Համարը 
N 4-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀԳՆԱՏ 2014.09.19/12(111)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ  աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
29.08.2014
Ստորագրող մարմինը 
Նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.08.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.09.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ԼՂՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ-ՊԱՀԱՆՋԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

     

Գրանցված է

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

արդարադատության նախարարության կողմից

2014 թվականի սեպտեմբերի 1-ին

Պետական գրանցման համարը 1081475

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«29» օգոստոսի 2014թ.

N 4-Ն

ք.Ստեփանակերտ

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏՈՆԱՎԱՃԱՌԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ-ՊԱՀԱՆՋԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 5-ի N 504-Ն որոշմանը համապատասխան.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

Հաստատել աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման ֆինանսավորման հայտ-պահանջագրի ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

 

 

Ս.ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

 

 

     

Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի

2014 թվականի օգոստոսի 29-ի N 4-Ն հրամանի 

 

Հայտ-պահանջագիր

աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպման ֆինանսավորման բյուջետային ծրագրերի

գործառական դասակարգման՝ բաժին____, խումբ____, դաս____, ծրագիր____

20  թ._____________

 

Հ/Հ

Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը,

պայմանագրի համարը

Հաշվարկային հաշվի համարը

Վճարման ենթակա գումարը (դրամ)

1

2

3

4

1

 

 

 

 

Ընդամենը

 

   

Աշխատանքի և զբաղվածության

գործակալության պետ` __________________                 _______________________

                                                                   (ստորագրություն)                                               (անուն, ազգանուն)

Կատարող`                   ______________________________

                                                                               (անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

«__»«_____________» 20   թ.

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ

      

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ԾԱՏՐՅԱՆ