Համարը 
N 653-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ԼՂՀՊՏ 2013.10.02/18(237)
Ընդունման վայրը 
Ստեփանակերտ
Ընդունող մարմինը 
ԼՂՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.09.2013
Ստորագրող մարմինը 
ԼՂՀ Վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.09.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.10.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՏՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ NN 1 ԵՎ 2 ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 35 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«25» սեպտեմբերի 2013թ.

N 653-Ն

ք. Ստեփանակերտ

 

ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՏՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ NN 1 ԵՎ 2 ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 24-Ի N 35 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի և «Իրավական ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 73-րդ հոդվածի` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հաստատել`

1) արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 1 ցուցակը` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 2 ցուցակը` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին`

1) սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո երեք ամսվա ընթացքում հաստատել արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 1 ցուցակի և արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների N 2 ցուցակի կիրառման կանոնները.

2) ապահովել սույն որոշման հանրային իրազեկումը:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 24-ի «Արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների, պաշտոնների և ցուցանիշների NN 1 և 2 ցուցակների մասին» N 35 որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

Հավելված N 1

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 653-Ն որոշման

 

ՑՈՒՑԱԿ N 1

ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՏՎՈՂ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԾԱՆՐ, ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ

 

10100000

I. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

   

10100000

Օգտակար հանածոների արդյունահանում: Երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ: Հանքահորերի, հանքարանների, հանքերի, մետրոպոլիտենների, ստորգետնյա ջրանցքների, թունելների և ստորգետնյա այլ կառույցների շինարարություն, վերակառուցում, տեխնիկական վերազինում և հիմնական (կապիտալ) նորոգում

10101000

1. Օգտակար հանածոների արդյունահանման ստորգետնյա աշխատանքներ հանքահորերում, հանքարաններում և հանքերում, երկրաբանահետախուզության մեջ, ցամաքուրդային հանքահորերում, հանքահորերի, հանքարանների, հանքերի շինարարությունում.

1010100ա

ա) Բոլոր բանվորները, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրը կատարում են ստորգետնյա աշխատանքներ.

1010100բ

բ) Ստորգետնյա տեղամասերի ղեկավարներ և մասնագետներ

1010100գ

գ) Հանքահորերի, հանքարանների և հանքերի իրավունքով հանքավարչությունների ղեկավարներ.

1010100գ-20735

Գլխավոր ճարտարագետներ

1010100գ-20822

Գլխավոր մեքենագետներ

1010100գ-21115

Գլխավոր էներգագետներ

1010100գ-21611

Տնօրեններ, պետեր.

1010100դ

դ) Բանվորներ, ղեկավարներ, մասնագետներ և ծառայողներ, ովքեր տարեկան (հաշվարկային ժամանակաշրջանում) աշխատանքային ժամանակի 50 տոկոս և ավելի ժամանակահատվածում կատարում են ստորգետնյա աշխատանքներ

1010100դ-11616

Գազաչափողներ

1010100դ-11710

Հանքագործներ երկրաբանական աշխատանքներում

1010100դ-11711

Հանքագործներ մարկշեյդերական աշխատանքներում

1010100դ-12714

Կարոտաժագործներ

1010100դ-13193

Ամրակապողներ

1010100դ-17541

Բանվորներ և մասնագետներ, ովքեր մոնտաժում, ապամոնտաժում, նորոգում և կարգաբերում են սարքավորումը

1010100դ-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ), ովքեր սպասարկում են փողերը, հորերը և ամբարձիչ մեքենաները

1010100դ-20589

Երկրաբաններ

1010100դ-20591

Տեղամասի երկրաբաններ

1010100դ-20677

Գլխավոր երկրաբաններ

1010100դ-20601

Երկրաֆիզիկոսներ

1010100դ-20610

Ջրաերկրաբաններ

1010100դ-20735

Հանքահորաշինարարական և դրանց հավասարեցված վարչությունների

գլխավոր ճարտարագետներ, արտադրության, ստորգետնյա շինարարության և անվտանգության տեխնիկայի գծով նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010100դ-20807

Գլխավոր մարկշեյդերներ, նրանց տեղակալներ

1010100դ-20822

Հանքահորաշինարարական և դրանց հավասարեցված վարչությունների գլխավոր մեքենագետներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010100դ-21115

Հանքահորաշինարարական և դրանց հավասարեցված վարչությունների գլխավոր էներգագետներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010100դ-21650

Ներհանքահորային (հանքահորային) տրանսպորտի կարգավարներ

1010100դ-21656

Հանքի կարգավարներ

1010100դ-21869

Հանքային աշխատանքների վարիչներ

1010100դ-22075

Պայթուցիկ նյութերի ստորգետնյա պահեստի վարիչներ

1010100դ-22167

Գլխավոր ճարտարագետների տեղակալներ (օգնականներ) արտադրության, անվտանգության տեխնիկայի, տեխնոլոգիայի (գլխավոր տեխնոլոգներ), հորատապայթեցման (հորատման, պայթեցման) աշխատանքների, օդափոխման, ստորգետնյա տրանսպորտի գծով

1010100դ-22169

Հանքահորերի, հանքարանների և հանքերի իրավունքով հանքավարչությունների տնօրենների (պետերի) տեղակալներ (օգնականներ) արտադրության գծով

1010100դ-22170

Գլխավոր մեքենագետների, գլխավոր էներգագետների տեղակալներ (օգնականներ)

1010100դ-22177

Հերթափոխերում աշխատող ճարտարագետներ

1010100դ-22326

Կարգաբերման և փորձարկումների գծով ճարտարագետներ (առաջատար, 1-2-րդ կատեգորիաների և առանց կատեգորիաների), ովքեր աշխատում են ստորգետնյա պայմաններում

1010100դ-22520

Հանքահորերի, հանքարանների և հանքերի ստորգետնյա աշխատանքների հանքատեխնիկական տեղամասային տեսուչներ

1010100դ-23178

Մարկշեյդերներ

1010100դ-23183

Տեղամասի մարկշեյդերներ

1010100դ-23187

Ջրահանման, կապի և օդային տնտեսության աշխատանքներ կատարող վարպետներ

1010100դ-23239

Արտադրական տեղամասի հանքային վարպետներ

1010100դ-23269

Հսկող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

1010100դ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ

1010100դ-23485

Մեքենագետներ (ավագ մեքենագետներ, հերթափոխի մեքենագետներ)

1010100դ-23577

Ամբարձիչ կայանքների գծով մեքենագետներ (ամբարձման գծով մեքենագետներ)

1010100դ-23979

Հանքահորի (հանքի արտադրամասի) հորատանցման պետեր, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010100դ-24043

Հերթափոխի պետեր

1010100դ-24088

Հանքահորաշինարարական և դրանց հավասարեցված վարչությունների պետեր, արտադրության և ստորգետնյա շինարարության գծով նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010100դ-24097

Տեղամասի պետեր, նրանց տեղակալներ (օգնականներ), ովքեր աշխատում են ստորգետնյա պայմաններում

1010100դ-24164

Հանքի նորմավորողներ

1010100դ-24170

Հանքի տեղամասի նորմավորողներ

1010100դ-24943

Կարգաբերման և փորձարկումների գծով բոլոր մասնագիտությունների տեխնիկներ (1-2-րդ կատեգորիաների և առանց կատեգորիաների), ովքեր աշխատում են ստորգետնյա պայմաններում

1010100դ-25047

Տեխնիկական ղեկավարներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010100դ-25227

Ստորգետնյա աշխատանքների ժամանակաչափներ (ստորգետնյա)

1010100դ-25404

Էլեկտրագետներ (ավագ էլեկտրագետներ)

1010100դ-25410

Էլեկտրամեքենագետներ (ավագ էլեկտրամեքենագետներ)

1010100դ-25455

Էներգագետներ (ավագ Էներգագետներ).

1010100ե

ե) Վարչությունների, արշավախմբերի, գրասենյակների և այլ կազմակերպությունների և դրանց մասնաճյուղերի ղեկավարներ ու մասնագետներ, ովքեր աշխատում են ստորգետնյա պայմաններում և տարեկան (հաշվարկային ժամանակաշրջանում) աշխատանքային ժամանակի 50 տոկոս և ավելի ժամանակահատվածում կատարում են ստորգետնյա աշխատանքներ

1010100ե-20735

Գլխավոր ճարտարագետներ, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010100ե-20807

Գլխավոր մարկշեյդերներ, նրանց տեղակալներ

1010100ե-20822

Գլխավոր մեքենագետներ, նրանց տեղակալներ

1010100ե-21115

Գլխավոր էներգագետներ, նրանց տեղակալներ

1010100ե-22269

Աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության տեխնիկայի գծով հանքային ճարտարագետներ

1010100ե-23183

Տեղամասի մարկշեյդերներ

1010100ե-23187

Վարպետներ, հանքային վարպետներ

1010100ե-23485

Մեքենագետներ

1010100ե-24088

Վարչությունների (արշավախմբերի, կազմակերպությունների գրասենյակների և մասնաճյուղերի) պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

1010100ե-24097

Տեղամասի պետեր, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010100ե-24170

Հանքի տեղամասի նորմավորողներ

1010100ե-25410

Էլեկտրամեքենագետներ

1010100ե-25455

Էներգագետներ

Ծանոթություն. սույն կետի «դ» և «ե» ենթակետերում թվարկված աշխատողներին, ովքեր ստորգետնյա աշխատանքներ են կատարում տարեկան (հաշվարկային ժամանակաշրջանի) աշխատանքային ժամանակի կեսից պակաս ժամանակահատվածում, կենսաթոշակ է նշանակվում թիվ 2 ցուցակով:

1010100զ

զ) Բոլոր աշխատողները, ովքեր գետնի տակ լրիվ աշխատանքային օրն սպասարկում են վերը նշված բանվորներին և ծառայողներին (ստորգետնյա բուժկետերի բուժանձնակազմ, ստորգետնյա հեռախոսային կապի աշխատողներ և այլն)

10103000

2. Հանքափորվածքների, մետրոպոլիտենների, ստորգետնյա ջրանցքների, թունելների և ստորգետնյա այլ կառույցների շինարարության, վերակառուցման, տեխնիկական վերազինման և հիմնական (կապիտալ) նորոգման ստորգետնյա աշխատանքներ

1010300ա

ա) Բանվորներ

1010300ա-11121

Ամրանագործներ

1010300ա-11196

Բետոնագործներ

1010300ա-11295

Պայթանցք հորատողներ

1010300ա-11429

Պայթեցնողներ

1010300ա-11442

Ավտոմեքենայի (ինքնաթափի) վարորդներ

1010300ա-11717

Ստորգետնյա հանքագործներ

1010300ա-12520

Մեկուսացնողներ

1010300ա-13193

Ամրակապողներ

1010300ա-13361

Կարապիկավարներ

1010300ա-13583

Մղանի (բուլդոզերի) մեքենավարներ

1010300ա-13590

Հորատող կայանքի մեքենավարներ

1010300ա-13790

Կռունկի մեքենավարներ (կռունկավարներ)

1010300ա-13895

Շարժիչաքարշի մեքենավարներ

1010300ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ

1010300ա-14002

Բեռնիչ մեքենայի մեքենավարներ

1010300ա-14008

Ստորգետնյա ինքնագնաց մեքենայի մեքենավարներ

1010300ա-14021

Ստորգետնյա մեքենայի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են «կույր հորատանցքներում»

1010300ա-14023

Ամբարձիչ-շարժական լաստակի մեքենավարներ

1010300ա-14084

Հորատող համալիրի մեքենավարներ

1010300ա-14183

Կեռաշերեփի մեքենավարներ

1010300ա-14187

Կեռաշերեփային կարապիկի մեքենավարներ

1010300ա-14390

Միաշերեփ էքսկավատորի մեքենավարներ, ովքեր զբաղված են հորատանցումով

1010300ա-14399

Էլեկտրաքարշի մեքենավարներ

1010300ա-14715

Օդափոխիչ կայանքի շարժիչավարներ, ովքեր զբաղված են հորատանցումով

1010300ա-17491

Հորատանցողներ

1010300ա-17608

Պայթուցիկ նյութ բաժանողներ

1010300ա-18850

Հորանայիններ

1010300ա-19213

Բեռնափոխակրիչավարներ

1010300ա-19547

Կարանահպիչներ

1010300ա-19756

Էլեկտրագազաեռակցողներ

1010300ա-19842

Ենթակայան սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր զբաղված են հորատանցումով

1010300ա-19905

Ինքնաշխատ (ավտոմատ) և կիսաինքնաշխատ (կիսաավտոմատ) մեքենաներով էլեկտրաեռակցողներ

1010300ա-19906

Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ

1010300ա-19912

Ստորգետնյա հանքահորատանցման սարքավորման էլեկտրափականագործ-մոնտաժողներ

1010300ա-19914

Հորատանցման էլեկտրափականագործներ

1010300ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում սպասարկող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ).

1010300բ

բ) Բանվորներ, ղեկավարներ, մասնագետներ և ծառայողներ, ովքեր տարեկան (հաշվարկային ժամանակաշրջանում) աշխատանքային ժամանակի 50 տոկոս և ավելի ժամանակահատվածում կատարում են ստորգետնյա աշխատանքներ

1010300բ-11711

Հանքագործներ մարկշեյդերական աշխատանքներում

1010300բ-14556

Հանքային սարքավորում մոնտաժողներ, ովքեր զբաղված են հորատանցումով

1010300բ-20735

Գլխավոր ճարտարագետներ, արտադրության, ստորգետնյա շինարարության, անվտանգության տեխնիկայի գծով նրանց տեղակալներ

1010300բ-20807

Գլխավոր մարկշեյդերներ, նրանց տեղակալներ

1010300բ-20822

Գլխավոր մեքենագետներ, նրանց տեղակալներ

1010300բ-21115

Գլխավոր էներգագետներ, նրանց տեղակալներ

1010300բ-22269

Ստորգետնյա տեղամասերում հանքային աշխատանքների գծով ճարտարագետներ

1010300բ-23180

Բոլոր անվանումների մարկշեյդերներ

1010300բ-23242

Տեղամասի հանքային վարպետներ

1010300բ-23485

Հերթափոխի մեքենագետներ

1010300բ-23571

Ստորգետնյա տեղամասի մեքենագետներ

1010300բ-24043

Հերթափոխի պետեր

1010300բ-24088

Վարչության պետեր, արտադրության, ստորգետնյա շինարարության գծով նրանց տեղակալներ

1010300բ-24097

Տեղամասի պետեր, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010300բ-24131

Հանքահորի պետեր, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010300բ-24164

Հանքի նորմավորողներ

1010300բ-24993

Ստորգետնյա տեղամասի տեխնիկներ

1010300բ-25097

Տեխնիկական ղեկավարներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010300բ-25429

Ստորգետնյա տեղամասի էլեկտրամեքենագետներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

Ծանոթություն. սույն ենթակետում թվարկված աշխատողներին, ովքեր ստորգետնյա աշխատանքներ են

                           կատարում տարեկան (հաշվարկային ժամանակաշրջանի) աշխատանքային     

                           ժամանակի կեսից պակաս ժամանակահատվածում, կենսաթոշակ է նշանակվում թիվ

                           ցուցակով:

10105000

3. Հանքային մոմի (հորատածխի մոմի) և օզոկերիտի արտադրություն

1010500ա

ա) Բանվորներ

1010500ա-10765

Հանքային մոմի արտադրության ապարատավարներ

1010500ա-14104

Լցամեքենայի մեքենավարներ

1010500ա-17531

Բանվորներ, ովքեր օզոկերիտը լցնում են ձեռքով

1010500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1010500բ-23187

Թիվ 1 ցուցակում թվարկված բանվորներին ղեկավարող վարպետներ, ավագ վարպետներ

10106000

4. Հանքափրկարարական մասեր (կայաններ)

1010600ա

ա) Բանվորներ

1010600ա-18029

Շնչադիմակավորներ

1010600ա-14812

Հանքահորում (հանքարանում) նմուշ հավաքողներ

1010600բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ (հրամանատարական կազմ)

1010600բ-22988

Դասակի հրամանատարներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010600բ-23003

Ջոկի հրամանատարներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010600բ-23006

Ջոկատի հրամանատարներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

1010600բ-23012

Հենակետի հրամանատարներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

   

10200000

II. ՀԱՆՔԱՔԱՐԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄ, ԿՈՏՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ (ԲԵԿՈՐԱՇԵՂՋՈՒՄ (ԱԳԼՈՄԵՐԱՑՈՒՄ), ԲՐԻԿԵՏԱՎՈՐՈՒՄ, ԿՈՇՏԱՎՈՐՈՒՄ), ՀԱՆՔԱՔԱՐԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԹՐԾՈՒՄ

   

1020100ա

ա) Բանվորներ

1020100ա-10041

Բեկորաշեղջողներ (ագլոմերատողներ)

1020100ա-11289

Բունկերավարներ, ովքեր մատուցում են տաք բեկորաշեղջ և կոշտեր

1020100ա-11309

Հալոցապաններ

1020100ա-11534

Տաք բեկորաշեղջ բեռնաթափողներ

1020100ա-11545

Փոշի բեռնաթափողներ

1020100ա-11607

Գազավորողներ

1020100ա-11700

Բեկորաշեղջող և թրծող հնոցաբանվորներ

1020100ա-11766

Քարմաղորդ-խառնողներ

1020100ա-11858

Բաժնաչափողներ, ովքեր ջարդելու բաժանմունքներում կատարում են լցնելու աշխատանքներ

1020100ա-11863

Տաք վերադարձման բաժնաչափողներ

1020100ա-11908

Տաք բեկորաշեղջ ջարդող բանվորներ

1020100ա-12090

Թուջահալոց և վառարան բեռնավորող-բեռնաթափողներ

1020100ա-13777

Փոխակրիչի մեքենավարներ, ովքեր տեղափոխում են տաք բեկորաշեղջ և կոշտեր

1020100ա-13790

Կռունկի մեքենավարներ (կռունկավարներ), ովքեր տեղափոխում են տաք բեկորաշեղջ և կոշտեր

1020100ա-13956

Հովացուցիչի մեքենավարներ

1020100ա-13981

Անդրաձիգ ճոռի մեքենավարներ, ովքեր զբաղված են տաք բեկորաշեղջով

1020100ա-14198

Խառնիչ թմբուկի մեքենավարներ, ովքեր զբաղված են փոշու մեջ կայծքարի 2 և ավելի տոկոս բյուրեղային (ազատ) երկօքսիդ պարունակող հանքաքարով կատարվող աշխատանքներով և բեկորաշեղջ վերադարձնելու աշխատանքներով

1020100ա-14403

Մարող վագոնների էլեկտրաքարշի մեքենավարներ

1020100ա-15157

Թրծողներ

1020100ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր զբաղված են փոշու մեջ կայծքարի 2 և ավելի տոկոս բյուրեղային (ազատ) երկօքսիդ պարունակող հանքային և ոչ մետաղական հանածոներ բովախառնելով (ներառյալ` կոշտերի արտադրությունում բովախառնելը)

1020100ա-1753ա

բունկերավարներ, քարմաղորդներ, բաժնաչափողներ, ջարդողներ, փոխակրիչի մեքենավարներ, աղացի մեքենավարներ, սնիչի մեքենավարներ, բովախառնողներ

1020100ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր ջարդում, մանրացնում, աղում, տեսակավորում և հարստացնում են փոշու մեջ կայծքարի 2 և ավելի տոկոս բյուրեղային (ազատ) երկօքսիդ պարունակող սև մետաղների, ոչ մետաղական հանածոների հանքաքար և հանքաքիմիական հումք

1020100ա-1753բ

Բունկերավարներ, քարմաղորդներ, բաժնաչափողներ, ջարդողներ, փոխակրիչի մեքենավարներ, աղացի մեքենավարներ, սնիչի մեքենավարներ, ովքեր մատուցում են չոր հումք, զատիչավորներ (չոր աղացվածքի)

1020100ա-19217

Փոխադրողներ, ովքեր հանձնում են տաք բեկորաշեղջ և կոշտեր

1020100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1020100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են աշխատանքների տաք տեղամասերում և փոշու մեջ կայծքարի 2 և ավելի տոկոս բյուրեղային (ազատ) երկօքսիդ պարունակող հանքաքարեր և ոչ մետաղական հանածոներ ջարդելու, մանրացնելու, աղալու, բովախառնելու տեղամասերում

1020200

1. Հանքաքարի և ավազի հարստացում գունավոր, թանկարժեք մետաղ և ալմաստ կորզելու ժամանակ

1020200ա

ա) Բանվորներ

1020200ա-10168

Լուծազատող ապարատավարներ

1020200ա-10187

Ապարատավար-ջրամետաղագործներ, ովքեր զբաղված են ավտոկլավներում և լուծազատմամբ

1020200ա-10418

Ոսկի պարունակող հանքաքար հարստացնող ապարատավարներ

1020200ա-11765

Քարմաղորդներ, ովքեր աշխատում են ջարդելու տեղամասերում (բաժանմունքներում)

1020200ա-11847

Վերջնազատողներ

1020200ա-11858

Բաժնաչափողներ, ովքեր պատրաստում են քսանթագենատ

1020200ա-11908

Ջարդողներ, ովքեր աշխատում են ջարդելու տեղամասերում (բաժանմունքներում)

1020200ա-12112

Ջարդող-աղացող սարքավորում բեռնավորողներ

1020200ա-13990

Սնիչի մեքենավարներ, ովքեր կատարում են ջարդելու աշխատանքներ

1020200ա-14224

Չորացման տեղամասի մեքենավարներ

1020200ա-15157

Թրծողներ

1020200ա-16613

Հալորդներ

1020200ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրն ընտրում են ցիանիդներ կամ կայծքարի բյուրեղային (ազատ) երկօքսիդ պարունակող նմուշներ

1020200ա-1753ա

Բանվորներ (տեխնոլոգիական և նորոգող անձնակազմ), ովքեր աշխատանքների ժամանակ կիրառում են ցիանական լուծույթներ

1020200ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր փոշու մեջ կայծքարի 2 և ավելի տոկոս բյուրեղային (ազատ) երկօքսիդ պարունակող հանքաքարեր և ոչ մետաղական հանածոներ ջարդելու, մանրացնելու, աղալու և բովախառնելու ընթացքում կատարում են հարստացնելու աշխատանքներ.

1020200ա-1753բ

Բաժնաչափողներ, փոխակրիչի մեքենավարներ, չոր աղացման աղացի մեքենավարներ, բովախառնողներ

1020200ա-1753գ

Ապարախյուս (շլամ) մշակող բանվորներ

1020200ա-17796

Ազդանյութ շաղախողներ, ովքեր պատրաստում և կիրառում են քսանթագենատ

1020200ա-18916

Չորացնողներ, ովքեր չորացնում և քառորդացնում են խտանյութը

1020200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1020200բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

1020200բ-23362

Վարպետներ, ավագ վարպետներ` սարքավորման նորոգման գծով, որի ընթացքում կիրառվում են ցիանական լուծույթներ

10500000

III. ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ԳԱԶԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԱԶԻ ՍՏԱՑՈՒՄ ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

   

1050000ա

ա) Բանվորներ

1050000ա-11607 Գազագործներ

1050000ա-11614

Գազագեներատորագործներ

   
10600000

 IV. ԴԻՆԱՍԱՅԻՆ ԻՐԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

1060000ա

ա) Բանվորներ

1060000ա-17531

Բանվորներ, ովքեր ջարդում, մանրացնում և մաղում են փոշու մեջ կայծքարի 2 և ավելի տոկոս բյուրեղային (ազատ) երկօքսիդ պարունակող ոչ մետաղական հանածոներ

   

10700000

V. ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

(գունավոր մետաղներ)

10701000

1. Հումքի և բովախառնուրդի նախապատրաստում: Բրիկետավորում պղնձածծմբային գործարաններում և ֆաբրիկաներում

1070100ա

ա) Բանվորներ

1070100ա-11908 Ջարդողներ
1070100ա-12138

Բովախառնուրդ բեռնողներ

10702000 2. Թրծում, վելցամշակում
1070200ա ա) Բանվորներ
1070200ա-10187 Ապարատավար-ջրամետաղագործներ
1070200ա-11289 Բունկերավարներ
1070200ա-11908 Ջարդողներ
1070200ա-12093

Թրծող վառարան բեռնավորող-բեռնաթափողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

1070200ա-12138 Բովախառնուրդ բեռնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ
1070200ա-13786 Կաթսայատան մեքենավարներ (հնոցապաններ)
1070200ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1070200ա-13872 Աղացի մեքենավարներ, ովքեր աղում են թերայրուկներ
1070200ա-13990 Սնուցիչի մեքենավարներ
1070200ա-15157 Թրծողներ
1070200ա-15416 Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ
1070200ա-16585

Վելցավառարանի վառարանագործներ

1070200ա-16593

Նիկելի փոշի վերականգնող վառարանագործներ

1070200ա-18897 Առասանողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում
1070200ա-19213 Տեղափոխողներ
1070200ա-19217

Տեղափոխողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և սպասարկում են էլևատորներ

1070200բ բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ
1070200բ-23187 Վարպետներ, ավագ վարպետներ
10703000 3. Բովախառնուրդի եռակալում
1070300ա ա) Բանվորներ
1070300ա-10041 Բեկորաշեղջողներ
1070300ա-11534 Տաք բեկորաշեղջ բեռնաթափողներ
1070300ա-11700 Բեկորաշեղջող և թրծող հնոցապաններ
1070300ա-11765 Քարմաղորդներ
1070300ա-11766 Քարմաղորդ-կրակախառնորդներ
1070300ա-11863 Տաք վերադարձման բաժնաչափողներ
1070300ա-11908 Ջարդողներ
1070300ա-12138 Բովախառնուրդ բեռնողներ
1070300ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1070300ա-13872 Աղացի մեքենավարներ
1070300ա-14386 Օդածծիչի մեքենավարներ
1070300ա-15157 Թրծողներ
1070300ա-15271 Երկրորդային ապարախյուս (շլամ) մշակողներ
1070300ա-17359 Շիկացնողներ
1070300ա-18604 Խառնողներ
1070300ա-18897 Առասանողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում
1070300ա-19213 Տեղափոխողներ, ովքեր վերադարձնում են տաք բեկորաշեղջ
1070300ա-19263 Խարամ և շրջանառու նյութ հավաքողներ
1070300ա-19614 Բեկորաշեղջ բովախառնողներ
1070300բ բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ
1070300բ-23187 Վարպետներ, ավագ վարպետներ
10704000 4. Բովախառնուրդի և արդյունաբերական ապրանքի չորացում
1070400ա ա) Բանվորներ
1070400ա-11289 Բունկերավարներ
1070400ա-12080 Բեռնողներ

1070400ա-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ

1070400ա-18916 Չորացնողներ

1070400ա-19217

Տեղափոխողներ

1070400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1070400բ-23187

Սույն ենթաբաժնում նշված բանվորներին ղեկավարող վարպետներ, ավագ վարպետներ

10705000

5. Մետաղի ստացում հալման և էլեկտրաջերմային եղանակներով

1070500ա

ա) Բանվորներ

1070500ա-11534

Տաք բեկորաշեղջ բեռնաթափողներ

1070500ա-11543

Թափոնակույտերում բեռնաթափողներ, ովքեր տեղափոխում են տաք խարամ

1070500ա-11908

Ջարդողներ

1070500ա-12138

Բովախառնուրդ բեռնողներ

1070500ա-12895

Կոնվերտերավարներ

1070500ա-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ

1070500ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1070500ա-13990

Սնիչի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են արտադրամասում

1070500ա-14104

Լցնող մեքենայի մեքենավարներ

1070500ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

1070500ա-16613

Հալող բանվորներ

1070500ա-17634

Գունավոր մետաղ և համահալվածք լցաբաշխողներ

1070500ա-18897

Առասանողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1070500ա-19217

Տաք մետաղ տեղափոխողներ

1070500ա-19263

Խարամ և շրջանառու նյութ հավաքողներ, ովքեր տեղափոխում են տաք խարամ

1070500ա-19582

Արտադրանք մաքրողներ, ովքեր մաքրում են կայծքար

1070500ա-19614

Բովախառնողներ

1070500ա-19622

Խարամագործներ

1070500ա-19760

Էլեկտրոդագործներ, ովքեր աշխատում են էլեկտրավառարանների և պարզարանների վրա

1070500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1070500բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10708000

6. Մետաղի զտում

1070800ա

ա) Բանվորներ

1070800ա-11289

Բունկերավարներ

1070800ա-12138

Բովախառնուրդ բեռնողներ

1070800ա-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ

1070800ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1070800ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1070800ա-15157

Թրծողներ

1070800ա-16613

Հալող բանվորներ

1070800ա-17634

Գունավոր մետաղ և համահալվածք լցաբաշխողներ

1070800ա-18897

Առասանողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1070800ա-19622

Խարամագործներ

1070800բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1070800բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10709000

7. Ջրամետաղագործություն, լուծազատում, կադմիումի և արջասպի ստացում

1070900ա

ա) Բանվորներ

1070900ա-10187

Ապարատավար-ջրամետաղագործներ

1070900ա-10265

Արհեստական շեելիթ պատրաստող ապարատավարներ

1070900ա-12753

Թթվակայունացնող-սոսնձապատողներ

1070900ա-13872

Աղացի մեքենավարներ, ովքեր կատարում են չոր աղացում

1070900ա-15157

Թրծողներ

1070900ա-16460

Վինիպլաստով զոդողներ

1070900ա-16462

Կապարով զոդողներ (կապարազոդողներ)

1070900ա-16613

Հալող բանվորներ

1070900ա-16589

Ցինկի արջասպ ստացող վառարանագործներ

1070900ա-18027

Խյուսացնողներ

1070900ա-19505

Քլորավորողներ

1070900ա-19771

Ջրային լուծույթ էլեկտրատարրալուծողներ

1070900բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1070900բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10710000

8. Ածխածնային նյութերի, զանգվածների և դրանցից ստացվող իրերի արտադրություն

1071000ա

ա) Բանվորներ

1071000ա-11607

Գազագործներ

1071000ա-11858

Բաժնաչափողներ

1071000ա-12095

Թրծող և գրաֆիտապատող վառարան բեռնավորող‑բեռնաթափողներ

1071000ա-12163

Անոդ լցնողներ

1071000ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր զբաղված են թրծումով, շիկացումով և գրաֆիտապատումով

1071000ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

1071000ա-14076

Մաղիչ կայանքի մեքենավարներ

1071000ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ, ովքեր զբաղված են թրծումով, շիկացումով և գրաֆիտապատումով

1071000ա-15157

Թրծողներ

1071000ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք նորոգում

1071000ա-16478

Կուպրահալորդներ

1071000ա-17359

Էլեկտրոդային արտադրանք մամլողներ

1071000ա-17136

Շիկացնողներ

1071000ա-17424

Տոգորողներ

1071000ա-18604

Խառնողներ

1071000ա-18861

Ստենդագործներ

1071000ա-18897

Առասանողներ, ովքեր զբաղված են թրծումով, շիկացումով և գրաֆիտապատումով

1071000ա-19451

Էլեկտրոդային զանգված կաղապարողներ

1071000ա-19508

Էլեկտրոդային արտադրանք քլորավորողներ

1071000ա-19614

Բովախառնողներ

1071000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1071000բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, բացի էլեկտրոդների մեխանիկական մշակում կատարողներից

10711000

9. Կավահողային արտադրություն

1071100ա

ա) Բանվորներ

1071100ա-10041

Բեկորաշեղջողներ

1071100ա-10187

Ապարատավար-ջրամետաղագործներ, ովքեր զբաղված են շոգեհարմամբ, դիֆուզորներում, ալյումինատային լուծույթի կարբոնացմամբ

1071100ա-11304

Կարբոնացնող ապարատավարներ

1071100ա-11534

Տաք բեկորաշեղջ բեռնաթափողներ

1071100ա-11908

Ջարդողներ

1071100ա-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ

1071100ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

1071100ա-15157

Թրծողներ

1071100ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք նորոգում

1071100ա-17359

Շիկացնողներ

1071100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1071100բ-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ կարբոնացնելու, եռակալելու, կրացնելու և ալկալիներ շոգեհարելու արտադրամասերում

10712000

10. Էլեկտրալուծական եղանակով մետաղի ստացում մետաղի հալույթում

1071200ա

ա) Բանվորներ

1071200ա-10058

Ալյումինի արտադրության անոդավորողներ

1071200ա-11453

Բեռնիչի վարորդներ, ովքեր փոխադրում են հալած մետաղ, ֆթորային աղ, արզնահող և քլորացման նյութ

1071200ա-11463

Էլեկտրասայլակի և ավտոսայլակի վարորդներ, ովքեր փոխադրում են հալած մետաղ, ֆթորային աղ, արզնահող և քլորացման նյութ

1071200ա-11559

Մետաղ դատարկող-լցնողներ

1071200ա-11768

Բեռնակիրներ, ովքեր բեռնում և բեռնաթափում են բովախառնուրդ, արզնահող, ֆթորային աղ և անոդային զանգված

1071200ա-11908

Էլեկտրալուծույթ (էլեկտրալիտ) ջարդողներ

1071200ա-12163

Անոդ լցնողներ

1071200ա-12726

Կաթոդագործներ

1071200ա-13410

Գունավոր մետաղ ձուլողներ

1071200ա-13775

Ճնշակային (կոմպրեսորային) կայանքի մեքենավարներ, ովքեր վերամղում են քլոր

1071200ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1071200ա-13977

Փոխաբեռնիչի մեքենավարներ

1071200ա-13996

Օդաճնշական տրանսպորտի մեքենավարներ

1071200ա-14104

Լցաբաշխող մեքենայի մեքենավարներ

1071200ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1071200ա-14381

Ցցաձողային ամբարձիչի մեքենավարներ, ովքեր սպասարկում են էլեկտրալուծարարները (էլեկտրալիզյորները)

1071200ա-14568

Գուռերի նորոգման մոնտաժողներ

1071200ա-16613

Հալող բանվորներ

1071200ա-17634

Գունավոր մետաղ և համահալվածք լցաբաշխողներ

1071200ա-18897

Առասանողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1071200ա-19451

Էլեկտրոդային զանգված կաղապարողներ

1071200ա-19497

Գուռերի նորոգման աղյուսապատող-շամոտագործներ

1071200ա-19505

Քլորարարավարներ

1071200ա-19509

Քլորամուղավարներ

1071200ա-19614

Բովախառնողներ

1071200ա-19774

Հալած աղերի էլեկտրալուծավարներ (էլեկտրալիզավարներ)

1071200ա-19910

Էլեկտրափականագործ-հպագործներ

1071200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1071200բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

1071200բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ովքեր նորոգում են էլեկտրալուծարարները (էլեկտրալիզյորները)

10713000

11. Ֆթորական թթվի և դրա աղերի արտադրություն

1071300ա

ա) Բանվորներ

1071300ա-10069

Կլանող ապարատավարներ

1071300ա-10113

Եփող ապարատավարներ

1071300ա-10133

Աղերի արտադրության ապարատավարներ

1071300ա-10153

Շոգեմշակող ապարատավարներ

1071300ա-10187

Ապարատավար- ջրամետաղագործներ

1071300ա-10228

Բաժնաչափող ապարատավարներ

1071300ա-10358

Թաց դասակարգման ապարատավարներ

1071300ա-10386

Չեզոքացնող ապարատավարներ

1071300ա-10474

Պարզեցնող ապարատավարներ

1071300ա-10486

Գազամաքրող ապարատավարներ

1071300ա-10720

Ծծմբաթթվային արզնահող պատրաստող ապարատավարներ

1071300ա-10905

Քայքայող ապարատավարներ

1071300ա-10994

Չորացնող ապարատավարներ

1071300ա-11061

Զտող ապարատավարներ

1071300ա-11090

Կենտրոնախուսացնող ապարատավարներ

1071300ա-11289

Բունկերավարներ

1071300ա-11463

Էլեկտրասայլակների և ավտոսայլակների վարորդներ, ովքեր տեղափոխում են թերայրուկներ

1071300ա-11543

Թափոնակույտերում բեռնաթափողներ

1071300ա-11614

Գազագեներատորագործներ

1071300ա-11779

Մետաղաիրեր սոսնձապատողներ

1071300ա-11876

Ազդանյութ բաշխաչափողներ

1071300ա-11908

Ջարդողներ

1071300ա-12086

Բեռնող-բեռնաթափողներ

1071300ա-12097

Վառարան բեռնավորող-բեռնաթափողներ

1071300ա-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ

1071300ա-13616

Օդափոխիչ և արտածծող կայանքների մեքենավարներ

1071300ա-13786

Կաթսայատան մեքենավարներ (հնոցապաններ)

