայացնել աշխատանքի ընդունման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

2) Գործատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում Գործատուի մոտ ընդունվել աշխատանքի՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով.

3) ձեռնարկել իրենից կախված անհրաժեշտ և բավարար միջոցներ՝ Պայմանագրի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետով նշված մասնագետի մոտ մասնագիտական աշխատանքային փորձի ձեռքբերման նպատակով.

4) Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետից շուտ աշխատանքից ազատվելու դեպքում, այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Գործակալությանը՝ ոչ ուշ, քան աշխատանքից ազատվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

5) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

(7-րդ կետը փոփ. 24.05.17 N 4-Ն)

8. Շահառուն իրավունք ունի.

1) Գործակալությունից պահանջել տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն՝ զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ ձեռք բերած մասնագիտությամբ առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործող Շահառուի՝ Գործատուի մոտ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար աջակցության տրամադրմանն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

2) Գործատուից պահանջել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխան, Շահառուին ընդունել աշխատանքի՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով և պատշաճ կերպով կազմակերպել Շահառուի մասնագիտական որակավորմանը համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձի ձեռքբերման գործընթացը.

3) Գործակալությունից պահանջել չհրապարակել և (կամ) երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում Գործակալությանը հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Շահառուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.

4) Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում Շահառուի համար ապահովել աշխատանքային բնականոն պայմաններ.

5) Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում չվատթարացնել Շահառուի աշխատանքի էական պայմանները կամ Շահառուի համար չսահմանել առավել նվազ բարենպաստ պայմաններ այն պայմանների համեմատ, որոնք նախատեսվելու են աշխատանքային պայմանագրով, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դեպքերի,

6) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(8-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

 

III. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

9. Պայմանագրի համաձայն գործատուին վճարվող դրամական միջոցները նախատեսված են`

1) «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածով սահմանված չափով Շահառուին աշխատավարձ վճարելու համար.

2) Պայմանագրի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված մասնագետին հավելում վճարելու համար՝ նրա նախորդ տարվա միջին ամսական աշխատավարձի 20 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, քան սույն կետում նշված նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը.

3) Շահառուի աշխատավարձից հաշվարկվող եկամտային հարկը և օրենքով սահմանված դեպքերում՝ պարտադիր դրոշմանիշային ու սոցիալական վճարները Գործատուին փոխհատուցելու համար:

(9-րդ կետը լրաց. 06.11.19 N 8-Ն)

10. Պայմանագրի 9-րդ կետում նշված դրամական միջոցները երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում Գործատուին են վճարվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 8-րդ ենթակետով հաստատված N 8 հավելվածով սահմանված չափով և կարգով:

 

IV. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

11. Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլ արտակարգ և անկանխատեսելի հանգամանքներ, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 2 (երկու) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

 

V. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

12. (կետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

13. Պայմանագրի շրջանակներում Կողմերի միջև փաստաթղթերի, ծանուցումների առաքումը, տեղեկությունների փոխանակությունն իրականացվում է գրավոր կերպով` ծանուցման հասցեներով փոստային առաքմամբ կամ առձեռն հանձնելու և (կամ) էլեկտրոնային փոստի միջոցով, կամ Կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված այլ եղանակներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով:

 

VI. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

14. Կողմերը հավաստիացնում և երաշխավորում են, որ

1) Պայմանագիրը համարվում է պատշաճ կերպով կնքված և իրենց համար ունի պարտադիր իրավաբանական ուժ.

2) Պայմանագիրն իրենց համար հանդիսանում է իրական, պարտադիր և իրագործվող.

3) պատրաստ են իրականացնել Պայմանագրից բխող իրենց պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները.

4) Պայմանագրի կնքումը և կատարումը չի խախտում որևէ այլ պայմանագրի պահանջ, որում Կողմերը միասին կամ յուրաքանչյուրն առանձին հանդես են գալիս որպես կողմ, ինչպես նաև երրորդ անձանց որևէ իրավունքներ.

5) Պայմանագիրը համապատասխանում է Կողմերի կամահայտնությանը, իրենց համար պարզ և ընդունելի են Պայմանագրի կնքման և դրա չկատարման իրավական հետևանքները:

 

VII. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

15. Կողմերը Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով նախատեսված իրենց պարտավորությունները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու համար:

(15-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

16. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը հանձնվում է դատարանի քննությանը:

 

VIII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

17. Պայմանագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև լիիրավ համաձայնություն` դրանում արտացոլված դրույթների վերաբերյալ:

18. Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Արցախի Հանրապետության իրավունքը: Պայմանագրի մեկնաբանման, ինչպես նաև այլ պայմանների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են բացառապես Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

(18-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

19. Կողմերի միջև այն հարաբերությունները, որոնք չեն կարգավորվում սույն պայմանագրով, կարգավորվում են կողմերի համաձայնությամբ կամ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(19-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

20. Պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը հնարավոր է կողմերի համաձայնությամբ, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով կամ Պայմանագրով:

21. Պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր է այն պայմանով, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված Կողմերի (նրանց լիազոր ներկայացուցիչների) կողմից:

22. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետի ավարտը: Պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը Կողմերին չի ազատում պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունները պատշաճ կատարելու պարտավորությունից:

23. Գործակալությունը կարող է միակողմանի հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և վաղաժամկետ լուծել այն, եթե Պայմանագիրը կնքելուց Շահառուն չի ընդունվել աշխատանքի Գործատուի մոտ՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով կամ Գործատուն և (կամ) Շահառուն թույլ են տվել Պայմանագրի էական խախտում:

24. Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երեք օրինակներից, որոնցից Գործակալությանը, Գործատուին և Շահառուին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

 

IX. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

Գործակալություն՝

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և

վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության

 գործակալություն

 

Գտնվելու վայրը՝ _______________________________

Հեռախոսահամարը՝ ____________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

_____________________________________________

Հ/հ __________________________________________

ի դեմս________________________________________

 _________________________________________________________

(համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

____________

 (ստորագրությունը)

Կ.Տ.   ____ ______________ 20     թվական

 

Գործատու՝

 _________________________________________________________

(Գործատուի անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը՝ _______________________________________

Հեռախոսահամարը՝ ____________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

_____________________________________________________

Հ/հ __________________________________________________

ՀՎՀՀ_________________________________________________

ի դեմս _______________________________________________

_____________________________________________________

(համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 _____________

 (ստորագրությունը)

Կ.Տ.    ____ ______________ 20    թվական

 

Շահառու՝

____________________________________________________

(անունը, ազգանունը)

Բնակության վայրը՝ ____________________________________

Հեռախոսահամարը՝ ____________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

____________________________________________________

Հ/հ __________________________________________________

(ներկայացուցչի միջոցով հանդես գալու դեպքում՝ ներկայացուցչի անունը, ազգանունը)

 

________________________________

(Շահառուի կամ ներկայացուցչի ստորագրությունը)

 

____ ______________ 20     թվական

(Հավելված N 12-ը խմբ., փոփ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N 2-Ն, լրաց. 06.11.19 N 8-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 13

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

 

ՀԱՅՏ-ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ

ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ ՁԵՌՔ

 ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ

 

Հ/Հ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գործատու

Մասնագիտական փորձ ձեռք բերողի

Վճարման ենթակա գումարը (դրամ)

Անվա-նումը և ՀՎՀՀ ն

Բանկի անվա-նումը, հաշվի համարը

Կնքված եռակողմ պայմանագրի համարը, օրը, ամիսը, տարին և ավարտը

Մասնագիտական փորձ անցկացնող անձի

Անունը, ազգա-նունը, հայրա-նունը

Կրթությունը հաստատող փաստաթղթի տրման օրը, ամիսը, տարին

Մասնագիտական փորձ անցկացնող անձին տրվող ամբողջ կամ ոչ լրիվ ամսվա համար հաշ-վարկված գու-մարի չափը (սյուն. 6*20%, բայց ոչ ավելի, քան նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափը)

Մասնագիտական փորձ ձեռք բերողին տրվող ամբողջ կամ ոչ լրիվ ամսվա համար հաշվարկված աշխատավարձի չափը

Մասնագի-տական փորձ ձեռք բերողին տրվող աշ-խատավարձից հաշվարկվող եկամտային հարկի չափը

Մասնագիտական

փորձ ձերք

բերողին տրվող աշխատավարձից հաշվարկվող 

սոցիալական վճարի չափը

Մասնագիտական փորձ ձերք

բերողին տրվող աշխատավարձից հաշվարկվող 

պարտադիր դրոշմանիշային վճարի չափը

Մասնագիտական

փորձ ձերք

բերողին տրվող

վերջնահաշվարկի չափը

Ընդ որում

(սյուն 9+ սյուն

10+ սյուն 11+

սյուն 12+սյուն

13+ սյուն 14)

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

Միջին ամսական աշխատա-վարձի չափը (դրամ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Աշխատանքի և զբաղվածության

գործակալության պետ     __________________________________            ________________

                                                                  (անունը, ազգանունը)                                                 (ստորագրությունը)

 

Կ.Տ.   ____ ________________ 20    թվական

(Հավելված N 13-ը փոփ., խմբ. 06.11.19 N 8-Ն)

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ

 

     

Հավելված N 14

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զբաղվածության հիմնական ցուցանիշների ամսական

 վարչական վիճակագրական հաշվետվություն  20___ թվական ___________ ամիս

 

I. Աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը և կազմը

 

Տողե-

րի հա-մարը

Հաշ-վետու ամսվա սկզբին

նրան-ցից` կա-նայք

Հաշվառ-վել են հաշ-վետու ամսում (մարդ)

նրան-ցից` կա-նայք

Հաշվա-ռումից հանվել են հաշ-վետու ամսում

նրան-ցից` կա-նայք

Հաշ-վետու ամսվա վերջին

նրան-ցից` կա-նայք

Հաշվետու ամսում

Տարեսկզբից

Տեղավորվել են աշխատանքի

այդ թվում` առանց զբաղվածության ծրագրերում ընդգրկվելու

Տեղավորվել են աշխատանքի

այդ թվում` առանց զբաղվածության ծրագրերում ընդգրկվելու

 

Ընդա-մենը (մարդ)

նրանցից`

Ընդա-մենը (մարդ)

նրանցից`

Ընդա-մենը (մարդ)

նրանցից`

Ընդա-մենը (մարդ)

նրանցից`

 

կա-նայք

անմրցու-նակ անձինք

կա-նայք

անմրցու-նակ անձինք

կանայք

անմրցու-նակ անձինք

կա-նայք

անմրցու-նակ անձինք

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

նրանցից`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

զբաղված անձինք

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 տողից` աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող անձինք

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

տարիքային կենսաթոշակի տարիքը լրացած անձինք

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գործազուրկներ

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողներ, ընդամենը

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հետբուհական, բարձրագույն

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

թերի բարձրագույն, միջին մասնագիտական

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

միջնակարգ ընդհանուր

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հատուկ ընդհանուր

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

հիմնական ընդհանուր

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

տարրական, ոչ լրիվ տարրական

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 տողից` երիտա-սարդներ (16-29 տարեկաններ)

15

 

 

 

 

 

                                  

 

I. ա. Խորհրդատվություն ստացած աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը

Ցուցանիշի անվանումը

Տողերի համարը

Տարեսկզբից

Հաշվետու ամսում

Ա

Բ

1

2

Խորհրդատվություն ստացած անձանց թվաքանակը տարեսկզբից հետևյալ հարցերով. ընդամենը,

01

 

 

այդ թվում`

 

 

 

աշխատանքի և զբաղվածության օրենսդրության

02

 

 

մասնագիտական կողմնորոշման

03

 

 

զբաղվածության ծրագրերի

04

 

 

աշխատանքի փոփոխման

05

 

 

այլ հարցերով

06

 

 

II. Օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց թվաքանակը

Ցուցանիշի անվանումը

Տողերի համարը

Տարեսկզբից

Հաշվետու ամսում

Ա

Բ

1

2

Հաշվառված օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց թվաքանակը

1

 

 

Զբաղվածության ծրագրերում ընդգրկված անձանց թվաքանակը

2

 

 

Աշխատանքի տեղավորված անձանց թվաքանակը

3

   

 