1071300ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1071300ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

1071300ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ

1071300ա-15157

Թրծողներ

1071300ա-15416

Հրակայունացնողներ

1071300ա-15860

Փոշեգազակորզիչ կայանք սպասարկող օպերատորներ

1071300ա-16456

Զոդողներ

1071300ա-16970

Մամլողներ

1071300ա-18027

Խյուսացնողներ

1071300ա-18598

Լցնող-դատարկողներ, ովքեր լցաբաշխում են թթու

1071300ա-18897

Առասանողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1071300ա-19217

Գիպս և թերայրուկ տեղափոխողներ

1071300ա-19293

Թթու և ֆթորական աղ դարսող-փաթեթավորողներ

1071300ա-19362

Հանքահարստացնողներ

1071300ա-19555

Հիմնական սարքավորում և գազանցք մաքրողներ

1071300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1071300բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10714000

12. Էլեկտրալուծական եղանակով մետաղի ստացում աղերի և ալկալիների լուծույթներում

1071400ա

ա) Բանվորներ

1071400ա-10729

Քիմիական լուծույթ պատրաստող ապարատավարներ, ովքեր պատրաստում են հիպոքլորիդ

1071400ա-10994

Չորացնող ապարատավարներ

1071400ա-12726

Կաթոդագործներ

1071400ա-13723

Բեռնող մեխանիզմի մեքենավարներ

1071400ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

1071400ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

1071400ա-16460

Վինիպլաստով զոդողներ

1071400ա-16462

Կապարով զոդողներ (կապարազոդողներ)

1071400ա-16613

Հալող բանվորներ

1071400ա-17634

Գունավոր մետաղ և համահալվածք լցաբաշխողներ

1071400ա-18897

Առասանողներ, ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

1071400ա-19217

Տեղափոխողներ, ովքեր հրում են կաթոդային և անոդային մետաղով, հումքով, կուպրով լցված վագոնիկները

1071400ա-19628

Էլեկտրալուծական գուռերի խյուսացնողներ, բացի հում աղյուս և մետաղամնացուկ լվացողներից

1071400ա-19771

Ջրային լուծույթի էլեկտրալուծավարներ (էլեկտրալիզավարներ)

1071400ա-19910

Էլեկտրափականագործ-հպագործներ

1071400ա-19582

Արտադրանք մաքրողներ, ովքեր մաքրում են կաթոդներ

1071400ա-19906

Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ, ովքեր պատրաստում են անոդներ և կաթոդներ

1071400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1071400բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ (բացի Էլեկտրալուծական փայլաթիթեղի արտադրության աշխատողներից)

10715000

13. Գունավոր մետաղների փոշիների արտադրություն

1071500ա

ա) Բանվորներ

1071500ա-10131

Մետաղափոշու արտադրության ապարատավարներ

1071500ա-11614

Ցինկափոշու արտադրության գազագեներատորագործներ

1071500ա-16440

Վինիպլաստով զոդողներ

1071500ա-16462

Կապարով զոդողներ (կապարազոդողներ)

1071500ա-16581

Ցինկափոշու արտադրության վառարանագործներ

1071500ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր փաթեթավորում են մետաղագործական եղանակով ստացված փոշի

1071500ա-19416

Հրակայուն իր կաղապարողներ, ովքեր պատրաստում են կարծր հղկափոշային (կարբորունդային) իրեր

1071500ա-19771

Ջրային լուծույթների էլեկտրալուծավարներ (էլեկտրալիզավարներ)

1071500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1071500բ-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ

10716000

14. Անոդների և պղնձակոճղերի (վայերբարսների) ստացում

1071600ա

ա) Բանվորներ

1071600ա-12138

Բովախառնուրդ բեռնողներ

1071600ա-13410

Գունավոր մետաղ ձուլողներ

1071600ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1071600ա-14104

Լցնող մեքենայի մեքենավարներ

1071600ա-16613

Հալորդներ

1071600ա-17634

Գունավոր մետաղ և համահալվածք լցնողներ

1071600ա-18627

Տեսակավորողներ, ովքեր ընտրում են պղինձ և խարամ

1071600բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1071600բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10717000

15. Փոշեկորզում և գազազտում

1071700ա

ա) Բանվորներ

1071700ա-14386

Օդածծիչի մեքենավարներ

1071700ա-15860

Փոշեգազակորզիչ կայանք սպասարկող օպերատորներ

1071700ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր փաթեթավորում են մետաղագործական եղանակով ստացված փոշի

1071700ա-19555

Փոշի կորզող սարքավորում, վառարան, գազամուղ և ճաղացանց մաքրողներ

1071700բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1071700բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10719000

16. Ապարախյուսի (շլամի) վերամշակում

1071900ա

ա) Բանվորներ

1071900ա-10137

Տիտանի և հազվագյուտ մետաղների արտադրության ապարատավարներ

1071900ա-10909

Լուծող ապարատավարներ

1071900ա-15157

Թրծողներ

1071900ա-16613

Հալող բանվորներ

1071900ա-17634

Գունավոր մետաղ և համահալվածք լցաբաշխողներ

1071900ա-18916

Չորացնողներ

1071900բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1071900բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10720000

17. Հազվագյուտ մետաղների, կալցիումի, մագնեզիումի և տիտանի ստացում մետաղագործական և քիմիամետաղագործական եղանակներով

1072000ա

ա) Բանվորներ

1072000ա-10041

Բեկորաշեղջողներ, ովքեր եփում են բովախառնուրդ

1072000ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ, բացի էպիտաքսիլային կառուցվածքների արտադրության աշխատողներից և թիվ 2 ցուցակում թվարկվածներից

1072000ա-11511

Տիտանի սպունգ տեղահանողներ

1072000ա-11858

Բաժնաչափողներ

1072000ա-12086

Բեռնող-բեռնաթափողներ

1072000ա-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ

1072000ա-13579

Բրիկետային մամլիչի մեքենավարներ

1072000ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1072000ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

1072000ա-14620

Ռեակցիոն ապարատ մոնտաժողներ, ովքեր նորոգում և վերականգնում են ռեակցիոն ապարատ

1072000ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

1072000ա-15914

Ճշգրիտ հատման օպերատորներ (բացի էպիտաքսիլային կառուցվածքների արտադրության աշխատողներից), ովքեր չափաբերում են կիսահաղորդչային նյութ

1072000ա-16583

Յոդային զտման վառարանագործներ

1072000ա-16587

Տիտան և հազվագյուտ մետաղ վերականգնող ու թորող վառարանագործներ

1072000ա-16594

Ջերմային եղանակով վերականգնող վառարանագործներ

1072000ա-16596

Տիտան պարունակող և հազվագյուտ հողային նյութեր վերամշակող վառարանագործներ

1072000ա-16598

Ծարիրի եռօքսիդի արտադրության վառարանագործներ

1072000ա-16613

Հալողներ

1072000ա-16617

Բարիումային էլեկտրալուծույթ (էլեկտրոլիտ) հալող բանվորներ

1072000ա-16651

Էլեկտրոնաճառագայթային հալման հալող բանվորներ

1072000ա-17234

Կիսահաղորդչային նյութերի բովախառնուրդ պատրաստողներ (բացի էպիտաքսիլային կառուցվածքների արտադրության աշխատողներից), ովքեր լեգիրում են կիսահաղորդչային նյութ

1072000ա-17359

Շիկացնողներ

1072000ա-18749

Կարծրահամահալվածքային իր եփողներ

1072000ա-18897

Առասանողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1072000ա-18916

Չորացնողներ

1072000ա-19356

Զտողներ, ովքեր աշխատում են կալցիումի արտադրությունում

1072000ա-19505

Քլորարարներ

1072000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1072000բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10721000

18. Գունավոր և թանկարժեք մետաղների մշակում և վերամշակում

10721010

1) Հալման արտադրություն

1072101ա

ա) Բանվորներ

1072101ա-12176

Մետաղ լցնողներ

1072101ա-12817

Մետաղակաղապարող-հավաքորդներ, ովքեր լցնում են մետաղը

1072101ա-13410

Գունավոր մետաղ ձուլողներ

1072101ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

1072101ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

1072101ա-16613

Հալորդներ

1072101ա-17634

Գունավոր մետաղ և համահալվածք դատարկողներ

1072101ա-17914

Տաք մետաղը մկրատով և մամլիչով կտրողներ

1072101ա-17928

Տաք մետաղը սղոցով, ձեռնասղոցով և հաստոցով կտրողներ,

1072101ա-18897

Առասանողներ, ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

1072101ա-19614

Բովախառնողներ, ովքեր աշխատում են վառարանների մոտ

1072101բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1072101բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10721020

2) Ազոտաթթվային արծաթի արտադրություն, քիմիապես մաքուր թանկարժեք մետաղների զտում, ստացում և վերամշակում

1072102ա

ա) Բանվորներ

1072102ա-10129

Թանկարժեք մետաղի արտադրության ապարատավարներ

1072102ա-10135

Կարծր համահալվածքների և դժվարահալ մետաղների արտադրության ապարատավարներ

1072102ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

1072102ա-15860

Փոշեգազակորզիչ կայանք սպասարկող օպերատորներ

1072102ա-16360

Գունավոր մետաղ շիկացնողներ

1072102ա-16613

Հալորդներ

1072102ա-17531

Բանվորներ, ովքեր աշխատում են ազոտաթթվային արծաթի և քիմիապես մաքուր թանկարժեք մետաղների արտադրությունում

1072102ա-18916

Չորացնողներ

1072102ա-19100

Ջերմամշակողներ

1072102ա-19104

Բարձր հաճախականության հոսանքի (ԲՀՀ) կայանքների ջերմամշակողներ

1072102ա-19614

Բովախառնողներ

1072102ա-19771

Ջրային լուծույթների էլեկտրալուծավարներ (էլեկտրալիզավարներ)

1072102բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1072102բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

10721030

3) Գլոցման արտադրություն

1072103ա

ա) Բանվորներ

1072103ա-11357

Սառը մետաղ գրտնակողներ, ովքեր գլոցում են կապար

1072103ա-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ

1072103ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

1072103ա-14856

Գունավոր մետաղ տաքացնողներ

1072103ա-16360

Գունավոր մետաղ շիկացնողներ

1072103ա-16657

Իր մետաղապատողներ

1072103ա-16934

Տաք մետաղը մեքենայով շտկողներ

1072103ա-17054

Կապարը ջրամամլիչով մամլողներ

1072103ա-17369

Տաք մետաղ գլոցողներ

1072103ա-17889

Տաք մետաղ հատողներ

1072103ա-17914

Մկրատով ու մամլիչով տաք մետաղ և կապար հատողներ

1072103ա-17928

Սղոցով, ձեռնասղոցով ու հաստոցով տաք մետաղ և կապար հատողներ

1072103ա-17972

Սառը մետաղ հատողներ, ովքեր հատում են կապար

1072103ա-18897

Առասանողներ, ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

1072103ա-19582

Արտադրանք մաքրողներ, ովքեր մետաղը մաքրում են մետաղական խոզանակով

1072103բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1072103բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ` սույն ենթաբաժնում (կետ 3) նշված բանվորներին ղեկավարելու դեպքում

10721040

4) Խողովակամամլման, մամլման և կորզման արտադրություն

1072104ա

ա) Բանվորներ

1072104ա-11487

Գունավոր մետաղ կորզողներ, ովքեր կատարում են տաք կորզում

1072104ա-11967

Գրտնակողներ, ովքեր լայնակոկում են տաք խողովակ

1072104ա-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ

1072104ա-14856

Գունավոր մետաղ տաքացնողներ

1072104ա-16360

Գունավոր մետաղ շիկացնողներ

1072104ա-17054

Ջրամամլիչով մամլողներ

1072104ա-14489

Տրամատողներ (պրոֆիլավորողներ)

1072104ա-19242

Խողովակ գլոցողներ, ովքեր կատարում են տաք գլոցում

1072104բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1072104բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ` սույն ենթաբաժնում (կետ 4) նշված բանվորներին ղեկավարելու դեպքում

10721060

5) Ցինկի փոշու և ցինկի օքսիդի ստացում

1072106ա

ա) Բանվորներ

1072106ա

Մաղող կայանքի մեքենավարներ

1072106ա-19293

Ցինկի փոշի և ցինկի օքսիդ դարսող-փաթեթավորողներ

1072106բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1072106ա-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ` սույն ենթաբաժնում (կետ 5) նշված բանվորներին ղեկավարելու դեպքում

10722000

19. Կարծր համահալվածքների և դժվարահալ մետաղների արտադրություն

1072200ա

ա) Բանվորներ

1072200ա-10131

Մետաղափոշու արտադրության ապարատավարներ, ովքեր կատարում են աղալու և մաղելու աշխատանքներ

1072200ա-10135

Կարծր համահալվածքների և դժվարահալ մետաղների արտադրության ապարատավարներ, ովքեր աշխատում են վոլֆրամի, կոբալտի, քրոմի, մոլիբդենի, նիկելի և ծծմբային նատրիումի աղերի արտադրությունում

1072200ա-10187

Ապարատավար-ջրամետաղագործներ, ովքեր աշխատում են վոլֆրամի, կոբալտի, քրոմի, մոլիբդենի, նիկելի և ծծմբային նատրիումի աղերի արտադրությունում

1072200ա-10265

Արհեստական շեելիթ պատրաստող ապարատավարներ

1072200ա-10435

Մոլիբդենային թափոն թթվեցնող ապարատավարներ

1072200ա-10513

Վերականգնման վառարանի ապարատավարներ, ովքեր վերականգնում են կոբալտ

1072200ա-11487

Գունավոր մետաղ կորզողներ, ովքեր կատարում են տաք կորզում (կոպիտ կորզում)

1072200ա-13225

Մուրճով և մամլիչով աշխատող դարբիններ

1072200ա-13231

Ռոտացիոն մեքենայով աշխատող դարբին-դրոշմողներ

1072200ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

1072200ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

1072200ա-14076

Մաղիչ կայանքի մեքենավարներ

1072200ա-15157

Թրծողներ

1072200ա-16613

Հալորդներ

1072200ա-16651

Էլեկտրոնաճառագայթային հալման հալորդներ

1072200ա-17117

Կարծր համահալվածք մամլողներ, ովքեր կատարում են տաք մամլում

1072200ա-17359

Շիկացնողներ

1072200ա-17369

Տաք մետաղ գլոցողներ

1072200ա-17424

Տոգորողներ

1072200ա-17465

Մեխանիկական մաղով փոշի մաղողներ

1072200ա-18333

Դժվարահալ մետաղյա իրեր եռակցողներ

1072200ա-18749

Կարծր համահալվածքային իր եռակալողներ

1072200ա-18916

Փոշու խառնուրդ չորացնողներ

1072200ա-19771

Ջրային լուծույթների էլեկտրալուծավարներ (էլեկտրալիզավարներ)

1072200ա-19774

Հալված աղերի էլեկտրալուծավարներ (էլեկտրալիզավարներ)

10723000

20. Սնդիկի, տարրական ծծմբի, քսանթագենատի, արսենի, քրոմային աղերի, ծծմբային նատրիումի, լուսակազմերի, ամոնիումի մոլիբդատի, ստալինիտի, դրանց միացությունների արտադրություն: Ոսկու, արծաթի, պլատինի, պլատինի խմբի մետաղների զտում

1072300ա

ա) Բանվորներ

1072300ա-1753ա

Բոլոր բանվորները, ովքեր նշված արտադրություններում լրիվ աշխատանքային օրն աշխատում են տեխնոլոգիական գործընթացում և նորոգում են սարքավորումը

1072300ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր սպասարկում են նշված արտադրությունները` գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ. օժանդակ բանվորներ. հումք, կիսաֆաբրիկատ, պատրաստի արտադրանք և թափոն ընդունող, մատուցող, փորձարկող և մշակող բանվորներ

1072300ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր մշակում են արտադրական լուծույթ և կեղտաջուր, տեղափոխում, դասավորում և փաթեթավորում են հումք, թթու, կիսաֆաբրիկատ և պատրաստի արտադրանք

1072300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1072300բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են արտադրամասում, բաժանարարում և բաժանմունքում

1072300բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (տեղամասի, արտադրամասի)
   

10800000

VI. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

1080Ա000-17541

Ա. Քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերության ճյուղերի ձեռնարկությունների բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրը զբաղված են ստորև թվարկվող արտադրություններում և աշխատանքներով.

1080Ա010

1. Ակտիվացված ածխի (տարածվում է քիմիադեղագործական արդյունաբերության աշխատողների վրա), ալյումինաժելի, աերոգելի, ալդեհիդների և դրանց ածանցյալների, ամինների, դրանց միացությունների, ամոնյակի (ներառյալ գազահումքը), ակտիվացված պիրոլյուզիտի, ասբովինիլի, սպիտակ մրի, բրոմի, դրա միացությունների, վանադիումային և ծարիրային միացությունների, ծծմբի հալման`

1080Ա010

անկախ եղանակից, էթիլենի հալոիդաածանցյալների, դրանց պոլիմերների և համապոլիմերների, գերատոլի, հոպկալիտի, գրաֆիտակոլոիդային պատրաստուկների, գուանիդինների, դրանց ածանցյալների, մանգանի երկօքսիդի, դետերգենտների, երկմեթիլսուլֆատի, ծծմբազերծիչի, դիպրօքսիդի, ինհիբիտորի,

1080Ա010

Իոնափոխանակիչ խեժերի և դրանց համար կիսամթերքների, յոդի, դրա միացությունների, կաուստիկ սոդայի, կապրոլակտամի, քափուրի, կալցիումի կարբիդի, կարբյուրիզատորների, կատալիզատորների, կետոնների, դրանց ածանցյալների, կաուգուլյանտի, կրեոլինի, լաքերի-ներկերի արտադրանքի` կիրառելով

1080Ա010

օրգանական լուծույթներ, լաքեր, դրանց խառնուրդներ, մերկապտաններ, մետաղական նատրիում, կալիում, դրանց օքսիդներ, քիմիական եղանակով մետաղափոշիներ, հանքային և օրգանական թթուներ, դրանց միացություններ,

1080Ա010

ածանցյալներ, այդ թվում` վերականգնման, նիտրատազերծման և կոնցենտրացման, հանքային աղերի, հանքային պարարտանյութերի, միպորազատիչների, միզանյութի, արսենի և դրա աղերի, չընդարձակվող բաղադրությունների և դրանց թույների, նիտրոխառնուրդների, նեկալի, թիակոլի, արսենային հարստացումների,

1080Ա010

ապապիտանեֆելինային, ծծմբային հանքաքարերի, օրգանական և անօրգանական ռեակտիվների, օքսիդների, գերօքսիդների, հիդրոգերօքսիդների և դրանց միացությունների, էթիլենի օքսիդի և դրա հիման վրա ստացված նյութերի, օրգանական ճարպային, բուրավետ և տարասեռացիկլային հումքի հիման վրա սինթեզվող օրգանական նյութերի, այդ թվում` ներկերի, գունանյութերի և լաքերի սինթեզման նյութերի,

1080Ա010

ոսկրանյութի, նավթի ածխաջրածինների պիրոլիզի, պիրոգազի մաքրման, տարանջատման, գազի, բնական գազերի կրեկինգ, պլաստիկացնողների, պլաստմասսաների` ֆենոլների, կրեզոլների, քսիլենոլների, ռեզորցինի, գումարային ֆենոլների, մելամինի, անիլինի, ֆուրֆուրոլի, թիրոմիզանյութի

1080Ա010

իզոցիանատների, պոլիամիդների, պոլիուրեթանների, բազմաեթերային խեժերի, թաղանթանյութի` պարզ և բարդ եթերների հիման վրա, անընդհատ և շտապելային ապակե թելի (բացառությամբ ջերմամեկուսիչ ապակե թելը) ինչպես նաև դրանից ստացվող իրերի և ապակեպլաստի, պոլիդիենի, պոլիվինիլպիրոլիդոնի,

1080Ա010

ակրիլային և մեթակրիլային թթուների և դրանց ածանցյալների պոլիմերների և հակապոլիմերների, պարզ վինիլային եթերների պոլիմերների, պոլիէթիլենտերեֆտալատներ, բուտադեինի, պոլիիզոբուտիլենի, իզոպրենի, լատեքսների, դրանց հիման վրա`

1080Ա010

թաղանթային և այլ նյութերի, պոլիֆոսֆատների, պոլիկարբոնատային թաղանթի, պոլոպլաստների, պորոֆորի, մամլված նյութերի, բենզոլի, բենզոիլի, նաֆթալինի ածանցյալների, դրանց հոմոլոգների, պարզ, բարդ եթերների,

1080Ա010

սնդիկային սարքերի և պատրաստուկների ռետինային, ռետինատեխնիկական և դողերի` նախապատրաստական, հումքի պատրաստման, ռետինացման, ռետինի համար սոսինձների պատրաստման արտադրամասերում,

1080Ա010

լուսակազմերի, կապարի, սնդիկի, քրոմի, դրանց օքսիդների, միացությունների արգասիքների, սելենի, թելուրի, սելենային, պղնձային, ցինկային միացությունների, ծծմբածխածնի, սիլիկաժելի, սինթետիկ կաուչուկների, սինթետիկ վիտամինների (տարածվում է քիմիադեղագործական արդյունաբերության աշխատողների վրա),

1080Ա010

սինթետիկ ներկանյութերի, պիգմենտների, դրանց աղում, չորացում, սինթետիկ խեժերի, լաքերի, բարիումի, տիտանի միացությունների, սպիրտների, դրանց ածանցյալների, ստիրոլի, դրա ածանցյալների, պոլիմերների, համապոլիմերների, սուլֆածխի, սցինտիլյացիոն նյութերի, ջերմակայուն ներկերի,

1080Ա010

մատիտների, տեխնիկական, կերային ֆոսֆատների, տեխնիկական ածխածնի, դրա հիման վրա ստացված նյութերի, ածխաջրածինների, դրանց միացությունների, ուրոտրոպինի, ֆենոլի, դրա միացությունների, ֆեռոմագնիսական, փրփրարտադրիչային փոշու, ֆլոտառեագենտների, ֆորմալբլիկոլի, ֆոսֆորի, ֆոսֆորական

1080Ա010

թթվի, դրանց ածանցյալների, բոլոր կարգի ֆրեոնների, ֆրիգիտների, ֆթորի, դրա միացությունների, ֆթորքլորօրգանական միացությունների, քիմիկատների` ռետինի, կաուչուկի, գյուղատնտեսության, այգեգործության, բժշկական պատրաստուկների, բենզինների, քսուքների համար,

1080Ա010

փոշու դեմ պայքարի համար տրանսֆորմատորային յուղերի, ֆլոտառեագենտների, պլաստմասաների, արհեստական մանրաթելերի, գունավոր, սև-սպիտակ կինոֆոտոժապավենների համար, կինֆոտոարդյունաբերության համար թղթի, բույսերի պաշտպանության քիմիական միջոցների, խայծանյութերի, վախեցնող միջոցների, դրանց հիման վրա ստեղծված պատրաստուկների, քիմկլանիչի,

1080Ա010

Քլորի, դրա միացությունների, քլորվինիլի, դրա պոլիմերների, համապոլիմերների, ցելոզոլների, ցիանական, ռոդանական միացությունների, ցիանատների, դիզոցիանատների, դրանց ածանցյալների, էքստրալինի, տարրօրգանական միացությունների, արծնների,

1080Ա010

թանկարժեք մետաղներից պատրաստուկների, ճարպային խառնուրդների, էմուլսիաների, դրանց փափկիչների, էթիլային հեղուկի, թունաքիմիկատների:

1080Ա010

Աշխատողներ, ովքեր աշխատում են հատուկ արտադրություններում (ներառյալ` գլանատակառներ, տարողություններ մաքրելը, հատուկ արտադրությունների և քիմիական նյութերի համար նախատեսված ապրանքամաններ լվանալը, նորոգելը և մշակելը) և քիմիական հատուկ նյութերի լաբորատորիաներում

1080Ա010

Հակակոռոզիոն բաղադրությունների և պատվածքների արտադրությունների, բաժանմունքների, տեղամասերի աշխատողներ

1080Ա010

Վերը թվարկված արտադրությունների և ստորաբաժանումների արտադրամասերի բանվորներ, վարպետներ և ավագ վարպետներ, մեքենագետներ և էներգագետներ, ովքեր նորոգում, նախապահպանում, սպասարկում են տեխնոլոգիական սարքավորումը և էլեկտրասարքավորումը (բացի հսկիչ-չափիչ և օդափոխիչ սարքերից), հաղորդակցության ուղիները, ապագազացնում են արտադրական կոյուղիները և թունելները

1080Ա020

2. Ասբեստե տեխնիկական իրերի արտադրություն

1080Ա020

ա) Բանվորներ

1080Ա02ա-17531

Ասբեստե տեխնիկական իրերի արտադրությունում` ներքոհիշյալ արտադրամասերում, տեղամասերում և բաժանմունքներում.

 

նախապատրաստման (պատրաստման), մանածագործական (տեքստիլ), մանման, գործման, ապարատային, խծուծման, ավտոտրակտորային մանրամասերի (դետալների), ավտոկաղապարման մանրամասերի (դետալների), պարույրափաթաթման

1080Ա02ա-17531

միջադիրների, ստվարաթղթի և զտիչների, պարանիտային, գրտնաժապավենի (էլաստիկ նյութի), փորձնափորձարարական, արդտեխնիկայի

1080Ա02ա-17531

Բանվորներ, ովքեր նորոգում, նախապահպանում և սպասարկում են տեխնոլոգիական և էլեկտրական սարքավորումները (բացի հսկիչ-չափիչ և օդափոխիչ սարքերից)

1080Ա02բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1080Ա02բ-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ, հերթափոխերի, տեղամասերի պետեր, ովքեր աշխատում են վերը թվարկված արտադրամասերում, տեղամասերում և բաժանմունքներում

1080Ա02բ-23362

Սարքավորում (բացի հսկիչ-չափիչ և օդափոխիչ սարքերից) նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

1080Բ000-17541

Բ. Արդյունաբերության և տնտեսության մյուս ճյուղերի բանվորներ և վարպետներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրն զբաղված են հետևյալ արտադրանքների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացներով. անօրգանական քիմիայի, պարարտանյութերի, պոլիմերների, պլաստմասսաների (ներառյալ` բաղադրանյութերը,

1080Բ000-17541

ապակեպլաստիկները և պոլիուրեթանները, այդ թվում` սղոցման մեթոդով), կաուչուկների, լաքի, ներկերի, կենցաղային քիմիայի, օրգանական սինթեզի, սինթետիկ ներկանյութերի, նավթաքիմիական, ռետինատեխնիկական և ասբեստային, քիմիական

1080Բ000-17541

ռեակտիվների, բարձր մաքրության նյութերի առանձին արտադրամասերում, բաժանմունքներում, տեղամասերում և կայանքներում, ուր աշխատանքային գոտում առկա են վտանգավորության 1-ին կամ 2-րդ դասի վնասակար, ինչպես նաև քաղցկեղածին նյութեր:

1080Բ000-17541

Բանվորներ և վարպետներ, ովքեր թվարկված արտադրություններում նորոգում և սպասարկում են տեխնոլոգիական և էլեկտրական սարքավորումները

   

10900000

VII. ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ, ՀԱՐՈՒՑՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՎԱՌՈԴՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՈՒՄ

   

10902000

1. Պայթուցիկ նյութերի մշակում և պատրաստում` ներառյալ արդյունաբերական պայթուցիկ նյութերը

10902000-1754ա

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր նոր պայթուցիկ նյութեր մշակելու ժամանակ լրիվ աշխատանքային օրն զբաղված են տեխնոլոգիական գործընթացով և նորոգմամբ, ինչպես նաև պայթուցիկ նյութերի բոլոր տեսակների արտադրությամբ

10903000

2. Վառոդների, պինդ վառելիքի լիցքերի, հրատեխնիկական, անգազ և սակավագազ բաղադրությունների, հրախառնուրդների, հրահաղորդիչ և ճայթեցնող հաղորդալարի, լիցքերի, այրվող պարկուճների, կիսաֆաբրիկատների և դրանց հիմքի վրա բաղադրությունների բոլոր տեսակների արտադրություն և նորերի մշակում

10903000-1754բ

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր նշված արտադրանքները մշակելու և արտադրելու ժամանակ լրիվ աշխատանքային օրն զբաղված են տեխնոլոգիական գործընթացով և նորոգմամբ (բացառությամբ բոցավառիչների համար մետաղյա պատյաններ պատրաստողների)

10907000

3. Բոլոր տեսակի ռազմամթերքների, մարտական մասերի, լիցքավորված պինդ վառելանյութային հրթիռային շարժիչների. հրատեխնիկական իրերի, հարուցման միջոցների, մյուս համալրող միջոցների հավաքում, քանդում, լիցքավորում, ապալիցքավորում, նորոգում, որոնք պարունակում են 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված նյութերը

10907000

Պինդ վառելանյութերով, վառոդներով, պայթուցիկ նյութերով և հրատեխնիկական բաղադրություններով լիցքավորված հրթիռների, ռազմամթերքների և դրանց տարրերի օգտահանում և ոչնչացում

10907000-1754գ

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր նշված արտադրություններում լրիվ աշխատանքային օրն զբաղված են տեխնոլոգիական գործընթացներով և նորոգումով, ինչպես նաև այդ արտադրությունների նոր տեխնոլոգիաներ մշակելով

10907000-1754դ

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր օգտահանում ու ոչնչացնում են պինդ վառելանյութերով, վառոդներով, պայթուցիկ նյութերով և հրատեխնիկական բաղադրություններով լիցքավորված հրթիռները, ռազմամթերքները, դրանց տարրերը

   

11100000

VIII. ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՈՒՄ

   

11101000

1. Ձուլման արտադրություն

1110100ա

ա) Բանվորներ

1110100ա-11309

Հալոցապաններ

1110100ա-11504

Ձուլվածք տեղահանողներ

1110100ա-11607

Գազագործներ, ովքեր աշխատում են գազի տնտեսությունում

1110100ա-11618

Գազահատողներ, ովքեր կատարում են տաք գերալիցք և լցաբերան կտրելու աշխատանքներ

1110100ա-11704

Հորանի վառարանի հնոցապաններ

1110100ա-11871

Թուջահալոցի և վառարանի մեջ բովախառնուրդ լցնողներ

1110100ա-12176

Մետաղ լցնողներ

1110100ա-12815

Շերեփավորներ

1110100ա-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ, ովքեր աշխատում են հալման վառարանի մոտ

1110100ա-13384

Վակուումային, կենտրոնախույս-վակուումային և կենտրոնախույս եղանակներով ձուլող բանվորներ, ովքեր աշխատում են կենտրոնախույս մեքենայով

1110100ա-13392

Մետաղ և համահալվածք ձուլող բանվորներ

1110100ա-13395

Ձուլող բանվորներ, ովքեր աշխատում են ճնշման տակ ձուլող մեքենայով

1110100ա-13721

Լցնող մեքենայի մեքենավարներ

1110100ա-14463

Խառնիչագործներ

1110100ա-14682

Խարտոցողներ

1110100ա-14822

Սևեռապնդիչ հավաքակազմողներ

1110100ա-15183

Մետաղի թափոն շիկացնողներ

1110100ա-15327

Մետաղի մակերեսի արատ մշակողներ

1110100ա-15379

Հատողներ, ովքեր ձուլվածքը մշակում են զմռնիտով և ձեռքով (մուրճով, հատիչով, օդամղիչ գործիքով)

1110100ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր նորոգում են տաք շերեփ և վառարան

1110100ա-16219

Ձևավոր ձուլվածք սղոցողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են զմռնիտ

1110100ա-16259

Կաղապարը և մետաղը ծծմբափոշով փոշոտողներ

1110100ա-16613

Հալող բանվորներ, ովքեր սպասարկում են փքափողերը

1110100ա-16626

Մետաղ և համահալվածք հալող բանվորներ

1110100ա-16721

Պողպատալցման ակոս նախապատրաստողներ

1110100ա-17531

Բանվորներ, ովքեր կաղապարը ցողում են ֆթորային հավելանյութի լուծույթով

1110100ա-17627

Պողպատ լցաբաշխողներ

1110100ա-18736

Ֆթորային հավելանյութ կազմողներ

1110100ա-18865

Մեքենայական կաղապարման ձողագործներ, ովքեր պատրաստում են տաքացվող հանդերձանքի ձողեր

1110100ա-19100

Ջերմամշակողներ, ովքեր տաք մետաղը բեռնում և բեռնաթափում են ձեռքով

1110100ա-19219

Ձուլման արտադրության տեղափոխողներ, ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

1110100ա-19252

Ձուլման արտադրամասի հավաքարարներ, ովքեր բունկերներում (թունելներում) հավաքում են օգտագործված հող և տաք խարամ

1110100ա-19430

Ձեռքով կաղապարողներ, ովքեր մասնակցում են ձուլմանը

1110100ա-19505

Քլորարարավարներ, ովքեր վարում են հալված մետաղը քլորավորելու գործընթացը

1110100ա-19568

Մետաղ, ձուլվածք, իր և մանրամաս մաքրողներ, ովքեր ձուլվածքը ձեռքով մշակում են խցերի ներսում և հակագազերով

1110100ա-19622

Խարամագործներ, ովքեր սպասարկում են հալման վառարանը

1110100ա-19756

Էլեկտրագազաեռակցողներ, ովքեր շտկում են տաք ձուլվածքի արատները

1110100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1110100բ-23428

Հալման, լցման (լցաբաշխման), մետաղակաղապարման-լցման, ձուլվածքի ջերմամշակման և հատման բաժանմունքների ձուլման արտադրության տեղամասերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

11102000

2. Դարբնոցամամլման արտադրություն

1110200ա

ա) Բանվորներ

1110200ա-11170

Կալանդագործներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

1110200ա-12698

Եզրաշրջող-դարսողներ, ովքեր ջեռուցման վառարաններում եզրաշրջում են տաք մետաղ

1110200ա-13225

Մուրճով և մամլիչով աշխատող դարբիններ

1110200ա-13227

Ձեռքով կռող դարբիններ

1110200ա-13229

Դարբին-դրոշմողներ

1110200ա-13231

Դարբին-դրոշմողներ, ովքեր աշխատում են ռոտացիոն մեքենայով

1110200ա-13901

Մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են մուրճով, մամլիչով և մանիպուլյատորով
1110200ա-14854 Մետաղ տաքացնողներ (եռակցողներ)

1110200ա-14956

Սարքավորումը և ագրեգատը ջերմամշակմամբ կարգաբերողներ, ովքեր աշխատում են ջերմային վառարանի վրա

1110200ա-15327

Մետաղի մակերեսի արատ մշակողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

1110200ա-16913

Մետաղ նստեցնողներ

1110200ա-17056

Տաք դրոշմման մամլողներ

1110200ա-17712

Գլանողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

1110200ա-18031

Զսպանակագործներ, ովքեր մշակում են տաք մետաղ

1110200ա-18897

Առասանողներ, ովքեր զբաղված են տաք մետաղ կարթելով

1110200ա-19217

Տեղափոխողներ, ովքեր փոխադրում (մատուցում, հեռացնում) են տաք մետաղ

1110200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1110200բ-23428

Մրճային (դարբնոցային), մամլման և ջերմային բաժանմունքների, դարբնոցամամլման արտադրության սյունամեջերի և տեղամասերի, ինչպես նաև զսպանների արտադրության տաք տեղամասերի վարպետներ

11103000

3. Ջերմային մշակում

1110300ա

ա) Բանվորներ

1110300ա-12673

Շիկացնողներ, ովքեր վառարանների մոտ տաք մետաղը բեռնում և բեռնաթափում են ձեռքով

1110300ա-14854

Մետաղ տաքացնողներ (եռակցողներ)

1110300ա-15121

Ցիանական լուծույթ չեզոքացնողներ, ովքեր չեզոքացնում են ցիանական ապրանքաման և ցիանական թափոն

1110300ա-19100

Ջերմամշակողներ, ովքեր վառարանի մոտ մշտապես կատարում են տաք աշխատանքներ

1110300ա-19100

Ցիանական, կապարային գուռերի և հալած աղի գուռի ջերմամշակողներ

1110300ա-19555

Մաքրողներ, ովքեր գուռերը մաքրում են ցիանից և կապարից

1110300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1110300բ-23428

Ջեռուցման վառարանների տեղամասի, շիկացման, թրծման, ցեմենտացման, խածատման և ջերմամշակման տեղամասերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

11105000

4. Հղկանյութային արտադրություն

1110500ա

ա) Բանվորներ

1110500ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են հղկանյութ հալելու տեղամասերում

1110500ա-16615

Հղկանյութ հալող բանվորներ

1110500ա-16623

Կայծքարի կարբիդ հալող բանվորներ

1110500ա-19760

Էլեկտրոդագործներ, ովքեր աշխատում են հղկանյութեր հալելու տեղամասերում

1110511բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1110500բ-23187

Վարպետներ, ովքեր աշխատում են հղկանյութեր հալելու տեղամասերում

11104000

5. Մետաղամշակման այլ մասնագիտություններ

1110400ա

ա) Բանվորներ

1110400ա-11618

Գազահատողներ, ովքեր կատարում են տաք մետաղի պլազմաաղեղային հատում

1110400ա-12180

Կապարաանագային համահալվածք լցնողներ

1110400ա-13450

Ներկարարներ, ովքեր աշխատում են փակ խցերում և ամբարներում

1110400ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

1110400ա-14420

Պղնձագործներ, ովքեր մշտապես կատարում են կապար պարունակող զոդանյութով անագապատելու և զոդելու աշխատանքներ 

1110400ա-14440

Մետաղապատողներ, ովքեր աշխատում են փակ խցերում և ամբարներում

1110400ա-15379

Եզրահատողներ, ովքեր աշխատանքները կատարում են ապարատների ներսում և դրսում` տաքացնելով մետաղը և կիրառելով ձեռքի օդաաղեղային ռանդում

1110400ա-16415

Տաք եղանակով ցինկապատողներ

1110400ա-16626

Մետաղ և համահալվածք հալող բանվորներ, ովքեր հալում են կապար պարունակող բաբիտ և այլ համահալվածքներ

1110400ա-18897

Առասանողներ, ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

1110400ա-19906

Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ (էլեկտրագազաեռակցողներ), ովքեր իրերը էլեկտրաեռակցում են տաքացնելով
   

11200000

IX. ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

   

1120000ա

ա) Բանվորներ

1120000ա-10019

Կապարային կուտակիչների արտադրությունում կուտակչային թիթեղ կուտակող-չորացնողներ

1120000ա-11410

Էլեկտրամեկուսիչ լաք, խեժ և մածուկ եփողներ

1120000ա-12182

Խեժ լցնողներ

1120000ա-13874

Աղացի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են կապարային կուտակիչների, գալվանական տարրերի ու մարտկոցների և էլեկտրաածխային իրերի արտադրություններում

1120000ա-14460

Չոր զանգված խառնողներ, ովքեր աշխատում են կապարային կուտակիչների, գալվանական տարրերի ու մարտկոցների արտադրությունում

1120000ա-14461

Ածխազանգված խառնողներ, ովքեր աշխատում են էլեկտրաածխային իրերի արտադրությունում

1120000ա-15006

Կուտակչային թիթեղ (կապարային) պատողներ

1120000ա-16243

Մալուխը և հաղորդալարը պլաստիկատով և ռետինով կաղապարողներ, ովքեր աշխատում են տաք ֆթորապլաստով

1120000ա-16245

Մալուխը կապարով կամ ալյումինով կաղապարողներ, ովքեր զբաղված են կապարով կատարվող աշխատանքներով

1120000ա-17008

Պլաստմասսե իր մամլողներ, ովքեր աշխատում են տաք ֆթորապլաստով

1120000ա-17156

Ակտիվ զանգված պատրաստողներ, ովքեր աշխատում են թթվային կուտակիչների, գալվանական տարրերի ու մարտկոցների արտադրությունում, ինչպես նաև վտանգավորության 1-2-րդ դասերի վնասակար նյութերով կամ քաղցկեղածին նյութերով

1120000ա-17444

էլեկտրատեխնիկական իր տոգորողներ, ովքեր տոգորում են վտանգավորության 1-2-րդ դասերի վնասակար նյութեր կամ քաղցկեղածին նյութեր

1120000ա-17531

Բանվորներ, ովքեր կաղապարում և հավաքում են կապարային կուտակիչներ և հոսանքի քիմիական այլ աղբյուրներ` կիրառելով վտանգավորության 1-2‑րդ դասերի վնասակար նյութեր կամ քաղցկեղածին նյութեր

1120000ա-17658

Ածխազանգված աղացող-բաժնաչափողներ

1120000ա-18346

Պլաստիկ զանգված (պլաստմասսա) եռակցողներ, ովքեր աշխատում են տաք ֆթորապլաստով

1120000ա-19762

Անհպաթիթեղային կուտակիչների և տարրերի էլեկտրոդագործներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում վտանգավորության 1-2-րդ դասերի վնասակար նյութերով կամ քաղցկեղածին նյութերով

1120000ա-19764

Հպաթիթեղային կուտակիչների և տարրերի էլեկտրոդագործներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում վտանգավորության 1-2-րդ դասերի վնասակար նյութերով կամ քաղցկեղածին նյութերով

1120000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1120000բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են մալուխի կապարապատման և կապարային կուտակիչի արտադրություններում

   

11300000

X. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԻՐԵՐԻ ԵՎ ՌԱԴԻՈՍԱՐՔԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

1130000ա-17531

ա) Բանվորներ, ովքեր աշխատում են սարքեր և իրեր պատրաստելու ժամանակ սնդիկի կիրառմամբ կատարվող աշխատանքների տեղամասերում

1130000ա-17541

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր զբաղված են սնդիկի օգտագործմամբ սարքեր և իրեր պատրաստելու տեղամասերում և աշխատանքներով

1130000բ-23157

Լաբորանտներ

1130000բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

1130000բ-23485

Մեքենագետներ

1130000բ-24097

Տեղամասի պետեր

1130000բ-25062

Տեխնոլոգներ

1130000գ1753ա

գ) Բանվորներ, ովքեր զբաղված են կապարի օքսիդի կիրառմամբ կատարվող աշխատանքներով

1130000դ-1754ա

դ) Ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր աշխատում են կապարի օքսիդի կիրառմամբ կատարվող աշխատանքների տեղամասերում

1130000դ-23157

Լաբորանտներ

1130000դ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

1130000դ-23485

Մեքենագետներ

1130000դ-24097

Տեղամասի պետեր

1130000դ-25062

Տեխնոլոգներ

   

11400000

XI. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

11401000

1. Ցեմենտի արտադրություն

1140100ա

ա) Բանվորներ

1140100ա-11136

Ծծիչավարներ (ասպիրատավարներ)

1140100ա-11546

Հորանի վառարան բեռնաթափողներ

1140100ա-11881

Հումք բաժնաչափողներ, ովքեր բաժնաչափում են ցեմենտ

1140100ա-12119

Հորանի վառարանը վառելիքով բեռնավորողներ

1140100ա-13747

Կալցինաարարի մեքենավարներ

1140100ա-13914

Պտտվող վառարանի մեքենավարներ (թրծողներ)

1140100ա-13915

Հորանի վառարանի մեքենավարներ (թրծողներ)

1140100ա-14232

Հումքի աղացի մեքենավարներ, ովքեր կատարում են չոր աղում

1140100ա-14286

Ածխի աղացի մեքենավարներ

1140100ա-14345

Ցեմենտի աղացի մեքենավարներ

1140100ա-15113

Ցեմենտ լցնողներ

1140100ա-16860

Պտտվող վառարանի մեքենավարների (թրծողների) օգնականներ

1140100ա-16861

Հորանի վառարանի մեքենավարի (թրծողի) օգնականներ

1140100ա-16876

Հումքի աղացի մեքենավարի օգնականներ, ովքեր կատարում են տաք աղում

1140100ա-16882

Ածխի աղացի մեքենավարների օգնականներ

1140100ա-16883

Ցեմենտի աղացի մեքենավարների օգնականներ

1140100ա-19215

Տաք կլինկեր տեղափոխողներ

1140100ա-19300

Ցեմենտ փաթեթավորողներ

1140100ա-19580

Փոշեխուց մաքրողներ

11402000

2. Ասբեստի արտադրություն

1140200ա

ա) Բանվորներ

1140200ա-11295

Պայթանցք հորատողներ

1140200ա-11453

Բեռնիչի վարորդներ, ովքեր ձեռքով լրաբեռնում են ասբեստ և ասբեստի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ուղեկցող արտադրանք ու թափոն

1140200ա-11545

Փոշի բեռնաթափողներ

1140200ա-11765

Քար մաղողներ

1140200ա-11768

Բեռնակիրներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում ասբեստով

1140200ա-11908

Ջարդողներ

1140200ա-13256

Ասբեստահարստացուցիչ արտադրության լաբորանտներ, ովքեր փորձարկում են պատրաստի արտադրանք

1140200ա-13302

Ֆիզիկամեխանիկական փորձարկումների գծով լաբորանտներ, ովքեր հարստացման արտադրամասում (տեղամասում) աշխատանքներ են կատարում հսկիչ ապարատով

1140200ա-13460

Մակնիշավորողներ

1140200ա-13583

Մղանի (բուլդոզերի) մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են հարստացուցիչ ֆաբրիկայի չոր հանքաքարի պահեստում

1140200ա-13616

Օդափոխիչ և արտածծող կայանքների մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են արտածծող կայանքում

1140200ա-13711

Ջարդող-աղացող-տեսակավորող մեխանիզմի մեքենավարներ

1140200ա-13777

Փոխակրիչի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են հարստացուցիչ ֆաբրիկայում

1140200ա-13786

Կաթսայատան մեքենավարներ (հնոցապաններ)

1140200ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեխնոլոգիական արտադրամասում

1140200ա-13990

Սնիչի մեքենավարներ

1140200ա-14121

Կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենայի մեքենավարներ

1140200ա-14282

Քարշիչ ագրեգատի մեքենավարներ և նրանց օգնականներ, ովքեր բեռնաթափում, տեղափոխում և պահեստավորում են ասբեստի հանքաքարերի հարստացման ուղեկցող արտադրանքը և հարստացուցիչ ֆաբրիկայի թափոնները

1140200ա-14388

Էքսկավատորի մեքենավարներ, ովքեր բեռնաթափում և պահեստավորում են ասբեստի հանքաքարերի ուղեկցող արտադրանքը և հարստացուցիչ ֆաբրիկայի թափոնները

1140200ա-16771

Օժանդակ բանվորներ, ովքեր աշխատում են հարստացուցիչ արտադրամասում (տեղամասում)

1140200ա-17846

Ասբեստահարստացուցիչ սարքավորում կարգավորողներ

1140200ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր նորոգում են ասբեստահարստացուցիչ սարքավորումը

1140200ա-18602

Յուղող բանվորներ, ովքեր հարստացուցիչ արտադրամասում (տեղամասում) յուղում են սարքավորումը

1140200ա-18627

Տեսակավորողներ

1140200ա-18916

Չորացնողներ

1140200ա-19756

Էլեկտրագազաեռակցողներ, ովքեր աշխատում են հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեխնոլոգիական արտադրամասում

1140200ա-19818

Բոլոր անվանումների էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեխնոլոգիական արտադրամասում

1140200ա-19906

Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ, ովքեր աշխատում են հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեխնոլոգիական արտադրամասում

1140200ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ)

1140200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1140200բ-23187

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեխնոլոգիական արտադրամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ

1140200բ-23398

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեխնոլոգիական արտադրամասի արտադրական տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ

1140200բ-23416

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեխնոլոգիական արտադրամասի հերթափոխի վարպետներ, ավագ վարպետներ

1140200բ-23485

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեխնոլոգիական արտադրամասի մեքենագետներ

1140200բ-25476

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեխնոլոգիական արտադրամասի էներգագետներ

11403000

3. Հանքային բամբակի արտադրություն

1140300ա

ա) Բանվորներ

1140300ա-11309

Հալոցապաններ

1140300ա-19614

Բովախառնողներ

11404000

4. Քարաձուլման արտադրություն

1140400ա

ա) Բանվորներ

1140400ա-12168

Քարաձուլման իր լցնողներ

1140400ա-12686

Քար եփողներ

1140400ա-15416

Հրակայունացնողներ

1140400ա-16600

Վառարանագործներ

1140400ա-19169

Թունելագործներ

   

11500000

XII. ԱՊԱԿՈՒ ԵՎ ՃԵՆԱՊԱԿՈՒ-ՀԱԽՃԱՊԱԿՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   
11501010 1. Ապակու և ապակե իրերի բոլոր տեսակների արտադրություն
1150101ա ա) Բանվորներ

1150101ա-11213

Եզրագործներ

1150101ա-11548

Ապակե իր արտափչողներ

1150101ա-11752

Հատիկավորողներ

1150101ա-12240

Բովախառնուրդ լցնողներ

1150101ա-12732

Քվարց փչողներ

1150101ա-12734

Քվարց հալողներ

1150101ա-13406

Ապակի ձուլողներ

1150101ա-13836

Ապակի արտաձգող մեքենայի մեքենավարներ

1150101ա-14539

Ապակի փափկացնողներ

1150101ա-14820

Ապակու զանգված հավաքակազմողներ

1150101ա-15226

Արգելապատնեշ բոլորածեփողներ

1150101ա-16348

Արտափչված իր դրվագողներ

1150101ա-16375

Իրերը վառարանի մեջ դնողներ

1150101ա-16387

Մեքենայից ապակի կտրողներ

1150101ա-16819

Ապակե իրը թթվով ողորկողներ

1150101ա-16991

Տաք ապակի մամլողներ

1150101ա-18600

Ապակե զանգված դատարկողներ

1150101ա-18856

Ապակի փչողներ, ովքեր մշտապես զբաղված են փչելով և արտափչելով իրեր պատրաստելով

1150101ա-19196

Հալաթթվով ապակի խածատողներ

1150101ա-19249

Ապակե խողովակ և տեգ պատրաստող ձգողներ

1150101ա-19346

Ֆիդերագործներ

1150101ա-19503

Խալմագործներ

11501020

2. Գերնուրբ բազալտե թելի, ապակե թելի, ապակե բամբակի և դրանցից պատրաստվող իրերի արտադրություն

1150102ա

ա) Բանվորներ

1150102ա-17531

Բանվորներ, ովքեր մշտապես աշխատում են նշված արտադրությունների տեխնոլոգիական գործընթացներում

11503000

3. Կերամիկական, ճենապակե և հախճապակե իրերի արտադրություն

1150300ա

ա) Բանվորներ

1150300ա-19198

Ճենապակե և հախճապակե իրեր խածատողներ, ովքեր խածատում են հալաթթվով

1150300ա-19491

Բովախառնողներ

   

11600000

XIII. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԹԵԼԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

11600000-17541

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրն աշխատում են ծծմբաածխածնի, վիսկոզնային, պղնձաամիակային, եռացետատային, քլորինային, ացետատային, սինթետիկ թելերի, կապրոնամազի, կարթաթելի, ցելոֆանի, թաղանթի և սպունգի արտադրության արտադրամասերում, տեղամասերում.

11600000-17541

բաժանմունքներում. շտապելի, քիմիական վիսկոզինի, մանածագործական, հարդարման-սպիտակեցման, սպիտակեցման, կծկման,

11600000-17541

թելքավոր մետաքսի կծկաքանդման և ներկման, թթվային կայաններում (արտադրամասերում, տեղամասերում, ստորաբաժանումներում) և վերջնամշակման լուծույթների ու վերականգնման (ծծմբածխածնի, ծծմբածխածնային արտադրությունների,

11600000-17541

ծծմբի և գազերի, ցնդող և օրգանական լուծիչների, պղնձի, ամիակի, կապրոլակտամի) կայաններում (արտադրամասերում), դինիլային կայանքի սպասարկման, ծծմբածխածնի ընդունման և բացթողնման հետևյալ արհեստանոցներում. թելքակորզանային, էլեկտրաիլիկային, գործող պոմպիկների, հավաքման, ռոնգալիտի և սուլֆացված ճարպային մթերքների արտադրություններում

11600000-1754ա

Տեխնիկական վերահսկողության բաժնի աշխատողներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրն աշխատում են քիմիական, գործվածքային և հարդարման արտադրամասում, տեղամասում և բաժանմունքում: Արտադրամասի քիմիական լաբորատորիայի բանվորներ և մասնագետներ

   

11700000

XIV. ԹԱՂԱՆԹԱՆՅՈՒԹԻ-ԹՂԹԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   
11701000 1. Թաղանթանյութի արտադրություն և ծծմբական թթվի ու մոխրաջրի վերականգնում

1170100ա

ա) Բանվորներ

1170100ա-10953

Բևեկնայուղի (սկիպիդարի) կայանքի ապարատավարներ

1170100ա-11007

Թալիումի կայանքի ապարատավարներ

1170100ա-11400

Քիմիական փայտազանգված եփողներ

1170100ա-11404

Թաղանթանյութ եփողներ

1170100ա-11564

Մոխրաջուր շոգեհարողներ

1170100ա-11843

Թաղանթանյութ դիֆուզացնողներ

1170100ա-12125

Սուլֆատ բեռնողներ

1170100ա-14469

Խառնիչագործներ

1170100ա-17411

Թաղանթանյութ լվացողներ

1170100ա-17841

Ծծմբական թթու վերականգնողներ

1170100ա-18623

Սոդայագործներ

11702000

2. Թաղանթանյութի և լաթերի սպիտակեցում

1170200ա

ա) Բանվորներ

1170200ա-10176

Կիր հանգցնող ապարատավարներ

1170200ա-11108

Էլեկտրատարրալուծող ապարատավարներ

1170200ա-16279

Սպիտակեցնողներ

1170200ա-18114

Գազավորողներ

1170200ա-19511

Քլորարարներ

   

11800000

XV. ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ՈՒ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

11801000

1. Քիմիադեղագործական և դեղագործական արտադրություն

11801010

Դեղամիջոցների և կիսաարտադրանքների արտադրություն, որոնք պատկանում են հետևյալ խմբերին. ադամանտանի, ակրիդինի, պարբիտուրային թթվի, բենզոլի, բենզօքսազինի, հիդրազինի, հալոիդ պարունակող միացությունների, դիազեպտինի, իմիդազոլի, ինդոլի, կումարինի, մետաղաօրգանական միացությունների, մորֆոլինի,

11801010

նավթալինի, պիպերազինի, պիպերիդիանի, պիրազինի, պիրազոլինի, պիրիդազինի, պիրիդինի, պիրիմիդինի, պիրոլիդինի, պտերիդինի, պուրինի, սիդնոնի, ծծումբ պարունակող միացությունների, ստերեոդների, սուլֆանիլամիդների, սուլֆոնների, թիադիազինի, ֆենոլի, ֆենոտիազինի, ֆուրանի,

11801010

քինազոլինի, քինոլինի, քինօքսալինի, քինոնի, քինուկլիդինի, ցիան պարունակող միացությունների

11801020

Երկու և ավելի հետերոատոմներով հետերոցիկլային հնգանդամ միացությունների, սպիրոմիացությունների, ծծմբի, ֆոսֆորի և արսենի ացետաքացախային և երկէթիլային եթերների, ոչ սահմանային ածխաջրածինների արտադրություն

11801030

Ուժեղ ներգործության ալկալոիդների և գլիտրալիկայինի, պրոստագլանդինների, հակաուռուցքային հակամանրէների (անտիբիոտիկների) և պատրաստուկների, սինթետիկ հորմոնների արտադրություն

11801040

Աշխատանք` կիրառելով կամ ստանալով. ազոմիացություններ և երկազոմիացություններ, հիդրազին, երկմեթիլսուլֆատ, իզոցիանատներ, հալոիդներ և դրանց օրգանական միացություններ, նիտրամթերքներ, նիտրոզամթերքներ և ամինամթերքներ, ցիանական թթու և ցիան պարունակող միացություններ, աղեր, ծծմբածխածին, ֆոսգեն,

11801040

էթիլենի օքսիդ, ազիդներ և նիտրոիտներ, թիոնիլքլորիդ, ֆոսֆորի օքսիքլորիդներ և սուլֆաքլորիդներ, կապար, սնդիկ, մանգան, նիկել, կադմիում և դրանց միացություններ, երկէթիլային եթեր

1180100ա

ա) Բանվորներ

1180100ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

1180100ա-11871

Բժշկական պատրաստուկ բաժնաչափողներ

1180100ա-12700

Մազանոթագործներ

1180100ա-15066

Սրվակ լցնողներ

1180100ա-16961

Կենսասինթետիկ բուժամիջոցների արտադրության պատրաստուկագործներ

1180100ա-17531

Մեկուսարանում աշխատող բանվորներ

1180100ա-18871

Նյութ և պատրաստուկ մանրէազերծողներ

11802000

2. ՁԻԱՀ-ի և Բ հեպատիտի ախտորոշիչների, ինչպես նաև մանրէական և վիրուսային պատրաստուկների արատադրություն` օգտագործելով կենսաբանական ծագման ախտածին միկրոօրգանիզմներ և 1‑2‑րդ խմբերի թույներ

1180200բ-17541

Մեկուսարանների և մեկուսարանային սենյակների աշխատողներ

   

12300000

XVI. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ

   

12300000-17541

Առողջապահական հիմնարկների աշխատողներ, ովքեր մշտապես և անմիջականորեն աշխատում են աշխատատեղում ռադիում 226‑ի ավելի քան 10 միլիկյուրի ակտիվությամբ կամ ճառագայթաթունավորմամբ համարժեք քանակության ճառագայթաակտիվ նյութերով, ինչպես նաև

12300000-17541

գամմա-թերապևտիկ ապարատներով

12300000-20426

Բժիշկ-ռենտգենաբաններ, ինչպես նաև բժիշկներ, ովքեր մշտապես աշխատում են ռենտգենավիրահատական և անոթագրական կաբինետներում

12300000-24577

Ռենտգենալաբորանտներ, այդ թվում` ռենտգենավիրահատական, անոթագրական, ֆլյուորագրական կաբինետներում

12300000-24713

Ռենտգենային բաժանմունքների (կաբինետների) միջին բժշկական անձնակազմ, ինչպես նաև միջին բժշկական անձնակազմ, որը մշտապես աշխատում է ռենտգենավիրահատական, անոթագրական կաբինետներում

   

11900000

XVII. ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

1190000ա

ա) Բանվորներ

1190000ա-10331

Ապարատավար-ներկատրորիչներ (խորը տպագրություն)

1190000ա-10949

Համադրման (սինթեզի) ապարատավարներ, ովքեր պատրաստում են բազմաեթերուրեթանային գլանիկ

1190000ա-12829

Գունաճշտողներ, ովքեր խորը տպագրության համար պատրաստում են ներկանյութ

1190000ա-14889

Տպագրական մեքենայի (մետաղագրական) դարսող բանվորներ

1190000ա-16377

Լցակաղապարողներ

1190000ա-16548

Խորը տպագրության տպագրիչներ

1190000ա-16554

Մետաղագրական տպագրության (խորը) տպագրիչներ

1190000ա-16626

Մետաղ և համահալվածք (տպագրական) հալող բանվորներ

1190000ա-16950

Պատրաստուկագործներ, ովքեր լուծույթներ են պատրաստում կլիշեն և խորը տպագրության կաղապարը խածատելու համար

1190000ա-18863

Ստերեոտիպագործներ, ովքեր ստերեոտիպը լցակաղապարում են տպագրական համահալվածքից

1190000ա-19186

Կլիշե խածատողներ

1190000ա-19201

Խորը տպագրության կաղապար խածատողներ

1190000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

1190000բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են ստերեոտիպային, ցինկագրական և խորը տպագրության արտադրական տեղամասերում, որոնց բանվորների 50%-ը և ավելին օգտվում է թիվ 1 ցուցակով արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունքից

   

12000000

XVIII. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

(XVIII բաժինն ուժը կորցրել է 24.02.2015 N 84-Ն)

   

12200000

XIX. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ, ԻՈՆԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐՈՎ, ԲԵՐԻԼԻՈՒՄՈՎ ԵՎ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ՀՈՂԱՅԻՆ ՏԱՐՐԵՐՈՎ

   

12201000

1. Աշխատանքներ ձեռնարկություններում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում, լաբորատորիաներում և փորձնակոնստրուկտորական կազմակերպություններում և բժշկական հիմնարկներում

12201000-1754ա

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր ճառագայթումային կամ բերիլիումային վնասակարության պայմաններում մշտապես աշխատում են փորձնական, փորձնաարտադրական և խոշորացված լաբորատոր կայանքներում, փորձնական արտադրամասերում

12201000-1754ա

արդյունաբերական հանույթի, ճառագայթաակտիվ հումքի վերամշակման, ատոմային էներգիայի արդյունաբերական օգտագործման, ճառագայթաակտիվ նյութերի, բերիլիումի կամ դրանցից պատրաստվող իրերի տեխնոլոգիական գործընթացների մշակման կամ կատարելագործման փորձնական արտադրամասերում

12201000-1754բ

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր մշտապես և անմիջականորեն աշխատում են աշխատատեղում ռադիում 226-ի ավելի քան 10 միլիկյուրի ակտիվությամբ կամ ճառագայթաթունավորմամբ համարժեք քանակության ճառագայթաակտիվ նյութերով և այդ պայմաններում նորոգում են սարքավորումները

12202000

2. Աշխատանքներ հետազոտական, տրանսպորտային, փորձնաարդյունաբերական ատոմային ռեակտորներում, դրանց նախատիպերում ու չափահավաքներում և իմպուլսային ռեակտորներում, փորձնական ջերմամիջուկային կայանքներում և հզոր իզոտոպային ճառագայթման գամմա-կայանքներում, որոնց ճառագայթիչի ակտիվությունը 5x102 կյուրի է և բարձր

12202000-17541

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր ճառագայթումային վնասակարության պայմաններում մշտապես և անմիջականորեն կատարում են շահագործման, նորոգման, կարգաբերման և փորձարարական աշխատանքներ

12203000

3. Աշխատանք ճառագայթաակտիվ նյութերի պահեստարաններում և պահեստներում

12203000-17541

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր ճառագայթումային վնասակարության պայմաններում մշտապես և անմիջականորեն ընդունում, վերատարավորում, կշռաբաշխում, պահպանում և հանձնում են ռադիում 226-ի ավելի քան 10 միլիկյուրի ակտիվությամբ կամ ճառագայթաթունավորմամբ համարժեք քանակության ճառագայթաակտիվ նյութեր

12205000

Այլ աշխատանքներ

12205000-1754ա

Աշխատողներ, ովքեր մշտապես և անմիջականորեն կատարում են արդյունաբերության մեջ ճառագայթաիզոտոպային արատացույցների (գամմա արատացույցների) շարժական կայանքներով նյութեր և իրեր լուսարկելու աշխատանքներ

12205000-1754բ

Աշխատողներ, ովքեր մշտապես և անմիջականորեն զբաղված են արդյունաբերության մեջ ռենտգենային կայանքներով կատարվող աշխատանքներով, ինչպես նաև դրանք կարգավորելով և կարգաբերելով
   

12100000

XX. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   

12100000-11465

Ջրասուզակներ և այլ աշխատողներ, ովքեր ջրի տակ, այդ թվում` մթնոլորտային բարձր ճնշման պայմաններում, աշխատում են տարեկան առնվազն 275 ժամ (ամսական` 25 ժամ), կամ ջրի տակ նրանց գտնվելու ժամանակաշրջանը ջրասուզակային գործունեության սկզբից կազմում է 2750 ժամ և ավելի

12100000-11618

Գազահատողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում ամբարների, բաքերի, գլանատակառների ներսոմ

12100000-11620

Գազաեռակցողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում ամբարների, բաքերի, գլանատակառների ներսում

12100000-12736

Կեսոնագործ-ապարատավարներ

12100000-12738

Կեսոնագործ-հորատանցողներ

12100000-12740

Կեսոնագործ-փականագործներ

12100000-12741

Կեսոնագործ-էլեկտրամոնտաժողներ

12100000-16265

Կապարապատողներ

12100000-16456

Տաք եղանակով զոդողներ և անագապատողներ, ովքեր զոդում և անագապատում են կապար պարունակող, ինչպես նաև վտանգավորության 1-2-րդ դասերի վնասակար նյութեր կամ քաղցկեղածին նյութեր պարունակող զոդանյութերով

12100000-16462

Կապարով զոդողներ (կապարազոդողներ)

12100000-1753ա

Բանվորներ, ովքեր մաքրում են ամբարների, բաքերի, գլանատակառների ներսը և կոտորակաշիթային խցերի ներսում աշխատանքներ են կատարում սկաֆանդրերով կամ հակագազերով

12100000-1753բ

Բանվորներ, ովքեր նավթամթերքներից և քիմիական նյութերից մաքրում են ամբարների, բաքերի, գլանատակառների ներսը

12100000-1754ա

Բանվորներ և վարպետներ, ովքեր աշխատում են սնդիկ պարունակող սարքերի և իրերի արտադրությունում (անմիջականորեն զբաղված են մետաղական սնդիկով կատարվող աշխատանքներով), ինչպես նաև նորոգում և սպասարկում են բաց մետաղական սնդիկով կատարվող աշխատանքների ժամանակ օգտագործված սարքեր

12100000-1754բ

Աշխատողներ, ովքեր անմիջականորեն զբաղված են 1-ին խմբի միկրոօրգանիզմներով կատարվող աշխատանքներով, որոնց դեմ մշակված չեն կանխարգելման և բուժման արդյունավետ միջոցներ

12100000-19189

Խածատողներ, ովքեր մետաղը խածատում են վտանգավորության 1-2-րդ դասերի վնասակար նյութեր կամ քաղցկեղածին նյութեր պարունակող լուծույթներում

12100000-19568

Մետաղ, լցակաղապար, իր և մանրամաս մաքրողներ, ովքեր մետաղը, մետաղյա իրը և մանրամասը մաքրում են չոր քվարցային ավազով

12100000-19905

Ինքնաշխատ (ավտոմատ) և կիսաինքնաշխատ (կիսաավտոմատ) մեքենաներով էլեկտրաեռակցողներ, ովքեր կիսաինքնաշխատ մեքենաներով աշխատանքներ են կատարում ամբարների, բաքերի, գլանատակառների ներսում

12100000-19906

Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում ամբարների, բաքերի, գլանատակառների ներսում
   

12400000

XXI. ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

(XXI բաժինն ուժը կորցրել է 24.02.2015 N 84-Ն)

(Հավելված N 1-ը փոփ. 24.02.2015 N 84-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

Հավելված N 2

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության կառավարության

2013 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 653-Ն որոշման

 

ՑՈՒՑԱԿ N 2

ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՏՎՈՂ ԾԱՆՐ, ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ

 

20100000

I. ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

   

20100000

Բաց եղանակով հանքաքարի, թերթաքարի, օզոկերիտի, տալկի, կաոլինի, գրաֆիտի, դոլոմիտի, քվարցիտի, կրի, մերգելի, մագնեզիտի, դաշտային և ֆլորական շպատի, գիպսի, բորատների, պիեզաքվարցի, ագաթի, բորիտների, ֆոսֆորիտի, ապատիտների, ծծմբի, ալմաստների, մարմարի,

20100000

գրանիտի, անդեզիտի, կավճի, ավազից` թանկարժեք և գունավոր մետաղների, դիաբազի, գրանոդիորիտի, բազալտի, ավազաքարի, սաթի, փայլարի, ասբեստի, աղի և մյուս ոչ մետաղական հանածոների արդյունահանում, որոնք պարունակում են վտանգավորության 1-2-րդ դասերի վնասակար նյութեր, ինչպես նաև 3-րդ դասի վտանգավորության վնասակար նյութեր:

20100000

Հանքահորերի, հանքարանների, բացահանքերի, բաց հանքարանների, հանքերի, դրագների, մետրոպոլիտենների, թունելների, ստորգետնյա ջրանցքների և այլ ստորգետնյա կառույցների շինարարություն: Հողերի մշակման, տեխնիկական հորատանցքերի հորատման, ստորգետնյա հրդեհների, տերիկոններում և մակաշերտային թափոնակույտերում հրդեհների կանխարգելման և մարման լեռնային աշխատանքներ

20101000

1) Բաց լեռնային աշխատանքներ և աշխատանքներ մակերևույթին

2010100ա

ա) Բանվորներ

2010100ա

բաց հանքարանների, բացահանքերի, հանքերի, ջրաբաշխիչների, դրագների, լվացող սարքերի. աշխատանքներ հանքահորերի, հանքարանների և ցամաքուրդային հանքահորերի մակերևույթին: Աշխատանքներ հանքահորերի, հանքարանների, բաց հանքարանների, բացահանքերի, հանքերի, դրագների, մետրոպոլիտենների, թունելների

2010100ա

ստորգետնյա ջրանցքների և ստորգետնյա այլ կառույցների արդյունաբերական շինարարական հրապարակներում: Հողերը վերամշակելու, տեխնիկական հորատանցքերը հորատելու, ստորգետնյա հրդեհները, տերիկոններում (կոնաձև թափոնակույտերում) և մակաշերտային թափոնակույտերում հրդեհները կանխարգելելու և մարելու լեռնային աշխատանքներ: Հորատապայթեցման աշխատանքներ

2010100ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

2010100ա-11289

Բունկերավարներ

2010100ա-11295

Պայթանցք հորատողներ

2010100ա-11305

Վագոնիկավարներ

2010100ա-11307

Օդաճոպանուղու վագոնիկավարներ

2010100ա-11429

Պայթեցնողներ

2010100ա-11442

Ավտոմեքենայի վարորդներ, ովքեր տեխնոլոգիական գործընթացում տեղափոխում են լեռնային զանգված

2010100ա-11453

Բեռնիչի վարորդներ, ովքեր բեռնում են լեռնային զանգված

2010100ա-11543

Թափոնակույտում բեռնաթափողներ

2010100ա-11663

Ջրամոնտաժողներ

2010100ա-11709

Բոլոր անվանումների լեռնային բանվորներ, ովքեր արտադրական տեղամասերում, ինչպես նաև մարկշեյդերական և երկրաբանական աշխատանքների ընթացքում ընտրում են նմուշներ և առբերում պայթուցիկ նյութեր

2010100ա-11765

Քարմաղորդներ

2010100ա-11768

Բեռնողներ, ովքեր բեռնում, բեռնաթափում են վերը թվարկված հանածոները և ապարները

2010100ա-11847

Վերջնամշակողներ

2010100ա -11885

Երկայնալիցքավորողներ

2010100ա-11891

Ամրանյութը հանքահոր առբերողներ

2010100ա-11897

Դրագավարներ

2010100ա-11904

Միրաբիլիտի արդյունահանման ցամաքեցնողներ

2010100ա-11908

Ջարդողներ

2010100ա-11961

Հանքախորշագործներ

2010100ա-12057

Փայլար նախապատրաստողներ

2010100ա-12266

Հողափորներ, ովքեր կատարում են մակաբացելու և մաքրելու աշխատանքներ

2010100ա-12688

Քար սղոցողներ

2010100ա- 12690

Քարտաշներ

2010100ա-12692

Ակոսողներ

2010100ա-12831

Սալիկ և բլոկ ցցագամողներ

2010100ա-13106

Խտահանքագործներ

2010100ա-13152

Դեպոյի շոգեքարշի հնոցապաններ

2010100ա-13193

Ամրակապողներ

2010100ա-13221

Դարբին-հորատալիցքավորողներ

2010100ա-13357

Լամպագործներ

2010100ա-13361

Կարապիկագործներ

2010100ա-13368

Ժապավենային հավաքարարներ, ովքեր աշխատում են բացահանքում և բաց հանքարանում

2010100ա-13432

Ելանցքագործներ

2010100ա-13469

Վարպետ-պայթեցնողներ

2010100ա-13486

Դրագի նավաստիներ

2010100ա-13509

Ավտոուղեհարթիչի (ավտոգրեյդերի) մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-13583