III. Աշխատուժի պահանջարկը և աշխատանք փնտրողների աշխատանքի տեղավորումը

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի հա-մարը

Համագործակցող գործատուների թիվը տարեսկզբից

Հավաքագրված թափուր աշ-խատատեղերի թիվը տարեսկզբից

Հավաքագրված թափուր աշ-խատատեղերի թիվը հաշ-վետու ամսվա ընթացքում

Հաշվետու ամսվա ընթացքում հավաքագրված նոր ստեղծվող աշխատա-տեղերի թիվը

Աշխատանքի տեղավոր-վածների թիվը

նրանցից` զբաղվա-ծության ծրագրերի արդյունքում

Ընդա-մենը

այդ թվում՝

աշխատուժի պահանջարկի

վերաբերյալ հայտ

ներկայացնող

գործատուների թիվը

Ընդա-մենը

նրանցից՝ նոր ստեղծված

Ընդա-մենը

նրան-

ցից՝ բանվո-րական

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` ըստ հատվածների

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պետական կազմակերպություններ

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ոչ պետական կազմակեպություններ

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների՝

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արդյունաբերություն

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Շինարարություն

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տեղեկատվություն և կապ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պետական կառավարում և պաշտպանություն, պարտադիր սոցիալական ապահովություն

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրթություն

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սպասարկման այլ ծառայություններ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործատու, տնային տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների և ծառայությունների արտադրություն սեփական սպառման համար

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օտարերկրյա կազմակերպություն-ների և մարմինների գործունեություն

21

 

 

 

             

 

IV. Գործազուրկի կարգավիճակի տրամադրումը, կասեցումը, դադարեցումը և վերականգնումը հաշվետու ամսում

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը տարեսկզբից

նրանցից

Ընդամենը հաշվետու ամսում

նրանցից

կանայք

գյուղա-բնակներ

կանայք

գյուղա-բնակներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

Տրամադրվել է գործազուրկի կարգավիճակ

01

 

 

 

 

 

 

Կասեցվել է գործազուրկի կարգավիճակը

02

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում ընդգրկվելու պատճառով

03

 

 

 

 

 

 

«Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում» ծրագրում ընդգրկվելու պատճառով

04

 

 

 

 

 

 

«Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում» ծրագրում ընդգրկվելու պատճառով

04.1

           

Վերականգնվել է գործազուրկի կարգավիճակը

05

 

 

 

 

 

 

Դադարեցվել է գործազուրկի կարգավիճակը

06

 

 

 

 

 

 

այդ թվում`

 

 

 

 

 

 

 

երկու անգամ հարմար աշխատանքի առաջարկից հրաժարվելու պատճառով

07

 

 

 

 

 

 

աշխատանքի և զբաղվածության գործակալության հրավերով հարմար աշխատանքի տեղավորման կամ զբաղվածության պետական ծրագրում ընդգրկվելու առաջարկություն ստանալու համար 2 անգամ անհարգելի պատճառով չներկայանալու դեպքում

08

 

 

 

 

 

 

զբաղվածության պետական ծրագրում ընդգրկվելուց հետո հարմար աշխատանքի առաջարկից հրաժարվելու պատճառով

09

 

 

 

 

 

 

այլ պատճառներով

10

 

 

 

 

 

 

(բաժին 4-ը լրաց. 24.05.17 N 4-Ն)

 

V. Աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակի բաշխումն ըստ սեռատարիքային 

կազմի և կրթական մակարդակի

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը (մարդ)

նրանցից

կանայք

գյուղաբնակներ

Ա

Բ

1

2

3

Աշխատանք փնտրող անձանց թվաքանակը, ընդամենը

01

 

 

 

այդ թվում` ըստ կրթության

 

 

 

 

հետբուհական, բարձրագույն

02

 

 

 

թերի բարձրագույն, միջին մասնագիտական

03

 

 

 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)

04

 

 

 

միջնակարգ ընդհանուր

05

 

 

 

հիմնական ընդհանուր

06

 

 

 

հատուկ ընդհանուր

07

 

 

 

տարրական, ոչ լրիվ տարրական

08

 

 

 

տող 01-ից` ըստ տարիքի

 

 

 

 

16-19

09

 

 

 

20-24

10

 

 

 

25-29

11

 

 

 

30-34

12

 

 

 

35-44

13

 

 

 

45-54

14

 

 

 

55 և ավելի

15

 

 

  

 

VI. Գործազուրկների թվաքանակի բաշխումը հաշվետու ամսվա վերջին՝

ըստ սեռատարիքային կազմի, կրթական մակարդակի և գործազրկության տևողության

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը (մարդ)

նրանցից

Անմրցունակ անձինք

նրանցից

կանայք

գյուղա-բնակներ

կանայք

գյուղա-բնակներ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

Գործազուրկների թվաքանակը, ընդամենը

01

 

 

 

 

 

 

այդ թվում` ըստ կրթության

 

 

 

 

 

 

 

հետբուհական, բարձրագույն

02

 

 

 

 

 

 

թերի բարձրագույն, միջին մասնագիտական

03

 

 

 

 

 

 

նախնական մասնագիտական(արհեստագործական)

04

 

 

 

 

 

 

միջնակարգ ընդհանուր

05

 

 

 

 

 

 

հիմնական ընդհանուր

06

 

 

 

 

 

 

հատուկ ընդհանուր

07

 

 

 

 

 

 

տարրական, ոչ լրիվ տարրական

08

 

 

 

 

 

 

տող 01-ից՝ ըստ տարիքի

 

 

 

 

 

 

 

16-19

09

 

 

 

 

 

 

20-24

10

 

 

 

 

 

 

25-29

11

 

 

 

 

 

 

30-34

12

 

 

 

 

 

 

35-44

13

 

 

 

 

 

 

45-54

14

 

 

 

 

 

 

55 և ավելի

15

 

 

 

 

 

 

տող 01-ից՝ ըստ գործազրկության տևողության

 

 

 

 

 

 

 

Մինչև 3 ամիս

16

 

 

 

 

 

 

4- 6 ամիս

17

 

 

 

 

 

 

7 -11 ամիս

18

 

 

 

 

 

 

1-3 տարի

19

 

 

 

 

 

 

3 տարուց ավելի

20

 

 

 

 

 

 

 

VII. Զբաղվածության ամենամյա պետական ծրագրերում ընդգրկված անձանց թվաքանակը

Ծրագրերի անվանումը

 

 

Ծրագրում ընդգրկվածների թիվը հաշվետու ամսում

նրանցից՝ աշխատանքի տեղավորվածների թիվը

Ծրագրում ընդգրկվածների թիվը տարեսկզբից

նրանցից՝ աշխատանքի տեղավորվածների թիվը

ընդամենը (մարդ)

այդ թվում` կանայք

16-29 տարեկան-ների թիվը

գյուղա-բնակներ

ընդամենը (մարդ)

այդ թվում` կանայք

ընդամենը (մարդ)

այդ թվում` կանայք

ընդամենը (մարդ)

այդ թվում` կանայք

Ա

Բ

1

2

 3

4

5

6

 7

8

9

10

Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում

01

                    

այդ թվում` անմրցունակ անձինք

02

                   

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

03

                    

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում` (05+07)

04

                     

ա/ հաշման-դամություն ունեցող գործազուրկների աշխատատեղի հարմարեցման համար միանվագ փոխհատուցում գործատուին

05

                   

այդ թվում` տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերման և աշխատատեղի հարմարեցման համար փոխհատուցում

06

                   

բ/ աշխատաշու-կայում անմրցունակ անձանց աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերման համար միանվագ փոխհատուցում գործատուին

07

                   

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

08

                    

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում

09

                   

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

10

                   

09 տողից՝ ուղեկցող անձանց թիվը

11

                   

Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում*

12

                   

այդ թվում` անմրցունակ անձինք

13

                    

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

14

                   

12 տողից՝ աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող անձինք

 15  

                   

Ընդամենը ծրագրերում ընդգրկվածներ**

16

                   

 

 

 *Ծանոթություն՝ գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում ծրագրի դեպքում 12-րդ տողի աշխատանքի տեղավորվածների 5-րդ, 6-րդ, 9-րդ և 10-րդ սյուներում նշվում է վերջին անգամ հաշվառվելուց հետո նշված ծրագրին մասնակցածներից աշխատանքի տեղավորվածների թիվը:

**Ծանոթություն՝ տարբեր ծրագրերում ընդգրկվածության դեպքում 16-րդ տողի 5-րդ, 6-րդ, 9-րդ և 10-րդ սյուներում աշխատանքի տեղավորվածների թվի մեջ դեպքը հաշվարկվում է մեկ անգամ` որպես վերջին ծրագրի արդյունք:

(7-րդ բաժինը խմբ. 24.05.17 N 4-Ն)

 

(բաժին 7.ա-ն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

VII.բ. Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում

 

Հաշվետու ամսում

Տարեսկզբից

 

 

Աշխատանքի տոնավա-ճառների թիվը

Մասնակցած գործա-տուների թիվը

Մասնակցած աշխատանք փնտրողների թիվը

Թափուր աշխա-տատեղերի թիվը

Աշխատանքի տեղավոր-վածների թիվը

Աշխատանքի տոնավա-ճառների թիվը

Մասնակցած գործա-տուների թիվը

Մասնակցած աշխատանք փնտրողների թիվը

Թափուր աշխա-տատեղերի թիվը

Աշխատանքի տեղավոր-վածների թիվը

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Աշխատանքի տոնավաճառ

01

 

 

 

 

            

 

VII.գ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում

 

Տողի համարը

Ծրագրերի թիվը

Ընդամենը (մարդ)

այդ թվում՝ կանայք

2-րդ սյունակից՝ 16-29 տարեկանների թիվը

Ա

Բ

1

2

3

4

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրերի թիվը տարեսկզբից

01

 

X

X

X

որոնցից՝ հաշվետու ամսում

02

 

X

X

X

Ծրագրում ընդգրկվածների թիվը տարեսկզբից

03

X

      

նրանցից՝ հաշվետու ամսում

04

X

      

03 տողից՝ աշխատաշուկայում անմրցունակ անձինք

05

X

      

05 տողից՝ հաշմանդամություն ունեցող անձինք

06

X

     

 

(բաժին 7.գ-ն լրաց. 24.05.17 N 4-Ն)

 

VIII. Աշխատուժի առաջարկը

 

 

 

Մասնագիտության անվանումը

Ընդամենը

այդ թվում՝ կանայք

1

2

3

4

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական կրթության 

մասնագիտություններ` ընդամենը

 

 

 

այդ թվում`

 

 

200

Սոցիալական ապահովություն

 

 

205

Սոցիալական աշխատանք

 

 

500

Արվեստ և դիզայն

 

 

514

Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն

 

 

515

Զարդակիրառական արվեստ

 

 

600

Էկոնոմիկա և ղեկավարում

 

 

601

Հաշվետարություն

 

 

602

Կոմերցիոն գործունեություն

 

 

604

Բանկային գործ

 

 

605

Փաստաթղթավարություն

 

 

606

Ապահովագրական գործ

 

 

900

Օգտակար հանածոների արդյունահանում

 

 

901

Հանքարդյունաբերական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում

 

 

902

Լեռնային աշխատանքներ

 

 

904

Օգտակար հանածոների հարստացում

 

 

907

Հետախուզա-շահագործողական հորատում

 

 

908

Հորատանցքերի շահագործում

 

 

1000

Էներգետիկա

 

 

1001

Էլեկտրասարքավորումների արտադրություն

 

 

1002

Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում

 

 

1003

Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում

 

 

1004

Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

 

 

1005

Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձարկում

 

 

1006

Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխնիկական շահագործում

 

 

1007

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի)

 

 

1100

Մետաղամշակում

 

 

1103

Մետաղամշակման արտադրության և նյութամշակման տեխնոլոգիա

 

 

1105

Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ

 

 

1200

Մեքենաշինական սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ

 

 

1207

Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա

 

 

1210

Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա

 

 

1211

Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

 

 

1700

Առողջապահություն

 

 

1705

Բժշկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

 

 

1900

Ընդհանուր և հատուկ նշանակության սարքեր

 

 

1901

Էլեկտրավակուումային արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

1902

Ժամացույցների արտադրության տեխնոլոգիա և նորոգում

 

 

1903

Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատիկայի տեխնիկական շահագործում

 

 

1908

Օպտիկա-մեխանիկական արտադրության սարքավորումներ և տեխնոլոգիա

 

 

2000

Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկա և հեռահաղորդակցություն

 

 

2002

Ռադիոէլեկտրոնային արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումների կարգաբերում

 

 

2003

Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և սարքերի արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2009

Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում

 

 

2015

Փոստային կապ

 

 

2200

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

 

 

2201

Էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2203

Համակարգիչների շահագործում

 

 

2204

Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

 

 

2300

Սպասարկում

 

 

2302

Հյուրանոցային տնտեսություն

 

 

2304

Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում

 

 

2306

Կինոֆիկացում

 

 

2311

Հասարակական սնունդ

 

 

2400

Տրանսպորտային միջոցներ

 

 

2401

Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տեսակների)

 

 

2402

Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային տրանսպորտում

 

 