Մղանի (բուլդոզերի) մեքենավարներ, այդ թվում` հանքահորերի, բաց հանքարանների, հարստացուցիչ և բրիկետային ֆաբրիկաների այրվող տերիկոններ և ապարային թափոնակույտեր մարողները և քանդողները

2010100ա-13639

Շտկող-հարվածող-հարդարող մեքենայի մեքենավարներ

2010100ա-13640

Շտկող-հարվածող-հարթող մեքենայի մեքենավարներ

2010100ա-13590

Հորատող կայանքի մեքենավարներ

2010100ա-13623

Թրթռաբարձիչ կայանքի մեքենավարներ

2010100ա-13702

Ճանապարհատրանսպորտային մեքենայի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, միջինացնող ածխային պահեստում և թափոնակույտում

2010100ա-13704

Դրագի մեքենավարներ

2010100ա-13710

Ջարդող-բեռնող ագրեգատի մեքենավարներ

2010100ա-13715

Ջարդող կայանքի մեքենավարներ

2010100ա-13736

Հողակուլ լողացող ոչ ինքնագնաց արկերի մեքենավարներ

2010100ա-13737

Հողակուլ կայանքի մեքենավարներ

2010100ա-13749

Քարհատ մեքենայի մեքենավարներ

2010100ա-13777

Փոխակրիչի մեքենավարներ

2010100ա-13788

Ավտոամբարձիչի մեքենավարներ

2010100ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2010100ա-13800

Կրատցերի մեքենավարներ

2010100ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

2010100ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ, ովքեր կատարում են ցամաքեցնելու աշխատանքներ

2010100ա-13941

Թափոնակույտակազմիչի մեքենավարներ

2010100ա-13943

Թափոնակույտային կամրջի մեքենավարներ

2010100ա-13944

Թափոնակույտային գութանի մեքենավարներ

2010100ա-13967

Շոգեմեքենայի և շոգեքարշի մեքենավարներ

2010100ա-14000

Բեռնող-առբերող մեքենայի մեքենավարներ

2010100ա-14002

Բեռնող մեքենայի մեքենավարներ

2010100ա-14017

Կայմի, կանգնակի և հանքահորի վերելակի մեքենավարներ

2010100ա-14021

Վերհան մեքենայի մեքենավարներ

2010100ա-14023

Վերհան-շարժական լաստակի մեքենավարներ

2010100ա-14089

Ուղեշարժիչի մեքենավարներ

2010100ա-14091

Ուղեվերելակի մեքենավարներ

2010100ա-14096

Լայն աղուրի ուղեփռիչի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարաններում, բացահանքերում և թափոնակույտերում

2010100ա-14148

Շտկող մեքենայի մեքենավարներ

2010100ա-14183

Կեռաշերեփի մեքենավարներ

2010100ա-14187

Կեռաշերեփային կարապիկի մեքենավարներ

2010100ա-14192

Փայլարի շերտ պատրաստող մեքենայի մեքենավարներ

2010100ա-14201

Ձյունահավաք և հավաքող ուղեմեքենայի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարաններում և բացահանքերում

2010100ա-14208

Տեսակավորող մեքենավարներ

2010100ա-14282

Քարշիչ ագրեգատի մեքենավարներ

2010100ա-14295

Լրիվ հատման հանքահորի հորանի հորատող կայանքի մեքենավարներ

2010100ա-14299

Տրանսպորտային միջոցների մշակման կայանքի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են բացահանքում և բաց հանքարանում

2010100ա-14305

Ոչ եզրաչափքային (գաբարիտային) լեռնային զանգված քանդող կայանքի մեքենավարներ

2010100ա-14307

Փայլար տրոհող կայանքի մեքենավարներ

2010100ա-14333

Ֆրեզագրեգատի մեքենավարներ

2010100ա-14343

Հոպեր-բաժնորոշիչի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-14369

Փայտակոճ խփող մեքենայի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-14384

Խճամաքրիչ մեքենայի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-14388

Էքսկավատորի մեքենավարներ

2010100ա-14556

Լեռնային սարքավորում մոնտաժողներ

2010100ա-14668

Ճանապարհային մոնտյորներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-14720

Մեխանիկական բահի շարժիչագործներ

2010100ա-14730

Մետաղի կորզման լվացող սարքի շարժիչագործներ

2010100ա-15254

Լեռնային փորվածք վտանգազերծողներ

2010100ա-16085

Ապրանքի օպերատորներ, ովքեր աշխատում են օզոկերիտային արտադրությունում

2010100ա-16249

Տապալողներ

2010100ա-17314

Փորձանմուշ ընտրողներ

2010100ա-17320

Փոքրալիտրաժ դրագի փորձանմուշ հանողներ

2010100ա-17391

Երկրաբանական փորձանմուշ լվացողներ

2010100ա-17495

Վերգետնյա աշխատանքների հորատանցողներ

2010100ա-18440

Գազազտիչ-պոմպագործներ

2010100ա-18627

Տեսակավորողներ

2010100ա-18850

Փողագործներ, ովքեր կատարում են վերգետնյա աշխատանքներ

2010100ա-19203

Տրակտորիստներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր փաթեթավորում են փայլար

2010100ա-19529

Ջրապղնձակայանքի ցեմենտողներ

2010100ա-19679

Սղկահանքագործներ

2010100ա-19682

Լվածքագուռագործներ

2010100ա-19821

Կարգավարական սարքավորման և հեռուստաավտոմատիկայի էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են բացահանքում և բաց հանքարանում

2010100ա-19825

Հպակային (կոնտակտային) ցանցերի էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարաններում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-19827

Հեռախոսային կապի և ռադիոֆիկացման գծային կառույցների էլեկտրամանտյորներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-19855

Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-19876

Կապի էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-19890

Ազդասարքի, կենտրոնացման և բլոկավորման կայանքների էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100ա-19931

Սարքավորում նորոգող հերթապահ էլեկտրափականագործներ (փականագործներ)

2010100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2010100բ

Բաց հանքարանի, բացահանքի, հանքարանի, ջրաբաշխիչի և լվացող սարքի. հանքահորի, հանքարանի, բաց հանքարանի, բաց հանքավարչության, բացահանքի, դրագի, մետրոպոլիտենի, թունելի, ստորգետնյա ջրանցքի և ստորգետնյա այլ կառույցների շինարարության արդյունաբերական հրապարակի

 

Աշխատանքներ բաց հանքարանի, բացահանքի, հանքահորի և հանքարանի մակերևույթին.

2010100բ-20591

Երկրաբաններ, տեղամասի երկրաբաններ

2010100բ-20601

Երկրաֆիզիկոսներ

2010100բ-20612

Ջրաերկրաբաններ, տեղամասի ջրաերկրաբաններ

2010100բ-20677

Գլխավոր երկրաբաններ

2010100բ-20735

Գլխավոր ճարտարագետներ և նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

2010100բ-20807

Գլխավոր մարկշեյդերներ և նրանց տեղակալներ

2010100բ-20822

Գլխավոր մեքենագետներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

2010100բ-21103

Գլխավոր էլեկտրագետներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

2010100բ-21115

Գլխավոր էլեկտրամեքենագետներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

2010100բ-21516

Տնօրեններ (պետեր), նրանց տեղակալներ (օգնականներ) արտադրության, շինարարության գծով (բաց հանքարանում, բացահանքում)

2010100բ-22177

Ճարտարագետներ, ովքեր աշխատում են արտադրական տեղամասի հերթափոխերում

2010100բ-22269

Լեռնային ճարտարագետներ (առաջատար, 1-2-րդ դասերի, առանց դասի), ովքեր աշխատում են ստորգետնյա պայմաններում

2010100բ-23181

Մարկշեյդերներ, տեղամասի մարկշեյդերներ

2010100բ-23202

Հորատանցքի վարպետներ

2010100բ-23205

Հորատանցքի տեղամասի վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2010100բ-23227

Լեռնային վարպետներ

2010100բ-23263

Ճանապարհային վարպետներ, ովքեր աշխատում են բաց հանքարանում, բացահանքում և թափոնակույտում

2010100բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2010100բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2010100բ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2010100բ-23485

Մեքենագետներ, ավագ մեքենագետներ

2010100բ-23780

Դրագի պետեր

2010100բ-23898

Բաժնի պետեր (նրանց տեղակալներ), ովքեր առնչվում են ստորգետնյա պայմաններում կատարվող արտադրական, արտադրատեխնիկական, տեխնիկական, կապիտալ շինարարության, աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման աշխատանքներին

2010100բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2010100բ-24091

Բաց հանքարանի վարչությունների պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

2010100բ-24097

Տեղամասի պետեր, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

2010100բ-24125

Արտադրամասի (լեռնային) պետեր, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

2010100բ-24441

Աշխղեկներ, ավագ աշխղեկներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

2010100բ-25047

Տեխնիկական ղեկավարներ, նրանց տեղակալներ (օգնականներ)

2010100բ-25410

Էլեկտրամեքենագետներ

2010100բ-25455

Էներգագետներ

2010100բ-25401

Տեղամասի էլեկտրագետներ

20103000

2) Մխմանյութի արդյունահանում, վերամշակում և փոխադրում

2010300ա

ա) Բանվորներ

2010300ա-11289

Բունկերավարներ

2010300ա-11307

Օդային ճոպանուղու վագոնիկավարներ

2010300ա-11429

Պայթեցնողներ

2010300ա-11442

Բեռնատար ավտոմեքենայի վարորդներ, ովքեր աշխատում են բացահանքում

2010300ա-11708

Լեռնագործներ

2010300ա-11765

Քարմաղորդներ

2010300ա-11858

Բաժնաչափողներ

2010300ա-11908

Ջարդողներ

2010300ա-11961

Հանքափորներ

2010300ա-11963

Հանքահատ մուրճով աշխատող հանքափորներ

2010300ա-13361

Կարապիկագործներ

2010300ա-13432

Ելանցքագործներ

2010300ա-13469

Վարպետ-պայթեցնողներ

2010300ա-13583

Մղանի մեքենավարներ

2010300ա-13590

Հորատման կայանքի մեքենավարներ

2010300ա-13777

Փոխակրիչի մեքենավարներ

2010300ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

2010300ա-14196

Ջրամխման խառնիչ կայանքի մեքենավարներ

2010300ա-14388

Էքսկավատորի մեքենավարներ

2010300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2010300բ-23428

Տեղամասի վարպետներ, ովքեր աշխատում են բացահանքում

2010300բ-23433

Ջարդող ֆաբրիկայի, տեղամասի (արտադրամասի) վարպետներ

20104000

3) Իներտ փոշու արտադրություն

2010400ա

ա) Բանվորներ

2010400ա-11545

Փոշի բեռնաթափողներ

2010400ա-11708

Հանքագործներ, ովքեր զբաղված են հանքահանությամբ

2010400ա-11900

Ջարդողներ

2010400ա-13590

Հորատման կայանքի մեքենավարներ

2010400ա-13777

Փոխակրիչի մեքենավարներ

2010400ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

2010400ա-14021

Վերհան մեքենայի մեքենավարներ

2010400ա-14224

Չորացնող կայանքի մեքենավարներ

2010400ա-17314

Նմուշ ընտրողներ

2010400ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ)

2010400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2010400բ-23434

Ջարդելու, աղալու և չորացնելու արտադրամասերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

20105000

4) Լեռնային մոմի (հորատածխի մոմի), ազդանյութի արտադրություն հորատածխի և օզոկերիտի հիման վրա

2010500ա

ա) Բանվորներ

2010500ա-10826

Օզոկերիտի և օզակերիտային արտադրանքի արտադրության ապարատավարներ

2010500ա-10836

Ազդանյութի արտադրության ապարատավարներ

2010500ա-11768

Բեռնակիրներ, ովքեր զբաղված են հումքի և վառելիքի հետ կատարվող աշխատանքներով

2010500ա-11908

Ջարդողներ

2010500ա-13777

Փոխակրիչի մեքենավարներ

2010500ա-14224

Չորացնող կայանքի մեքենավարներ

2010500ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2010500ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ)

2010500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2010500բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2010500բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2010500բ-24485

Մեքենագետներ

2010500բ-24043

Հերթափոխի վարպետներ

2010500բ-24125

Արտադրամասի պետեր և նրանց տեղակալներ

2010600

5) Երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ

2010600ա

ա) Բանվորներ

2010600ա-6010

Մղանի, քերաշերեփավոր տրակտորի մեքենավարներ

2010600ա-6011

Գազակարոտաժային կայանի մեքենավարներ

2010600ա-6012

Երկրաբաշխական նիշ և հենանիշ տեղակայող բանվորներ

2010600ա-6013

Երկրաբանական նմուշ վերցնող բանվորներ, նմուշ լվացողներ

2010600ա-6014

Երկրաբանահանութային և որոնողական աշխատանքներ կատարող բանվորներ

2010600ա-6015

Երկրաբանական աշխատանքներ կատարող լեռնային և հորատող բանվորներ

2010600ա-6016

Երկրաֆիզիկական և երկրաքիմիական աշխատանքներ կատարող բանվորներ

2010600ա-6017

Էլեկտրահետախուզման կայանի մեքենագետներ

2010600ա-6018

Ինքնագնաց կարոտաժային կայանի մեքենագետներ

2010600ա-6019

Կոլեկտորավարներ

2010600ա-6020

Լեռնային ու հորատող սարքավորում վերանորոգող և հերթապահ էլեկտրափականագործներ (փականագործներ)

2010600ա-6021

Լեռնային ապար հղկող բանվորներ և վարպետներ

2010600ա-6022

Կարոտաժային կայանի ամբարձիչի մեքենավարներ

2010600ա-6023

Հորատանցողներ, հանքախորշագործներ, ակոսողներ

2010600ա-6024

Հորատման աշխատանքներ կատարող մեքենավարներ

2010600ա-6025

Հորատման աշխատանքների ընթացքում հորատող, շոգեուժային, էներգետիկ սարքավորումներ սպասարկող փականագործներ, եռակցողներ և էլեկտրամոնտյորներ

2010600ա-6026

Հորատման կայանի մեքենավարներ (մեքենավարի օգնականներ)

2010600ա-6027

Հորատման աշտարակ տեղակայողներ, տեղակայող-եռակցողներ, տեղակայող-էլեկտրամոնտյորներ, տեղակայող հյուսներ

2010600ա-6028

Մարկշեյդերական աշխատանք կատարող լեռնային բանվորներ

2010600ա-6029

Նավթի և գազի շահագործական և հետախուզական հորատանցքեր հորատողներ (հորատողների օգնականներ)

2010600ա-6030

Նավթի և գազի հորատման կայանքների մեքենավարներ (մեքենավարի օգնականներ)

2010600ա-6031

Շարժական սեյսմիկ կայանի օպերատորներ

2010600ա-6032

Պայթանցք հորատողներ, պայթեցնողներ

2010600բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2010600բ-6010

Երկրաբանական-հետախուզական և որոնողական արշավախմբերի (ձեռնարկությունների), խմբերի, ջոկատների, դաշտային կայանների ղեկավարներ և մասնագետներ

   

20300000

II. ՀԱՆՔԱՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՀԱՆՔԱՔԱՐԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՈՒՄ, ԿՈՏՈՐԱՎՈՐՈՒՄ (ԲԵԿՈՐԱՇԵՂՋՈՒՄ, ԲՐԻԿԵՏԱՎՈՐՈՒՄ, ԿՈՇՏԱՎՈՐՈՒՄ), ԹՐԾՈՒՄ

   

20300000

Բեկորաշեղջման կոմբինատներ, ֆաբրիկաներ, արտադրամասեր, բաժանմունքներ, կայանքներ: Կոշտերի արտադրություն: Հանքաքարի, ինչպես նաև վտանգավորության 3-րդ դասի վնասակար նյութեր պարունակող այլ ոչ մետաղական հանածոների հարստացուցիչ ֆաբրիկաներ և կայանքներ:

20300000

Բրիկետավորում: Ծանրացուցիչների արտադրություն: Տեսակավորում հանքահորում, բաց հանքարանում (բացահանքում): Հանքաքարերի, ոչ մետաղական հանածոների թրծում: Գունավոր, թանկարժեք մետաղ, ալմաստ կորզելու ժամանակ հանքաքար, ավազ հարստացնող հարստացուցիչ (վերջնազատող) ֆաբրիկաներ, արտադրամասեր, կայանքներ:

2030000ա

ա) Բանվորներ

2030000ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ, ովքեր աշխատում են նշված արտադրություններում

2030000ա-11136

Ծծիչավարներ (ասպիրատագործներ)

2030000ա-11237

Հիմնական արտադրության տեղամասերի բրիգադավարներ, որտեղ աշխատող բոլոր բանվորներն օգտվում են արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակային ապահովության իրավունքից

2030000ա-11289

Բունկերավարներ

2030000ա-11307

Օդաճոպանուղային ճանապարհի վագոնիկավարներ

2030000ա-11442

Ավտոմեքենայի մեքենավարներ, ովքեր ուժեղացնում են հանքամնացուկների պահեստարանների պատնեշները, տեղափոխում են ապարախյուս, հարստացման ու բրիկետավորման ապար և թափոն

2030000ա-11453

Բեռնիչի մեքենավարներ, ովքեր բեռնում են հանքազանգված

2030000ա-11543

Թափոնակույտում բեռնաթափողներ

2030000ա-11663

Ջրանետողներ, ովքեր աշխատում են թափոնակույտում (պատնեշի վրա) և պոչամասային տնտեսությունում

2030000ա-11708

Լեռնագործ բանվորներ

2030000ա-11765

Քարմաղորդներ

2030000ա-11768

Բեռնակիրներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում ավազով, վառելիքով, ազդանյութով, գունավոր մետաղների հումքի խտանյութով

2030000ա-11849

Ալմաստ պարունակող խտանյութ վերջնազատողներ

2030000ա-11858

Բաժնաչափողներ

2030000ա-11876

Ազդանյութ բաժնաչափողներ

2030000ա-11908

Ջարդողներ

2030000ա-12117

Մանրափոշային մարմին բեռնողներ

2030000ա-13040

Հարստացման արտադրանքի հսկիչներ

2030000ա-13106

Խտանյութագործներ

2030000ա-13132

Ապարախյուս ճշգրտողներ

2030000ա-13361

Կարապիկավարներ

2030000ա-13368

Ժապավենային հավաքարարներ, ովքեր հավաքում են փոշի

2030000ա-13432

Ելանցքագործներ

2030000ա-13509

Ավտոուղեհարթիչի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են հանքամնացուկների պահեստներում

2030000ա-13579

Բրիկետավորող մամլիչի մեքենավարներ

2030000ա-13583

Մղանի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են տեխնոլոգիական գործընթացում, ապարախյուսային և ապարային համակարգերում, ինչպես նաև հանքամնացուկների պահեստում

2030000ա-13598

Վագոնաշրջիչի մեքենավարներ

2030000ա-13616

Օդափոխիչ և օդազտիչ կայանքների մեքենավարներ, այդ թվում` ծխակուլներ սպասարկողները

2030000ա-13711

Ջարդող-աղացող-տեսակավորող մեքենայի մեքենավարներ

2030000ա-13736

Հողածծիչ լողացող ոչ ինքնագնաց մեքենայի մեքենավարներ, ովքեր վերամղում են ապարախյուս, խյուս և ազդանյութ

2030000ա-13777

Փոխակրիչի մեքենավարներ

2030000ա-13723

Բեռնող մեխանիզմի մեքենավարներ

2030000ա-13788

Ավտոամբարձիչի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են հանքամնացուկների պահեստարանում

2030000ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2030000ա-13800

Կրատցերի մեքենավարներ

2030000ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

2030000ա-13886

Խառնիչի մեքենավարներ

2030000ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ, ովքեր վերամղում են ապարախյուս, խյուս, արդյունաբերական արտադրանք և ազդանյութ

2030000ա-13914

Պտտվող վառարանի մեքենավարներ (թրծողներ)

2030000ա-13935

Կոշտավորիչի մեքենավարներ

2030000ա-13977

Փոխաբեռնիչի մեքենավարներ, ովքեր մաքրում են զտիչները և փոշենստվածքի ապարատները

2030000ա-13990

Սնիչի մեքենավարներ

2030000ա-13996

Օդամղիչ տրանսպորտի մեքենավարներ, ովքեր տեղափոխում են փոշի և աշխատում են բաժնաչափող կայանքների վրա

2030000ա-14021

Վերամբարձ մեքենայի մեքենավարներ

2030000ա-14072

Լվացող մեքենայի մեքենավարներ, ովքեր սպասարկում են բոլոր տեսակների հարստացուցիչ կայանքները

2030000ա-14121

Բաժնաչափող-փաթեթավորող մեքենայի մեքենավարներ

2030000ա-14157

Հանքամիջինացնող մեքենայի մեքենավարներ

2030000ա-14181

Սկիպային ամբարձիչի մեքենավարներ

2030000ա-14187

Կեռաշերեփային կարապիկի մեքենավարներ

2030000ա-14198

Խառնիչ թմբուկի մեքենավարներ

2030000ա-14224

Չորացնող կայանքի մեքենավարներ

2030000ա-14277

Խողովակադարսիչի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են հանքամնացուկների պահեստարանում

2030000ա-14315

Հարստացնող և բրիկետավորող կայանքի մեքենավարներ

2030000ա-14386

Օդածծիչի մեքենավարներ

2030000ա-14388

Էքսկավատորի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են տեխնոլոգիական գործընթացում և ապարախյուսային ու ապարային համակարգերում, այդ թվում` բեռնում են խտանյութ

2030000ա-14587

Մետաղագործական գործարանի սարքավորում մոնտաժողներ, ովքեր մշտապես նորոգում են մետաղագործական սարքավորումը

2030000ա-14641

Տեխնոլոգիական խողովակաշար մոնտաժողներ, ովքեր նորոգում և սպասարկում են սարքավորումը

2030000ա-14558

Ջարդող-աղացող սարքավորում և տեսակավորող ու հարստացնող սարքավորումներ մոնտաժողներ

2030000ա-14668

Ճանապարհի մոնտյորներ, ովքեր աշխատում են աշխատանքի վնասակար պայմաններ ունեցող արտադրությունների ստորգետնյա ուղիներում

2030000ա-15240

Գրաֆիտ հարստացնողներ

2030000ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

2030000ա-15860

Փոշեգազակորզիչ կայանք սպասարկող օպերատորներ

2030000ա-15948

Կառավարման վահանակի օպերատորներ, ովքեր աշխատում են ծանրացուցիչի, բրիկետի, պատրաստուկի և խտանյութի արտադրություններում

2030000ա-16671

Ատաղձագործներ, ովքեր հանքամնացուկների պահեստարանում պատրաստում են փայտյա խողովակաշար

2030000ա-17314

Նմուշ ընտրողներ

2030000ա-17320

Փոքրածավալ դրագի խամքարողներ

2030000ա-17465

Մեխանիկական մաղով փոշի մաղողներ

2030000ա-17796

Ազդանյութ լուծազատողներ

2030000ա-17865

Հանքապոչային տնտեսության կարգավորողներ

2030000ա-18386

Զատիչագործներ, ովքեր աշխատում են հարստացման բաց պարբերաշրջանում (ցիկլում)

2030000ա-18440

Գազազատող-պոմպագործներ

2030000ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2030000ա-18627

Տեսակավորողներ

2030000ա-18916

Չորացնողներ

2030000ա-19014

Բրիկետ հանողներ

2030000ա-19203

Տրակտորիստներ, ովքեր մշտապես աշխատում են հանքամնացուկների պահեստարանում

2030000ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2030000ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ

2030000ա-19356

Զտիչագործներ

2030000ա-19362

Ֆլոտացնողներ

2030000ա-19455

Բոցամուղավարներ

2030000ա-19532

Կենտրոնախուսացնողներ

2030000ա-19555

Մաքրողներ, ովքեր մաքրում են թմբուկ, բունկեր, թեքահարթակ, կոնտրացիոն սեղան և արտածծիչ համակարգ

2030000ա-19614

Բովախառնողներ

2030000ա-19627

Շլամագործ-ավազանագործներ

2030000ա-19679

Սղկվածքագործներ

2030000ա-19682

Լվացագուռագործներ

2030000ա-19861

էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2030000ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ)

2030000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2030000բ-20735

Արտադրամասի իրավունքով ֆաբրիկաների գլխավոր ճարտարագետներ

2030000բ-20822

Արտադրամասի իրավունքով ֆաբրիկաների գլխավոր մեքենագետներ

2030000բ-21103

Արտադրամասի իրավունքով ֆաբրիկաների գլխավոր էլեկտրագետներ

2030000բ-21115

Արտադրամասի իրավունքով ֆաբրիկաների գլխավոր էներգագետներ

2030000բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2030000բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2030000բ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ

2030000բ-23485

Մեքենագետներ

2030000բ-23607

Տեղամասի (բաժանմունքի) մեքենագետներ

2030000բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2030000բ-23967

Արտադրության (հիմնական մասնաշենքի) պետեր, նրանց տեղակալներ

2030000բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2030000բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր և նրանց տեղակալներ

2030000բ-24103

Արտադրամասի իրավունքով ֆաբրիկաների պետեր, նրանց տեղակալներ և օգնականներ

2030000բ-24125

Արտադրամասի պետեր, նրանց տեղակալներ

2030000բ-25401

Տեղամասի (բաժանմունքի) էլեկտրագետներ

2030000բ-25404

Արտադրամասի էլեկտրագետներ

2030000բ-25410

Էլեկտրամեքենագետներ

2030000բ-25455

Էներգագետներ

2030000բ-25473

Էներգագետներ, տեղամասի (բաժանմունքի) էներգագետներ

2030000բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ

20301000

1. Հանքաքարի և ավազի հարստացում գունավոր և թանկարժեք մետաղ, ալմաստ կորզելու ժամանակ

2030100ա

ա) Բանվորներ

2030100ա-11876

Ազդանյութ բաժնաչափողներ

2030100ա-17541

Ցիանիդներ կիրառող հարգորոշիչ և հարգորոշիչ–վերլուծական լաբորատորիաների, ինչպես նաև ոսկի արդյունահանող և ոսկի կորզող ձեռնարկությունների աշխատողներ

2030100ա-18386

Զտիչավարներ

   

20600000

III. ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

2060000ա

ա) Բանվորներ

2060000ա-11186

Խառնիչ վազկանի վազկանորդներ

2060000ա-11289

Բունկերավարներ, ովքեր աշխատում են աղացման բաժանմունքում

2060000ա-11538

Վառարանից կիր բեռնաթափողներ

2060000ա-11541

Վառարանից հրակայուն նյութ բեռնաթափողներ

2060000ա-11607

Գազագործներ, ովքեր աշխատում են չորացնող և թրծող ագրեգատների վրա

2060000ա-11768

Բեռնակիրներ, ովքեր աշխատում են ջարդելու և աղալու բաժանմունքներում

2060000ա-11908

Ջարդողներ

2060000ա-12130

Հումք և կիսաֆաբրիկատ բեռնողներ, ովքեր բեռնավորում են վառարան, չորանոց, ջարդարան և աղաց, լցնում են քարմաղը

2060000ա-12587

Կարծր հղկափոշային (կարբորունդային) կապարաձող փորձարկողներ

2060000ա-13790

Ամբարձիչների մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են աղալու և թրծելու, մամլելու և կաղապարելու գործընթացներում

2060000ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

2060000ա-13990

Սնիչի մեքենավարներ

2060000ա-13996

Օդամղիչ տրանսպորտի մեքենավարներ

2060000ա-14181

Սկիպային ամբարձիչի մեքենավարներ

2060000ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակնի մեքենավարներ, ովքեր տեղափոխում են տաք հրակայուն նյութ

2060000ա-14337

Սառնարանի մեքենավարներ

2060000ա-14405

Էլեկտրասայլի մեքենավարներ

2060000ա-14440

Մետաղապատողներ, ովքեր մետաղապատում են հրակայուն նյութ (բացի վակուումային եղանակից)

2060000ա-15181

Վառարանում թրծողներ

2060000ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

2060000ա-15860

Փոշեգազակորզիչ կայանք սպասարկող օպերատորներ, ովքեր մաքրում են խցեր

2060000ա-16634

Հրակայուն հումք հալողներ

2060000ա-17064

Հրակայուն իր մամլողներ

2060000ա-17465

Մեխանիկական մաղով փոշի մամլողներ

2060000ա-17623

Փրփրազանգված լցաբաշխող-կոկողներ

2060000ա-17882

Բրիկետ և նախապատրաստուկ կտրողներ

2060000ա-18107

Վառարանում և թունելի վագոնում դարսողներ

2060000ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում, ինչպես նաև նորոգում են աղացող, ջարդող և մամլակաղապարող սարքավորումներ

2060000ա-18673

Կիսաֆաբրիկատ և իրեր տեսակավորողներ

2060000ա-18717

Խառնիչում զանգված կազմողներ

2060000ա-18916

Չորացնողներ

2060000ա-19058

Նախապատրաստուկ, զանգված և պատրաստի իր հանող-դարսողներ

2060000ա-19213

Տեղափոխողներ

2060000ա-19217

Տեղափոխողներ, ովքեր փոխադրում են հումք, փոշի, զանգված և կիսաֆաբրիկատ

2060000ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր փաթեթավորում և տեղափոխում են փոշով լցված պարկեր

2060000ա-19416

Հրակայուն իր կաղապարողներ

2060000ա-19561

Ծխնելույզ, նախածխանցք և հնոց մաքրողներ

2060000ա-19619

Բովախառնող-բաժնաչափողներ

2060000ա-19622

Խարամագործներ

2060000ա-19627

Ապարախյուսագործ-ավազանագործներ

2060000ա-19666

Հրակայուն իր հղկող-կտրողներ

2060000ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում, ինչպես նաև նորոգում են աղացող, ջարդող և մամլակաղապարող սարքավորումները

2060000ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող Էլեկտրափականագործներ (փականագործներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում, ինչպես նաև նորոգում են աղացող, ջարդող և մամլակաղապարող սարքավորումները

2060000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2060000բ

Աղացող, ջարդող, թրծող, մամլող և կաղապարող.

2060000բ- 23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2060000բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2060000բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2060000բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2060000բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2060000բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2060000բ-24097

Տեղամասի պետեր

2060000բ-24125

Արտադրամասի պետեր, նրանց տեղակալներ

2060000բ-25401

Արտադրամասի, տեղամասի էլեկտրագետներ

2060000բ-25473

Տեղամասի էներգագետներ

2060000բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ

   

20700000

IV. ՄԵՏԱՂԱԻՐԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

20701000

1. Մետաղալարի և տրամաչափված մետաղի արտադրություն

2070100ա

ա) Բանվորներ

2070100ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ, ովքեր աշխատում են երկաթի արջասպի արտադրությունում

2070100ա-11237

Հիմնական արտադրության տեղամասի բրիգադավարներ, ովքեր զբաղված են կորզումով

2070100ա-11482

Տրամաչափված մետաղ կորզողներ

2070100ա-11486

Մետաղալար տրամաչափողներ

2070100ա-12673

Թրծողներ

2070100ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր զբաղված են խածատումով, ջերմամշակումով և կորզումով

2070100ա-14035

Ճոպան փաթաթող մեքենավարներ

2070100ա-14525

Մետաղ լվացող-չորացնողներ

2070100ա-15034

Մետաղալար և ճոպան կծկողներ

2070100ա-18338

Կոնտակտային (մամլային) եռակցման մեքենայով եռակցողներ

2070100ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում և աշխատանքի վնասակար պայմաններ ունեցող տեղամասերում

2070100ա-19630

Հղկող բանվորներ, ովքեր կատարում են հղկանյութային շրջանակով չոր եղանակով հղկելու աշխատանք

2070100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2070100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

20702000

2. Ծանրաքսուքային և որակյալ էլեկտրոդների ու եռակցման համար հալանյութի արտադրություն

2070200ա

ա) Բանվորներ

2070200ա-11272

Բրիկետավորողներ

2070200ա-11916

Քսուքների բաղադրություն ջարդողներ

2070200ա-17062

Քսուքային մամլիչով մամլողներ

2070200ա-17363

Վառարանում թրծողներ

2070200ա-17594

Սիլիկատային խոշորաբեկոր լիաեփողներ

2070200ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2070200ա-18705

Էլեկտրոդ տեսակավորողներ

2070200ա-18721

Քսանյութ կազմողներ

2070200ա-18951

Քսանյութի և հալանյութի բաղադրություններ չորացնողներ

2070200ա-19001

Էլեկտրոդ չորացնողներ

2070200ա-19366

Հողանյութագործներ

2070200ա-19760

Էլեկտրոդագործներ

2070200ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2070200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2070200բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2070200բ-23262

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

   

20800000

V. ԳԵՆԵՐԱՏՈՐԱՅԻՆ ԳԱԶԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԱԶԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄ ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

   

2080000ա

ա) Բանվորներ

2080000ա-10486

Գազամաքրող ապարատավարներ

2080000ա-10931

Թանձրիչի ապարատավարներ

2080000ա-11174

Գազահավաքողներ

2080000ա-11289

Բունկերավարներ

2080000ա-13650

Գազագեներատորային կայանի մեքենավարներ

2080000ա-13777

Փոխակրիչի մեքենավարներ

2080000ա-13790

Ամբարձիչ մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2080000ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են պարզարանում

2080000ա-14224

Չորացնող կայանքի մեքենավարներ

2080000ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ

2080000ա-18440

Գազազատող-պոմպավարներ

2080000ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2080000ա-19213

Տեղափոխողներ

2080000ա-19217

Փոխակրիչավարներ

2080000ա-19356

Զտողներ

2080000ա-19362

Հանքահարստացնողներ

2080000ա-19622

Խարամագործներ

2080000ա-19625

Ապարախյուսացնողներ

2080000ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2080000ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ)

2080000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2080000բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2080000բ-23485

Մեքենագետներ

2080000բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2080000բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2080000բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2080000բ-24125

Արտադրամասի պետեր, նրանց տեղակալներ

2080000բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

   

20900000

VI. ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

(գունավոր մետաղներ)

   

20901000

1. Հումքի և բովախառնուրդի նախապատրաստում: Բրիկետավորում պղնձածծմբային գործարանում և ֆաբրիկայում

2090100ա

ա) Բանվորներ

2090100ա-10017

Բրիկետ շոգեմշակող ավտոկլավագործներ

2090100ա-10665

Բրիկետային խառնուրդ պատրաստող ապարատավարներ

2090100ա-11289

Բունկերավարներ

2090100ա-11768

Բեռնակիրներ, ովքեր բեռնաթափում են հումք

2090100ա-11858

Բաժնաչափողներ

2090100ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090100ա-13579

Բրիկետային մամլիչի մեքենավարներ

2090100ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2090100ա-13874

Աղացի մեքենավարներ

2090100ա-13977

Գերբեռնիչի մեքենավարներ

2090100ա-14076

Մաղիչ կայանքի մեքենավարներ

2090100ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ

2090100ա-14388

Էքսկավատորի մեքենավարներ

2090100ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090100ա-17796

Ազդանյութի լուծույթագործներ

2090100ա-18386

Զտիչավարներ

2090100ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2090100ա-18897

Առասանողներ, ովքեր բեռնաթափում են հումք

2090100ա-19014

Բրիկետ հանողներ

2090100ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2090100ա-19614

Բովախառնուրդ խառնողներ

2090100ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2090100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2090100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2090100բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090100բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2090100բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2090100բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2090100բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2090100բ-24125

Արտադրամասի պետեր, նրանց տեղակալներ

20902000

2. Բովախառնուրդի և արդյունաբերական արտադրանքի չորացում

2090200ա

ա) Բանվորներ

2090200ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090200ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2090200ա-19455

Բոցամուղավարներ

2090200ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2090200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2090200բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2090200բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2090200բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2090200բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2090200բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2090200բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20903000

3. Թրծում և վերամշակում

2090300ա

ա) Բանվորներ

2090300ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090300ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2090300ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090300ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2090300ա-19217

Տեղափոխողներ

2090300ա-19455

Բոցամուղավարներ

2090300ա-19614

Բովախառնուրդ խառնողներ

2090300ա-29861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2090300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2090300բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090300բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2090300բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2090300բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2090300բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2090300բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20904000