2403

Էլեկտրամատակարարում երկաթուղային տրանսպորտում

 

 

2405

Երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի շահագործում և նորոգում

 

 

2406

Երկաթուղու և գծային տնտեսության շահագործում

 

 

2407

Փոխադրումների սպասարկում երկաթուղային տրանսպորտում

 

 

2500

Քիմիական արտադրություն

 

 

2501

Ազոտական պարարտանյութերի և օրգանական սինթեզի տեխնոլոգիա

 

 

2503

Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա

 

 

2505

Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողովակատարների սպասարկում

 

 

2506

Սինթետիկ խեժերի, պլաստմասսաների արտադրություն և դրանց վերամշակում

 

 

 

Քիմիական մանրաթելերի արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2508

Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2511

Ավտոդողերի արտադրություն, վերականգնում և նորոգում

 

 

2600

Անտառային տնտեսություն

 

 

2601

Անտառային համալիրի սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

 

 

2603

Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահագործում և տեխնոլոգիա

 

 

2604

Անտառային տնտեսություն

 

 

2605

Պարտեզապուրակային շինարարություն

 

 

2700

Պարենամթերքի արտադրություն

 

 

2701

Պարենարդյունաբերության սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

 

 

2703

Շաքարի արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2704

Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

 

 

2705

Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում

 

 

2706

Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2709

Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիա

 

 

2710

Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2800

Թեթև արդյունաբերություն

 

 

2801

Կտորեղենի արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2802

Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա

 

 

2809

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2811

Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2814

Պոլիգրաֆիական արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2818

Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա

 

 

2900

Շինարարություն և կենցաղային տնտեսություն

 

 

2901

Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործում

 

 

2902

Շինարարա-մոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում

 

 

2903

Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերում

 

 

2904

Վերականգնողական աշխատանքների իրականացում

 

 

2907

Ատաղձագործական, մանրահատակագործական ապակեգործական աշխատանքներ

 

 

2908

Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում

 

 

2913

Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում

 

 

2915

Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում

 

 

3100

Գյուղատնտեսություն

 

 

3103

Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն

 

 

3105

Մեղվաբուծություն

 

 

3106

Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում

 

 

3108

Բուսաբուծական մթերքների արտադրություն

 

 

3112

Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում

 

 

3200

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

 

 

3201

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում

 

 

3202

Հրդեհաշիջում

 

 

3203

Նախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի մոնտաժում և շահագործում

 

 

3204

Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի շահագործում

 

 

3400

Որակի ապահովում և չափումներ արտադրությունում

 

 

3404

Լաբորատոր հետազոտություններ (ըստ ուղղությունների)

 

 

 

Միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտություններ` ընդամենը

 

 

             այդ թվում`

 

 

100

Բնագիտություն

 

 

200

Հումանիտար մասնագիտություններ և սոցիոլոգիա

 

 

300

Կրթություն

 

 

400

Առողջապահություն

 

 

500

Մշակույթ և արվեստ

 

 

600

Տնտեսագիտություն և կառավարում

 

 

701

Տեղեկատվական ապահովագրություն

 

 

800

Երկրաբանություն և օգտակար հանածոների հետախուզում

 

 

900

Օգտակար հանածոների արդյունահանում

 

 

1000

Էներգետիկա

 

 

1100

Մետաղագործություն

 

 

1200

Մեքենաշինություն

 

 

1700

Տեխնոլոգիական մեքենաներ, սարքավորումներ և տրանսպորտային միջոցներ

 

 

1800

Էլեկտրատեխնիկա

 

 

1900

Սարքաշինություն

 

 

2000

Էլեկտրոնիկա և միկրոէլեկտրոնիկա, ռադիոտեխնիկա և հեռահաղորդակցություն

 

 

2100

Ավտոմատացում և կառավարում

 

 

2200

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

 

 

2303

Սպասարկում

 

 

2400

Տրանսպորտի շահագործում

 

 

2500

Քիմիական տեխնոլոգիա

 

 

2600

Անտառային պաշարների վերարտադրություն և վերամշակում

 

 

2700

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

 

 

2800

Սպառողական ապրանքների տեխնոլոգիա

 

 

2900

Շինարարություն և ճարտարապետություն

 

 

3000

Գեոդեզիա և քարտեզագրում

 

 

3100

Գյուղատնտեսություն և ձկնային տնտեսություն

 

 

3200

Կենսագործունեության անվտանգություն, բնօգտագործում, շրջակա միջավայրի պահպանություն

 

 

3400

Չափագրություն, ստանդարտացում և որակի հսկում

 

 

 

Բարձրագույն կրթության մասնագիտություններ` ընդամենը

 

 

 

այդ թվում`

 

 

10000

Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

 

 

10100

Մաթեմատիկա

 

 

10200

Կիրառական մաթեմատիկա

 

 

10300

Մաթեմատիկա, համակարգչային գիտություններ

 

 

10400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

 

 

 

 

 

10500

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

 

 

10600

Ֆիզիկա

 

 

10700

Ռադիոֆիզիկա

 

 

10800

Մեխանիկա

 

 

11000

Ակտուար մաթեմատիկա

 

 

11100

Միջուկային ֆիզիկա

 

 

11200

Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

 

 

11300

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

 

 

11400

Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

 

 

20000

Բնագիտական գիտություններ

 

 

20100

Քիմիա

 

 

20200

Կենսաբանություն

 

 

20300

Երկրաբանություն

 

 

20400

Աշխարհագրություն

 

 

20500

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

 

 

20600

Ջրաօդերևութաբանություն

 

 

20700

Հողագիտություն

 

 

20800

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

 

 

20900

Էկոլոգիական քիմիա

 

 

21000

Դեղագործական քիմիա

 

 

21100

Կիրառական քիմիա

 

 

21200

Կենսաֆիզիկա

 

 

21300

Կենսաքիմիա

 

 

21500

Կենսաինֆորմատիկա

 

 

30000

Հումանիտար գիտություններ

 

 

30100

Փիլիսոփայություն

 

 

30200

Քաղաքագիտություն

 

 

30300

Հոգեբանություն

 

 

30400

Պատմություն

 

 

30500

Իրավագիտություն

 

 

30600

Լրագրություն

 

 

30700

Միջազգային հարաբերություններ

 

 

30800

Արևելագիտություն

 

 

31000

Հայոց լեզու և գրականություն

 

 

31100

Լեզվաբանություն

 

 

31200

Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն

 

 

31300

Օտար լեզու և գրականություն

 

 

31400

Մշակութաբանություն

 

 

31500

Արվեստաբանություն (ըստ տեսակների)

 

 

31600

Արվեստ և հումանիտար գիտություններ

 

 

31700

Գեղեցիկ արվեստ

 

 

31800

Կրոնագիտություն

 

 

32000

Հանրային կառավարում

 

 

32100

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

 

 

32200

Ֆիզիկական կուլտուրա առողջական շեղում ունեցող անձանց համար (ադապտացված ֆիզիկական կուլտուրա և կինեզոլոգիա)

 

 

32300

Թարգմանչական գործ

 

 

32400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

 

 

40000

Սոցիալական գիտություններ

 

 

40100

Սոցիալական աշխատանք

 

 

40200

Սոցիոլոգիա

 

 

40300

Կոնֆլիկտաբանություն

 

 

50000

Կրթություն և մանկավարժություն

 

 

50100

Կրթության կազմակերպում

 

 

50200

Ինֆորմատիկա (տեղեկաբանություն)

 

 

50300

Բնագիտություն

 

 

50400

Նախազորակոչային և ֆիզիկական պատրաստություն

 

 

50500

Մասնագիտական ուսուցում

 

 

50600

Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

 

 

50700

Երաժշտական կրթություն

 

 

50800

Կերպարվեստ և գծագրություն

 

 

51000

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

 

 

51100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա

 

 

51300

Սոցիալական մանկավարժություն

 

 

51500

Հատուկ կրթության մանկավարժություն և հոգեբանություն

 

 

53400

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա

 

 

60000

Առողջապահություն

 

 

60100

Բուժական գործ

 

 

60200

Ստոմատոլոգիա

 

 

60300

Դեղագիտություն

 

 

60400

Բուժական գործ զինված ուժերում

 

 

70000

Մշակույթ և արվեստ

 

 

70100

Երաժշտական արվեստ

 

 

70200

Դերասանական արվեստ

 

 

70300

Ռեժիսուրա

 

 

70400

Թատերագիտություն

 

 

70600

Պարարվեստ

 

 

70700

Պարարվեստի ռեժիսուրա

 

 

70900

Դիզայն (գեղար)

 

 

71100

Կիրառական արվեստ

 

 

71200

Գրական ստեղծագործություն

 

 

71300

Կինոարվեստ

 

 

71400

Օպերատորություն

 

 

71500

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

 

 

71600

Ժողովրդական գեղարվեստական մշակույթ

 

 

71700

Սոցիալ-մշակութային գործունեություն

 

 

71800

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

 

 

71900

Գեղանկարչություն

 

 

72100

Քանդակագործություն

 

 

72200

Գրաֆիկա

 

 

72300

Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն

 

 

72400

Հագուստի մոդելավորում

 

 

72500

Կինոգիտություն

 

 

80000

Տնտեսագիտություն և կառավարում

 

 

80100

Տնտեսագիտության տեսություն

 

 

80200

Կառավարում

 

 

80300

Ֆինանսներ

 

 

80400

Կոմերցիա

 

 

80500

Վիճակագրություն

 

 

80600

Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում (ըստ ճյուղերի)

 

 

80700

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

 

 

80800

Մակրոտնտեսական քաղաքականություն և կանխատեսում

 

 

80900

Աշխատանքի տնտեսագիտություն

 

 

81000

Բնօգտագործման տնտեսագիտություն

 

 

81100

Մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտության մեջ

 

 

81200

Հողագույքային հարաբերություններ

 

 

81300

Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

 

 

81400

Ապահովագրական գործ

 

 

81500

Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)

 

 

81600

Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն

 

 

81700

Շուկայաբանություն (մարքեթինգ)

 

 

90000

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տեղեկատվական անվտանգություն

 

 

90100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 

 

90200

Տեղեկատվական անվտանգություն

 

 

100000

Սպասարկման ոլորտ

 

 

100100

Սերվիս

 

 

310000

Ագրոպարենային ոլորտ

 

 

310100

Ագրոնոմիական

 

 

310102

Ագրոնոմիա

 

 

310104

Բույսերի պաշտպանություն

 

 

310105

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի սելեկցիա և գենետիկա

 

 

310110

Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում

 

 

310111

Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն

 

 

310112

Ապահովագրական գործ (ագրոպարենային համակարգի)

 

 

310200

Անասնաբուծություն

 

 

310201

Անասնաբուծություն

 

 

310300

Անասնաբուժական- բժշկագիտություն

 

 

310301

Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

 

 

310302

Անասնաբուժություն

 

 

310400

Անտառագիտություն

 

 

310404

Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

 

 

310500

Կենսագործունեության անվտանգություն, բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնօգտագործում

 

 

310504

Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում

 

 

310506

Ագրոէկոլոգիա

 

 

310511

Կենսագործունեության անվտանգություն և անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

 

 

310600

Ջրային կենսապաշարներ և ակվակուլտուրա

 

 

310700

Գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման և պարենամթերքների տեխնոլոգիա

 

 

310703

Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրանքի տեխնոլոգիա

 

 

310705

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

 

 

310707

Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

 

 

310708

Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

 

 

310709

Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա

 

 

310710

Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա

 

 

310712

Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա

 

 

310713

Կաշվի և մորթու տեխնոլոգիա

 

 

310715

Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն

 

 

310716

Գյուղատնտեսական հումքի պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

 

 

310800

Ագրարային ճարտարագիտություն

 

 

310801

Գյուղատնտեսության մեքենայացում

 

 

310802

Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

 

 

310900

Հողաշինարարություն և հողային կադաստր

 

 

310901

Հողաշինարարություն և հողային կադաստր

 

 

311000

Գյուղատնտեսական մեքենաներ, տրակտորներ և ավտոմոբիլներ

 

 

311001

Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավորումներ

 

 

311002

Սննդաարդյունաբերության մեքենաներ և սարքավորումներ

 

 

311003

Փոխադրումների կազմակերպումն ու կառավարումն ագրոպարենային համակարգում

 

 

311100

Ագրոպարենային համակարգի էկոնոմիկա և կառավարում

 

 

311101

Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում

 

 

311102

Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում

 

 

311103

Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

 

 

311112

Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում

 

 

311105

Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն (գյուղատնտեսական արտադրանքի և պարենամթերքի)

 

 

311107

Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն

 

 

120000

Գեոդեզիա և հողաբարելավում

 

 

120100

Գեոդեզիա

 

 

120200

Հողաբարելավում և հողային կադաստր

 

 

130000

Երկրաբանություն, օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

 

 

130100

Օգտակար հանածոների հետախուզում և մշակում

 

 

130300

Նավթագազային գործ

 

 

140000

Էներգետիկա, էներգետիկական մեքենաշինություն և էլեկտրատեխնիկա

 

 

140100

Ջերմաէներգետիկա (ներառյալ ատոմային էլեկտրական կայաններ և սարքավորումներ)

 

 

140200

Էլեկտրաէներգետիկա

 

 

140300

Էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաներ և էներգետիկական մենեջմենթ

 

 

140500

Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

 

 

150000

Մետալուրգիա, մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

 

 

150100

Մետալուրգիա և նյութագիտություն

 

 

150200

Կիրառական մեխանիկա

 

 

150300

Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

 

 

150400

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

 

 

150500

Հիդրավլիկ, վակուումային և կոմպրեսորային տեխնիկա

 

 

160000

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

 

 

160100

Ավիա և հրթիռաշինություն

 

 

170000

Զենք և զինվորական համակարգեր

 

 

190000

Տրանսպորտային համակարգեր

 

 

190200

Տրանսպորտային ուղիների, միջոցների շինարարություն, կառավարում և դրանց շահագործում

 

 

190300

Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

 

 

200000

Սարքաշինություն և կենսաբժշկական տեխնիկա

 

 

200100

Սարքաշինություն

 

 

200200

Օպտոտեխնիկա

 

 

200300

Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

 

 

200400

Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

 

 

210000

Էլեկտրոնային տեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կապ

 

 

210100

Էլեկտրոնային տեխնիկա

 

 

210300

Ռադիոտեխնիկա և կապ

 

 

220000

Ավտոմատացում և կառավարում

 

 

220200

Ավտոմատացում և կառավարում

 

 

230000

Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա

 

 

240000

Քիմիական տեխնոլոգիաներ և կենսատեխնոլոգիա

 

 

240100

Քիմիական տեխնոլոգիաներ

 

 

240200

Կենսատեխնոլոգիա

 

 

250000

Անտառային ռեսուրսների վերարտադրություն, վերամշակում

 

 

250100

Անտառային գործ

 

 

250200

Անտառանյութի և փայտամշակման տեխնոլոգիա և սարքաշինություն

 

 

260000

Պարենային մթերքների և ապրանքների տեխնոլոգիա

 

 

260100

Սննդամթերքի տեխնոլոգիա

 

 

260200

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում

 

 

260300

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա

 

 

270000

Շինարարություն և ճարտարապետություն

 

 

270100

Շինարարություն, շինարարական իրերի և կառուցվածքների արտադրություն

 

 

270300

Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

 

 

270400

Քաղաքային տնտեսություն և ջերմագազամատակարարում

 

 

271100

Շենքերի նախագծում

 

 

271200

Անշարժ գույքի փորձաքննություն և կառավարում

 

 

271400

Կադաստր և կիրառական գեոդեզիա

 

 

271500

Ճարտարապետություն և դիզայն

 

 

280000

Կենսագործունեության անվտանգություն, բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնօգտագործում

 

 

280100

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (ըստ ճյուղերի)

 

 

280200

Հողաբարելավում, վերամշակում և հողապահպանություն

 

 

280300

Ջրային պաշարների համալիր օգտագործում և պահպանում

 

 

280400

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում (ըստ ճյուղերի)

 

 

280500

Բնապահպանական փորձաքննություն

 

 

280600

Կենսագործունեության անվտանգություն

 

 

280700

Անվտանգությունն արտակարգ իրավիճակներում

 

 

280800

Հրդեհային անվտանգություն

 

 

280900

Քաղաքացիական պաշտպանություն

 

 

281000

Փրկարարական գործ

 

 

290000

Պոլիգրաֆիա

 

 

290100

Հրատարակչական գործ և պոլիգրաֆիա

 

 

300000

Ռազմական կրթություն

 

 

Ընդամենը`

 

 

 

IX. Աշխատուժի պահանջարկը

 

Կոդը

Ցուցանիշի անվանումը

Ընդամենը

այդ թվում` ամսվա վերջի դրությամբ

Ա

Բ

1

2

1

Ղեկավարներ` օրենսդիր, գործադիր մարմինների, կազմակերպությունների, հիմնարկների, քաղաքական և հասարակական միավորումների

 

 

111

Ղեկավարներ` օրենսդիր և գործադիր մարմինների

 

 

112

Ղեկավարներ և պաշտոնատար անձինք` պետական կառավարման մարմինների և ներկայացուցչությունների

 

 

114

Ղեկավարներ` տեղական ինքնակառավարման մարմինների

 

 

115

Ղեկավարներ` հասարակական միավորումների

 

 

121

Ղեկավարներ` կազմակերպությունների և հիմնարկների

 

 

122

Ղեկավարներ` մասնագիտացված ստորաբաժանումների

 

 

123

Ղեկավարներ` գործառնական և այլ ստորաբաժանումների ու ծառայությունների

 

 

131

Ղեկավարներ` փոքր կազմակերպությունների

 

 

2

Մասնագետներ` բարձր որակավորման

 

 

211

Ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ և մասնագետներ` հարակից

 

 

212

Մաթեմատիկոսներ, վիճակագիրներ և մասնագետներ` հարակից

 

 

213

Մասնագետներ` համակարգիչների

 

 

214

Ճարտարապետներ, ճարտարագետներ և մասնագետներ` հարակից

 

 

221

Մասնագետներ` կենսաբանական և գյուղատնտեսական գիտությունների բնագավառների

 

 

222

Մասնագետներ` առողջապահության բնագավառի (բացառությամբ բժշկական խնամքի և մանկաբարձության)

 

 

223

Մասնագետներ` բժշկական խնամքի և մանկաբարձության

 

 

231

Դասավանդողներ` համալսարանների, քոլեջների, արհեստագործական դպրոցների և այլ կրթական հաստատությունների

 

 

232

Դասավանդողներ` միջնակարգ դպրոցի

 

 

233

Դասավանդողներ` նախնական դպրոցի և նախադպրոցական կրթության

 

 

234

Դասավանդողներ` հատուկ կրթության բնագավառի

 

 

235

Մասնագետներ` այլ, կրթության բնագավառի

 

 

241

Մասնագետներ` ձեռնարկատիրական գործունեության և կադրերի

 

 

242

Մասնագետներ` իրավունքի բնագավառի

 

 

243

Մասնագետներ` տեղեկատվության և հարակից մասնագիտությունների բնագավառների

 

 

244

Մասնագետներ` հասարակական և հարակից գիտությունների բնագավառների

 

 

245

Գործիչներ` գրականության և արվեստի

 

 

246

Գործիչներ` կրոնական

 

 

3

Մասնագետներ` միջին որակավորման

 

 

311

Տեխնիկներ` ֆիզիկայի և ճարտարագիտության բնագավառների

 

 

312

Աշխատողներ` օժանդակ, համակարգչային սարքավորումների սպասարկման

 

 

313

Տեխնիկներ և օպերատորներ` օպտիկական և էլեկտրոնային սարքավորումների

 

 

314

Հսկիչներ և տեխնիկ-մասնագետներ` նավերի և օդանավերի

 

 

315

Տեսուչներ` շինարարության և անվտանգության (հրշեջ, տրանսպորտային միջոցների, արտադրական գործընթացների, արտադրանքի և արտադրության)

 

 

321

Մասնագետներ` բնական գիտությունների բնագավառի

 

 

322

Աշխատողներ (օժանդակ անձնակազմ)` միջին բժշկական անձնակազմի (բացառությամբ բժշկական խնամքի և մանկաբարձության)

 

 

323

Աշխատողներ (օժանդակ անձնակազմ)` բժշկական խնամքի և մանկաբարձության

 

 

324

Բուժարարներ և բուժողներ` ոչ ավանդական բժշկության

 

 

331

Դասավանդողներ` տարրական կրթության

 

 

332

Դասավանդողներ` նախադպրոցական դաստիարակության և կրթության

 

 

333

Դասավանդողներ` հատուկ կրթության

 

 

334

Դասավանդողներ` փոխադրամիջոցների ղեկավարում ուսուցանող

 

 

341

Աշխատողներ` ֆինանսների և առևտրի բնագավառների

 

 

342

Գործակալներ` առևտրական-առևտրային ծառայությունների

 

 

343

Աշխատողներ` վարչակառավարչական

 

 

344

Աշխատողներ` պետական ծառայությունների

 

 

345

Աշխատակիցներ` ոստիկանության, և խուզարկուներ

 

 

346

Աշխատողներ` սոցիալական ոլորտի

 

 

347

Աշխատողներ` արվեստի, զվարճությունների և մարզական բնագավառների

 

 

348

Աշխատողներ` օժանդակ, կրոնական կազմակերպությունների, հոգևոր աստիճան չունեցող

 

 

4

Ծառայողներ` գրասենյակների

 

 

411

Օպերատորներ` ստեղնային մեքենաների, և քարտուղարներ

 

 

412

Ծառայողներ` թվային տեղեկատվություն մշակող

 

 

413

Ծառայողներ` զբաղված նյութեր և տրանսպորտ հաշվառելով

 

 

414

Աշխատողներ` գրադարանների, փոստային և այլ ծառայությունների

 

 

415

Ծառայողներ այլ գրասենյակների

 

 

421

Գանձապահներ և աշխատողներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

422

Ծառայողներ` զբաղված հաճախորդների իրազեկմամբ

 

 

5

Աշխատողներ` սպասարկման ոլորտի, բնակարանային կոմունալ տնտեսությունների և առևտրի կազմակերպությունների

 

 

511

Սպասարկողներ` ճամփորդությունների ընթացքում և հասարակական տրանսպորտում, աշխատողներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

512

Սպասարկողներ` տնային տնտեսության վարման ծառայություններ մատուցող, և աշխատողներ` հանրային սննդի կազմակերպությունների

 

 

513

Աշխատողներ` անհատական ծառայություններ մատուցող, և աշխատողներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

514

Աշխատողներ` այլ, անհատական ծառայություններ մատուցող

 

 

515

Աստղագուշակներ, գուշակներ և աշխատողներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

516

Աշխատողներ` քաղաքացիների և սեփականության պաշտպանության ծառայությունների

 

 

521

Մանեկեններ և կենդանի այլ բնօրինակներներ

 

 

522

Վաճառողներ` խանութների, և ցուցադրողներ` ապրանքների

 

 

523

Վաճառողներ` տաղավարների և շուկաների

 

 

531

Աշխատողներ` քաղաքների և բնակավայրերի գազի մատակարարման կազմակերպությունների

 

 

532

Աշխատողներ` ջրմուղ-կոյուղու կազմակերպությունների

 

 

533

Աշխատողներ` կանաչապատման կազմակերպությունների

 

 

534

Աշխատողներ` էներգամատակարարման կազմակերպությունների

 

 

6

Աշխատողներ` որակավորված` գյուղատնտեսական, անտառային, որսորդական, ձկնաբուծական և ձկնորսական կազմակերպությունների

 

 

611

 

Արտադրողներ` շուկայական կողմնորոշում ունեցող, բանջարանոցային, պտղատու և դաշտային մշակաբույսեր արտադրող կազմակերպությունների

 

 

612

 

Արտադրողներ` շուկայական կողմնորոշում ունեցող, անասնապահական ապրանքներ արտադրող կազմակերպությունների

 

 

613

 

Արտադրողներ` շուկայական կողմնորոշում ունեցող, գյուղատնտեսական մշակաբույսեր արտադրող կազմակերպությունների և անասնաբույծներ

 

 

614

Աշխատողներ` շուկայական կողմնորոշում ունեցող, անտառային և փայտամթերման կազմակերպությունների և աշխատողներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

615

Աշխատողներ` շուկայական կողմնորոշում ունեցող, ձկնաբուծական և ձկնորսական կազմակերպությունների, որսորդ-հրաձիգներ և որսորդ- թակարդ դնողներ

 

 

621

Աշխատողներ` անձնական սպառման համար, գյուղատնտեսական, անտառային, որսորդական ձկնաբուծական և ձկնաբուծական ապրանքներ արտադրող

 

 

7

Բանվորներ` որակավորված` արդյունաբերական կազմակերպությունների, գեղարվեստական արհեստների, շինարարության, տրանսպորտի, կապի, երկրաբանության և ընդերքի հետազոտման

 

 

711

Լեռնագործներ, բանվորներ` ստորգետնյա և բաց եղանակներով օգտակար հանածոների արդյունահանման, պայթեցնողներ, քարտաշներ, քար մշակողներ և մասնագետներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

712

Շինարար – տեղակայողներ և մասնագետներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

713

Բանվոր–հարդարողներ` շինարարական և շինվերանորոգման աշխատանքների, և մասնագետներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