4. Բովախառնուրդի և արդյունաբերական արտադրանքի եռակալում

2090400ա

ա) Բանվորներ

2090400ա-11289

Բունկերավարներ

2090400ա-11858

Բաժնաչափողներ

2090400ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր աշխատում են վնասակար պայմաններում

2090400ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ

2090400ա-13990

Սնիչի մեքենավարներ

2090400ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

2090400ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր աշխատում են վնասակար պայմաններում

2090400ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2090400ա-18602

Յուղողներ

2090400ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2090400ա-19455

Բոցամուղավարներ

2090400ա-19865

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2090400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2090400բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090400բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2090400բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2090400բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2090400բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2090400բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20905000

5. Հալման և էլեկտրաջերմային արտադրություն

2090500ա

ա) Բանվորներ

2090500ա-11289

Բունկերավարներ

2090500ա-11453

Բեռնիչի վարորդներ

2090500ա-11463

Էլեկտրասայլակի և ավտոսայլակի վարորդներ, ովքեր աշխատում են արտադրամասի ներսում

2090500ա-11908

Ջարդողներ, ովքեր ջարդում են կեղև, ֆայնշտայն, շտայն, շրջերես և խարամ

2090500ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090500ա-13579

Բրիկետային մամլիչի մեքենավարներ

2090500ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2090500ա-14181

Սկիպային ամբարձիչի մեքենավարներ

2090500ա-14401

Մետաղագործական արտադրամասի էլեկտրաքարշի մեքենավարներ

2090500ա-14550

Սանիտարատեխնիկական համակարգ և սարքավորում մոնտաժողներ, ովքեր աշխատում են վառարանի մոտ

2090500ա-15416

Հրակայունացնողներ

2090500ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090500ա-17867

Էլեկտրոդ կարգավորողներ

2090500ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2090500ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2090500ա-19217

Բովախառնուրդ տեղափոխողներ

2090500ա-19263

Խարամ և շրջանառու նյութ հավաքողներ

2090500ա-19555

Շերեփ մաքրողներ

2090500ա-19760

Էլեկտրոդագործներ

2090500ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2090500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2090500բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090500բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2090500բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2090500բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2090500բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2090500բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2090500բ-25473

Տեղամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

2090500ա-25476

Արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20908000

6. Մետաղների զտում

2090800ա

ա) Բանվորներ

2090800ա-11908

Ջարդողներ

2090800ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090800ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

2090800ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090800ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2090800ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2090800ա-19217

Տեղափոխողներ, ովքեր մոտեցնում են մետաղը

2090800ա-19455

Բոցամուղավարներ

2090800ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2090800բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2090800բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090800բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2090800բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2090800բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2090800բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2090800բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20909000

7. Ջրամետաղագործություն, լուծազատում, կադմիումի և արջասպի ստացում

2090900ա

ա) Բանվորներ

2090900ա-10014

Ավտոկլավավարներ

2090900ա-10187

Ապարատավար-ջրամետաղագործներ, ովքեր ագիտատորում և պաչուկում, թանձրիչում, լուծակորզիչում կատարում են պարզեցում, լուծազատում և զտում

2090900ա-10336

Բյուրեղացնող ապարատավարներ

2090900ա-11121

Ամրանագործներ

2090900ա-11438

Վինիպլաստագործներ

2090900ա- 11858

Բաժնաչափողներ

2090900ա-12138

Բովախառնուրդ բեռնողներ

2090900ա-12139

Մոխրաջուր բեռնողներ

2090900ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090900ա-13579

Բրիկետային մամլիչի մեքենավարներ

2090900ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2090900ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ

2090900ա-15271

Երկրորդային ապարախյուս մշակողներ

2090900ա-15416

Հրակայունացնողներ

2090900ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2090900ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր բաժնաչափում են թթու, մոխրաջուր և աղ

2090900ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր նորոգում են ապարատներ

2090900ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2090900ա-19217

Թթու, մոխրաջուր և աղ տեղափոխողներ

2090900ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր կատարում են կշռաբաշխում

2090900ա-19356

Զտիչավարներ

2090900ա-19528

Ցեմենտացնողներ

2090900ա-19532

Կենտրոնախուսացնողներ

2090900ա-19614

Բովախառնուրդ խառնողներ

2090900ա-19625

Ապարախյուսացնողներ

2090900ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էկեկտրամոնտյորներ

2090900բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2090900բ-23187

Վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր կատարում են էլեկտրոդների մեխանիկական մշակում

2090900բ-23269

Տաք և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2090900բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2090900բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2090900բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2090900բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2090900բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20910000

8. Ածխածնային նյութերի, զանգվածների և դրանցից պատրաստված իրերի արտադրություն

2091000ա

ա) Բանվորներ

2091000ա-11186

Խառնիչ վազկանի վազկանորդներ

2091000ա-11453

Ամբարձիչի վարորդներ

2091000ա-11768

Բեռնակիրներ, ովքեր բեռնում են հումք և պատրաստի արտադրանք

2091000ա-11908

Ջարդողներ

2091000ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091000ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2091000ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ

2091000ա-15860

Փոշեգազակորզիչ կայանք սպասարկող օպերատորներ

2091000ա-15948

Կառավարման վահանակի օպերատորներ

2091000ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են մխելու, շիկացնելու և գրաֆիտացնելու աշխատանքներ

2091000ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2091000ա-18594

Էլեկտրոդային արտադրանքի փականագործներ

2091000ա-18627

Տեսակավորողներ

2091000ա-18792

Էլեկտրոդային արտադրանքի մեխանիկական մշակման հաստոցավարներ

2091000ա-19217

Տեղափոխողներ

2091000ա-19455

Բոցամուղավարներ, ովքեր աշխատում են վառարանի մոտ

2091000ա-19582

Արտադրանք մաքրողներ

2091000ա-19696

Էլեկտրոդ դարսակողներ

2091000ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2091000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2091000բ-23187

Վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր կատարում են էլեկտրոդային արտադրանքի մեխանիկական մշակում

2091000բ-23269

Տաք և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2091000բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2091000բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2091000բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2091000բ-24057

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2091000բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20911000

9. Կավահողային արտադրություն

2091100ա

ա) Բանվորներ

2091100ա-10187

Ապարատավար-ջրամետաղագործներ, ովքեր ավտոկլավների և ագիտատորների, դասակարգիչների, բաղադրազատիչների, կաուստիֆիկատորների վրա զբաղված են զտմամբ, խյուսի պատրաստմամբ

2091100ա-10365

Ջերմակրիչներ տաքացնող ապարատավարներ

2091100ա-11121

Ամրանագործներ

2091100ա-11289

Բունկերավարներ

2091100ա-11765

Քարմաղորդներ

2091100ա-11768

Բեռնակիրներ, ովքեր բեռնում են ցեմենտ, սոդա, կաուստիկ և կավահող

2091100ա-11858

Բաժնաչափողներ

2091100ա-12138

Բովախառնուրդ բեռնողներ

2091100ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091100ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2091100ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ

2091100ա-13977

Գերբեռնիչի մեքենավարներ

2091100ա-13990

Սնիչի մեքենավարներ

2091100ա-14181

Սկիպային ամբարձիչի մեքենավարներ

2091100ա-14386

Օդածծիչի մեքենավարներ

2091100ա-15860

Փոշեգազակորզիչ կայանք սպասարկող օպերատորներ

2091100ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր զբաղված են տաք աշխատանքներով և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներով

2091100ա-18027

Խյուսացնողներ

2091100ա-18386

Զատիչագործներ

2091100ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2091100ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2091100ա-19356

Զտիչավարներ

2091100ա-19362

Հարստացնողներ

2091100ա-19455

Բոցամուղավարներ

2091100ա-19532

Կենտրոնախուսացնողներ

2091100ա-19555

Ապարատ մաքրողներ

2091100ա-19614

Բովախառնուրդ խառնողներ

2091100ա-19625

Ապարախյուսացնողներ

2091100ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2091100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2091100բ-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ

2091100բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091100բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2091100բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2091100բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2091100բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2091100բ-25473

Տեղամասի և արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20912000

10. Էլեկտրալուծական եղանակով մետաղի ստացում մետաղի հալույթում

2091200ա

ա) Բանվորներ

2091200ա-11453

Բեռնիչի վարորդներ

209120ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր աշխատում են ալյումինի արտադրությունում

2091200ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

2091200ա-14587

Մետաղագործական գործարանի սարքավորում մոնտաժողներ, ովքեր մշտապես նորոգում են մետաղագործական սարքավորումը

2091200ա-17914

Մկրատով և մամլիչով մետաղ կտրողներ

2091200ա-17928

Սղոցով, ձեռնասղոցով և հաստոցով կտրողներ

2091200ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2091200ա-19203

Տրակտորիստներ, ովքեր առբերում են տաք մետաղ

2091200ա-19217

Տեղափոխողներ

2091200ա-19258

Արտադրական շենքի հավաքարարներ

2091200ա-19628

Էլեկտրալուծական գուռերի ապարախյուսացնողներ

2091200ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2091200ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ)

2091200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2091200բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2091200բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2091200բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2091200բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2091200բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2091200բ-25401

Տեղամասի և արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20913000

11. Ֆթորական թթվի և դրա աղերի արտադրություն

2091300ա

ա) Բանվորներ

2091300ա-11159

Բակելիտագործներ (տոգորողներ)

2091300ա-11779

Մետաղ ռետինապատողներ

2091300ա-12751

Թթվահեստող-վինիպլաստագործներ

2091300ա-12753

Թթվահեստող-ռետինապատողներ

2091300ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ

2091300ա-13321

Քիմիական տարրալուծման (անալիզի) լաբորանտներ

2091300ա-13460

Տեսականշողներ

2091300ա-17150

Սարքագործներ

2091300ա-17314

Նմուշ վերցնողներ

2091300ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2091300ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2091300ա-19217

Փոխադրողներ

2091300ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2091300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2091300բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2091300բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2091300բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2091300բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2091300բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2091300բ-25473

Տեղամասի և արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20914000

12. Էլեկտրալուծական եղանակով մետաղի ստացում աղերի և ալկալիների լուծույթներում

2091400ա

ա) Բանվորներ

2091400ա-10187

Ապարատավար-ջրամետաղագործներ, ովքեր պատրաստում են ծծմբաթթվային լուծույթներ և էլեկտրալուծական նրբաթիթեղի արտադրության ժամանակ նստեցման եղանակով մաքրում են արդյունաբերական հատվածամասերը

2091400ա-10731

Էլեկտրալուծույթ պատրաստող ապարատավարներ

2091400ա-12753

Թթվահեստող-ռետինապատողներ

2091400ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091400ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ

2091400ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

2091400ա-15307

Մամլամայրային (մատրիցային) թիթեղներ մշակողներ

2091400ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091400ա-17531

Գուռեր նորոգոող բանվորներ

2091400ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2091400ա-19356

Զտիչավարներ

2091400ա-19497

Գուռ նորոգող աղյուսապատող-շամոտագործներ

2091400ա-19528

Ցեմենտացնողներ

2091400ա-19628

Էլեկտրալուծական գուռի ապարախյուսացնողներ, ովքեր լվանում են հում աղյուս և մետաղամնացուկ

2091400ա-19771

Ջրային լուծույթի էլեկտրալուծավարներ, ովքեր աշխատում են Էլեկտրալուծական նրբաթիթեղի արտադրությունում

2091400ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2091400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2091400բ-23178

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են Էլեկտրալուծական նրբաթիթեղի արտադրությունում

2091400բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091400բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2091400բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2091400բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2091400բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2091400բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2091400բ-25473

Տեղամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

2091400բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20915000

13. Գունավոր մետաղի փոշու արտադրություն

2091500ա

ա) Բանվորներ

2091500ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091500ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091500ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2091500ա-19217

Տեղափոխողներ

2091500ա-19258

Արտադրական շենքի հավաքարարներ

2091500ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր զբաղված են փոշե արտադրանքի հետ կատարվող աշխատանքներով

2091500ա-19488

Սալիկի ֆրեզերագործներ

2091500ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2091500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2091500բ-23269

Տաք աշխատանքի և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքի հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2091500բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2091500բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2091500բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2091500բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2091500բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2091500բ-25473

Տեղամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

2091500բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20916000

14. Անոդի և պղնձակոճղի (վայերբարսի) ստացում

2091600ա

ա) Բանվորներ

2091600ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091600ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2091600ա-18602

Կոճղակաղապար յուղողներ

2091600ա-19582

Արտադրանք մաքրողներ

2091600ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2091600բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2091600բ-23269

Տաք և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2091600բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2091600բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2091600բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2091600բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2091600բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20917000

15. Փոշեկորզում և գազամաքրում

2091700ա

ա) Բանվորներ

2091700ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091700ա-13616

Օդափոխիչ և արտածծող կայանքների մեքենավարներ

2091700ա-13977

Փոխաբեռնիչի մեքենավարներ

2091700ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2091700ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2091700ա-19213

Փոխակրիչավարներ, ովքեր սպասարկում են օդամղիչ տրանսպորտ

2091700ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2091700բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2091700բ-23269

Տաք և վնասակար աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2091700բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2091700բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2091700բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2091700բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2091700բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20920000

16. Ապարախյուսի վերամշակում

209200ա

ա) Բանվորներ

2092000ա-10168

Լուծազատող ապարատավարներ

2092000ա-10187

Ապարատավար-ջրամետաղագործներ, ովքեր կատարում են լուծազատում

2092000ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2092000ա-19217

Տեղափոխողներ, ովքեր տեղափոխում են բովախառնուրդ, մետաղ և խտանյութ

2092000ա-19356

Զտողներ

2092000ա-19614

Բովախառնուրդ խառնողներ

2092000ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2092000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092000բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2092000բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092000բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092000բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20921000

17. Ածխափոշու պատրաստում

2092100ա

ա) Բանվորներ

2092100ա-11908

Ջարդողներ

2092100ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092100ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

2092100ա-13990

Սնիչի մեքենավարներ

2092100ա-14185

Կեռաշերեփի մեքենավարներ

2092100ա-14386

Օդածծիչի մեքենավարներ

2092100ա-15860

Փոշեգազակորզիչ կայանք սպասարկող օպերատորներ

2092100ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092100ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2092100ա-18602

Յուղողներ

2092100ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2092100ա-19555

Ապարատ մաքրողներ

2092100ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2092100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092100բ-23269

Տաք աշխատանքների և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2092100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2092100բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2092100բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2092100բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092100բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092100բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20922000

18. Հազվագյուտ մետաղների, կալցիումի, մագնեզիումի և տիտանի ստացում մետաղագործական և քիմիամետաղագործական եղանակով

2092200ա

ա) Բանվորներ

2092200ա-10187

Ապարատավար-ջրամետաղագործներ, ովքեր կատարում են կաուստացում, չեզոքացում և աշխատում են թանձրիչների վրա

2092200ա-10306

Կաուստացնող ապարատավարներ

2092200ա-10386

Չեզոքացնող ապարատավարներ

2092200ա-10490

Կեղտաջուր մաքրող ապարատավարներ

2092200ա-10931

Թանձրիչի ապարատավարներ

2092200ա-11061

Զտիչի ապարատավարներ

2092200ա-11453

Բեռնիչի վարորդներ

2092200ա-11463

Էլեկտրասայլակի և ավտոսայլակի վարորդներ

2092200ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրաքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092200ա-14076

Մաղիչ կայանքի մեքենավարներ

2092200ա-14239

Էլեկտրական բազմաճախարակի մեքենավարներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

2092200ա-14569

Վառարան նորոգող մոնտաժողներ

2092200ա-14620

Ռեակցիոն ապարատ մոնտաժողներ

2092200ա-17314

Նմուշ վերցնողներ

2092200ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2092200ա-19217

Տեղափոխողներ

2092200ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ

2092200ա-19356

Զտողներ

2092200ա-19455

Բոցամուղավարներ

2092200ա-19532

Կենտրոնախուսացնողներ

2092200ա-19614

Բովախառնուրդ խառնողներ

2092200ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2092200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092200բ-23269

Տաք աշխատանքների և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2092200բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2092200բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2092200բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092200բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092200բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20923000

19. Գունավոր և թանկարժեք մետաղների մշակում և վերամշակում

20923000

1) Հալման արտադրություն

2092300ա

ա) Բանվորներ

2092300ա-11384

Ձուլման քսուք եփողներ

2092300ա-11463

Էլեկտրասայլակի և ավտոսայլակի վարորդներ

2092300ա-12817

Մետաղ կաղապարող-հավաքողներ

2092300ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092300ա-13872

Աղացի մեքենավարներ, ովքեր աղում են քվարց և մագնեզիտ

2092300ա-14076

Մաղող կայանքի մեքենավարներ, ովքեր մաղում են խարամ և աղբ

2092300ա-14555

Սանիտարատեխնիկական համակարգ և սարքավորում մոնտաժողներ

2092300ա-14569

Վառարանի նորոգման մոնտաժողներ

2092300ա-17046

Մետաղաջարդոն և մետաղի թափոն մամլողներ

2092300ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092300ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2092300ա-19488

Սալիկի ֆրեզերագործներ, ովքեր մշակում են տաք սալիկներ

2092300ա-19598

Գունավոր մետաղ քերողներ, ովքեր մշակում են տաք սալիկներ

2092300ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2092300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092300բ-23269

Տաք աշխատանքների և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2092300բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2092300բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2092300բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092300բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092300բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2092300բ-25473

Տեղամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

2092300բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20933010

2) Ազոտաթթվական արծաթի արտադրություն, քիմիապես մաքուր թանկարժեք մետաղների զտում, ստացում և վերամշակում

2092301բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092301բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2092301բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092301բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092301բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20923020

3) Ցինկափոշու և ցինկի օքսիդի ստացում

2092302բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092302բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2092302բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092302բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092302բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

20923030

4) Գլոցման արտադրություն

2092303ա

ա) Բանվորներ

2092303ա-11357

Սառը մետաղ գրտնակողներ

2092303ա-12728

Նրբաթիթեղ մակաշերտող-ներկողներ

2092303ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092303ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2092303ա-14995

Տեխնոլոգիական սարքավորում կարգաբերողներ, ովքեր նորոգում են հաստոցներ

2092303ա-16511

Գլան վերափաթաթողներ

2092303ա-16932

Ձեռքով շտկողներ

2092303ա-16934

Մեքենայով շտկողներ

2092303ա-17046

Մետաղաջարդոն և մետաղի թափոն մամլողներ

2092303ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092303ա-18455

Բոցամուղավարներ

2092303ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2092303ա-18897

Առասանողներ

2092303ա-19199

Նրբաթիթեղ խածատողներ

2092303ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2092303ա-19217

Տեղափոխողներ

2092303ա-19630

Հղկողներ, ովքեր կատարում են չոր հղկում

2092303ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2092303բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092303բ-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ

2092303բ-23269

Տաք աշխատանքների և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2092303բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2092303բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2092303բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092303բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092303բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2092303բ-25473

Տեղամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

2092303բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20923040

5) Խողովակամամլման, մամլման և կորզման արտադրություններ

2092304ա

ա) Բանվորներ

2092304ա-11486

Մետաղալար կորզողներ

2092304ա-11487

Գունավոր մետաղ կորզողներ

2092304ա-11967

Գրտնակողներ

2092304ա-13041

Գունավոր մետաղագործության արտադրաքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092304ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2092304ա-15002

Սառը դրոշմման սարքավորում կարգաբերողներ

2092304ա-16107

Ուլտրաձայնային կայանքի օպերատորներ

2092304ա-16803

Ալմաստե և գերամուր նյութերից պատրաստված կորզաններ փայլեցնողներ

2092304ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092304ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2092304ա-18897

Առասանողներ

2092304ա-19242

Խողովակ գլոցողներ

2092304ա-19455

Բոցամուղավարներ

2092304ա-19598

Գունավոր մետաղ քերողներ

2092304ա-19630

Հարթեցնողներ, ովքեր հարթեցնում են մամլամայրերը (մատրիցաները) և գլխիկները

2092304ա-19632

Ալմաստ և գերամուր նյութ հարթեցնողներ

2092304ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2092304ա-19954

Էմուլսիա եփողներ

2092304բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092304բ-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ

2092304բ-23269

Տաք և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2092304բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ)

22092304բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2092304բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092304բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092304բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2092304բ-25473

Տեղամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

2092304բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20923060

6) Ցինկաողորկման աշխատանքներ

2092306ա

ա) Բանվորներ

2092306ա-16810

Թիթեղ և ժապավեն ողորկողներ

2092306ա-18891

Ցինկ ռանդողներ

2092306ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ

2092306ա-19630

Հարթեցնողներ

2092306բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092306բ-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ

20924000

20. Պինդ համահալվածքների և դժվարահալ մետաղների արտադրություն

2092400ա

ա) Բանվորներ

2092400ա-10373

Խառնուրդ և լուծույթ պատրաստող ապարատավարներ

2092400ա-10501

Թորող ապարատավարներ

2092400ա-10513

Վերականգնման վառարանի ապարատավարներ

2092400ա-11108

Էլեկտրատարրալուծման ապարատավարներ

2092400ա-11295

Պայթանցքեր հորատողներ

2092400ա-11357

Սառը մետաղ գրտնակողներ

2092400ա-11429

Պայթեցնողներ

2092400ա-11487

Գունավոր մետաղ կորզողներ

2092400ա-11858

Բաժնաչափողներ

2092400ա-11908

Ջարդողներ

2092400ա-13047

Գունավոր մետաղագործության արտադրանքի հսկիչներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092400ա-15355

Դժվարահալ իր մշակողներ

2092400ա-16803

Ալմաստե և գերամուր նյութերից պատրաստված կորզաններ ողորկողներ

2092400ա-17117

Պինդ համահալվածք մամլողներ

2092400ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքներ

2092400ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2092400ա-18916

Պատրաստի արտադրանք չորացնողներ

2092400ա-19411

Մեքենայով կաղապարողներ

2092400ա-19430

Ձեռքով կաղապարողներ

2092400ա-19532

Կենտրոնախուսացնողներ

2092400ա-19614

Բովախառնուրդ խառնողներ

2092400ա-19632

Ալմաստ և գերամուր նյութ հղկողներ

2092400ա-19640

Պինդ համահալվածքից և դժվարահալ մետաղից պատրաստված իրեր հղկողներ

2092400ա-19700

Դրոշմողներ

2092400ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2092400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092400բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2092400բ-23269

Տաք և վնասակար պայմաններում կատարվող աշխատանքների հսկիչ վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2092400բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2092400բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2092400բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092400բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2092400բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092400բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2092400բ-25401

Տեղամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

2092400բ-25404

Արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20925000

21. Սնդիկի, տարրական ծծմբի, քսանթագենատի, արսենի, քրոմային աղերի, ծծմբային նատրիումի, ամոնիումի մոլիբդատի, ստալինիտի և դրանց միացությունների արտադրություն: Ոսկու, արծաթի, պլատինի և պլատինի խմբի մետաղների զտում, ինչպես նաև թանկարժեք մետաղների արտադրություն

2092500ա

ա) Բանվորներ

2092500ա-1753ա

Նշված արտադրություններն սպասարկող բանվորներ

2092500ա-1753բ

Կենցաղային կոմբինատի, շենքի, ցնցուղարանի բանվորներ

2092500ա-1753գ

Արտահագուստ ընդունող, լվացող, չորացնող և նորոգող բանվորներ

2092500ա-17541

Հարգորոշիչ, վերլուծական, լուսապատկերային, հետազոտական, հսկիչ-չափիչ և այլ լաբորատորիաների աշխատողներ

2092500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092500բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ և ավագ վարպետներ

2092500բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ և ավագ մեքենագետներ

2092500բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ և ավագ մեքենագետներ

2092500բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

2092500բ-24125

Արտադրամասի պետեր, արտադրության գծով նրանց տեղակալներ

2092500բ-25473

Տեղամասի էներգագետներ (Էլեկտրագետներ)

2092500բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ (էլեկտրագետներ)

20926000

22. Փոշեմետաղագործական եղանակով իրերի արտադրություն աշխատանքային գոտու օդում վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութերի առկայության պայմաններում

2092600ա

ա) Բանվորներ

2092600ա-14076

Մաղող կայանքի մեքենավարներ

2092600ա-14921

Դարբնոցամամլման սարքավորում կարգավորողներ

2092600ա-16591

Մետաղափոշի թրծափափկեցնող վառարանագործներ

2092600ա-17144

Բոլոր անվանումների մամլողներ

2092600ա-17424

Տոգորողներ

2092600ա-17450

Փոշի մաղողներ

2092600ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2092600ա-18604

Խառնիչավարներ

2092600ա-18749

Եռակալողներ

2092600ա-19213

Փոխակրիչավարներ

2092600ա-19614

Բովախառնուրդ խառնողներ

2092600ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2092600բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2092600բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2092600բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ

2092600բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2092600բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2092600բ-24097

Տեղամասի (բաժանմունքի) պետեր

   

21000000

VII. ՍՆԴԻԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱՓՈԽԻՉ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ

   

2100000ա

ա) Բանվորներ

2100000ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2100000ա-19819

Էլեկտրակայանի կառավարման գլխավոր վահանակի էլեկտրամոնտյորներ

2100000ա-19842

Ենթակայան սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2100000ա-19844

Վերափոխիչ սարք սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2100000ա-19848

Էլեկտրակայանի էլեկտրասարքավորում սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

   

21100000

VIII. ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

2110Ա000

Ա. Քիմիական և նավթաքիմիական արդյունաբերության ճյուղի ձեռնարկությունների բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրն զբաղված են ստորև թվարկվող արտադրություններում և աշխատանքներով

2110Ա010

1. Ասֆալտային, կուպրային նյութերի, ասֆալտակուպրային զանգվածների և դրանցից պատրաստվող իրերի, բիտումի և բիտումային նյութերի, մանածագործական (տեքստիլ) և արդյունաբերության մյուս ճյուղերի համար օժանդակ նյութերի, կավահողի, զարդարական (դեկորատիվ), էմուլսիոն, տրորված, գեղարվեստական,

2110Ա010

կերամիկական, չոր ներկերի, բնական օլիֆով ներկերի, յոդաբրոմային ջրի (արդյունահանում և պատրաստում), պոլիէթիլենային իրերի, պոլիէթիլենի հիման վրա բաղադրանյութերի (կոմպոզիցիաների) և դրանցից պատրաստված իրերի, ֆթորքլորօրգանական միացությունների հիման վրա պոլիմերների և համապոլիմերներից պատրաստված իրերի,

2110Ա010

տաք եղանակով ստացված իրերի` պլաստմասսաներից, պլաստմասսաների վինիպլաստի, պոլիքլորվինիլային պլաստիկատի (տարածվում է թեթև արդյունաբերության աշխատողների վրա), ֆենոլային և կարբամիդային պլաստիկատների հիման բաղադրանյութերի, պոլիամիդների, պոլիմեթակրիլային միացությունների, ստիրոլի

2110Ա010

և դրա համապոլիմերների հիման վրա պլաստմասսաների, օրգանական ապակուց ստացվող իրերի, շիբերի, սինթետիկ կորունդի, հանքային լցանյութերի, փաթաթման իրերի, ակրիլային և մեթակրիլային միացությունների հիման վրա պլաստմասսաների, պլաստիկ կաշվի (տարածվում է թեթև արդյունաբերության աշխատողների վրա) և մանրաթելի հիման վրա (տարածվում է թեթև արդյունաբերության աշխատողների վրա) արհեստական կաշվի

2110Ա010

արհեստական կարակուլի մանրաթելի քիմիական պատրաստման բաժանմունք, բնական և նստվածքային սոդայի (արդյունահանում), գործվածքների տոգորման և մշակման (տարածվում է թեթև արդյունաբերության աշխատողների վրա), բնական սուլֆատի և տենարդիտի արդյունահանում, ռետինային, ռետինատեխնիկական և դողերի.

2110Ա010

ա) արտադրամասերում (տեղամասերում). փայլարդիչային, հավաքման, ճկափողային, տրանսպորտային ժապավենների, փոկերի, ավտոխցային, կաղապարային և ոչ կաղապարային տեխնիկայի (բացառությամբ ռետինային կաղապարային և ոչ կաղապարային մանրամասերի մշակման), ռետինե կոշիկի

2110Ա010

(բացառությամբ տեսակավորման և փաթեթավորման տեղամասերի), ձևման-պատման, մականային իրերի, էբոնիտի և դրանցից պատրաստված իրերի, օդահալման և ճարտարագիտական գույքի, սպունգային իրերի, քիմիական պաշտպանության միջոցների, ռետինացված գործվածքների, փակ տարողությունների ռետինապատման և քիմիական ապարատների, լիսեռների և այլ իրերի, ռեգեներատի (բացառությամբ հին ռետինի տեղամասերի և նախապատրաստական արտադրամասերի), գուտապերչի,

2110Ա020

բ) տեղամասերում նախապատրաստական, հումքի պատրաստման, ռետինացման, ռետինի համար սոսինձների պատրաստման, կիզելգուրի աղացման, չորացման, կոշիկի ռետինե մանրամասերի և ռետինատեխնիկական իրերի (տարածվում է թեթև արդյունաբերության աշխատողների վրա), կապարային տուբերի ծծմբական մետաղի, շերտավոր պլաստիկների,

2110Ա020

աղաջրի և բնաաղաջրի, տեքստոլիտի, պոլիքլորվինիլային, կաուչուկային, յուղային և նիտրոծածկույթով տեխնիկական և անջրանցիկ գործվածքների (տարածվում է թեթև արդյունաբերության աշխատողների վրա), բացառությամբ գործվածքների, ոչ գործվածքային հենքի, տրիկոտաժի և հենքի այլ տեսակների պատրաստման աշխատանքների, բոլոր եղանակներով ածխաթթվի, ցելուլոիդի

2110Ա020

2. Թիվ 1 ցուցակում թվարկված բոլոր արտադրություններում պինդ, հեղուկ և գազանման թափոնների վերամշակման և օգտահանման արտադրամասերում (բաժանմունքներում, տեղամասերում), կինոֆոտոնյութերի արծաթ պարունակող թափոնների վերականգնման, լուծիչների վերաօգտագործման և բազմաթորման գործում

2110Ա020

գազագեներատորային արտադրամասերում և տեխնոլոգիական նշանակության կայաններում կատարվող աշխատանքներում, գլանատակառների, տարողությունների և

2110Ա020

քիմապարատների, թիվ 1 ցուցակում թվարկված վնասակար քիմիական նյութերով աղտոտված ապրանքամանների լվացման և մաքրման մեջ, արդյունաբերական կեղտաջրերի չեզոքացման և մաքրման, վնասակար գոլորշիների և գազերի վնասազերծման մեջ, թիվ 1 ցուցակում թվարկված քիմիական նյութերի աղացման, չորացման, խառնման, լուծման, նախապատրաստման, կշռաբաշխման, լցաբաշխման, տարավորման, բեռնման, թղթե (պոլիէթիլենե) պարկերում լցնելու, փակ տարողությունների և խողովակաշարերի ռետինապատման, բենզինի վերականգնման, թիվ 1 ցուցակում թվարկված` քլորի գլանանոթների և վնասակար այլ քիմիական նյութերի գլանանոթների նորոգման, էվակուացման, փորձարկման

2110Ա030-17531

3. Բանվորներ և վարպետներ, ավագ վարպետներ, մեքենագետներ և էներգագետներ, ովքեր զբաղված են թիվ 2 ցուցակում թվարկված արտադրություններում տեխնոլոգիական և էլեկտրասարքավորման, հսկիչ-չափիչ սարքերի նորոգմամբ, նախապահպանմամբ, սպասարկմամբ, թիվ 1 ցուցակում և թիվ 2 ցուցակում թվարկված քիմիական արտադրությունների

2110Ա030

օդափոխմամբ, բանվորներ, որոնք զբաղված են քիմիական ձեռնարկությունների բազմահարկ կառույցների նորոգմամբ` ճոպանային եղանակով աշխատանքներ կատարելու դեպքում

2110Ա030-14042

Արտահագուստի լվացման և նորոգման մեքենավարներ, որոնք զբաղված են թունավոր նյութերով վարակված արտահագուստի լվացմամբ

2110Ա030-1744ա

Գազագեներատորային, ամիակասառնարային և սնդիկաուղղիչ կայանքների, ռազմականացված և այլ գազափրկիչ ստորաբաժանումների աշխատողներ

2110Ա030-1754բ

Տեխնիկական վերահսկողության բաժնի աշխատողներ, ովքեր աշխատում են վերը թվարկված արտադրություններում և թիվ 1 ցուցակում թվարկված արտադրություններում: Աշխատողներ, որոնք զբաղված են օդային միջավայրի հսկողությամբ և պաշտպանիչ ծածկերի պատմամբ

2110Ա030-1754գ

Արտադրամասերի և արտադրությունների լաբորատորիաների աշխատողներ, ովքեր անմիջականորեն աշխատում են թիվ 1 ցուցակում թվարկված արտադրություններում (բացառությամբ գրաֆիկական վերլուծություն կատարողներից)

2110Ա030-1754դ

Աշխատողներ, ովքեր կատարում են իրերն արծնապատելու և թրծելու, վակուումացնելու և ջրածին ստանալու աշխատանքներ

2110Ա040

4. Ասբեստե տեխնիկական իրերի արտադրություն

2110Ա04ա

ա) Բանվորներ

2110Ա04ա-12920

Հսկիչներ, ովքեր աշխատում են տեխնիկական վերահսկողության բաժնում

2110Ա04ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր ստորև թվարկված արտադրամասերում, տեղամասերում և բաժանմունքներում նորոգում և սպասարկում են հսկիչ-չափիչ սարքերը, ավտոմատիկան և հաղորդակցության ուղիները.