714

Ներկարարներ, բանվորներ` շենքերի և շինությունների մակերևույթների մաքրման ու հարդարման, մասնագետներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

715

Բանվորներ` հանքահորերի (հանքերի), բացահանքերի (կտրվածքների), թունելների և հատուկ նշանակության ստորգետնյա կառույցների շինարարության

 

 

721

Կաղապարողներ, եռակցողներ, դարբիններ, գրտնակողներ, նախապատրաստողներ` կառուցվածքային (կոնստրուկցիոն) մետաղի, և մասնագետներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

722

Գործիքագործ - փականագործներ, հաստոցավարներ, կարգաբերողներ և մասնագետներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

723

Մեքենագետներ` սարքավորումների, փականագործ-հավաքողներ և փականագործ-նորոգողներ

 

 

724

Փականագործ-հավաքողներ` էլեկտրական, էլեկտրամեխանիկական և ռադիոէլեկտրոնային սարքերի

 

 

725

Բանվորներ` արծնապատման, մետաղապատման և ներկման

 

 

726

Բանվորներ` օպտիկամեխանիկական արտադրության և հատուկ արտադրությունների

 

 

727

Բանվորներ` հղկանյութերի, սինթետիկ ալմաստների, գերկարծր նյութերի և դրանցից պատրաստվող արտադրատեսակների և բնական ալմաստների արտադրության

 

 

728

Բանվորներ` մեքենաշինական և մետաղամշակման արդյունաբերության այլ արտադրությունների

 

 

731

Բանվորներ` մետաղի և համանման այլ նյութերի վրա ճշգրիտ աշխատանքների

 

 

732

Բրուտներ, մամլողներ, կաղապարողներ` ապակուց, խեցուց, ճենապակուց և այլ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների, բանվորներ` հարակից մասնագիտությունների

 

 

733

Բանվորներ` գեղարվեստական արհեստների և գեղարվեստական արդյունաբերության այլ տեսակների արտադրությունների, բանվորներ` մետաղից, փայտից, մանածագործվածքից և այլ նյութերից արտադրատեսակների պատրաստման և վերականգնման

 

 

734

Բանվորներ` գրահրատարակչական արտադրության

 

 

741

Բանվորներ` սննդի արդյունաբերության

 

 

742

Բանվորներ` փայտամշակման արդյունաբերության

 

 

743

Բանվորներ` մանածագործական արդյունաբերության

 

 

744

Մորթեգործներ, կաշեգործներ և կոշկակարներ

 

 

745

Բանվորներ` շինարարական նյութերի արդյունաբերության

 

 

746

Բանվորներ` խաղալիքների և ուսումնադիտողական պիտույքների արտադրության

 

 

751

Բանվորներ` տրանսպորտի բնագավառի

 

 

752

Բանվորներ` կապի բնագավառի

 

 

761

Բանվորներ` երկրաբանահետախուզական աշխատանքների

 

 

762

Բանվորներ` տեղագրական - երկրաբաշխական աշխատանքների

 

 

8

Օպերատորներ, ապարատավարներ, մեքենաներ, փականագործ-հավաքողներ` մեքենաների և կայանքների

 

 

811

Օպերատորներ, ապարատավարներ և մեքենավարներ` հանքաքարի արդյունահանման և հարստացման կայանքների

 

 

812

Օպերատորներ, ապարատավարներ, մեքենավարներ և այլ մասնագետներ` մետաղահալ կայանքների

 

 

813

Օպերատորներ` ապակու և ապակե, ճենապակե և կերամիկական իրերի, երեսպատման ու կապակցող նյութերի արտատդրության ու թրծման կայանքների և վառարանների

 

 

814

Օպերատորներ և ապարատավարներ` փայտանյութի մշակման և վերամշակման, թաղանթանյութի, թղթի, ստվարաթղթի, ֆիբրի և դանցից պատրաստված իրերի արտադրության կայանքների

 

 

815

Ապարատավարներ, օպերատորներ և մեքենավարներ` քիմիական և նավթաքիմիական հումքի վերամշակման կայանքների

 

 

816

Օպերատորներ, ապարատավարներ և մեքենավարներ` էլեկտրակայանների և ցանցերի կայանքների

 

 

817

Օպերատորներ` ավտոմատ հավաքման գծերի և արդյունաբերական ռոբոտների

 

 

821

Օպերատորներ, մեքենավարներ` մետաղի և հանքային հումքի վերամշակման մեքենաների և սարքավորումների

 

 

822

Օպերատորներ, մեքենավարներ և ապարատավարներ` քիմիական արտադրանքի արտադրության մեքենաների և սարքավորումների

 

 

823

Օպերատորներ, ապարատավարներ և մեքենավարներ` ռետինի, պլաստմասսայի, սինթետիկ խեժի, կաուչուկի և համանման այլ իրերի արտադրության սարքավորումների

 

 

824

Օպերատորներ` փայտամշակման սարքավորումների

 

 

825

Օպերատորներ և մեքենավարներ` տպագրական և կազմարարական մեքենաների

 

 

826

Օպերատորներ, ապարատավարներ և մեքենավարներ` մանածագործվածքի (տեքստիլի), կաշվի, մորթու վերամշակման և դրանցից իրերի արտադրության սարքավորումների

 

 

827

Օպերատորներ, ապարատավարներ և մեքենավարներ` սննդամթերքի և համանման այլ մթերքների մշակման սարքավորումների

 

 

828

Փականագործ-հավաքողներ

 

 

829

Օպերատորներ, ապարատավարներ, մեքենավարներ և փականագործ–հավաքողներ` անշարժ սարքավորումների, այլ խմբեր չներառված

 

 

831

Մեքենավարներ` գնացքաքարշերի և բանվորներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

832

Վարորդներ` ավտոմոտոտրանսպորտի

 

 

833

Օպերատորներ և մեքենավարներ` գյուղատնտեսական, հողափոր, ամբարձիչ, բեռնման-բեռնաթափման այլ շարժական սարքավորումների

 

 

9

Բանվորներ` որակավորում չունեցող

 

 

911

Վաճառողներ` փողոցում, և համանման այլ աշխատողներ

 

 

912

Մաքրողներ` կոշիկի, և աշխատողներ` փողոցում տարբեր ծառայություններ մատուցող

 

 

913

Սպասավորներ` տնային, հավաքարարներ` բնակարանների և աշխատողներ` հարակից զբաղմունքների

 

 

914

Աշխատողներ` շենքերի սպասարկման, պատուհանների լվացման և համանման այլ աշխատանքների

 

 

915

Ցրիչներ, բեռնակիրներ, դռնապաններ և աշխատողներ` հարակից այլ զբաղմունքների

 

 

916

Հավաքողներ` աղբի, և համանման այլ աշխատողներ

 

 

917

Աշխատողներ` պատվեր ընդունող, սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններում

 

 

921

Բանվորներ` գյուղատնտեսության, ձկնաբուծության, ձկնորսության և հարակից այլ ոլորտների

 

 

931

Բանվորներ` լեռնարդյունահանման արդյունաբերության, շինարարության, երկրաբանության և ընդերքի հետախուզման

 

 

932

Բանվորներ` մշակման արդյունաբերության

 

 

933

Բանվորներ` տրանսպորտի և կապի ոլորտի և բեռնակիրներ

 

 

 

X. Զբաղվածության ցուցանիշներն ըստ ԱՎԾ-ի տվյալների

Ցուցանիշը

Տողի համարը

Չափման միավոր

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

Զբաղվածների թվաքանակը

01

մարդ

 

 

 

 

Զբաղված կանանց թվաքանակը`

02

մարդ

 

 

 

 

մինչև 29 տարեկան

03

մարդ

 

 

 

 

30-54 տարեկան

04

մարդ

 

 

 

 

55-ից բարձր

05

մարդ

 

 

 

 

Զբաղված տղամարդկանց թվաքանակը`

06

մարդ

 

 

 

 

մինչև 29 տարեկան

07

մարդ

 

 

 

 

30-54 տարեկան

08

մարդ

 

 

 

 

55-ից բարձր

09

մարդ

 

 

 

 

Զբաղվածների թվաքանակը ըստ կրթական մակարդակի`

 

 

 

 

 

 

բարձրագույն

10

մարդ

 

 

 

 

միջին մասնագիտական

11

մարդ

 

 

 

 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)

12

մարդ

 

 

 

 

Զբաղվածության մակարդակը

13

%

 

 

 

 

Գործազրկության մակարդակը

14

%

 

 

 

 

(Հավելված 14-ը լրաց. 05.03.15 N 2-Ն, լրաց., խմբ., փոփ. 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

   

ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ

Գ.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 15

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

 

Արցախի Հանրապետության զբաղվածության հիմնական ցուցանիշների տարեկան

վարչական վիճակագրական հաշվետվություն 20___ թվական

(վերնագիրը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

 

I. Զբաղվածության ցուցանիշներն ըստ ԱՎԾ-ի տվյալների

 

Զբաղվածների թվաքանակը, ընդամենը

/հազ. մարդ/

Զբաղվածության մակարդակը /%/

Գործազուրկների թիվը, ընդամենը

/հազ. մարդ/

Գործազրկության մակարդակը /%/

Ոչ ֆորմալ զբաղվածության ցուցանիշը

/հազ. մարդ/

1

2

3

4

5

6

Ընդամենը Արցախի

 Հանրապետություն

 

 

 

 

 

այդ թվում՝

 

 

 

 

 

ք. Ստեփանակերտ

 

 

 

 

 

Ասկերան

 

 

 

 

 

Հադրութ

 

 

 

 

 

Մարտակերտ

 

 

 

 

 

Մարտունի

 

 

 

 

 

Շուշի

 

 

 

 

 

Քաշաթաղ

 

 

 

 

 

(բաժին 1-ը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

 

II.Զբաղվածության կանխատեսվող ցուցանիշներն ըստ ԱՎԾ-ի տվյալների

Կանխատեսվող ցուցանիշը

Հաջորդ տարում /%/

Զբաղվածության մակարդակը

 

Գործազրկության մակարդակը

   

 

III.Վերադարձող աշխատանքային միգրանտների թվաքանակի բաշխումն ըստ սեռատարիքային կազմի, կրթական մակարդակի և կարգավիճակի

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը (մարդ)

նրանցից

կանայք

գյուղաբնակներ

Ա

Բ

1

2

3

Վերադարձող աշխատանքային միգրանտների թվաքանակը, ընդամենը

01

 

 

 

նրանցից` գործազուրկներ

02

 

 

 

այդ թվում` անմրցունակ անձինք

03

 

 

 

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

04

 

 

 

տող 01-ից` ըստ կրթության

 

 

 

 

հետբուհական, բարձրագույն

05

 

 

 

թերի բարձրագույն, միջին մասնագիտական

06

 

 

 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)

07

 

 

 

ընդհանուր միջնակարգ

08

 

 

 

հիմնական ընդհանուր

09

 

 

 

տարրական, ոչ լրիվ տարրական

10

 

 

 

տող 01-ից` ըստ տարիքի

 

 

 

 

16-19

11

 

 

 

20-24

12

 

 

 

25-29

13

 

 

 

30-34

14

 

 

 

35-44

15

 

 

 

45-54

16

 

 

 

55 և ավելի

17

 

 

  

 

IV. Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում ընդգրկված գործազուրկների թվաքանակը և ըստ ծրագրերի զբաղվածների թվաքանակը

Ծրագրերի անվանումը

Տողի համարը

Ծրագրում ընդգրկվածների թիվը տարեսկզբից

Զբաղվածների թվաքանակը (մարդ)

ընդա-մենը (մարդ)

այդ թվում՝

կանայք

16-29 տարեկան-ներ

աշխատանքի տեղավոր-վածներ

Ա

Բ

1

 2

3

 4

 5

Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում

01

         

այդ թվում` անմրցունակ անձինք

02

         

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

03

         

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում` (05+07)

04

         

ա/հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկների աշխատատեղի հարմարեցման համար միանվագ փոխհատուցում գործատուին

05

         

այդ թվում` տեսողական խնդիրներ ունեցող անձանց աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերման և աշխատատեղի հարմարեցման համար փոխհատուցում

06

         

բ/աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերման համար միանվագ փոխհատուցում գործատուին

07

         

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

08

         

Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում

09

         

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

10

         

09 տողից՝ ուղեկցող անձանց թիվը

11

         

Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում*

12

         

այդ թվում` անմրցունակ անձինք

13

         

նրանցից` հաշմանդամություն ունեցող անձինք

14

         

12 տողից՝ աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող անձինք

15

       

 

Ընդամենը ծրագրերում ընդգրկվածներ**

16

         

 

*Ծանոթություն՝ գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում ծրագրի դեպքում 12-րդ տողի աշխատանքի տեղավորվածների 4-րդ սյան մեջ նշվում է վերջին անգամ հաշվառվելուց հետո նշված ծրագրին մասնակցածներից աշխատանքի տեղավորվածների թիվը:

**Ծանոթություն՝ տարբեր ծրագրերում ընդգրկվածության դեպքում 16-րդ տողի 4-րդ սյան մեջ աշխատանքի տեղավորվածների թվի մեջ դեպքը հաշվարկվում է մեկ անգամ` որպես վերջին ծրագրի արդյունք:

(բաժին 4-ը խմբ. 24.05.17 N 4-Ն)

 

(բաժին 4.ա-ն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

IV.բ. Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում

 

 

Տարվա ընթացքում

 

Տողի համարը

Աշխատանքի տոնավաճառների թիվը

Ծրագրին մասնակցած գործատուների թիվը

Մասնակցած աշխատանք փնտրողների թիվը

Ներկայացված թափուր աշխատատեղերի թիվը

Աշխատանքի տեղավորվածների թիվը

Ա

Բ

1

2

3

4

5

Աշխատանքի տոնավաճառներ

01

 

 

 

 

  

 

IV.գ. Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովում

   

Տողի համարը

Ծրագրերի թիվը

Ընդամենը (մարդ)

այդ թվում՝ կանայք

2-րդ սյունակից՝

16-29 տարեկանների թիվը

Ա

Բ

1

2

3

4

Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով գործազուրկների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրերի թիվը տարեսկզբից

01

 

X

X

 X

Ծրագրում ընդգրկվածների թիվը տարեսկզբից

02

X

   

          

02 տողից՝ աշխատաշուկայում անմրցունակ անձինք

03

X

          

03 տողից՝ հաշմանդամություն ունեցող անձինք

04

X

        

(բաժին 4.գ-ն  լրաց. 24.05.17 N 4-Ն)

(Հավելված 15-ը լրաց. 05.03.15 N 2-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

   

ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ

Գ.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 16

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԱՅԼ ՎԱՅՐՈՒՄ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԸ ՀԱՄԱԼՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(Հավելված N 16-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

     

Հավելված N 17

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

 

ՀԱՅՏ-ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ

ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿԻՆ ԱՅԼ ՎԱՅՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ

20  թվական _________________ ______

(Հավելված N 17-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

     

Հավելված N 18

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

_______________________

              (կնքման վայրը)

«____» ______________ 20    թվական

 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության գործակալությունը (այսուհետ՝ Գործակալություն), ի դեմս պետ ___________________________ի,

(անունը, ազգանունը)                         

որը գործում է________________________________________________________________________________

                                                                        (կանոնադրության կամ լիազորագրի)

հիման վրա, մի կողմից,_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, պետական գրանցման օրը, ամիսը, տարին, պետական գրանցման վկայականի համարը, կամ ֆիզիկական անձ և անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող գործատուի անունը, հաշվառման վայրը)

(այսուհետ` Գործատու), ի դեմս __________________________________________________________________,

                                            (համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, ազգանունը, անունը)

__________________________________________________________________________________________,

որը գործում է __________________________________________________________________հիման վրա, մյուս

                                                  (կանոնադրության կամ լիազորագրի կամ այլնի)

կողմից և____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(աշխատաշուկայում անմրցունակ հանդիսացող անձի ազգանունը, անունը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը, տրման օրը, ամիսը, տարին (կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը), հաշվառման վայրը, իսկ ներկայացուցչի միջոցով հանդես գալու դեպքում՝ նաև ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, լիազորագրի տրման օրը, ամիսը, տարին)

 

(այսուհետ՝ Շահառու), մյուս կողմից (բոլորը միասին հիշատակման դեպքում այսուհետ` Կողմեր), արտահայտելով միմյանց հետ համագործակցելու իրենց պատրաստակամությունը և ձգտումները, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետով հաստատված N 11 հավելվածով սահմանված պահանջները և Կողմերի միջև կայացած բանակցությունների արդյունքները, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր) ներքոհիշյալի վերաբերյալ.

 

I. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Պայմանագրի առարկան Գործակալության կողմից Գործատուին տրամադրվող միանվագ դրամական փոխհատուցումն է՝ Շահառուի աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռք բերման և աշխատանքի տեղավորման համար:

2. Պայմանագրով Գործատուն պարտավորվում է Շահառուին ընդունել աշխատանքի, իսկ Շահառուն ընդունվել աշխատանքի Գործատուի մոտ՝ Պայմանագրով սահմանված ժամկետով և պայմաններով, իսկ Գործակալությունը Գործատուին է տրամադրում միանվագ դրամական փոխհատուցում Պայմանագրով սահմանված չափով և ժամկետում:

 

II. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3. Գործակալությունը պարտավորվում է.

1) ըստ անհրաժեշտության Գործատուին և Շահառուին տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն՝ զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ Շահառուի աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռք բերման և աշխատանքի տեղավորման համար Գործատուին միանվագ փոխհատուցում տրամադրելուն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

2) Գործատուին վճարել միանվագ փոխհատուցում` Պայմանագրի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված չափով և ժամկետում.

3) չմիջամտել Գործատուի և Շահառուի միջև ծագած աշխատանքային հարաբերություններին և Գործատուի կողմից իրականացվող գործունեությանը.

4) Շահառուի զբաղվածության ապահովման անհատական ծրագրում կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետով հաստատված N 11 հավելվածով սահմանված համապատասխան նշումները.

5) չհրապարակել և (կամ) երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում իրեն հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Գործատուի և Շահառուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի:

(3-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

4. Գործակալությունն իրավունք ունի.

1) Շահառուից և Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունները հաստատել Պայմանագիրը կնքելուց հետո ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում` Պայմանագրի 12-րդ կետում ամրագրված պայմաններին համապատասխան.

2) պահանջել Գործատուից Շահառուին աշխատանքի ընդունելու մասին անհատական իրավական ակտի կամ աշխատանքային պայմանագրի (այսուհետ՝ աշխատանքային պայմանագիր) կրկնօրինակը ներկայացնել Գործակալություն՝ այն ընդունելուց (կնքելուց) հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Գործատուից ամբողջությամբ ստանալ Պայմանագրի 9-րդ կետով սահմանված և Գործատուին վճարված գումարը, եթե սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է Գործատուի նախաձեռնությամբ` այն կնքելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում, ինչպես նաև «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ դեպքերում.

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

5) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

6) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(4-րդ կետը փոփ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

5. Գործատուն պարտավորվում է.

1) Շահառուի հետ համաձայնեցված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխանող աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա Շահառուին ընդունել աշխատանքի՝ առնվազն մեկ տարի ժամկետով և Պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան.

2) աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում, Շահառուի համար ապահովել աշխատանքային բնականոն պայմաններ, աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների զարգացմանը նպաստող անհրաժեշտ միջավայր.

3) աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում չվատթարացնել Շահառուի աշխատանքի էական պայմանները կամ Շահառուի համար չսահմանել առավել նվազ բարենպաստ պայմաններ այն պայմանների համեմատ, որոնք սահմանված են Պայմանագրի 12-րդ կետով և նախատեսվելու են աշխատանքային պայմանագրով, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դեպքերի.

4) Պայմանագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված աշխատանքային պայմանագրի կրկնօրինակը, այն կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել Գործակալություն.

5) սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետից շուտ Շահառուին աշխատանքից ազատելու դեպքում, այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Գործակալությանը՝ ոչ ուշ, քան աշխատանքից ազատելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

6) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերադարձնել Պայմանագրի 9-րդ կետով սահմանված և Գործակալության կողմից իրեն վճարված գումարն ամբողջությամբ, եթե Պայմանագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է իր նախաձեռնությամբ` այն կնքելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում, ինչպես նաև «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:

(5-րդ կետը խմբ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

6. Գործատուն իրավունք ունի.

1) պահանջել Գործակալությունից չմիջամտելու Գործատուի և Շահառուի միջև ծագած աշխատանքային հարաբերություններին և Գործատուի կողմից իրականացվող գործունեությանը.

2) Պայմանագրի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված չափով և ժամկետում Գործակալությունից ստանալ Շահառուի աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռք բերման համար տրամադրվող միանվագ դրամական փոխհատուցումը.

3) պահանջել Շահառուից ոչ ուշ, քան Պայմանագրի կնքումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ներկայացնել աշխատանքի ընդունման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

4) Գործակալությունից պահանջել տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ Շահառուի աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռք բերման և աշխատանքի տեղավորման համար Գործատուին միանվագ փոխհատուցում տրամադրելուն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

5) Գործակալությունից պահանջել չհրապարակել և (կամ) երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում Գործակալությանը հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Գործատուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.

6) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(6-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

7. Շահառուն պարտավորվում է.

1) Պայմանագրի կնքումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, Գործատուին ներկայացնել աշխատանքի ընդունման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

2) Գործատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, Գործատուի մոտ ընդունվել աշխատանքի՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով և Պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան.

3) Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետից շուտ աշխատանքից ազատվելու դեպքում, այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Գործակալությանը՝ ոչ ուշ, քան աշխատանքից ազատվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

(7-րդ կետը փոփ. 24.05.17 N 4-Ն) 

8. Շահառուն իրավունք ունի.

1) Գործակալությունից պահանջել տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ Շահառուի աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների ձեռք բերման ու աշխատանքի տեղավորման համար Գործատուին միանվագ փոխհատուցում տրամադրելուն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ.

2) Գործակալությունից պահանջել զբաղվածության ապահովման անհատական ծրագրում կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետով հաստատված N 11 հավելվածով սահմանված համապատասխան նշումները.

3) Գործակալությունից պահանջել չհրապարակել և (կամ) երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում Գործակալությանը հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Շահառուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.

4) Գործատուից պահանջել ոչ ուշ, քան Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխան, Շահառուին ընդունել աշխատանքի՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով և Պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան.

5) Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում Շահառուի համար ապահովել աշխատանքային բնականոն պայմաններ, աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների զարգացմանը նպաստող անհրաժեշտ միջավայր.

6) Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում չվատթարացնել Շահառուի աշխատանքի էական պայմանները կամ Շահառուի համար չսահմանել առավել նվազ բարենպաստ պայմաններ այն պայմանների համեմատ, որոնք սահմանված են Պայմանագրի 12-րդ կետով և նախատեսվելու են աշխատանքային պայմանագրով, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դեպքերի.

7) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(8-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

 

III. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

9. Պայմանագրի համաձայն Գործատուին տրամադրվող միանվագ փոխհատուցման չափը կազմում է ____________ (__________________) ՀՀ դրամ:

   (թվերով)                           (բառերով)

10. Պայմանագրի 9-րդ կետում նշված գումարը Գործատուի՝ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերից մեկում բացված հաշվարկային հաշվին է փոխանցվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետով հաստատված N 11 հավելվածով սահմանված ժամկետում:

(10-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

 

IV. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

 

11. Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլ արտակարգ և անկանխատեսելի հանգամանքներ, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 2 (երկու) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

 

V. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

12. Գործատուն և Շահառուն, հաշվի առնելով Գործատուի կողմից Գործակալությանը ներկայացված հայտում նշված թափուր աշխատատեղի բնութագիրը և Կողմերի միջև կայացած բանակցությունների արդյունքները, կարևորելով աշխատանքային հարաբերությունների կայունությունը և աշխատանքային հարաբերություններում կողմերի իրավահավասարությունը, հայտնում են իրենց պատրաստակամությունը և համաձայնությունն առ այն, որ՝

1) Շահառուն Գործատուի մոտ ընդունվելու է աշխատանքի _________________________________

                                                                  (ժամկետը բառերով)

ժամկետով,_______________________________________________________________________

                                   (կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը (առկայության դեպքում))

որպես________________________.

                       (պաշտոնի անվանումը)

2) Գործատուի մոտ Շահառուն աշխատանքը սկսելու է _____________________________________.

                                                      (օրը, ամիսը, տարին)

3) Շահառուի համար սահմանվելու է____________________________________________________

                                              (աշխատաժամանակի տեսակը (նորմալ, կրճատ, ոչ լրիվ))

աշխատաժամանակ, որը կազմելու է ______________________________________________________.