2110Ա04ա-1753ա

Նախապատրաստական (պատրաստման), մանածագործական (տեքստիլ), մանվածքի, գործման, ապարատների, դաջման, ավտոտրակտորային մանրամասերի, ավտոձևավորման մանրամասերի, պարուրափաթաթման միջադիրների, ստվարաթղթի և զտիչների, պարանիտների, գրտնաժապավենի (էլաստիկ նյութի)

2110Ա04ա-1753ա

փորձնափորձարարական, արդյունաբերական տեխնիկայի

2110Ա04բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2110Ա04բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր վերը թվարկված արտադրամասերում, տեղամասերում, բաժանմունքներում նորոգում և սպասարկում են հսկիչ-չափիչ սարքերը, ավտոմատիկան և հաղորդակցության ուղիները

2110Ա04բ-24125

Արտադրամասերի պետեր, նրանց տեղակալներ, մեքենագետներ, էներգագետներ և տեխնիկական վերահսկողության բաժնի աշխատողներ, ովքեր աշխատում են թվարկված արտադրամասերում, տեղամասերում և բաժանմունքներում

2110Ա060

5. Կինոֆոտոժապավենի արտադրություն

2110Ա06ա

ա) Բանվորներ

2110Ա06ա-10113

Եփող ապարատավարներ

2110Ա06ա-10230

Ֆոտոէմուլսիա պատրաստող և լցնող ապարատավար-բաժնաչափողներ

2110Ա06ա-10473

Կինոֆոտոհիմքի և տեխնիկական ժապավենի ապարատավար-փայլեցնողներ

2110Ա06ա-10538

Մագնիսային ժապավենի ապարատավար-օծողներ

2110Ա06ա-10540

Ֆոտոէմուլսիայի ապարատավար-օծողներ

2110Ա06ա-10846

Սինթետիկ ներկերի արտադրության ապարատավարներ

2110Ա06ա-10949

Համադրման (սինթեզի) ապարատավարներ

2110Ա06ա-12837

Համալրողներ

2110Ա06ա-14121

Կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենայի մեքենավարներ

2110Ա06ա-16324

Կինոֆոտոնյութ վերջնամշակողներ (բացի կոռկես ժապավեն դրոշմողներից և հակալուսափաթեթավորողներից)

2110Ա06ա-19132

Ջերմապահպանողներ

2110Ա070

6. Ֆոտոթղթի, ֆոտոթիթեղի և ռադիոսանդղակի արտադրություն

2110Ա07ա

ա) Բանվորներ

2110Ա07ա-10230

Ֆոտոէմուլսիա պատրաստող և լցնող ապարատավար-բաժնաչափողներ

2110Ա07ա-10263

Բարիտզանգված պատրաստող ապարատավարներ

2110Ա07ա-10540

Ֆոտոէմուլսիայի ապարատավար-օծողներ

2110Ա07ա-10893

Ֆոտոէմուլսիա լվացող ապարատավարներ

2110Ա07ա-10949

Համադրման (սինթեզի) ապարատավարներ

2110Ա07ա-11305

Վագոնիկավարներ

2110Ա07ա-12761

Օծման մեքենայի վրա ապակի դնողներ

2110Ա07ա-13013

Ժապավենի, լուծույթի և ֆիլմանյութի հսկիչներ

2110Ա07ա-13059

Լուսազգայուն իրերի հսկիչներ

2110Ա07ա-13191

Ներկ տրորողներ

2110Ա07ա-16324

Կինոֆոտոնյութ վերջնամշակողներ (բացի ֆոտոապակու և ֆոտոթիթեղների, պերֆորացիաների, ֆոտոթղթի կտրտմամբ և լուսազգայուն նյութերի փաթեթավորմամբ զբաղվածներից)

2110Ա07ա-16970

Մամլողներ

2110Ա07ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր պատրաստում են զգայունարար

2110Ա07ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր մութ տեղամասում պատրաստում են «Մոմենտ» ֆոտոլրակազմ

2110Ա07ա-19034

Պոլիտային ապակի և ֆոտոթիթեղ նկարահանողներ

2110Ա080

7. Լուսանկարչական և տեխնիկական դոնդողանյութի արտադրություն

2110Ա08ա

ա) Բանվորներ

2110Ա08ա-10245

Ճարպամաքրման ապարատավարներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում դիքլորէթանով

2110Ա08ա-10298

Տրամաչափող ապարատավարներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում դիքլորէթանով

2110Ա08ա-11102

Լուծահանող ապարատավարներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում դիքլորէթանով

2110Ա08ա-11706

Ապարատավար-լուծահանողներ

2110Ա08ա-12086

Բեռնող-բեռնաթափողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում դիքլորէթանով

2110Ա090

8. Կինոֆոտոժապավենի, ֆոտոթղթի, ֆոտոթիթեղի, ռադիոսանդղակի, լուսանկարչական և տեխնիկական դոնդողանյութի արտադրություն

2110Ա09բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2110Ա09բ-22177

Ճարտարագետ-քիմիկոսներ

2110Ա09բ-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ

2110Ա09բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2110Ա09բ-24094

Կայանքի պետեր

2110Ա09բ-24943

Տեխնիկ-քիմիկոսներ

2110Ա09բ-25211

Քիմիկոսներ և ավագ քիմիկոսներ

2110Ա100

9. Կրկնօրինակված նյութերի արտադրություն (տարածվում է թեթև արդյունաբերության աշխատողների վրա)

2110Ա100-13717

Կրկնօրինակող ագրեգատների մեքենավարներ

2110Ա110

10. Կինոֆոտոժապավենի, ֆոտոթղթի, ֆոտոթիթեղի և ռադիոսանդղակի արտադրությունում տեխնոլոգիական սարքավորման նորոգում, նախապահպանում և սպասարկում

2110Ա110-1753ա

Սարքավորում նորոգող բանվորներ և վարպետներ, ավագ վարպետներ

2110Ա110-1753ա

Բ. Արդյունաբերության և տնտեսության այլ ճյուղերի ձեռնարկությունների բանվորներ և վարպետներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրն աշխատում են հետևյալ արտադրատեսակների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացներում. անօրգանական քիմիայի, պարարտանյութերի, պոլիմերների, պլաստմասսաների (ներառյալ

2110Բ000-1753ա

բաղադրանյութերը և ապակեպլաստիկները), կաուչուկների, լաքաներկերի, ֆոտոտեխնիկական, կենցաղային քիմիայի, օրգանական համադրման (սինթեզի), սինթետիկ ներկանյութերի, նավթաքիմիական, ռետինատեխնիկական և ասբեստային, քիմիական ռեակտիվների,

2110Բ000-1753ա

բարձր մաքրության նյութերի` առանձին արտադրամասերում, բաժանմունքներում, տեղամասերում և կայանքներում, երբ աշխատանքային գոտու օդում առկա են վտանգավորության 3-րդ դասի վնասակար նյութեր

2110Բ000-1753բ

Բանվորներ և վարպետներ, ովքեր թվարկված արտադրություններում նորոգում ու սպասարկում են տեխնոլոգիական և էլեկտրական սարքավորումը

   

21200000

IX. ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ, ՀԱՐՈՒՑՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՎԱՌՈԴՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԱԶՄԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՈՒՄ

   
 

1. Բոլոր տեսակի ռազմամթերքների, ռազմամասերի, լիցքավորված հրթիռային շարժիչների (վառոդային, ռեակտիվ հեղուկային, պինդ վառելիքային), դրանց ագրեգատների, շարժիչային կայանքների և հրթիռների բլոկների, հրատեխնիկական իրերի, հարուցող միջոցների և այլ

21201000

համալրող միջոցների, ինչպես նաև թիվ 1 ցուցակի VII բաժնի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված մթերքների փորձարկում

21201000-1754ա

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր կատարում են հրաձգարաններում, փորձարկման կայաններում և փորձատեղերում փորձարկումների նախապատրաստման և անցկացման աշխատանքներ

21205000

2. Պայթուցիկ նյութերի, վառոդների, հրատեխնիկական, ծխային և հարուցող նյութերի հիմնական և փորձնական արտադրությունների ընդհանուր մասնագիտություններ

21205000-17541

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր արտադրամասերում (տեղամասերում) հրթիռատիեզերական տեխնիկան լիցքավորում են հրթիռային հեղուկ վառելանյութի բաղադրամասերով

21205000-1753ա

Բանվորներ, ովքեր մաքրում են տարողությունները, քիմիական ապարատները և սարքավորումը, լվանում և մշակում են թունավոր նյութերով աղտոտված ապրանքամանները

21205000-1753բ

Բանվորներ, ովքեր չեզոքացնում և մաքրում են արդյունաբերական ջրերը, արտադրում են ծծմբական թթու և կապար, օգտահանում են թիվ 1 ցուցակի VII բաժնում թվարկված բոլոր արտադրույթունների պինդ, հեղուկ և գազանման թափոնները, ինչպես նաև հեղուկ հրթիռային վառելանյութի և պինդ վառելանյութերի

21205000-1753բ

բաղադրիչների կիրառմամբ հրթիռատիեզերական տեխնիկայի փորձարկումների ժամանակ կատարում են գազափրկիչ աշխատանքներ

21206000

3. Կազմակերպությունների լաբորատորիաներ (բաժիններ): Վերացման բազաներ, հրթիռատիեզերական միջոցների լիցքավորման, հեղուկ հրթիռային վառելանյութի բաղադրիչներով աղտոտված հրթիռային զենքի չեզոքացման և ապամոնտաժման արտադրամասեր (տեղամասեր, լաբորատորիաներ, կայաններ)

21206000-1754ա

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր հետազոտում են թիվ 1 ցուցակի VII բաժնի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված մթերքները

21206000-1754դ

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր ապամոնտաժում և չեզոքացնում են հրթիռային վառելանյութի բաղադրիչներով աղտոտված հրթիռային զենքը, հրթիռատիեզերական տեխնիկան և անհատական պաշտպանական միջոցները

   

21400000

X. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԷՆԵՐԳԱԳՆԱՑՔՆԵՐ, ՇՈԳԵՈՒԺԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

   

2140000ա

ա) Բանվորներ

2140000ա-10062

Հակակոռոզիագործներ, ովքեր տարողությունների ներսում կատարում են մաքրելու և ծածկապատելու աշխատանքներ

2140000ա-10068

Բեռնակիրներ, ովքեր մշտապես բեռնաթափում են 5 և ավելի տոկոս կայծքարի ազատ երկօքսիդ պարունակող ածուխ և թերթաքար

2140000ա-13148

Կաթսա մաքրողներ

2140000ա-13577

Ագրեգատների կառավարման բլոկային համակարգի (կաթսա-տուրբինի) մեքենավարներ

2140000ա-13583

Մղանի մեքենավարներ, ովքեր ձևավորում և հարթեցնում են 5 և ավելի տոկոս կայծքարի ազատ երկօքսիդ պարունակող ածխի և թերթաքարի դարսակներ

2140000ա-13598

Վագոնաշրջիչի մեքենավարներ, ովքեր բեռնաթափում են 5 և ավելի տոկոս կայծքարի ազատ երկօքսիդ պարունակող ածուխ և թերթաքար

2140000ա-13616

Օդափոխիչ և արտածծիչ կայանքների մեքենավարներ, այդ թվում` կաթսայատնային արտադրամասերում (բաժանմունքներում) ծխաքարշեր սպասարկողները

2140000ա-13658

Գազատուրբինային կայանքի մեքենավարներ

2140000ա-13785

Կաթսայի մեքենավարներ

2140000ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր զբաղված են կաթսայական, տուրբինային (գազատուրբինային) սարքավորման նորոգմամբ

2140000ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են սնիչ պոմպերի վրա

2140000ա-13927

Մոխրահեռացման շրջիկ մեքենավարներ

2140000ա-13929

Կաթսայական սարքավորման շրջիկ մեքենավարներ

2140000ա-13931

Տուրբինային սարքավորման շրջիկ մեքենավարներ

2140000ա-13971

Շոգետուրբինի մեքենավարներ

2140000ա-14002

Բեռնող մեքենայի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են 5 և ավելի տոկոս կայծքարի ազատ երկօքսիդ պարունակող ածխի պահեստում

2140000ա-14185

Կեռաշերեփի մեքենավարներ, ովքեր ձևավորում են 5 և ավելի տոկոս կայծքարի ազատ երկօքսիդ պարունակող ածխի դարսակ

2140000ա-14261

Վառելանյութ մատուցող մեքենավարներ

2140000ա-14347

Կաթսայի կառավարման կենտրոնական ջերմային վահանակի մեքենավարներ

2140000ա-14349

Շոգետուրբինային կառավարման կենտրոնական ջերմային վահանակի մեքենավարներ

2140000ա-14386

Օդածծիչի մեքենավարներ

2140000ա-14388

Էքսկավատորի մեքենավարներ, ովքեր բեռնում են 5 և ավելի տոկոս կայծքարի ազատ երկօքսիդ պարունակող ածուխ և թերթաքար

2140000ա-14415

Էներգաբլոկի մեքենավարներ

2140000ա-14710

Տորֆահան (շլամային) պոմպի շարժիչավարներ

2140000ա-15416

Հրակայունացնողներ

2140000ա-16600

Վառարանագործներ

2140000ա-17531

Փոշեորսիչ կայանքների բանվորներ, ովքեր սարքավորումը մաքրում են տաք փոշուց, փոշին հավաքում են, բաց թողնում, բեռնում և տեղափոխում

2140000ա-18455

Բոլոր անվանումների փականագործներ, էլեկտրամոնտյորներ, էլեկտրափականագործներ, ովքեր սպասարկում և նորոգում են կաթսայական, տուրբինային (շոգեգազատուրբինային) սարքավորումը, վառելանյութի մատուցման և փոշեպատրաստման սարքավորումը և դրա աշխատանքը ապահովող չափիչ միջոցներն ու ավտոմատիկան

2140000ա-18598

Լցնող-դատարկողներ

2140000ա-18826

Կաթսայական սարքավորման ավագ մեքենավարներ

2140000ա-18828

Կաթսայատուրբինային արտադրամասի ավագ մեքենավարներ

2140000ա-18830

Տուրբինային բաժանմունքի ավագ մեքենավարներ

2140000ա-18832

Էներգաբլոկի ավագ մեքենավարներ

2140000ա-19496

Աղյուսապատողներ (թթվահեստողներ)

2140000ա-19735

Վառելիք խառնողներ

2140000ա-19859

Մալուխի գծեր նորոգող և մոնտաժող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր մշտապես աշխատում են կաթսայատնային, տուրբինային սարքավորման, վառելանյութ մատուցող սարքավորման տեղակայման վայրերի մալուխային թունելներում, խրամուղիներում

2140000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2140000բ-22460

Ատոմակայանի տուրբինի կառավարման ճարտարագետներ

2140000բ-23362

Տեղակայման վայրերում կաթսայական, տուրբինային (շոգեգազատուրբինային), վառելիքի մատուցման և փոշեպատրաստման սարքավորում նորոգող վարպետներ, ավագ վարպետներ

2140000բ-23398

Կաթսայական, տուրբինային (գազատուրբինային), փոշեպատրաստման արտադրամասերի և վառելանյութի մատուցման արտադրամասի արտադրական տեղամասերի վարպետներ, ավագ վարպետներ

2140000բ-24043

Կաթսայական, տուրբինային (շոգեգազատուրբինային), կաթսայատուրբինային, փոշեպատրաստման արտադրամասերի և վառելանյութի մատուցման արտադրամասի հերթափոխի պետեր

2140000բ-24125

Կաթսայական արտադրամասի պետեր և նրանց տեղակալներ

21402000

1. Ստորգետնյա ջրաէլեկտրակայաններ և մեքենայական դահլիճներով ջրաէլեկտրակայաններ, որոնք տեղադրված են ստորին բիեֆի նվազագույն մակարդակից ցածր կամ ներկառուցված են ամբարտակի մարմնում

2140200ա

ա) Բանվորներ

2140200ա-13660

Ջրագրեգատի մեքենավարներ

2140200ա-18520

Ջրատուրբինային սարքավորում նորոգող փականագործներ

2140200ա-19819

Էլեկտրակայանի կառավարման գլխավոր վահանակի էլեկտրամոնտյորներ

2140200ա-19840

Մեքենայական դահլիճի ջրագրեգատ սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2140200ա-18927

Էլեկտրական մեքենա նորոգող էլեկտրափականագործներ

2140200ա-19929

Էլեկտրակայանի էլեկտրասարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ

2140200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2140200բ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ

2140200բ-23428

Տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ

2140200բ-24043

Ջրաէլեկտրակայանի, կասկադի հերթափոխի պետեր

2140200բ-24043

Արտադրամասի հերթափոխի պետեր

2140200բ-24125

Ջրատեխնիկական արտադրամասի պետեր

2140200բ-24125

Մեքենայական արտադրամասի պետեր

2140200բ-24125

Սարքավորման կենտրոնացված նորոգման արտադրամասի պետեր

2140200բ-24125

Էլեկտրական արտադրամասի պետեր

2140200բ-24125

Էլեկտրամեքենայական արտադրամասի պետեր

21403000

2. Ծծմբագազորսիչ կայանքներ

2140300ա

ա) Բանվորներ

2140300ա-17531

Բանվորներ, ովքեր շահագործում և նորոգում են սարքավորումը

2140300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2140300բ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ

2140300բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2140300բ-24097

Ծծմբագազորսիչ կայանքի տեղամասի պետեր

   

21500000

XI. ՄԵՏԱՂԱՄՇԱԿՈՒՄ

   

21501000

1. Ձուլման արտադրություն

2150100ա

ա) Բանվորներ

2150100ա-11384

Ձուլման քսուք եփողներ

2150100ա-11422

Կշռավարներ, ովքեր աշխատում են բովախառնուրդի բակում

2150100ա-11429

Պայթեցնողներ, ովքեր աշխատում են բովախառնուրդի բակում

2150100ա-11453

Բեռնիչի վարորդներ, ովքեր տեղափոխում են հեղուկ մետաղ

2150100ա-11504

Ձուլվածք տեղահանողներ, ովքեր տեղահանում են համահալվածքային մոդելներով ճշգրիտ ձուլվածք

2150100ա-11908

Ջարդողներ, ովքեր թրծում և ջարդում են դոլոմիտ

2150100ա-12264

Հողագործներ

2150100ա-12334

Ձուլված հիմնակմախք պատրաստողներ

2150100ա-12817

Մետաղակաղապարող-հավաքողներ

2150100ա-12936

Ձուլման արտադրության հսկիչներ, ովքեր աշխատում են հալելու, մետաղ լցնելու (դատարկելու), ձուլվածք տեղահանելու և մշակելու տեղամասերում

2150100ա-13121

Կոպրագործներ

2150100ա-13384

Վակուումային, կենտրոնախույս-վակուումային և կենտրոնախույս եղանակներով ձուլողներ

2150100ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են կաղապարման, կաղապարաձողային, հողապատրաստման, հատման և մաքրման բաժանմունքներում

2150100ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են բովախառնուրդի բակում

2150100ա-13872

Աղացնի մեքենավարներ, ովքեր աղում են մագնեզիտ

2150100ա-14485

Հալվող մոդելի մոդելագործներ

2150100ա-14497

Էպօքսիդային խեժերից պատրաստվող մոդելի մոդելագործներ, ովքեր քամում, լցնում և չորացնում են խեժեր

2150100ա-14550

Սանիտարատեխնիկական համակարգ և սարքավորում մոնտաժողներ, ովքեր աշխատում են հալման վառարանի մոտ

2150100ա-14923

Ձուլման մեքենա կարգաբերողներ, ովքեր կարգաբերում են ավտոմատ հոսքագծի լցնող ձուլման մեքենան և ճնշման տակ ձուլող մեքենայի մամլակաղապարը

2150100ա-15228

Շերեփ շրջաքսողներ

2150100ա-16219

Ձևահալվածք շրջախարտողներ

2150100ա-1753ա

Ճշգրիտ ձուլման բանվորներ. մոմի, գլխավաքսի, մազութաեփման հալորդներ, ավազ կաղապարողներ, մաղողներ

2150100ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր բովախառնուրդի բակում մշակում են մետաղ

2150100ա-1753գ

Բանվորներ, ովքեր տեղափոխում են բովախառնուրդ

2150100ա-18286

Կաղապար հավաքողներ

2150100ա-18526

Օդափոխման և օդորակման համակարգեր նորոգող և սպասարկող փականագործներ

2150100ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2150100ա-18590

Էլեկտրասարքավորում նորոգող փականագործ-էլեկտրագետներ

2150100ա-18769

Վակուումային վառարանի պողպատաձուլագործներ և նրանց օգնող բանվորներ

2150100ա-18865

Մեքենայով կաղապարող կաղապարաձողագործներ

2150100ա-18867

Ձեռքով կաղապարող կաղապարաձողագործներ

2150100ա-18897

Առասանողներ, ովքեր աշխատում են հատման, կաղապարման, կաղապարաձողային բաժանմունքներում և տեղահանման հրապարակում

2150100ա-18897

Առասանողներ, ովքեր բեռը հանում են կաղապարաարկղից

2150100ա-18984

Կաղապարաձող, կաղապար և կաղապարային նյութ չորացնողներ

2150100ա-19100

Ջերմամշակողներ

2150100ա-19213

Փոխակրիչավարներ, ովքեր հալման վառարանի մոտ սպասարկում են փոխակրիչը

2150100ա-19213

Փոխակրիչավարներ, ովքեր փոխակրիչով տեղափոխում են տաք հող

2150100ա-19219

Ձուլման արտադրության տեղափոխողներ, ովքեր աշխատում են հատման, կաղապարման, կաղապարաձողային և տեղահանման աշխատանքների տեղամասերում

2150100ա-19252

Ձուլման արտադրամասի հավաքարարներ

2150100ա-19411

Մեքենայով կաղապարողներ

2150100ա-19421

Հալման մոդելներ կաղապարողներ

2150100ա-19430

Ձեռքով կաղապարողներ

2150100ա-19455

Բոցամուղավարներ

2150100ա-19568

Մետաղի ձուլվածք, իր և մանրամաս մաքրողներ

2150100ա-19614

Բովախառնողներ, ովքեր աշխատում են բովախռնուրդի բակում

2150100ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2150100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2150100բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ

2150100բ-23428

Տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ

2150100բ-23607

Տեղամասի մեքենագետներ

2150100բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ, ավագ մեքենագետներ

2150100բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2150100բ-24097

Տեղամասի պետեր

2150100բ-24125

Արտադրամասի պետեր և նրանց տեղակալներ արտադրության և արտադրության նախապատրաստման գծով

2150100բ-25401

Տեղամասի էլեկտրագետներ

2150100բ-25404

Արտադրամասի էլեկտրագետներ

2150100բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ և ավագ էներգագետներ

21502000

2. Դարբնոցամամլման արտադրություն

2150200ա

ա) Բանվորներ

2150200ա-11607

Գազագործներ, ովքեր աշխատում են ջեռուցման վառարանի մոտ

2150200ա-12981

Դարբնոցամամլման աշխատանքի հսկիչներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150200ա-14921

Դարբնոցամամլման սարքավորում կարգավորողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150200ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր զբաղված են ջեռուցման վառարանի տաք նորոգմամբ

2150200ա-16934

Մեքենայով շտկողներ, ովքեր շտկում (հարդարում) են տաք մետաղ

2150200ա-17499

Զսպանակագործներ, ովքեր մշակում են տաք մետաղ

2150200ա-17531

Բանվորներ, ովքեր հավաքում են տաք դրոշմ և կռվածք

2150200ա-17914

Մկրատով և մամլիչով մետաղ կտրողներ, ովքեր կտրում են տաք մետաղ

2150200ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150200ա-18602

Յուղողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150200ա-19455

Բոցամուղավարներ, ովքեր սպասարկում են վառարանները

2150200ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2150200բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2150200բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ

2150200բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2150200բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2150100բ-24097

Տեղամասի պետեր

2150100բ-24125

Արտադրամասի պետեր և արտադրության ու արտադրության նախապատրաստման գծով նրանց տեղակալներ

2150200բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ

21504000

3. Ջերմամշակում

2150400ա

ա) Բանվորներ

2150400ա-11607

Գազագործներ, ովքեր աշխատում են ջեռուցման վառարանի մոտ

2150400ա-11999

Ցեմենտացման համար խառնուրդ նախապատրաստողներ

2150400ա-12522

Ջերմամշակման մեկուսացնողներ

2150400ա-12673

Շիկացնողներ

2150400ա-13026

Ջերմամշակման հսկիչներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150400ա-13131

Գուռ ճշգրտողներ

2150400ա-13891

Լվացող մեքենայի մեքենավարներ

2150400ա-14956

Ջերմամշակման գործընթացում սարքավորում և ագրեգատներ կարգաբերողներ, ովքեր կարգաբերում են ջերմային վառարան

2150400ա-15062

Մակազոդողներ, ովքեր հնոցում և գազային վառարանում տաքացնում են նախապատրաստվածք

2150400ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր աղյուսապատում են ջերմային վառարան

2150400ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150400ա-18590

Էլեկտրասարքավորում նորոգող փականագործ-էլեկտրագետներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150400ա-18602

Յուղողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150400ա-19100

Ջերմամշակողներ

2150400ա-19104

Բարձր լարման հոսանքի կայանքի ջերմամշակողներ

2150400ա-19182

Խածատողներ, ովքեր խածատումից հետո հանում են մանրամասերը

2150400ա-19455

Բոցամուղավարներ

2150400ա-19555

Գուռ և վառարան մաքրողներ

2150400ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2150400բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2150400բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150400բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2150400բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2150400բ-24097

Ջեռուցման վառարանի, շիկացման, թրծման, ցեմենտացման, խածատման և ջերմամշակման տեղամասերի պետեր

2150400բ-24125

Արտադրամասի պետեր և արտադրության ու արտադրության նախապատրաստման գծով նրանց տեղակալներ

2150400բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ

21505000

4. Գալվանական եղանակով մետաղապատման արտադրություն

2150500ա

ա) Բանվորներ

2150500ա-11490

Ձագարագործներ

2150500ա-11629

Գալվանագործներ (բացի մանրամաս կախողներից և հանողներից, ինչպես նաև փակ գուռերի ինքնաշխատ ռեժիմում աշխատողներից)

2150500ա-13045

Մետաղապատման աշխատանքի հսկիչներ, ովքեր անմիջականորեն գալվանական գուռերի մոտ կատարում են առգործույթ հսկողություն

2150500ա-13131

Գուռ ճշգրտողներ

2150500ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2150500ա-14964

Մետաղապատող և ներկող սարքավորում կարգաբերողներ, ովքեր կարգաբերում են ավտոմատացված գալվանական գուռ

2150500ա-16265

Կապարապատողներ

2150500ա-17531

Բանվորներ, ովքեր կատարում են լուծիչով ճարպազերծման և վիեննական կրով իրի չոր մաքրման աշխատանքներ

2150500ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2150500ա-19457

Ֆոսֆատապատողներ

2150500ա-19555

Մաքրողներ, ովքեր մաքրում են գալվանական գուռ, ինչպես նաև մետաղական խոզանակներով մաքրում են իրերի մակերես

2150500ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2150500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2150500բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150500բ-23428

Տեղամասի վարպետներ, տեղամասի ավագ վարպետներ

2150500բ-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ

2150500բ-24125

Արտադրամասի պետեր և արտադրության ու արտադրության նախապատրաստման գծով նրանց տեղակալներ

2150500բ-25476

Արտադրամասի էներգագետներ

21506000

5. Ներկապատման աշխատանքներ

2150600ա

ա) Բանվորներ

2150600ա-167

Փայլեցնողներ, ովքեր փայլեցնում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող ներկերով ներկված իրեր

2150600ա-18077

Լուսարձակող ներկով ներկողներ

2150600ա-18377

Ներկ և լաք մաքրող-լվացողներ

2150600ա-19555

Մաքրողներ, ովքեր մաքրում են ներկելու խցերը և խառնելու խցերը, որտեղ կիրառվել են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

2150600ա-19630

Հղկողներ, ովքեր հղկում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող ներկերով ներկված իրեր

2150600բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2150600բ-23428

Տեղամասի վարպետներ, տեղամասի ավագ վարպետներ, ովքեր կատարում են այնպիսի աշխատանքներ, որոնց ժամանակ օգտագործվում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

21507000

6. Տաք եղանակով մետաղապատում

2150700ա

ա) Բանվորներ

2150700ա-13097

Արծնապատման հսկիչներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150700ա-13355

Լաքահարթեցնողներ, ովքեր աշխատում են արծնապատման բաժանմունքում

2150700ա-13723

Բեռնող մեխանիզմի մեքենավարներ

2150700ա-14438

Արծնանյութ աղացողներ

2150700ա-15201

Արծն թրծողներ

2150700ա-15371

Արծնաիր մշակողներ, ովքեր փայլեցնում և հղկում են չոր եղանակով

2150700ա-16653

Արծն հալող բանվորներ

2150700ա-16799

Փայլեցնողներ, ովքեր իրը փայլեցնում են չոր եղանակով

2150700ա-17240

Արծնափոշի պատրաստողներ

2150700ա-19457

Ֆոսֆատապատողներ

2150700ա-19553

Ոսկերչական և գեղարվեստական իրեր սևացնողներ

2150700ա-19630

Հղկողներ, ովքեր իրը հղկում են չոր եղանակով

2150700ա-19942

Արծնապատողներ, ովքեր հեղուկացիրով արծնապատում են տաք իր

2150700ա-19944

Մետաղալար արծնապատողներ, ովքեր զբաղված են տաք եղանակով արծնապատելով

2150700բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2150700բ-23428

Տեղամասի վարպետներ, տեղամասի ավագ վարպետներ

21508000

7. Հղկանյութային և գրաֆիտային-հալքանոթային արտադրություն

2150800ա

ա) Բանվորներ

2150800ա-11157

Բակելիտավորողներ

2150800ա-11925

Հղկահատիկ, հղկափոշի և բովախառնուրդային նյութ ջարդողներ

2150800ա-12008

Բակելիտային, հրաբխաքարային և էպօքսիդային զանգված պատրաստողներ

2150800ա-12088

Պարբերական թրծավառարանի մեջ հղկանյութային իր բեռնող-բեռնաթափողներ

2150800ա-12121

Դիմադրության վառարան բեռնավորողներ

2150800ա-12123

Չորացնող վառարան բեռնավորող-բեռնաթափողներ

2150800ա-12774

Հղկափոշի չափադասողներ

2150800ա-12776

Սոսինձ եփողներ

2150800ա-13087

Հալման, ջարդման, վերականգնման և մաղման արտադրամասերի հսկիչներ, ովքեր աշխատում են բոլոր տեսակի հղկանյութերի հալման, ջարդման, վերականգնման և հատիկների, փոշիների, հղկանյութային իրերի արտադրության արտադրամասերում

2150800ա-13150

Հնոցապան-թրծողներ

2150800ա-13415

Հատակ կոտրողներ

2150800ա-15246

Հղկահատիկ և հղկափոշի հարստացնողներ

2150800ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են վառարանների տաք նորոգում

2150800ա-16740

Հատակագործներ

2150800ա-16917

Հղկանյութաիր տեղադրող-բեռնաթափողներ

2150800ա-17361

Հատիկ և հղկափոշի շիկացնողներ

2150800ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր մաղում են մագնեզիտ և աշխատանքներ են կատարում քլորամագնիումի լուծույթով

2150800ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր անմիջականորեն աշխատում են սինթետիկ խեժերով հղկաթղթի արտադրությունում

2150800ա-17586

Դիմադրության վառարան կազմատողներ

2150800ա-17777

Չթրծված շրջանակ և հեսան սղոցողներ

2150800ա-17792

Հղկահատիկ և հղկափոշի մաղողներ

2150800ա-18357

Հղկանյութային իր գայլիկոնողներ

2150800ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150800ա-18665

Դիմադրության վառարանում կտորներ տեսակավորողներ

2150800ա-18918

Հղկանյութային իր չորացնողներ, ովքեր սպասարկում են հղկաթղթի արտադրամասի չորացման խցեր

2150800ա-18998

Հղկահատիկ, հղկափոշի և բովախառնուրդային նյութ չորացնողներ

2150800ա-19160

Հղկանյութային իր մշակող խառատներ

2150800ա-19376

Բակելիտային, հրաբխաքարային և էպօքսիդային կապակցիչներից հղկանյութային իրեր կաղապարողներ

2150800ա-19555

Մաքրողներ, ովքեր մաքրում են պարբերական վառարանի վառարանային անցքը

2150800ա-19617

Հղկանյութի արտադրության բովախառնողներ

2150800ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150800բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2150800բ-22428

Տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են հետևյալ տեղամասերում և բաժանմունքներում. գրաֆիտային-հալքանոթային, բակելիտային և հրաբխաքարային կապակցանյութերով զանգվածի պատրաստման, հղկանյութային իրերի ջերմային և մեխանիկական մշակման, հատիկի, փոշիների և կապակցիչի ջարդմամբ վերականգնման և մաղման.

2150800բ-22428

սինթետիկ խեժերից հղկաթղթի արտադրության

2150800բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասում

2150800բ-24125

Հալման արտադրամասի պետեր և արտադրության ու արտադրության նախապատրաստման գծով նրանց տեղակալներ

2150900ա

8. Փափուկ բաքերի արտադրություն և նորոգում

21509000

ա) Բանվորներ

2150900ա-11648

Հերմետիկացնողներ

2150900ա-12601

Ռետինե իր փորձարկողներ, ովքեր փորձարկում և ստուգում են փափուկ բաքեր

2150900ա-12796

Ուժային ամրան և փափուկ բաք սոսնձողներ

2150900ա-12920

Հսկիչներ, ովքեր ընդունում են փափուկ բաքեր

2150900ա-14078

Պաշտպանամետաղային ագրեգատի մեքենավարներ

2150900ա-18253

Ռետինե տեխնիկական իր հավաքողներ, ովքեր հավաքում են փափուկ բաք

2150900ա-18466

Մեխանիկական հավաքման աշխատանքների փականագործներ, ովքեր փափուկ բաքի ներսում քանդում են հիմնակմախքը

21509000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2150900բ-22428

Տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են փափուկ բաքեր պատրաստելու և նորոգելու տեղամասերում

21510000

9. Գնդիկի, հոլովակի և մեխի արտադրություն

2151000ա

ա) Բանվորներ

2151000ա-10038

Սառը նստեցման ավտոմատի ավտոմատավարներ

2151000ա-11853

Չափաբերող-կիպահղկողներ

2151000ա-15004

Հղկող հաստոց կարգաբերողներ

2151000ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2151000ա-19217

Տեղափոխողներ

2151000ա-19630

Գնդիկ հղկողներ

2151000ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2151000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2151000բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ

2151000բ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ

21511000

10. Ալմաստի մշակում ադամանդի` առանց ռոբոտատեխնիկայի կիրառման

2151100ա

ա) Բանվորներ

2151100ա-15149

Ալմաստ կոպտատաշողներ

2151100ա-15418

Ալմաստը ադամանդի հղկողներ, ալմաստ նիստավորողներ

2151100ա-17638

Ալմաստ չափանշողներ

2151100ա-17729

Ալմաստ ճեղքողներ

2151100ա-17764

Ալմաստ սղոցողներ

2151100ա-18630

Ալմաստ տեսակավորողներ

2151100ա-18632

Ադամանդ տեսակավորողներ

21512000

11. Մետաղամշակման այլ մասնագիտություններ

2151200ա

ա) Բանվորներ

2151200ա-10484

Ալմաստի խտանյութ մաքրող ապարատավարներ, ովքեր կատարում են թթուներով քիմիական մաքրման և ձեռքով քրոմային անհիդրիդով մաքրման աշխատանքներ

2151200ա-10513

Վերականգնող վառարանի ապարատավարներ, ովքեր աշխատում են մետաղափոշու արտադրությունում

2151200ա-11779

Մետաղաիր սոսնձապատողներ

2151200ա-12271

Ժամացույցի մանրամասեր ատամնափայլեցնողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են քրոմի օքսիդ

2151200ա-12520

Մեկուսացնողներ, ովքեր աշխատում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութերի կիրառմամբ թռչող ապարատների, շարժիչների և դրանց սարքավորման արտադրությունում

2151200ա-13328

Բոլոր անվանումների լաքապատողներ, ովքեր լաքապատում են մետաղաիրեր` կիրառելով վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

2151200ա-14420

Պղնձագործներ

2151200ա-14440

Մետաղապատողներ

2151200ա-14862

Զմռնիտագործներ, ովքեր հղկանյութային շրջանակով և օդամղիչ գործիքով մշակում են ձուլվածք և եռակցման իր

2151200ա-15090

Խարտոց, խոշորախարտ խարտոց և սղոց սրողներ, ովքեր աշխատում են խարտոցի արտադրությունում

2151200ա-15379

Կտրողներ, ովքեր հղկաշրջանակով և օդամղիչ գործիքով մշակում են ձուլվածք և եռակցման իր

2151200ա-16538

Ավազածեփողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են ֆենոլային սոսինձ

2151200ա-16799

Բոլոր անվանումների փայլեցնողներ, ովքեր մետաղաիրը փայլեցնում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութով

2151200ա-16932

Ձեռքով ճշգրտողներ, ովքեր շտկում են թափքերը` կիրառելով անագ

2151200ա-17424

Տոգորողներ, ովքեր իրը տոգորում են քրոմային մածուկով

2151200ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր հղկաշրջանակի միջոցով չոր եղանակով կոպտատաշում, տաշում, կտրում, հղկում են մետաղաիր և գործիք

2151200ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր պատրաստում և մշակում են կապարացինկային և կապարային դրոշմներ և իրեր

2151200ա-1753գ

Բանվորներ, ովքեր խցերում -400C և ցածր, +400C և բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում և ճնշախցում փորձարկում են ապարատ ու իր

2151200ա-1753դ

Բանվորներ, ովքեր փորձարկում են կատարում բնօրինակային խողովակներում, փորձարկման կայանքներում փորձարկում են ավիացիոն և գազահրթիռային նավաշարժիչներ

2151200ա-17992

Ալմաստ վերաօգտագործողներ, ովքեր ձեռքով կատարում են թթուներով և քրոմային անհիդրիդով վերաօգտագործման աշխատանքներ

2151200ա-18085

Թափք շտկողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են անագ

2151200ա-18350

Ջերմային եռակցման եռակցողներ

2151200ա-19029

Մալուխե իրից պատյան հանողներ, ովքեր մալուխից հանում են կապարային պատյան

2151200ա-19568

Մետաղ, ձուլվածք, իր և մանրամաս մաքրողներ, ովքեր մետաղը, մետաղական մանրամասը և իրը մաքրում են կոտորուքով (մետաղական ավազով)

2151200ա-19942

Արծնապատողներ, ովքեր փակ տարողության ներսը հեղուկացրիչով պատում են արծնային լուծախմորով

2151200ա-19948

Արծնողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

2151200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2151200բ-17541

Աշխատողներ, ովքեր փորձարկում են կատարում բնօրինակային խողովակներում և փորձարկման կայանքներում փորձարկում են ավիացիոն շարժիչներ

2151200բ-22428

Տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր պատրաստում և մշակում են կապարացինկային և ցինկային դրոշմներ ու իրեր

   

21600000

XII. ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

   

2160000ա

ա) Բանվորներ

2160000ա-10992

Ապարատավար-չորացնողներ

2160000ա-11132

Էլեկտրակերամիկական իր ամրանավորողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են կապարային քարմարցանկ (գլյոտ)

2160000ա-11282

Մալուխ զրահապատողներ

2160000ա-11342

Ռետինի խառնուրդ գրտնակողներ

2160000ա-11381

Մալուխի զանգված եփողներ

2160000ա-12064

Քիմիական կիսաֆաբրիկատ նախապատրաստողներ, ովքեր նախապատրաստում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող քիմիական նյութ

2160000ա-12172

Վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութ պարունակող կոմպաուդներով լցնողներ

2160000ա-12520

Մեկուսացնողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում թաց միկաժապավենով, ապակեմիկաժապավենով, ապակեթելով, սինթետիկ ժապավենով և էպօքսիդային խեժով

2160000ա-12523

Մալուխի ջիլ մեկուսացնողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են ապակեթել և լաք

2160000ա-12535

Հաղորդալար մեկուսացնողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են ապակեթել և լաք

2160000ա-12630

Փայլարդողներ

2160000ա-12788

Միկանիտ սոսնձողներ

2160000ա-13355

Լաք հարթեցնողներ

2160000ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են ալկալիական կուտակիչների և գալվանական մարտկոցների արտադրությունում

2160000ա-14135

Ռետինախառնիչի մեքենավարներ, ովքեր պատրաստում են ռետինային, պլաստիկատային և մեկուսիչ խառնուրդներ

2160000ա-15034

Մետաղալար և ճոպան փաթաթողներ

2160000ա-16243

Մալուխը և հաղորդալարը պլաստիկատով և ռետինով տաք վիճակում մամլողներ

2160000ա-17018

Մեկուսիչ նյութ մամլողներ

2160000ա-17100

Էլեկտրական մեքենայի և ապարատի հատվածամաս, կոճ և մեկուսիչ մանրամաս մամլողներ, ովքեր դրանք մամլում են տաք վիճակում

2160000ա-17146

Էլեկտրատեխնիկական իր մամլողներ, ովքեր մամլում են տաք վիճակում

2160000ա-17428

Թուղթ և գործվածք տոգորողներ, ովքեր տոգորում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող բաղադրիչներով

2160000ա-17430

Մալուխ և հաղորդալար տոգորողներ, ովքեր տոգորում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող բաղադրիչներով

2160000ա-17444

Էլեկտրատեխնիկական իր տոգորողներ, ովքեր տոգորում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող բաղադրիչներով

2160000ա-17453

Սորուն նյութ մաղողներ, ովքեր աշխատում են մալուխի, էլեկտրաածխային և էլեկտրախոզանակային իրերի արտադրությունում

2160000ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր կապարային կուտակիչների արտադրությունում կատարում են փոխադրելու և հավաքելու աշխատանքներ և մաքրում են այն աշխատատեղերը, որտեղ կան մանգան և կադմիում

2160000ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր պատրաստում են գալվանական տարր և մարտկոց, ինչպես նաև վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութերի կիրառմամբ ստանում են հոսանքի ֆիզիկական աղբյուր

2160000ա-1753գ

Բանվորներ, ովքեր պատրաստում են ալկալիական կուտակիչ

2160000ա-1753դ

Բանվորներ, ովքեր պատրաստում են էլեկտրաածխային և էլեկտրախոզանակային իր և կինոածուխ

2160000ա-1753ե

Բանվորներ, ովքեր նորոգում և սպասարկում են սարքավորում և էլեկտրասարքավորում, ինչպես նաև ընդունելու, խոտանելու, հսկելու և կարգաբերելու (կարգավորելու) աշխատանքներ են կատարում հետևյալ արտադրություններում` կապարային և ալկալիական կուտակիչների, մալուխի կապարապատման, մետաղալարի արծնապատման, մետաղաիրի եփման,

2160000ա-1753զ

գալվանական տարրի, էլեկտրամեկուսիչ նյութի, էլեկտրաածխային և էլեկտրախոզանակային իրերի տոգորման

2160000ա-18897

Առասանողներ, ովքեր աշխատում են ալկալիական կուտակիչի և գալվանական տարրի արտադրությունում

2160000ա-19700

Դրոշմողներ, ովքեր դրոշմում են մեկուսիչ նյութ

2160000ա-19944

Մետաղալար արծնապատողներ, ովքեր արծնապատում են տաք եղանակով

2160000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2160001բ

1) Արծնապատված մետաղալար պատրաստելու, խեժեր և լաքեր եփելու, տոգորելու, գալվանական տարրերի, էլեկտրամեկուսիչ նյութերի, ալկալիական կուտակիչների, էլեկտրաածխային և էլեկտրախոզանակային իրերի տեղամասերի աշխատողներ.