(աշխատաժամանակը՝ կրճատ կամ ոչ լրիվ աշխատաժամանակով աշխատանքային ռեժիմ սահմանելու դեպքում)

4) Շահառուի աշխատավարձի չափն աշխատանքի ընդունելիս սահմանվելու է ___________________________________________________________________________

(թվերով և բառերով (կամ աշխատավարձի չափը որոշելու ձևը)

5) աշխատանքի այլ պայմանները որոշվելու են Գործատուի և Շահառուի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

13. (կետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

14. Պայմանագրի շրջանակներում Կողմերի միջև փաստաթղթերի, ծանուցումների առաքումը, տեղեկությունների փոխանակությունն իրականացվում է գրավոր կերպով` ծանուցման հասցեներով փոստային առաքմամբ կամ առձեռն հանձնելու և (կամ) էլեկտրոնային փոստի միջոցով, կամ Կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված այլ եղանակներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով:

 

VI. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

 

15. Կողմերը հավաստիացնում և երաշխավորում են, որ

1) Պայմանագիրը համարվում է պատշաճ կերպով կնքված և իրենց համար ունի պարտադիր իրավաբանական ուժ.

2) Պայմանագիրն իրենց համար հանդիսանում է իրական, պարտադիր և իրագործվող.

3) պատրաստ են իրականացնել Պայմանագրից բխող իրենց պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները.

4) Պայմանագրի կնքումը և կատարումը չի խախտում որևէ այլ պայմանագրի պահանջ, որում Կողմերը միասին կամ յուրաքանչյուրն առանձին հանդես են գալիս որպես կողմ, ինչպես նաև երրորդ անձանց որևէ իրավունքներ.

5) Պայմանագիրը համապատասխանում է Կողմերի կամահայտնությանը, իրենց համար պարզ և ընդունելի են Պայմանագրի կնքման և դրա չկատարման իրավական հետևանքները:

 

VII. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

16. Կողմերը Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով նախատեսված իրենց պարտավորությունները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու համար:

(16-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

17. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը հանձնվում է դատարանի քննությանը:

 

VIII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

18. Պայմանագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև լիիրավ համաձայնություն` դրանում արտացոլված դրույթների վերաբերյալ:

19. Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Արցախի Հանրապետության իրավունքը: Պայմանագրի մեկնաբանման, ինչպես նաև այլ պայմանների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են բացառապես Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

(19-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

20. Կողմերի միջև այն հարաբերությունները, որոնք չեն կարգավորվում սույն պայմանագրով, կարգավորվում են կողմերի համաձայնությամբ կամ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(20-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

21. Պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը հնարավոր է կողմերի համաձայնությամբ, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով կամ Պայմանագրով:

22. Պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր է այն պայմանով, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված Կողմերի (նրանց լիազոր ներկայացուցիչների) կողմից:

23. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետի ավարտը: Պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը Կողմերին չի ազատում պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունները պատշաճ կատարելու պարտավորությունից:

24. Գործակալությունը կարող է միակողմանի հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և վաղաժամկետ լուծել այն, եթե Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Շահառուն չի ընդունվել աշխատանքի Գործատուի մոտ՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով, Պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան կամ Գործատուն և (կամ) Շահառուն թույլ են տվել Պայմանագրի էական խախտում:

25. Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող չորս օրինակներից, որոնցից Գործատուին և Շահառուին տրամադրվում է մեկական օրինակ, իսկ Գործակալությանը՝ երկու օրինակ:

 

IX. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

                 Գործակալություն՝

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և

վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության

գործակալություն

 

Գտնվելու վայրը՝ ______________________________________

Հեռախոսահամարը՝ ___________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

___________________________________________________

Հ/հ ________________________________________________

ի դեմս______________________________________________

___________________________________________________

(համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 _____________

 (ստորագրությունը)

Կ.Տ. ____ ______________ 20    թվական

 

Գործատու՝

____________________________________________________

(Գործատուի անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը՝ _______________________________________

Հեռախոսահամարը՝ ____________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

_____________________________________________________

Հ/հ __________________________________________________

ՀՎՀՀ________________________________________________

ի դեմս _______________________________________________

 ________________________________________________________

(համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

___________

(ստորագրությունը)

Կ.Տ. ____ ______________ 20    թվական

 

Շահառու՝

_____________________________________________________

(անունը, ազգանունը)

Բնակության վայրը՝ _____________________________________

Հեռախոսահամարը՝ _____________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

______________________________________________________

Հ/հ ___________________________________________________

(ներկայացուցչի միջոցով հանդես գալու դեպքում՝ ներկայացուցչի անունը, ազգանունը)

 ___________________________________

(Շահառուի կամ ներկայացուցչի ստորագրությունը)

____ ______________ 20    թվական

(Հավելված 18-ը լրաց. 05.03.15 N 2-Ն, փոփ., խմբ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N 2-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

   

ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ

Գ.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 19

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

 ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ՄՈՏ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

_______________________

              (կնքման վայրը)

«____» ______________ 20 թվական

 

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության գործակալությունը (այսուհետ՝ Գործակալություն), ի դեմս պետ ___________________________ի,

(անունը, ազգանունը)                         

որը գործում է________________________________________________________________________________

(կանոնադրության կամ լիազորագրի)

հիման վրա, մի կողմից,_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, պետական գրանցման օրը, ամիսը, տարին, պետական գրանցման վկայականի համարը, կամ ֆիզիկական անձ և անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող գործատուի անունը, հաշվառման վայրը)

(այսուհետ` Գործատու), ի դեմս __________________________________________________________________,

                                             (համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, ազգանունը, անունը)

__________________________________________________________________________________________,

որը գործում է __________________________________________________________________հիման վրա, մյուս

(կանոնադրության կամ լիազորագրի կամ այլնի)

կողմից և____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(հաշմանդամություն ունեցող գործազուրկի ազգանունը, անունը, անձը հաստատող փաստաթղթի անվանումը, տրման օրը, ամիսը, տարին (կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը), հաշվառման վայրը, իսկ ներկայացուցչի միջոցով հանդես գալու դեպքում՝ նաև ներկայացուցչի անունը, ազգանունը, լիազորագրի տրման օրը, ամիսը, տարին)

 

(այսուհետ՝ Շահառու), մյուս կողմից (բոլորը միասին հիշատակման դեպքում այսուհետ` Կողմեր), արտահայտելով միմյանց հետ համագործակցելու իրենց պատրաստակամությունը և ձգտումները, հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետով հաստատված N 11 հավելվածով սահմանված պահանջները և Կողմերի միջև կայացած բանակցությունների արդյունքները, կնքեցին սույն պայմանագիրը (այսուհետ` Պայմանագիր) ներքոհիշյալի վերաբերյալ.

 

I. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Պայմանագրի առարկան Գործակալության կողմից Գործատուին տրամադրվող միանվագ դրամական փոխհատուցումն է՝ Շահառուի համար Գործատուի մոտ աշխատատեղի հարմարեցման նպատակով:

2. Պայմանագրի համաձայն`

1) Գործատուն պարտավորվում է Շահառուին ընդունել աշխատանքի Պայմանագրով սահմանված ժամկետով և պայմաններով` ապահովելով աշխատանքի համար անհրաժեշտ հատուկ պարագաները, աշխատատեղի հարմարեցման կազմակերպատեխնիկական ու էրգոնոմետրիկ հատուկ պահանջները.

2) Շահառուն պարտավորվում է ընդունվել աշխատանքի Գործատուի մոտ՝ Պայմանագրով սահմանված ժամկետով և պայմաններով.

3) Գործակալությունը Գործատուին է տրամադրում միանվագ դրամական փոխհատուցում՝ Շահառուի համար Գործատուի մոտ աշխատատեղի հարմարեցման նպատակով փոխհատուցելով աշխատանքի համար անհրաժեշտ հատուկ պարագաների, աշխատատեղի հարմարեցման կազմակերպատեխնիկական ու էրգոնոմետրիկ հատուկ պահանջների ապահովման համար անհրաժեշտ ծախսերը՝ Պայմանագրով սահմանված չափով և ժամկետում:

 

II. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

3. Գործակալությունը պարտավորվում է.

1) ըստ անհրաժեշտության Գործատուին և Շահառուին տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն՝ զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ Շահառուի համար Գործատուի մոտ աշխատատեղի հարմարեցման և աշխատանքի տեղավորման համար Գործատուին միանվագ փոխհատուցում տրամադրելուն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

2) Գործատուին վճարել միանվագ փոխհատուցում` Պայմանագրի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված չափով և ժամկետում.

3) չմիջամտել Գործատուի և Շահառուի միջև ծագած աշխատանքային հարաբերություններին և Գործատուի կողմից իրականացվող գործունեությանը.

4) Շահառուի զբաղվածության ապահովման անհատական ծրագրում կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետով հաստատված N 11 հավելվածով սահմանված համապատասխան նշումները.

5) չհրապարակել և (կամ) երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում իրեն հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Գործատուի և Շահառուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի:

(3-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

4. Գործակալությունն իրավունք ունի.

1) Շահառուից և Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունները հաստատել Պայմանագիրը կնքելուց հետո ոչ ուշ, քան երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Պայմանագրի 12-րդ կետում ամրագրված պայմաններին համապատասխան.

2) պահանջել Գործատուից Շահառուին աշխատանքի ընդունելու մասին անհատական իրավական ակտի կամ աշխատանքային պայմանագրի (այսուհետ՝ աշխատանքային պայմանագիր) կրկնօրինակը ներկայացնել Գործակալություն՝ այն ընդունելուց (կնքելուց) հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

3) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Գործատուից ամբողջությամբ ստանալ Պայմանագրի 9-րդ կետով սահմանված և Գործատուին վճարված գումարը, եթե սույն կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է Գործատուի նախաձեռնությամբ` այն կնքելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում, ինչպես նաև «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ դեպքերում.

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

5) (ենթակետն ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

6) ըստ անհրաժեշտության Գործատուից և Շահառուից ստանալ Գործատուի մոտ Շահառուի աշխատելու փաստը հավաստող տեղեկություններ և փաստաթղթեր.

7) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(4-րդ կետը փոփ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

5. Գործատուն պարտավորվում է.

1) Շահառուի հետ համաձայնեցված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխանող աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա Շահառուին ընդունել աշխատանքի՝ առնվազն մեկ տարի ժամկետով և Պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան.

2) աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում Շահառուի համար ապահովել աշխատանքային բնականոն պայմաններ, այդ թվում՝ աշխատանքի համար անհրաժեշտ հատուկ պարագաները, աշխատատեղի հարմարեցման կազմակերպատեխնիկական ու էրգոնոմետրիկ հատուկ պահանջները.

3) աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում չվատթարացնել Շահառուի աշխատանքի էական պայմանները կամ Շահառուի համար չսահմանել առավել նվազ բարենպաստ պայմաններ այն պայմանների համեմատ, որոնք սահմանված են Պայմանագրի 12-րդ կետով և նախատեսվելու են աշխատանքային պայմանագրով, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դեպքերի.

4) Պայմանագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված աշխատանքային պայմանագրի կրկնօրինակը, այն կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել Գործակալություն.

5) Գործակալություն ներկայացնել Պայմանագրի 4-րդ կետի 6-րդ ենթակետով նախատեսված տեղեկությունները և փաստաթղթերը՝ Գործակալության կողմից այդպիսի պահանջ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

6) սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետից շուտ Շահառուին աշխատանքից ազատելու դեպքում, այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Գործակալությանը՝ ոչ ուշ, քան աշխատանքից ազատելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7) Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերադարձնել Պայմանագրի 9-րդ կետով սահմանված և Գործակալության կողմից իրեն վճարված գումարն ամբողջությամբ, եթե Պայմանագրի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է իր նախաձեռնությամբ` այն կնքելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում, ինչպես նաև «Զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված այլ դեպքերում:

(5-րդ կետը խմբ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

6. Գործատուն իրավունք ունի.

1) պահանջել Գործակալությունից չմիջամտելու Գործատուի և Շահառուի միջև ծագած աշխատանքային հարաբերություններին և Գործատուի կողմից իրականացվող գործունեությանը.

2) Պայմանագրի 9-րդ և 10-րդ կետերով սահմանված չափով և ժամկետում Գործակալությունից ստանալ Շահառուի համար աշխատատեղի հարմարեցման նպատակով տրամադրվող միանվագ դրամական փոխհատուցումը.

3) պահանջել Շահառուից ոչ ուշ, քան Պայմանագրի կնքումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ներկայացնել աշխատանքի ընդունման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

4) Գործակալությունից պահանջել տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն՝ զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ Շահառուի համար Գործատուի մոտ աշխատատեղի հարմարեցման և աշխատանքի տեղավորման համար Գործատուին միանվագ փոխհատուցում տրամադրելուն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

5) Գործակալությունից պահանջել չհրապարակել և (կամ) երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում Գործակալությանը հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Գործատուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.

6) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(6-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

7. Շահառուն պարտավորվում է.

1) Պայմանագրի կնքումից հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Գործատուին ներկայացնել աշխատանքի ընդունման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը.

2) Գործատուի հետ համաձայնեցված ժամկետում, բայց ոչ ուշ, քան Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, Գործատուի մոտ ընդունվել աշխատանքի՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով և Պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան.

3) Գործակալություն ներկայացնել Պայմանագրի 4-րդ կետի 6-րդ ենթակետով նախատեսված տեղեկությունները և փաստաթղթերը՝ Գործակալության կողմից այդպիսի պահանջ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

4) Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետից շուտ աշխատանքից ազատվելու դեպքում, այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Գործակալությանը՝ ոչ ուշ, քան աշխատանքից ազատվելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

5) (ենթակետն ուժը կորցրել է  24.05.17 N 4-Ն)

(7-րդ կետը փոփ. 24.05.17 N 4-Ն)

8. Շահառուն իրավունք ունի.

1) Գործակալությունից պահանջել տրամադրել համապատասխան խորհրդատվություն՝ զբաղվածության կարգավորման ամենամյա պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող և Պայմանագրով սահմանված՝ Շահառուի համար Գործատուի մոտ աշխատատեղի հարմարեցման և աշխատանքի տեղավորման համար Գործատուին միանվագ փոխհատուցում տրամադրելուն առնչվող հարցերի, դրանց շրջանակներում Գործատուի և Շահառուի իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ.

2) Գործակալությունից պահանջել զբաղվածության ապահովման անհատական ծրագրում կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետով հաստատված N 11 հավելվածով սահմանված համապատասխան նշումները.

3) Գործակալությունից պահանջել չհրապարակել և (կամ) երրորդ անձանց որևէ կերպ հասանելի չդարձնել Պայմանագրի կատարման ընթացքում Գործակալությանը հայտնի դարձած այն տեղեկությունները և տվյալները, որոնք Շահառուի համար կրում են գաղտնի բնույթ և որոնց մասին Գործակալությունը տեղեկացվել է նախապես՝ բացառությամբ Արցախի Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.

4) Գործատուից պահանջել ոչ ուշ, քան Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխան, Շահառուին ընդունել աշխատանքի՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով և Պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան.

5) Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում, Շահառուի համար ապահովել աշխատանքային բնականոն պայմաններ, այդ թվում՝ աշխատանքի համար անհրաժեշտ հատուկ պարագաները, աշխատատեղի հարմարեցման կազմակերպատեխնիկական ու էրգոնոմետրիկ հատուկ պահանջները.

6) Գործատուից պահանջել աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում չվատթարացնել Շահառուի աշխատանքի էական պայմանները կամ Շահառուի համար չսահմանել առավել նվազ բարենպաստ պայմաններ այն պայմանների համեմատ, որոնք սահմանված են Պայմանագրի 12-րդ կետով և նախատեսվելու են աշխատանքային պայմանագրով, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված դեպքերի.

7) իրականացնել Պայմանագրով և Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ:

(8-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

 

III. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

9. Պայմանագրի համաձայն Գործատուին տրամադրվող միանվագ փոխհատուցման չափը կազմում է ____________ (__________________) ՀՀ դրամ:

   (թվերով)                           (բառերով)

10. Պայմանագրի 9-րդ կետում նշված գումարը Գործատուի՝ Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերից մեկում բացված հաշվարկային հաշվին է փոխանցվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 663-Ն որոշման 1-ին կետի 11-րդ ենթակետով հաստատված N 11 հավելվածով սահմանված ժամկետում:

(10-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

 

IV. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

 

11. Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլ արտակարգ և անկանխատեսելի հանգամանքներ, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 2 (երկու) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

 

V. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

12. Գործատուն և Շահառուն, հաշվի առնելով Գործատուի կողմից Գործակալությանը ներկայացված հայտում նշված թափուր աշխատատեղի բնութագիրը և Կողմերի միջև կայացած բանակցությունների արդյունքները, կարևորելով աշխատանքային հարաբերությունների կայունությունը և աշխատանքային հարաբերություններում կողմերի իրավահավասարությունը, հայտնում են իրենց պատրաստակամությունը և համաձայնությունն առ այն, որ՝

1) Շահառուն Գործատուի մոտ ընդունվելու է աշխատանքի _________________________________

                                                                  (ժամկետը բառերով)

ժամկետով,_______________________________________________________________________

(կառուցվածքային ստորաբաժանման անվանումը(առկայության դեպքում))

որպես________________________.

                       (պաշտոնի անվանումը)

2) Գործատուի մոտ Շահառուն աշխատանքը սկսելու է _____________________________________.

                                                       (օրը, ամիսը, տարին)

3) Շահառուի համար սահմանվելու է____________________________________________________

                                               (աշխատաժամանակի տեսակը (նորմալ, կրճատ, ոչ լրիվ))

աշխատաժամանակ, որը կազմելու է ______________________________________________________.

(աշխատաժամանակը՝ կրճատ կամ ոչ լրիվ աշխատաժամանակով աշխատանքային ռեժիմ սահմանելու դեպքում)

4) Շահառուի աշխատավարձի չափն աշխատանքի ընդունելիս սահմանվելու է ___________________________________________________________________________

(թվերով և բառերով (կամ աշխատավարձի չափը որոշելու ձևը)

5) Գործատուն աշխատանքային հարաբերությունների ողջ ժամանակահատվածում ապահովելու է աշխատանքի համար անհրաժեշտ հատուկ պարագաները, աշխատատեղի հարմարեցման կազմակերպատեխնիկական ու էրգոնոմետրիկ հատուկ պահանջները՝ հաշվի առնելով Շահառուի վերականգնողական անհատական ծրագրում նշված պահանջները.

6) աշխատանքի այլ պայմանները որոշվելու են Գործատուի և Շահառուի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

13. (կետն ուժը կորցրել է  24.05.17 N 4-Ն)

14. Պայմանագրի շրջանակներում Կողմերի միջև փաստաթղթերի, ծանուցումների առաքումը, տեղեկությունների փոխանակությունն իրականացվում է գրավոր կերպով` ծանուցման հասցեներով փոստային առաքմամբ կամ առձեռն հանձնելու և (կամ) էլեկտրոնային փոստի միջոցով, կամ Կողմերի համաձայնությամբ նախատեսված այլ եղանակներով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով:

 

VI. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

 

15. Կողմերը հավաստիացնում և երաշխավորում են, որ

1) Պայմանագիրը համարվում է պատշաճ կերպով կնքված և իրենց համար ունի պարտադիր իրավաբանական ուժ.

2) Պայմանագիրն իրենց համար հանդիսանում է իրական, պարտադիր և իրագործվող.

3) պատրաստ են իրականացնել Պայմանագրից բխող իրենց պարտավորությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները.

4) Պայմանագրի կնքումը և կատարումը չի խախտում որևէ այլ պայմանագրի պահանջ, որում Կողմերը միասին կամ յուրաքանչյուրն առանձին հանդես են գալիս որպես կողմ, ինչպես նաև երրորդ անձանց որևէ իրավունքներ.

5) Պայմանագիրը համապատասխանում է Կողմերի կամահայտնությանը, իրենց համար պարզ և ընդունելի են Պայմանագրի կնքման և դրա չկատարման իրավական հետևանքները:

 

VII. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

16. Կողմերը Արցախի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով նախատեսված իրենց պարտավորությունները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու համար:

(16-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

17. Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը հանձնվում է դատարանի քննությանը:

 

VIII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

18. Պայմանագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև լիիրավ համաձայնություն` դրանում արտացոլված դրույթների վերաբերյալ:

19. Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Արցախի Հանրապետության իրավունքը: Պայմանագրի մեկնաբանման, ինչպես նաև այլ պայմանների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են բացառապես Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

(19-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

20. Կողմերի միջև այն հարաբերությունները, որոնք չեն կարգավորվում սույն պայմանագրով, կարգավորվում են կողմերի համաձայնությամբ կամ Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

(20-րդ կետը փոփ.10.09.18 N  2-Ն)

21. Պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը հնարավոր է կողմերի համաձայնությամբ, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով կամ Պայմանագրով:

22. Պայմանագրում ցանկացած փոփոխություն և լրացում վավեր է այն պայմանով, եթե դրանք կատարված են գրավոր և ստորագրված Կողմերի (նրանց լիազոր ներկայացուցիչների) կողմից:

23. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետի ավարտը: Պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը Կողմերին չի ազատում պայմանագրով ստանձնած և չկատարված պարտավորությունները պատշաճ կատարելու պարտավորությունից:

24. Գործակալությունը կարող է միակողմանի հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և վաղաժամկետ լուծել այն, եթե Պայմանագիրը կնքելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Շահառուն չի ընդունվել աշխատանքի Գործատուի մոտ՝ առնվազն Պայմանագրի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետով սահմանված ժամկետով, Պայմանագրի 12-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխան կամ Գործատուն և (կամ) Շահառուն թույլ են տվել Պայմանագրի էական խախտում:

25. Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող չորս օրինակներից, որոնցից Գործատուին և Շահառուին տրամադրվում է մեկական օրինակ, իսկ Գործակալությանը՝ երկու օրինակ:

 

IX. ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

                 Գործակալություն՝

Արցախի Հանրապետության աշխատանքի, սոցիալական հարցերի և

վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության

գործակալություն

 

Գտնվելու վայրը՝ ______________________________________

Հեռախոսահամարը՝ ___________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

___________________________________________________

Հ/հ ________________________________________________

ի դեմս______________________________________________

___________________________________________________

(համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

 _____________

 (ստորագրությունը)

Կ.Տ. ____ ______________ 20    թվական

 

Գործատու՝

____________________________________________________

(Գործատուի անվանումը)

 

Գտնվելու վայրը՝ _______________________________________

Հեռախոսահամարը՝ ____________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

_____________________________________________________

Հ/հ __________________________________________________

ՀՎՀՀ________________________________________________

ի դեմս _______________________________________________

 ________________________________________________________

(համապատասխան լիազորություն ունեցող անձի պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

____________

 (ստորագրությունը)

Կ.Տ. ____ ______________ 20    թվական

 

Շահառու՝

_____________________________________________________

(անունը, ազգանունը)

Բնակության վայրը՝ _____________________________________

Հեռախոսահամարը՝ _____________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝

______________________________________________________

Հ/հ ___________________________________________________

(ներկայացուցչի միջոցով հանդես գալու դեպքում՝ ներկայացուցչի անունը, ազգանունը)

 ___________________________________

 (Շահառուի կամ ներկայացուցչի ստորագրությունը)

____ ______________ 20     թվական

(Հավելված 19-ը լրաց. 05.03.15 N 2-Ն, փոփ., խմբ. 24.05.17 N 4-Ն, փոփ.10.09.18 N 2-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

   

ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ

Գ.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 20

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՁԵՎ

ՀԱՅՏ-ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 ԳՈՐԾԱՏՈՒԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ

20 թվական _________________ ______

 

Հ/Հ

Ծրագրում ընդգրկված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը

Ֆինանսավորվող ծրագրերի թիվը՝ այդ թվում

Գործատուի՝

Ընդամենը փոխհատուցվող գումարի չափը (ՀՀ դրամ) (սյուն 3+սյուն 4)

ընդգրկվում է 1-ին ենթածրագրով

ընդգրկվում է 

2-րդ ենթածրագրով

անվանումը և ՀՎՀՀ

սպասարկող բանկը, հաշվի համարը

հետ կնքված պայմանագրի համարը, օրը, ամիսը, տարին և ավարտը

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

Աշխատանքի և զբաղվածության գործակալության պետ    _________________________      ______________

                                                                                                                                (անունը, ազգանունը)                       (ստորագրությունը)

 

Կ.Տ.           ____ ________________ 20    թվական

(Հավելված 20-ը լրաց. 05.03.15 N 2-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ

Գ.ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ

 

 

     

Հավելված N 21

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

ԿԱՐԳ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

(Հավելված N 21-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

     

Հավելված N 22

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

ԿԱԶՄ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

(Հավելված N 22-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

     

Հավելված N 23

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

(Հավելված N 23-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

     

Հավելված N 24

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ՀԱՅՏ-ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՆՄՐՑՈՒՆԱԿ ԱՆՁԱՆՑ ՓՈՔՐ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ

20 թվական _________________ ______

(Հավելված N 24-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

     

Հավելված N 25

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

(Հավելված N 25-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

     

Հավելված N 26

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՁԵՎ

 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ

(Հավելված N 26-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)

 

 

     

Հավելված N 27

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 1-Ն հրամանի

 

     

 ՁԵՎ

 

ՀԱՅՏ-ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՂԱՎՈՐՄԱՆ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ

20 թվական _________________ ______

(Հավելված N 27-ը ուժը կորցրել է 24.05.17 N 4-Ն)