2160001բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

2160001բ-23901

Բաժանմունքի պետեր

2160001բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2160001բ-24097

Տեղամասի պետեր

2160002բ

2) Մալուխների կապարապատման և կապարային կուտակիչների արտադրության աշխատողներ

2160002բ-23901

Բաժանմունքի պետեր

2160002բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2160002բ-24097

Տեղամասի պետեր

2160002բ-25062

Տեխնոլոգներ, ավագ տեխնոլոգներ

   

21700000

XIII. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԻՐԵՐԻ ԵՎ ՌԱԴԻՈՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

2170100ա

ա) Բանվորներ

2170100ա-10043

Ակվադիրագործներ

2170100ա-10049

Էլեկտրակորունդագործներ

2170100ա-11976

Բարձր հաճախականության ինդուկտորով եռացնողներ

2170100ա-11982

Կիսահաղորդչային սարք եռացնողներ

2170100ա-11985

Էլեկտրավակուումային սարք եռացնողներ

2170100ա-12017

Գազակլանիչ նախապատրաստողներ

2170100ա-12064

Քիմիական կիսաֆաբրիկատ նախապատրաստողներ

2170100ա-12187

Լամպակոթ լցնողներ

2170100ա-12582

Մանրամաս և սարք փորձարկողներ, ովքեր 25 կվ և բարձր լարման պայմաններում փորձարկումներ են կատարում ստենդների վրա

2170100ա-12706

Կարբիդագործներ

2170100ա-12708

Կարբոնացնողներ

2170100ա-13434

Լուսակրող-էկրանավորողներ

2170100ա-13440

Մագնեզիումավորող-վակուումացնողներ

2170100ա-13480

Փայլատող-վակուումացնողներ

2170100ա-14512

Թթվալուծույթներով փորձանոթներ լվացողներ

2170100ա-15452

Սարք և մանրամաս ներկողներ, ովքեր լամպերը պատում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող ներկերով

2170100ա-15458

Օքսիդացնող-վակուումացնողներ

2170100ա-16373

Պոմպահանող-վակուումացնողներ

2170100ա-17405

Մանրամաս և հանգույց լվացողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են թթվալուծույթ

2170100ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր աշխատում են գազային այրոց ունեցող մեքենայի և վառարանի վրա

2170100ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր հարստացնում են պիեզաօպտիկական հումք

2170100ա-17791

Գազակլանիչի փոշարարներ

2170100ա-18021

Ռենտգենանկյունաչափողներ

2170100ա-19190

Ճշգրիտ խածատման խածատողներ

2170100ա-19686

Տարր մետաղապատողներ

2170100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2170100բ-23157

Լաբորանտներ, ովքեր հարստացնում են պիեզաօպտիկական հումք և ագաթ

2170100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր 25 կվ և բարձր լարման պայմաններում ստենդների վրա փորձարկում են էլեկտրոնային-ճառագայթային խողովակներ

2170100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր հարստացնում են պիեզաօպտիկական հումք և ագաթ

2170100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր պատրաստում և մշակում են լուսակիր

2170100բ-23485

Մեքենագետներ, ովքեր հարստացնում են պիեզաօպտիկական հումք և ագաթ

2170100բ-24125

Սնդիկի կիրառմամբ սարքերի պատրաստման, կապարային սուսրի կիրառմամբ իրերի պատրաստման և պիեզաօպտիկական հումքի և ագաթի հարստացման արտադրամասերի պետեր և նրանց տեղակալներ

2170100բ-25062

Տեխնոլոգներ, ովքեր հարստացնում են պիեզաօպտիկական հումք և ագաթ

21702000

1. Սելենային և կուպրօքսային ուղղիչների արտադրություն

2170200ա

ա) Բանվորներ

2170200ա-10015

Ճնշման տակ ձուլման ավտոկլավագործներ

2170200ա-10065

Ապարատավարներ

2170200ա-10653

Սելենի վերաօգտագործման ապարատավարներ

2170200ա-10655

Ծծմբի վերաօգտագործման ապարատավարներ

2170200ա-10939

Ապարատավար-ծծմբացնողներ

2170200ա-11390

Սելեն եփողներ

2170200ա-12001

Նախապատրաստողներ

2170200ա-12790

Սոսնձող-կաղապարողներ

2170200ա-14440

Բյուրեղ մետաղապատողներ

2170200ա-14631

Սելենային ուղղիչ մոնտաժողներ

2170200ա-16464

Ռադիոմանրամաս զոդողներ, ովքեր միջակապերը զոդում են սելենային ուղղիչների արտանցիչների հետ

2170200ա-16649

Մետաղահամահալվածք և բիսմութ հալող բանվորներ

2170200ա-18138

Ուղղիչ հավաքողներ

2170200ա-19102

Կուպրօքսային և սելենային ուղղիչներ ջերմամշակողներ

2170200ա-19432

Սելենային տարր ձևավորողներ

2170200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2170200բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են սելենային և կուպրօքսային ուղղիչների արտադրության տեղամասերում

2170200բ-23485

Մեքենագետներ, ովքեր աշխատում են սելենային և կուպրօքսային ուղղիչների արտադրության տեղամասերում

2170200բ-24125

Տեղամասի պետեր, ովքեր աշխատում են սելենային և կուպրօքսային ուղղիչների արտադրության տեղամասերում

21703000

2. Քվարցի մշակում

2170300ա

ա) Բանվորներ

2170300ա-10536

Բյուրեղացնող ապարատավարներ

2170300ա-11918

Ջարդող-աղացողներ

2170300ա-14440

Մետաղապատողներ, ովքեր բյուրեղացնում են մետաղներ

2170300ա-17647

Պիեզաքվարցային հումք չափանշողներ

2170300ա-17766

Ջրալուծվող բյուրեղ սղոցողներ, ովքեր սղոցում են քվարցային թիթեղ

2170300ա-18021

Ռենտգենաանկյունաչափողներ

2170300ա-18395

Պիեզատեխնիկական իր արծաթապատողներ

2170300ա-19664

Պիեզաքվարցային թիթեղ և բյուրեղ հղկողներ

2170300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2170300բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են քվարցի մշակման տեղամասում

21705000

3. Ռադիոմանրամասերի (ռադիոդետալների) արտադրություն

2170500ա

ա) Բանվորներ

2170500ա-11974

Մեկուսիչ եռակցողներ

2170500ա-12172

Մեկուսախառնուրդ լցնողներ

2170500ա-12255

Մաքրամշակողներ

2170500ա-15187

Ռադիոկերամիկա, պիեզակերամիկա և ֆերիտ թրծողներ

2170500ա-16239

Շտկող-մաքրողներ

2170500ա-17209

Լուծույթ և խառնուրդ պատրաստողներ

2170500ա-17424

Տոգորողներ

2170500ա-17949

Ռադիոկերամիկա և ֆերիտ կտրողներ

2170500ա-18654

Իր, հումք և նյութ տեսակավորողներ, ովքեր տեսակավորում են փայլար

2170500ա-19192

Ռադիոկերամիկա խածատողներ

2170500ա-19199

Նրբաթիթեղ խածատողներ

2170500ա-19445

Նրբաթիթեղ կաղապարողներ, ովքեր կատարում են էլեկտրաքիմիական կաղապարում

2170500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2170500բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են էլեկտրալուծույթներ պատրաստելու, լցնելու, տոգորելու, էլեկտրաքիմիական կաղապարման տեղամասերում և փայլար տեսակավորելու տեղամասերում

21706000

4. Կիսահաղորդչային նյութերի վերամշակում

2170600ա

ա) Բանվորներ

2170600ա-10127

Կիսահաղորդչային նյութ վերականգնող ապարատավարներ

2170600ա-10523

Միաբյուրեղ և ժապավեն աճեցնող ապարատավարներ

2170600ա-10536

Բյուրեղացնող ապարատավարներ

2170600ա-10635

Կիսահաղորդչային արտադրության համար բարձր մաքրության նյութ ստացող ապարատավարներ

2170600ա-10645

Կիսահաղորդչային նյութերի արտադրության և քիմիական մաքրման ապարատավարներ

2170600ա-10661

Կիսահաղորդչային նյութերի քիմիական մշակման ապարատավարներ

2170600ա-14995

Տեխնոլոգիական սարքավորում կարգաբերողներ, ովքեր սպասարկում են էպիտաքսիլային շերտապատման կայանք և ճառագայթային կայանք

2170600ա-15582

Դիֆուզիոն գործընթացների օպերատորներ

2170600ա-15858

Էպիտաքսիլային շերտ ավելացնող օպերատորներ

2170600ա-15916

Ճշգրիտ լուսավիմագրության օպերատորներ

2170600ա-16211

Էլիոնային գործընթացի օպերատորներ

2170600ա-16624

Ճշգրիտ համահալվածք հալող-ձուլողներ

2170600ա-16647

Ցիկլոնային կայանքի հալորդ բանվորներ

2170600ա-17234

Կիսահաղորդչային նյութերի բովախառնուրդ պատրաստողներ

2170600ա-17766

Ջրալուծիչ բյուրեղ սղոցողներ

2170600ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր նորոգում են (փաստացի աշխատած ժամանակով) էպիտաքսիլային շերտապատման կայանք

2170600բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2170600բ-23187

Վարպետներ, ովքեր մշտապես աշխատում են էպիտաքսիայի տեղամասերում

   

21800000

XIV. ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

21801000

1. Ցեմենտի արտադրություն

2180100ա

ա) Բանվորներ

2180100ա-11289

Բունկերավարներ

2180100ա-11607

Գազագործներ

2180100ա-11768

Բեռնակիրներ, ովքեր բեռնում են ցեմենտ

2180100ա-11880

Բաժնաչափող-խառնիչագործներ պտուտակրիչների վրա

2180100ա-13158

Չորացման թմբուկի հնոցապաններ

2180100ա-13627

Պտուտակավոր պոմպի մեքենավարներ (ֆուլերագործներ)

2180100ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր զբաղված են տաք աշխատանքներով (կրինկերային պահեստներ)

2180100ա-13993

Օդամղիչ պոմպի մեքենավարներ

2180100ա-14121

Կշռաբաշխող-փաթեթավորող մեքենայի մեքենավարներ

2180100ա-14232

Հումքային աղացի մեքենավարներ

2180100ա-14187

Կեռաշերեփային կարապիկի մեքենավարներ

2180100ա-14377

Դարսակաձևավորող մեքենայի մեքենավարներ

2180100ա-16876

Հումքի աղացի մեքենավարների օգնականներ

2180100ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր նորոգում և սպասարկում են տեխնոլոգիական և փոշեզրկող սարքավորում

2180100ա-18590

Էլեկտրասարքավորում նորոգող փականագործ-էլեկտրագետներ, ովքեր աշխատում են աղացման, արտածծման արտադրամասերում և չոր եղանակով հումքի աղացման արտադրամասերում

2180100ա-18607

Աշտարակներում ալյուր խառնողներ

2180100ա-19494

Աղյուսապատող-քարագործներ

2180100ա-19571

Ապարախյուսային ավազան և հարիչ մաքրողներ

2180100ա-19625

Ապարախյուսացնողներ

2180100ա-19861

Էլեկտրասարքավորում (տեխնոլոգիական և փոշեզրկող) նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2180100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2180100բ-23187

Վարպետներ (ավագ վարպետներ), ովքեր աշխատում են ցեմենտի, ածխի, չոր հումքի արտադրամասերում և տեղամասերում

21802000

2. Փայլարի արտադրություն և մշակում

2180200ա

ա) Բանվորներ

2180200ա-11918

Ջարդող-աղացողներ

2180200ա-11920

Փայլար ջարդողներ

2180200ա-12041

Միկալեքսային զանգված նախապատրաստողներ

2180200ա-12788

Միկանիտ սոսնձողներ

2180200ա-12660

Փայլար չափաբերողներ

2180200ա-12833

Փայլար ճեղքողներ

2180200ա-13353

Լաք եփողներ

2180200ա-15058

Էլեկտրամեկուսիչ իր կծկողներ

2180200ա-17050

Միկանիտ և միկալեքս մամլողներ

2180200ա-17438

Փայլարաշերտային նյութ տոգորողներ, ովքեր աշխատում են ալյումինաարդֆոսֆատով

2180200ա-17952

Փայլար կտրողներ

2180200ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր սպասարկում են փայլարի, քվարցի, պեգմատիտի, ջարդման-աղացման տեղամասերի էլեկտրասարքավորումները

21803000

3. Ասբեստի արտադրություն

2180300ա

ա) Բանվորներ

2180300ա-11429

Պայթեցնողներ

2180300ա-11448

Դրեզինի վարորդներ

2180300ա-11453

Բեռնիչի վարորդներ, ովքեր մշտապես աշխատում են բացահանքում

2180300ա-11961

Հանքախորշագործներ

2180300ա-13040

Հարստացման արտադրանքի հսկիչներ

2180300ա-13590

Հորատման կայանքի մեքենավարներ

2180300ա-13616

Օդափոխիչ, օդածծիչ կայանքների մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են հարստացուցիչ ֆաբրիկաների կիսաարդյունաբերական կայանքներում

2180300ա-13639

Շտկող-հարվածող-հարդարող մեքենայի մեքենավարներ

2180300ա-13775

Ճնշակային (կոմպրեսորային) կայանքների մեքենավարներ, ովքեր կատարում են բաց հանքային աշխատանքներ և աշխատում են հարստացուցիչ ֆաբրիկաներում

2180300ա-13944

Թափոնակույտային գութանի մեքենավարներ

2180300ա-14089

Ուղետեղաշարժիչի մեքենավարներ

2180300ա-14091

Ուղեամբարձիչի մեքենավարներ

2180300ա-14096

Լայն աղուտի ռելսաշարժիչի մեքենավարներ

2180300ա-14282

Քարշիչ ագրեգատի մեքենավարներ և նրանց օգնականներ

2180300ա-14343

Հոպեր-բաժնորոշիչի մեքենավարներ

2180300ա-14369

Փայտակոճ խփող մեքենայի մեքենավարներ

2180300ա-14377

Դարսակաձևավորող մեքենայի մեքենավարներ

2180300ա-14612

Ասբեստահարստացնող սարքավորում մոնտաժողներ և ապամոնտաժողներ, ովքեր աշխատում են ասբեստահարստացման ֆաբրիկաների հիմնական արտադրամասերում

2180300ա-14668

Ուղիների մոնտյորներ

2180300ա-17244

Բեռ և ուղեբեռ ընդունող-հանձնողներ, ովքեր զբաղված են ասբեստ, ասբեստային հանքաքարի հարստացման ուղեկից նյութեր բեռնառաքելով

2180300ա-17278

Հանքաքար և ասբեստ ընդունողներ

2180300ա-17314

Նմուշ վերցնողներ, ովքեր հարստացուցիչ ֆաբրիկայում ընտրում և մշակում են նմուշներ

2180300ա-17531

Բանվորներ, ովքեր աշխատում են հանքային թափոնակույտում

2180300ա-17846

Ասբեստահարստացման սարքավորում կարգավորողներ, ովքեր աշխատում են ասբեստահարստացուցիչ ֆաբրիկայի կիսաարդյունաբերական կայանքում

2180300ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2180300ա-19825

Հպակային (կոնտակտային) ցանցերի էլեկտրամոնտյորներ

2180300ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ), ովքեր ռետինապատում են փոխակրիչային ժապավենների կցանքերը, նորոգում են ասբեստի ֆաբրիկաների հիմնական տեխնոլոգիական արտադրամասերի հարստացուցիչ սարքավորման ավտոմատիկայի միջոցները, հարստացուցիչ ֆաբրիկաների հիմնական արտադրամասերում (տեղամասերում) սպասարկում են տեխնոլոգիական գործընթացի միջոցները, աշխատում են հարստացուցիչ ֆաբրիկաների կիսաարդյունաբերական կայանքներում

2180300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2180300բ-23187

Վարպետներ, ովքեր կատարում են ճանապարհային աշխատանքներ, ինչպես նաև մոնտաժում և ապամոնտաժում են հպակային ցանց

2180300բ-23187

Վարպետներ, ովքեր մոնտաժում և ապամոնտաժում են ասբեստի ֆաբրիկայի ասբեստահարստացուցիչ սարքավորում

2180300բ-23196

Հորատման վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2180300բ-23227

Հանքի վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2180300բ-23263

Ճանապարհային վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2180300բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (տեղամասի, արտադրամասի), ովքեր փաթեթավորում և առաքում են պատրաստի արտադրանք

2180300բ-23362

Սարքավորում նորոգող վարպետներ, ովքեր աշխատում են բացահանքում և հանքային թափոնակույտում

2180300բ-24043

Հերթափոխի պետեր բացահանքում և հանքային թափոնակույտում

2180300բ-24043

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի հերթափոխի պետեր

2180300բ-24097

Բացահանքի և հանքային թափոնակույտի տեղամասի պետեր

2180300բ-24097

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տեղամասի պետեր

2180300բ-24125

Արտադրամասի պետեր և նրանց տեղակալներ

2180300բ-24441

Աշխղեկներ, ովքեր մոնտաժում և ապամոնտաժում են ասբեստի ֆաբրիկայի ասբեստահարստացուցիչ սարքավորում

21804000

4. Ասբեստացեմենտային, ասբեստասիլիտային արտադրություն և ասբեստաստվարաթղթի արտադրություն

2180400ա

ա) Բանվորներ

2180400ա-11184

Վազկանորդներ

2180400ա-11289

Բունկերավարներ

2180400ա-11480

Ասբեստացեմենտի թիթեղ ալիքավորողներ

2180400ա-11691

Հոլենդորավորողներ

2180400ա-11772

Ասբեստացեմենտե և ասբեստասիլիտե իրեր նախաներկողներ (գրունտավորողներ), ովքեր աշխատանքների ժամանակ կիրառում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

2180400ա-11860

Ասբեստ բաժնաչափողներ

2180400ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր առբերում են ցեմենտ և ասբեստ

2180400ա-13826

Թիթեղակաղապարող մեքենայի մեքենավարներ

2180400ա-14271

Խողովակային մեքենայի մեքենավարներ

2180400ա-14741

Խառնիչի շարժիչավարներ

2180400ա-16974

Ասբեստացեմենտե իր մամլողներ

2180400ա-17878

Ասբեստացեմենտե և ասբեստասիլիտե իրեր կտրողներ

2180400ա-17883

Թուղթ, ստվարաթուղթ և թաղանթանյութ կտրողներ

2180400ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր աշխատում են հիմնական արտադրամասում (տեղամասում)

2180400ա-18627

Տեսակավորողներ

2180400ա-18916

Չորացնողներ

2180400ա-18920

Ասբեստացեմենտե իր չորացնողներ

2180400ա-19161

Ասբեստացեմենտե խողովակ և ագույց մշակող խառատներ

2180400ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ

2180400ա-19633

Ասբեստացեմենտե և ասբեստասիլիտե սալիկներ հղկողներ

2180400ա-19700

Դրոշմողներ, ովքեր աշխատում են ասբեստաստվարաթղթի արտադրությունում

2180400ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են հիմնական արտադրամասում (տեղամասում)

2180400ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ), ովքեր աշխատում են հիմնական արտադրամասում (տեղամասում)

2180400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2180400բ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ, որտեղ բանվորների 50%-ը և ավելին օգտվում է արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունքից

21805000

5. Բազալտե թելի, հանքային բամբակի և դրանցից ստացվող իրերի արտադրություն

2180500ա

ա) Բանվորներ

2180500ա-11200

Բիտումագործներ

2180500ա-14995

Տեխնոլոգիական սարքավորում կարգաբերողներ

2180500ա-15632

Սարքավորման փոխակրիչային գծի օպերատորներ

2180500ա-16115

Թելաստեղծման կայանքի օպերատորներ

2180500ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2180500ա-18698

Ջերմամեկուսիչ իր տեսակավորողներ (փաթեթավորողներ)

2180500ա-18992

Ջերմամեկուսիչ իր չորացնողներ

2180500ա-19050

Ջերմամեկուսիչ իր հանողներ, բացի ներքնակ կարողներից

2180500ա-19340

Ֆենոլագործներ

2180500ա-19439

Ջերմամեկուսիչ իր կաղապարողներ

2180500ա-19612

Բովախառնուրդ եփողներ

2180500ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2180500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2180500բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ

21806000

6. Կավե աղյուսի, կղմինդրի և կերամիկական բլոկի արտադրություն

2180600ա

ա) Բանվորներ

2180600ա-11578

Կաղապարահանողներ

2180600ա-15193

Պատաշարի և կապակցող նյութեր թրծողներ, ովքեր աշխատում են օղակային վառարանի վրա, ինչպես նաև պինդ վառելանյութով թունելային վառարաններում թրծում են աղյուս

2180600ա-18105

Դարսողներ

21807000

7. Կրի (դոլոմիտի) և սիլիկատային աղյուսի արտադրություն

2180700ա

ա) Բանվորներ

2180700ա-11136

Ասպիրատավարներ

2180700ա-11538

Վառարաններից կիր բեռնաթափողներ

2180700ա-11912

Կիր ջարդողներ

2180700ա-12104

Հումք, վառելիք և պատի իրեր բեռնող-բեռնաթափողներ, ովքեր բեռնավորում և բեռնաթափում են վառարանը

2180700ա-13627

Պտուտակային պոմպի մեքենավարներ (ֆուլերագործներ)

2180700ա-14435

Կիր աղացողներ

2180700ա-15167

Կիր թրծողներ

2180700ա-18649

Կիր տեսակավորողներ

2180700ա-19217

Կիր տեղափոխողներ

2180700ա-19455

Բոցամուղավարներ, ովքեր վառարանում թրծում են կիր

21808000

8. Երկաթբետոնե և բետոնե իրերի արտադրություն

2180800ա

ա) Բանվորներ

2180800ա-13977

Փոխաբեռնիչի մեքենավարներ, ովքեր փոխաբեռնում են ցեմենտ

2180800ա-17531

Ստորգետնյա սրահի բանվորներ

21809000

9. Կուպրից, բիտումից և խեժերից իրերի արտադրություն

2180900ա

ա) Բանվորներ

2180900ա-10375

Տոգորող ագրեգատի ապարատավարներ

2180900ա-10398

Բիտում ջրազրկող ապարատավարներ

2180900ա-10433

Բիտում օքսիդացնող ապարատավարներ

2180900ա-11368

Ասֆալտե զանգված եփողներ

2180900ա-11370

Բիտում եփողներ

2180900ա-12084

Եփման կաթսա բեռնավորողներ

2180900ա-13148

Կաթսա մաքրողներ

2180900ա-16093

Խողովակային վառարանի օպերատորներ

2180900ա-16097

Տուրբոխառնիչի օպերատորներ

2180900ա-16101

Ցանման և սառեցման հանգույցների օպերատորներ

21811000

10. Քարաձուլման արտադրություն

2181100ա

ա) Բանվորներ

2181100ա-11505

Ձուլվածք տեղահանողներ

2181100ա-11908

Ջարդողներ

2181100ա-12264

Հողագործներ

2181100ա-12953

Քարից պատրաստվող իրերի հսկիչներ

2181100ա-17207

Լուծույթ և զանգված պատրաստողներ

2181100ա-17531

Բանվորներ, ովքեր աշխատանքների տաք տեղամասերում դասավորում և առաքում են արտադրանքը

2181100ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2181100ա-19406

Քարաձուլման արտադրության կաղապարողներ

2181100ա-19619

Բովախառնող-բաժնաչափողներ

2181100ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2181100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2181100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր զբաղված են աշխատանքների տաք տեղամասերում

2181100ա-23616

Արտադրամասի մեքենագետներ, ավագ մեքենագետներ

2181100ա-24125

Արտադրամասի պետեր, նրանց տեղակալներ

   

21900000

XV. ԱՊԱԿՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ, ճԵՆԱՊԱԿԵ ԵՎ ՀԱԽՃԱՊԱԿԵ ԻՐԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

21901000

1. Բովախառնուրդի նախապատրաստում, բոլոր տեսակի ապակիների և ապակե իրերի և խարամսիտալի արտադրություն

2190100ա

ա) Բանվորներ

2190100ա-11438

Վինիպլաստագործներ

2190100ա-11607

Գազագործներ

2190100ա-11675

Գիլյոշողներ

2190100ա-11768

Բովախառնուրդ պատրաստելու համար նյութեր բեռնողներ

2190100ա-11918

Ջարդող-աղացողներ

2190100ա-12119

Վառարան բեռնավորողներ

2190100ա-12145

Ապակի մխողներ

2190100ա-12198

Փորձանոթ և անոթ զոդողներ

2190100ա-12561

Ծիածանողներ

2190100ա-12682

Վառարանի մոտ հերթապահ քարագործներ (վառարանագործներ)

2190100ա-12692

Ակոսավորողներ

2190100ա-12767

Երկօքսիդային հղկափոշի (կրոկուս) և զմռնիտ դասակարգողներ

2190100ա-13160

Չորացնող վառարանի և թմբուկի հնոցապաններ

2190100ա-13176

Հայելի ներկապատողներ

2190100ա-13186

Ներկ եփողներ

2190100ա-14061

Գլոցման մեքենայի մեքենավարներ

2190100ա-14063

Ջերմակայուն ապակի և ապակե պրոֆիլիտ գլոցող մեքենաների մեքենավարներ

2190100ա-14991

Ապակու պատրաստման ավտոմատ և կիսաավտոմատ կարգաբերողներ, ովքեր կարգաբերում են ավտոմատներ

2190100ա-15013

Ցելուլոիդապատողներ

2190100ա-15096

Ապակի փռողներ, բացի գիպսացնողներից

2190100ա-15159

Ապակու արտադրության թրծողներ

2190100ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

2190100ա-15462

Պղնձապատողներ

2190100ա-15537

Արտափչող կիսաավտոմատի օպերատորներ

2190100ա-16049

Ապակի ձևավորող մեքենայի օպերատորներ

2190100ա-16147

Ապակե ժապավեն կաղապարող օպերատորներ

2190100ա-16227

Ապակի հալանջատողներ

2190100ա-16358

Ապակե իր թրծողներ

2190100ա-16393

Ճախարակային մեքենա ջեռուցողներ

2190100ա-16397

Ապակե ժապավեն կտրողներ

2190100ա-16466

Ապակու վրա ցանց և գծալար զոդողներ

2190100ա-16542

Ապակի ավազաշիթողներ

2190100ա-16680

Պտտողներ

2190100ա-16700

Ապակի ընտրողներ

2190100ա-16936

Ապակի ձևավորող և ջեռուցող մեքենաներ շտկողներ

2190100ա-17461

Ցանողներ

2190100ա-17513

Պուլֆոնագործներ

2190100ա-17602

Խարամից տարանջատողներ (արձակողներ)

2190100ա-17828

Ռեակտիվացնողներ

2190100ա-17925

Կրակի վրա կտրողներ

2190100ա-17934

Փրփրաբլոկ կտրողներ

2190100ա-17954

Ապակի կտրողներ, ովքեր աշխատում են տաք տեղամասերում

2190100ա-18393

Արծաթապատողներ

2190100ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր մշտապես աշխատում են բովախառնուրդի պատրաստման տեղամասերում և աշխատանքների տաք տեղամասերում

2190100ա-18740

Բովախառնուրդ բաղադրակազմողներ

2190100ա-18852

Ապակի եփողներ

2190100ա-18856

Ապակի փչողներ

2190100ա-18986

Հումք և նյութեր (ավազ) չորացնողներ

2190100ա-19017

Տաք իր հանողներ

2190100ա-19043

Ապակի և ապակե իր հանողներ

2190100ա-19338

Եզրահանողներ

2190100ա-19454

Կաղապարակալողներ

2190100ա-19669

Ապակե իր հղկողներ, ովքեր աշխատանքը կատարում են ձեռքով

2190100ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր մշտապես աշխատում են բովախառնուրդի պատրաստման տեղամասերում և աշխատանքների տաք տեղամասերում

2190100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2190100բ-23187

Տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ և մեքենագետներ, ովքեր աշխատում են բովախառնուրդ պատրաստելու, ապակե զանգված եփելու տեղամասերում և ապակեթելի, ապակե բամբակի ու դրանցից ստացվող իրերի արտադրությունում

21902000

2. Կերամիկական, ճենապակե, հախճապակե իրերի և ֆերիտի արտադրություն

21902010

1) Խողովակի, կերամիկական իրի և ֆերիտի արտադրություն

2190201ա

ա) Բանվորներ

2190201ա-11682

Շինարարական կերամիկայի իր ջնարակողներ, ովքեր իրերը ձեռքով ջնարակում են կապարե ջնարակով

2190201ա-13404

Ստենդի վրա սանիտարաշինարարական իր ձուլողներ

2190201ա-15169

Շինարարական կերամիկայի իր թրծողներ

2190201ա-15187

Ռադիոկերամիկա, պիեզոկերամիկա և ֆերիտ թրծողներ

2190201ա-19643

Շինարարական կերամիկայի իրը չոր եղանակով հղկողներ

2190201ա-19645

Էլեկտրոնային տեխնիկայի իրը չոր եղանակով հղկողներ

2190201ա-19674

Էլեկտրակերամիկական իր հղկողներ

21902020

2) Ճենապակե և հախճապակե իրերի արտադրություն

2190202ա

ա) Բանվորներ

2190202ա-11100

Գնդավոր աղացի ապարատավարներ, ովքեր աշխատում են ջնարակված գեղազարդ խեցեղենի (մայոլիկայի) արտադրությունում

2190202ա-11375

Գիպս եփողներ

2190202ա-11524

Ճենապակե, հախճապակե և կերամիկական իրեր փորակողներ, ովքեր աշխատում են ջնարակված գեղազարդ խեցեղենի (մայոլիկայի) արտադրությունում

2190202ա-11684

Ճենապակե և հախճապակե իրերը ձեռքով ջնարակողներ

2190202ա-11965

Ճենապակե, հախճապակե և կերամիկական իրերի միջնորմագործներ, ովքեր աշխատում են ջնարակված գեղազարդ խեցեղենի (մայոլիկայի) արտադրությունում

2190202ա-13191

Ներկ տրորողներ, ովքեր աշխատանքները կատարում են կապար պարունակող ներկերով

2190202ա-15195

Ճենապակե և հախճապակե իրեր թրծողներ

2190202ա-17505

Փոշոտողներ, ովքեր աշխատանքները կատարում են կապարային ներկերով

2190202ա-19060

Ճենապակե, հախճապակե և կերամիկական իրեր հանող-դարսողներ, ովքեր աշխատում են ջնարակված գեղազարդ խեցեղենի (մայոլիկայի) արտադրությունում

2190202ա-19672

Ճենապակե և հախճապակե իրերը չոր եղանակով հղկողներ

21902030

3) Բոլոր տեսակի կերամիկական, ճենապակե, հախճապակե իրերի և ֆերիտների արտադրության ընդհանուր մասնագիտություններ

2190203ա

ա) Բանվորներ

2190203ա-10055

Անգորողներ

2190203ա-11147

Աերոգրաֆներ, ովքեր աշխատում են կապարով

2190203ա-11918

Ջարդող-աղացողներ

2190203ա-12332

Կոշտ պատրաստողներ (էպօքսիդային խեժից)

2190203ա-15416

Հրակայունացնողներ, ովքեր կատարում են տաք աշխատանքներ

2190203ա-16239

Շտկող-մաքրողներ, ովքեր շտկում են չոր եղանակով

2190203ա-17158

Անգոբ և ջնարակ պատրաստողներ, ովքեր պատրաստում են կապարե ջնարակ

2190203ա-17184

Զանգված նախապատրաստողներ

2190203ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր նորոգում և սպասարկում են հիմնական արտադրության սարքավորումը

2190203ա-18764

Վառարաններից իր հանող-դնողներ

2190203ա-19222

Նախշակաղապարագործներ (տրաֆարետագործներ), ովքեր աշխատանքներ են կատարում կապարի վրա

2190203ա-19614

Բովախառնուրդ խառնողներ

2190203ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են հիմնական արտադրությունում

   

22000000

XVI. ՏՈՐՖԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՒՄ

   

22001000

1. Արդյունահանման աշխատանքներ

2200100ա

ա) Բանվորներ

2200100-13842

Ֆրեզերային տորֆ արդյունահանող և վերամշակող մեքենայի մեքենավարներ

2200100ա-14263

Տորֆ արդյունահանող էքսկավատորի մեքենավարներ

22002000

2. Տորֆի ջրազրկում և բրիկետավորում

2200200ա

ա) Բանվորներ

2200200-10017

Բրիկետ շոգեմշակող ավտոկլավագործներ

2200200ա-10659

Տորֆ չորացնող ապարատավարներ

2200200ա-10665

Բրիկետային խառնուրդ պատրաստող ապարատավարներ

2200200ա-13579

Բրիկետային մամլիչի մեքենավարներ

2200200ա-18916

Չորացնողներ

2200200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2200200բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր կատարում են տորֆը ջրազրկելու և բրիկետավորելու աշխատանքներ

   

22100000

XVII. ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

22102000

1. Մանածագործական (տեքստիլ) արդյունաբերություն

22102000

Ընդհանուր մասնագիտություններ

2210200ա

ա) Բանվորներ

2210200ա-10083

Վերջնամշակող (ապրետավորող) ապարատավարներ

2210200ա-10306

Կաուստացնող ապարատավարներ

2210200ա-10352

Մերսերացնող ապարատավարներ

2210200ա-10519

Տոգորող ապարատավարներ (սև անիլինային ներկանյութերով աշխատելու դեպքում)

2210200ա-10897

Տոգորող ապարատավարներ

2210200ա-11027

Գործվածք ջերմամշակող ապարատավարներ

2210200ա-11088

Քլորավորող և հաստոնացնող ապարատավարներ

2210200ա-11366

Վերջնամշակվածք (ապրետ) եփողներ

2210200ա-11526

Կեղևաքոլք հորողներ

2210200ա-11602

Տրիկոտաժե իրերի պաստառ հյուսողներ, ովքեր անմիջականորեն պատրաստում են արհեստական մորթի

2210200ա-12068

Քիմիական լուծույթ և ներկ նախապատրաստողներ

2210200ա-12207

Գործվածք շոգեհարողներ

2210200ա-12208

Բրդյա իր շոգեհարողներ

2210200ա-12749

Թթվամշակողներ

2210200ա-13170

Ներկարարներ

2210200ա-13891

Լվացող մեքենայի մեքենավարներ, ովքեր լվանում են ներկանյութ պատրաստելու ժամանակ օգտագործված տաշտակը, խոզանակը, արկղը և անոթը

2210200ա-15529

Խավավորող սարքավորման օպերատորներ, ովքեր աշխատում են տեխնիկական մահուդի վերջնամշակման արտադրությունում

2210200ա-15602

Ասեղնածակման սարքավորման օպերատորներ

2210200ա-15776

Խանձող սարքավորման օպերատորներ, ովքեր խանձում են մանվածք և գործվածք (բացի բնական մետաքսե մանվածքից)

2210200ա-16055

Խավատող սարքավորման օպերատորներ, ովքեր անմիջականորեն վերջնամշակում են արհեստական մորթի

2210200ա-16167

Գզող-հյուսող սարքավորման օպերատորներ

2210200ա-16182

Բոլոր անվանումների գզող սարքավորումների օպերատորներ, ովքեր անմիջականորեն պատրաստում են արհեստական մորթի

2210200ա-16279

Սպիտակեցնողներ

2210200ա-16294

Եփողներ

2210200ա-16306

Խավ վերջնամշակողներ, ովքեր անմիջականորեն վերջնամշակում են արհեստական մորթի

2210200ա-16799

Փայլեցնողներ

2210200ա-16848

Վարպետի օգնականներ, ովքեր սպասարկում և կարգավորում են սպիտակեցնող, հասունացնող-շոգեմշակող, ներկող, ներկ պատրաստող, տեխնիկական մահուդ կարբոնացնող և վերջնամշակող սարքավորումները

2210200ա-17399

Տեխնիկական մահուդ լվացողներ

2210200ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր քրոմապատում և պղնձապատում են լիսեռներ

2210200ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր աշխատում են սոսնձված, ոչ գործվածքային նյութերի արտադրությունում

2210200ա-17676

Թափոն մշակողներ

2210200ա-18609

Թել խառնողներ

2210200ա-18912

Մահուդ լմողներ

2210200ա-18916

Չորացնողներ, ովքեր աշխատում են տեխնիկական մահուդի վերջնամշակման արտադրությունում և աշխատանքներ են կատարում խցիկային չորանոցում

2210200ա-18945

Չորացնողներ (թելողներ), ովքեր աշխատում են տպագրող մեքենաների չորանոցում

2210200ա-19184

Լիսեռ խածատողներ

2210200ա-19275

Թաց ապրանքը և մանվածքը ձեռքով դարսող-զատողներ

2210200ա-19273

Տրիկոտաժե իր ձևավորողներ, ովքեր ձևավորում են գուլպա-նասկեղեն և ձեռնոցներ

2210200ա-19586

Գզող ապարատ մաքրող-սրողներ

2210200ա-20001

Արդուկող-չորացնող ագրեգատի օպերատորներ

2210200ա-20002

Սանրագզող սարքավորման օպերատորներ

2210200ա-20003

Ճոպանային մեքենայի օպերատորներ

2210200ա-20004

Ճոպանահյուս և պարանային մեքենաների օպերատորներ

2210200ա-20005

Պտտող, ձգող և մանող մեքենայի օպերատորներ

2210200ա-20006

Ժապավենային սարքավորման օպերատորներ

2210200ա-20007

Փաթաթող սարքավորման օպերատորներ, բացի բարձր ավտոմատացվածներից («Մուրատ» տեսակի և համանման ավտոմատներից)

2210200ա-20008

Խանձող սարքավորման օպերատորներ, ովքեր խանձում են բնական մետաքս

2210200ա-20009

Հյուսող մեքենայի օպերատորներ

2210200ա-20010

Մանածագործական մեքենայի օպերատորներ

2210200ա-20011

Զարկող-փխրեցնող մեքենայի օպերատորներ

2210200ա-20012

Վուշի արտադրության դասավորող մեքենայի օպերատորներ

2210200ա-20013

Նախաթելի սարքավորման օպերատորներ

2210200ա-20014

Քաթան ձգող մեքենայի օպերատորներ

2210200ա-20015

Ձգող սարքավորման օպերատորներ (ներառյալ` ոչ գործվածքային նյութերի արտադրությունը)

2210200ա-20016

Զտող մեքենայի օպերատորներ, ովքեր զտում են բնական մետաքսի մանվածք

2210200ա-20017

Վարպետներ և վարպետների օգնականներ, ովքեր սպասարկում են մանվածքային արտադրության նախապատրաստական արտադրամասի պտտող, մանող, փաթաթող, ոլորող, վերափաթաթող մեքենաներ և ջուլհակային հաստոցներ

2210200ա-20018

Մանող բանվորուհիներ

2210200ա-20019

Կորդի արտադրությունում գործող հաստոց տեղադրողներ

2210200ա-20020

Ջուլհակներ, մետաղյա և սինթետիկ ցանց պատրաստող ջուլհակներ

22103000

2. Բամբակեղենի արտադրություն

2210300ա

ա) Բանվորներ

2210300ա-11529

Աղվամազ և թափոն թափողներ

2210300ա-16419

Թմբուկ գզողներ (ձեռքով)

2210300ա-17531

Բանվորներ, ովքեր աշխատում են փխրեցնող-քրքրող ագրեգատների վրա, ածխաթթվային մանման ժամանակ կազմում են հումքի խառնուրդ և աշխատում են հագուստի բամբակ մշակող բամբակի ֆաբրիկայում

22105000

3. Բրդի արտադրություն

2210500ա

ա) Բանվորներ

2210500ա-12710

Կարբոնացնողներ

2210500ա-15980

Փխրեցնող-քրքրող մեքենայի օպերատորներ, ովքեր քրքրում են մնացուկ և անլվա բուրդ

22106000

4. Մետաքսի և մետաքսակծկման արտադրություն

2210600ա

ա) Բանվորներ

2210600ա-11363

Թափոն եփելու համար քիմիական բաղադրություն եփողներ

2210600ա-12203

Բոժոժ շոգեհարողներ

2210600ա-12819

Բոժոժ կծկողներ

2210600ա-15647

Բոլորագզող մեքենայի օպերատորներ

2210600ա-16296

Բոժոժաթափոն եփողներ

2210600ա-16362

Բոժոժաթափոն մրզողներ

2210600ա-17397

Հումք լվացողներ

2210600ա-17675

Բոժոժաթափոն մշակողներ

2210600ա-17678

Հումք մշակողներ

2210600ա-17910

Նյութ և իր կտրողներ, ովքեր կտրում են բոժոժները և դրանց թափոնները

2210600ա-18962

Թափոն չորացնողներ

2210600ա-19272

Հումք խոնավացնողներ, ովքեր խոնավացնում են բոժոժաթափոն

22107000

5. Անլվա և գործարանային բրդի, ստևի և մազի սկզբնական մշակում

2210700ա

ա) Բանվորներ

2210700ա-10118

Ջրաքիմիական մշակման ապարատավարներ

2210700ա-10937

Զատող-հարստացնող ապարատավարներ

2210700ա-12914

Կաշվի-մորթու հումք կոնսերվացնողներ

2210700ա-14358

Գզող և խառնող մեքենաների մեքենավարներ

2210700ա-14424

Մորթազերծողներ

2210700ա-14536

Անլվա բուրդ լվացողներ

2210700ա-14537

Ստև և մազ լվացողներ

2210700ա-15092

Երեսակողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում անլվա բրդով

2210700ա-15369

Մազազրկող խառնուրդով մորթի մշակողներ

2210700ա-15980

Փխրեցնող-քրքրող մեքենայի օպերատորներ

2210700ա-16997

Պատրաստի արտադրանք և թափոն մամլողներ

2210700ա-17574

Թափոն տրորողներ

2210700ա-18194

Թաց թափոն հավաքողներ

2210700ա-18651

Իր, կիսաֆաբրիկատ և նյութ տեսակավորողներ, ովքեր տեսակավորում են անլվա ստև և մազ

2210700ա-18669

Անլվա բուրդ տեսակավորողներ

22108000

6. Կաշվի և մորթու արտադրություն, կաշվի-մորթու հումքի սկզբնական մշակում

2210800ա

ա) Բանվորներ

2210800ա-10118

Ջրաքիմիական մշակման ապարատավարներ

2210800ա-10164

Հալեցնող ապարատավարներ

2210800ա-10236

Դաբաղող ապարատավարներ (կաշվի և կաշվի-հումքի արտադրություն)

2210800ա-10238

Դաբաղող ապարատավարներ (մորթու արտադրություն)

2210800ա-10255

Մոխրող ապարատավարներ

2210800ա-10363

Կաշվե կիսաֆաբրիկատ և մորթի փափկեցնող ապարատավարներ

2210800ա-10402

Ճարպազերծող ապարատավարներ

2210800ա-10407

Մոխրազերծող, փափկեցնող ապարատավարներ

2210800ա-10471

Գրտնակող ապարատավարներ

2210800ա-10671

Դաբաղիչ լուծամզվածք պատրաստող ապարատավարներ

2210800ա-10689

Լաք պատրաստող ապարատավարներ

2210800ա-10697

Մորթազերծման սոսինձ պատրաստող ապարատավարներ

2210800ա-10895

Մորթափառ, բուրդ, ստև և մազ լվացող ապարատավարներ

2210800ա-11119

Վերջնամշակողներ (ապրետավորողներ)

2210800ա-11406

Մուշտակի կտոր եփողներ

2210800ա-11579

Կաշվի-մորթու հումք և հում կաշի փռողներ

2210800ա-11955

Կաշի ճարպատողներ

2210800ա-12509

Կաշվի-մորթու հումք և նյութեր չափողներ (կաշվի հումք, մորթու և ոչխարենու մուշտակի հումք)

2210800ա-12675

Մեջքամորթի և տեխնիկական կաշի մխողներ

2210800ա-12829

Գունաճշտողներ

2210800ա-12914

Կաշվի-մորթու հումք կոնսերվացնողներ

2210800ա-12997

Մորթու հումքի և կիսաֆաբրիկատների հսկիչներ հումքի ներկման արտադրությունում, ովքեր աշխատում են հումքի նախապատրաստման և սկզբնական մշակման արտադրամասերում (տեղամասերում), ներկման, ֆորմալինի արտադրամասերում (տեղամասերում)

2210800ա-13075

Հումքի և կիսաֆաբրիկատի հսկիչներ, ովքեր աշխատում են թրջման-մոխրման, դաբաղման-ներկման-ճարպատոգորման արտադրամասերում (տեղամասերում)

2210800ա-13180

Կաշի ներկողներ

2210800ա-13184

Մորթի և մուշտակային ոչխարենի ներկողներ

2210800ա-13336

Կաշի լաքապատողներ

2210800ա-13691

Երկատող մեքենայի մեքենավարներ

2210800ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ), ովքեր աշխատում են թրջման-մոխրման և դաբաղման-ներկման-ճարպատոգորման արտադրամասերում (տեղամասերում)

2210800ա-13948

Մրզող սարքավորման մեքենավարներ (կաշվի արտադրություն և կաշվի-մորթու հումքի սկզբնական մշակում)

2210800ա-14067

Լվացող մեքենայի մեքենավարներ

2210800ա-14100

Նախշող մեքենայի մեքենավարներ

2210800ա-14424

Մորթափառողներ

2210800ա-14516

Մորթափառ և մազ լվացողներ

2210800ա-15295

Կաշվի-մորթու հումք մշակողներ

2210800ա-15309

Մորթու կտոր մշակողներ

2210800ա-15369

Մազազերծող խառնուրդով մորթի մշակողներ

2210800ա-15375

Նյութ եզրահատողներ, ովքեր թրջման-մոխրման և դաբաղման-ներկման-ճարպատոգորման ու հարդարման արտադրամասերում (տեղամասերում) ձեռքով եզրահատում են խոնավ կիսաֆաբրիկատ

2210800ա-15389

Հումք մաքրաքերթողներ

2210800ա-15776

Խանձող սարքավորման օպերատորներ

2210800ա-15784

Մաքրիչ կառույցների օպերատորներ, ովքեր աշխատում են կաշվի արտադրությունում

2210800ա-16330

Մորթու կտոր հարդարողներ, ովքեր մասնատում են կտորները, մորթին դրվագում անիլինային ներկապատումով և մորթու կտորները պատում փափկամշակման լուծույթով

2210800ա-16362

Մրզողներ

2210800ա-16744

Հումք, կիսաֆաբրիկատ, քիմիական նյութ և արտադրության թափոն մատուցողներ թրջման-մոխրման և դաբաղման-ներկման-ճարպատոգորման արտադրամասերում (տեղամասերում), կաշվի-մորթու հումքի սկզբնական մշակման արտադրամասերում (տեղամասերում)

2210800ա-16746

Հումք, կիսաֆաբրիկատ, քիմիական նյութ և արտադրության թափոն մատուցողներ հումքի, դաբաղման-ներկման և ֆորմալինային արտադրամասերում (տեղամասերում), հումքի նախապատրաստման ու սկզբնական մշակման արտադրամասերում (տեղամասերում)

2210800ա-16944

Մորթե կտորի և իրի ձևվածք շտկողներ

2210800ա-17032

Կաշի մամլողներ

2210800ա-17259

Նյութ, կիսաֆաբրիկատ և պատրաստի իր ընդունողներ, ովքեր ընդունում և հանձնում (դարսում և տեղավորում) են կաշվի-մորթու հումք

2210800ա-17531

Բանվորներ, ովքեր մորթին մշակում են ֆորմալինով և ուրոտրոպինով, ինչպես նաև կոշիկի արտադրությունում թունդ ծծմբական թթվով մշակում են ռետին

2210800ա-17600

Կաշի տարանջատողներ

2210800ա-17742

Կաշվի հումք ձևողներ

2210800ա-17757

Հումքի (ոչխարենու) հակ քանդողներ

2210800ա-17802

Շրջանակի վրա կաշի և ոչխարենի ձգողներ

2210800ա-17818

Մորթու կտոր գզողներ (մոխրային և անալինային ներկապատման և չներկված մորթու կտորներ)

2210800ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ (այդ թվում` հերթապահ), ովքեր աշխատում են թրջման-մոխրման, հումքի նախապատրաստման և սկզբնական մշակման, դաբաղման-ներկման-ճարպատոգորման և ֆորմալինային արտադրամասերում (տեղամասերում) և կաշվի-մորթու հումքի սկզբնական մշակման արտադրամասերում (տեղամասերում),

2210800ա-18658

Կաշվի-մորթու հումք տեսակավորողներ

2210800ա-18711

Վերջնամշակվածք, էմուլսիա և լաք բաղադրակազմողներ

2210800ա-18738

Քիմիական լուծույթ բաղադրակազմողներ

2210800ա-18889

Կաշվի-մորթու հումք և կիսաֆաբիկատ խուզողներ

2210800ա-18988

Հումք, կիսաֆաբրիկատ և իր չորացնողներ, ովքեր խցային չորանոցներում կաշին, մորթին, ստևը, բուրդը և մազը ձեռքով կախում են` չորանալու

2210800ա-19117

Մորթու կտոր ջերմամշակողներ, ովքեր մորթու կտորները ֆորմալինով և ուրոտրոպինով փափկամշակելուց ու մշակելուց հետո հարդարում են դրանք

2210800ա-19217

Տեղափոխողներ, ովքեր կծկման-մոխրման, հումքի նախապատրաստման և սկզբնական մշակման, դաբաղման-ներկման-ճարպատոգորման, ֆորմալինի արտադրամասերում (տեղամասերում), կաշվի-մորթու հումքի սկզբնական մշակման արտադրամասում (տեղամասում) տեղափոխում են հումք, կիսաֆաբիկատ, քիմիական նյութ և արտադրության թափոն

2210800ա-19258

Արտադրական շենքի հավաքարարներ, ովքեր աշխատում են թրջման-մոխրման, հումքի նախապատրաստման և սկզբնական մշակման, դաբաղման-ներկման-ճարպատոգորման, ֆորմալինի արտադրամասերում (տեղամասերում), կաշվի-մորթու հումքի սկզբնական մշակման արտադրամասում (տեղամասում)

2210800ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր դարսում են կաշվի-մորթու հումք

2210800ա-19555

Մաքրողներ, ովքեր մաքրում են գուռ, մակույկ (բարկաս), թմբուկ, պարզարան և կոյուղի (ներառյալ` զտիչ կառուցվածքը)

2210800ա-19567

Հում կաշվի երեսը մաքրողներ

2210800ա-19570

Մորթու կտորը բենզինով մաքրողներ

2210800ա-19641

Իր, կիսաֆաբրիկատ և նյութ հղկողներ, ովքեր հղկում են կաշի

2210800ա-19956

Մորթու կտոր մազազերծողներ

2210800բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2210800բ-23298

Արտադրական տեղամասի վարպետներ, ովքեր աշխատում են թրջման-մոխրման, հումքի նախապատրաստման և սկզբնական մշակման, դաբաղման-ներկման-ճարպատոգորման, ֆորմալինի արտադրամասերում (տեղամասերում), կաշվի-մորթու հումքի սկզբնական մշակման արտադրամասում (տեղամասում)

22109000

7. Սինթետիկ դաբաղիչների արտադրություն

2210900ա

ա) Բանվորներ

2210900ա-10158

Պինդ մթերք ստանալու համար շոգեմշակող ապարատների ապարատավարներ

2210900ա-10320

Ապարատավար-կոնդենսատորագործներ

2210900ա-10385

Ապարատավար-չեզոքացնողներ

2210900ա-10984

Ապարատավար-սուլֆացնողներ

2210900ա-10988

Ապարատավար-սուլֆատացնողներ

2210900ա-12136

Քիմիական հումքը ապարատի մեջ լցնողներ

2210900ա-12755

Թթվեցնողներ

2210900ա-16630

Նաֆթալին և ֆենոլ հալող բանվորներ

2210900ա-19217

Տեղափոխողներ

2210900ա-19560

Շոգեմշակող ապարատ մաքրողներ

2210900բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2210900բ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ, ովքեր աշխատում են սինթետիկ դաբաղիչների արտադրությունում

22110000

8. Քիմիական արտադրանքի և դրանցից ստացվող իրերի արտադրություն` թեթև և մանածագործական (տեքստիլ) արդյունաբերության ճյուղերի համար

2211000ա

ա) Բանվորներ

2211000ա-10228

Չափաբաշխող ապարատավարներ

2211000ա-10412

Թրծող ապարատավարներ

2211000ա-10544

Պոլիմերացնող ապարատավարներ

2211000ա-10957

Խառնող ապարատավարներ

2211000ա-10994

Չորացնող ապարատավարներ

2211000ա-12829

Գունաճշտողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում նիտրոներկով և օրգանական լուծիչով

2211000ա-13191

Ներկ տրորողներ

2211000ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր աշխատում են սոսնձված ոչ գործվածքային նյութերի արտադրությունում

2211000ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր կոշիկի արտադրությունում պատրաստում են սոսինձ և ռետինային խառնուրդ

2211000ա-17541

Քիմիական պաշտպանության միջոցների արտադրության աշխատողներ

2211000ա-18213

Կոշիկ հավաքողներ, ովքեր հավաքում են կոշիկ և տաք ռետինացման ու լցակաղապարման եղանակով պլաստմասսայից պատրաստում կոշիկի համալրող մանրամասեր

2211000ա-18711

Վերջնամշակվածք, էմուլսիա և լաք բաղադրակազմողներ

2211000ա-18738

Քիմիական լուծույթ բաղադրակազմողներ

22111000

9. Թաղեգործական արտադրություն

2211100ա

ա) Բանվորներ

2211100ա-10251

Շոգեմշակող ապարատավարներ, ովքեր բեռնում և բեռնաթափում են ձեռքով

2211100ա-11361

Թաղիքագործներ

2211100ա-12383

Թաղիքե իրի հիմք պատրաստողներ, ովքեր տաք թաքադրման մեքենաներով կատարում են նախնական խտացում

2211100ա-12710

Կարբոնացնողներ

2211100ա-12749

Թթվամշակողներ

2211100ա-13170

Ներկողներ

2211100ա-15084

Կոշիկ ագուցողներ

2211100ա-15936

Լվացող սարքավորման օպերատորներ, ովքեր թաղիքը բեռնում են ձեռքով

2211100ա-15980

Փխրեցնող-քրքրող մեքենայի օպերատորներ, ովքեր քրքրում են անլվա բուրդ

2211100ա-16300

Թաղիքե իր հարդարողներ, ովքեր կտրում են խավը

2211100ա-17483

Կտոր խածատողներ

2211100ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր աշխատում են գրտնակող, բազմագրտնակային և տաք թաղքադրման մեքենաներով

2211100ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր ռետինապատում են թաղիքե կոշիկի տակամասը` ռետինե խառնուրդ գրտնակողներ. ռետինե, պոլիմերային մանրամասեր և իրեր սոսնձողներ. մամլող-ռետինապատողներ

2211100ա-17783

Թաղիքե իր հարդարողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում ձեռքով

2211100ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր նորոգում և սպասարկում են մուրճամեքենա

2211100ա-18609

Թել խառնողներ

2211100ա-18916

Չորացնողներ, ովքեր չմեքենայացված խցերում կատարում են չորացման աշխատանքներ և աշխատում են հրաչորանոցներում

2211100ա-19031

Կոշիկը կաղապարից հանողներ

2211100ա-19586

Գզող ապարատ մաքրող-սրողներ

   

22300000

XVIII. ԹԱՂԱՆԹԱՆՅՈՒԹԻ-ԹՂԹԻ ԵՎ ՓԱՅՏԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   

22301000

1. Թաղանթանյութի-թղթի արտադրություն

22301010

1) Թաղանթանյութի եփում, լվացում և սպիտակեցում

2230101ա

ա) Բանվորներ

2230101ա-11289

Բունկերավարներ

2230101ա-11402

Բամբակ եփողներ

2230101ա-11914

Հրաքար ջարդողներ

2230101ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2230101ա-19846

Էլեկտրասարքավորում սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

22301020

2) Թաղանթանյութի, թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն

2230102ա

ա) Բանվորներ

2230102ա-11398

Լաթ եփողներ

2230102ա-11902

Փայտ շոգեհարողներ

2230102ա-12776

Սոսինձ եփողներ

2230102ա-13321

Քիմիական տարրալուծման (անալիզի) լաբորանտներ, ովքեր աշխատում են սինթետիկ սոսնձող խեժերի արտադրությունում

2230102ա-13585

Թուղթ (ստվարաթուղթ) պատրաստող մեքենայի մեքենավարներ (ցանցագործներ)

2230102ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են սոսնձող սինթետիկ խեժերի արտադրությունում

2230102ա-14055

Մամլիչ-պատի մեքենավարներ (ցանցագործներ)

2230102ա-14868

Թուղթ պատրաստող (ստվարաթուղթ պատրաստող) մեքենայով գլանափաթաթողներ

2230102ա-14872

Սոսնձող-չորացնող մեքենայով գլանափաթաթողներ

2230102ա-14874

Թուղթը պոլիէթիլենային թաղանթով պատող մեքենայով գլանափաթաթողներ

2230102ա-14881

Մամլիչ-պատով գլանափաթաթողներ

2230102ա-15040

Հարթեցնող մեքենայով գլանափաթաթողներ

2230102ա-16979

Թուղթ պատրաստող (ստվարաթուղթ պատրաստող) մեքենայով մամլողներ

2230102ա-17026

Ստվարաթուղթ և ֆիբր մամլողներ

2230102ա-17030

Սոսնձող-չորացնող մեքենայով մամլողներ

2230102ա-17087

Մամլիչ-պատով մամլողներ

2230102ա-17093

Հարթեցնող մեքենայով մամլողներ

2230102ա-18922

Թուղթ, ստվարաթուղթ, ֆիբր և դրանցից ստացվող իրեր չորացնողներ

2230102ա-18924

Թուղթ պատրաստող (ստվարաթուղթ պատրաստող) մեքենա չորացնողներ

2230102ա-18949

Սոսնձող-չորացնող մեքենա չորացնողներ

2230102ա-18958

Երկարաթելք թղթի մեքենա չորացնողներ

2230102ա-18975

Մամլիչ-պատ չորացնողներ

2230102ա-18979

Հարթեցնող մեքենա չորացնողներ

2230102ա-19145

Մետաղյա և սինթետիկ ցանցերի ջուլհակներ

22301030

3) Մագաղաթի, բիտումացված թղթի, ֆիբրի և թղթե պարկերի արտադրություն

2230103ա

ա) Բանվորներ

2230103ա-10153

Շոգեհարող ապարատավարներ

2230103ա-10525

Ֆիբր լվացահանող ապարատավարներ

2230103ա-10729

Քիմիական լուծույթ պատրաստող ապարատավարներ

2230103ա-11370

Բիտում եփողներ

2230103ա-13567

Բիտումացնող մեքենայի մեքենավարներ

2230103ա-13975

Մագաղաթացնող մեքենայի մեքենավարներ

2230103ա-14279

Փողակային մեքենայի մեքենավարներ (փողակագործներ)

2230103ա-14530

Ֆիբր լվացողներ

2230103ա-14877

Մագաղաթացնող մեքենայով գլանափաթաթողներ

2230103ա-15448

Ստվարաթուղթ և ֆիբր ներկողներ

2230103ա-16221

Ֆիբր շրջասղոցողներ

2230103ա-17075

Մագաղաթացնող մեքենայով մամլողներ

2230103ա-17426

Թուղթ և թղթե իր տոգորողներ

2230103ա-17606

Դիֆուզոր բեռնաթափողներ

2230103ա-18966

Մագաղաթացնող մեքենա չորացնողներ

2230103ա-19345

Ֆիբրագործներ

22301040

4) Թղթի վերամշակում (տեխնիկական և ներկված թղթի, պաստառների և գրամեքենաների համար ժապավենների արտադրություն)

2230104ա

ա) Բանվորներ

2230104ա-12030

Փական նախապատրաստողներ

2230104ա-12086

Բեռնող-բեռնաթափողներ

2230104ա-12160

Ձևարար-կտրողներ

2230104ա-12776

Սոսինձ եփողներ

2230104ա-12778

Սոսնձողներ

2230104ա-12784

Թուղթ, ստվարաթուղթ և դրանցից ստացված իրեր սոսնձողներ

2230104ա-13186

Ներկ եփողներ

2230104ա-13188

Ներկ բաղադրակազմողներ, ովքեր աշխատում են անիլինային ներկանյութերով, ամյակով և քրոմային աղերով

2230104ա-13191

Ներկ տրորողներ

2230104ա-13587

Թուղթ ներկող մեքենայի մեքենավարներ (ներկողներ), ովքեր աշխատում են անիլինային ներկանյութերով, ամյակով և քրոմային աղերով

2230104ա-13761

Սոսնձող-չորացնող մեքենայի մեքենավարներ (սոսնձողներ)

2230104ա-16556

Միլիմետրաթուղթ տպագրողներ

2230104ա-17242

Էմուլսիա նախապատրաստողներ

2230104ա-17426

Թուղթ և թղթե իրեր տոգորողներ

2230104ա-17669

Ժապավեն կծկողներ

2230104ա-17714

Թուղթ փռող-տեսակավորողներ

22302000

2. Սինթետիկ սոսինձների, խեժերի և ներկերի պատրաստում

2230200ա

ա) Բանվորներ

2230200ա-10647

Սինթետիկ սոսնձող խեժերի արտադրության ապարատավարներ

2230200ա-12776

Սոսինձ եփողներ

2230200ա-13321

Քիմիական համադրման (անալիզի) լաբորանտներ, ովքեր աշխատում են սինթետիկ սոսնձող խեժերի արտադրությունում

2230200ա-13910

Պոմպակայանքի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են սինթետիկ սոսնձող խեժի արտադրությունում

2230200ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ, ովքեր աշխատում են սինթետիկ սոսնձող խեժի արտադրությունում

2230200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2230200բ-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են սինթետիկ սոսնձող ներկերի և խեժերի արտադրությունում

22303000

3. Սուլֆիտային մոխրաջրերից վանիլինի պատրաստում

2230300ա

ա) Բանվորներ

2230300ա-1009ա

Վանիլին երկսուլֆիտացնող ապարատավարներ

2230300ա-10228

Բաժնաչափող ապարատավարներ

2230300ա-10431

Թթվեցնող ապարատավարներ

2230300ա-10501

Լուծամղող ապարատավարներ

2230300ա-11102

Լուծահանող ապարատավարներ

22304000

4. Ջրատարրալուծման և սուլֆատասպիրտային արտադրություններ

2230400ա

ա) Բանվորներ

2230400ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

2230400ա-11365

Եփողներ

2230400ա-12755

Թթվեցնողներ

2230400ա-13874

Աղացի մեքենավարներ, ովքեր աշխատում են լիգնինային, ֆուրֆուրոլային և բազմաթորային կայանքների վրա

2230400ա-17411

Թաղանթանյութ լվացողներ

2230400ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր աշխատում են լիգնինային, ֆուրֆուրոլային և բազմաթորային կայանքների վրա

2230400ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր գլանատակառները մաքրում են քիմիական նյութերից

2230400ա-17830

Ռեակտորագործներ

2230400ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2230400ա-19496

Աղյուսապատողներ (թթվակայունացնողներ)

2230400ա-19861

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

22305000

5. Փայտաքիմիական արտադրություն

22305010

1) Ֆորմալինի արտադրություն

2230501ա

ա) Բանվորներ

2230501ա-10113

Եփող ապարատավարներ

2230501ա-10202

Ջրածնազերծող ապարատավարներ

2230501ա-18598

Լցնող-դատարկողներ

22305020

2) Մեթանոլի արտադրություն

2230502ա

ա) Բանվորներ

2230502ա-10501

Թորող ապարատավարներ

2230502ա-10527

Հումք նախապատրաստող և կիսաֆաբրիկատ ու արտադրանք բացթողնող ապարատավարներ

22305030

3) Քափուրի արտադրություն

2230503ա

ա) Բանվորներ

2230503ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

2230503ա-11090

Կենտրոնախուսացման ապարատավարներ

22305040

4) Քացախակալցիումային փոշու, ացետատների, կարբյուրիզատորի և խեժաթորման արտադրություն

2230504ա

ա) Բանվորներ

2230504ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

2230504ա-11614

Գազագեներատորագործներ

2230504ա-18598

Լցնող-դատարկողներ

2230504ա-19555

Մաքրողներ

2230504բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2230504բ-23187

Վարպետներ, ովքեր աշխատում են թաղանթանյութ, քափուր, ֆորմալին, մեթանոլ, ացետատ եփելու և սպիտակեցնելու արտադրություններում, ծծմբական թթու և մոխրաջրեր վերականգնելու արտադրությունում

22306000

6. Փայտամշակման արտադրություն

22306010

1) Նրբատախտակի արտադրություն

2230600ա

ա) Բանվորներ

2230600ա

Ֆենոլ, ֆորմալին, միզանյութ և դրանց ածանցյալները պարունակող սինթետիկ սոսինձների կիրառմամբ ջրաբաշխական մամլիչների վրա աշխատողներ.

2230600ա-10751

Բակելիտային թաղանթի արտադրության ապարատավարներ

2230600ա-11418

Ջրաբաշխական մամլիչի փականավարներ

2230600ա-17442

Միաշերտ նրբատախտակ տոգորողներ

2230600ա-18116

Հավաքողներ

2230600ա-18916

Չորացնողներ

22306020

2) Փայտամշակման այլ մասնագիտություններ

22306020-10901

Երեսապատման նյութ տոգորող ապարատավարներ, ովքեր աշխատում են զարդարական (դեկորատիվ) թաղանթի արտադրությունում

22306020-11631

Գալվանաստերեոտիպողներ, ովքեր պատրաստում են խորը տպագրության կաղապարագլաններ

22306020-16314

Փայտյա իր հարդարողներ, ովքեր աշխատանքի ընթացքում կիրառում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող լաքեր-ներկեր

22306020-17001

Փայտյա և կեղևաքոլքային սալիկներ մամլողներ, ովքեր փայտա տաշեղների սալիկները տաք վիճակում մամլելիս կիրառում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

22306020-19201

Խորը տպագրության խածատողներ

   

22400000

XIX. ՍՆՆԴԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

22401000

1. Ջրածնի արտադրություն

2240100ա

ա) Բանվորներ

2240100ա-10486

Գազ մաքրող ապարատավարներ

2240100ա-11114

Էթանոլամինային կայանքների ապարատավարներ

2240100ա-11474

Ջրածնագործներ

2240100ա-11644

Գեներատորագործներ

2240100ա-13775

Ճնշակային (կոմպրեսորային) կայանքների (գազային) մեքենավարներ

2240100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2240100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են ջրածնի արտադրությունում

22402000

2. Ձեթալուծահանման արտադրություն

2240200ա

ա) Բանվորներ

2240200ա-11106

Ապարատավար-լուծամղիչներ

2240200ա-12100

Սննդամթերք բեռնող-բեռնաթափողներ

2240200բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2240200բ-23187

Վարպետներ, ովքեր աշխատում են ձեթալուծահանման արտադրությունում

22403000

3. Պղնձանիկելային կատալիզատորի արտադրություն

2240300ա

ա) Բանվորներ

2240300ա-12722

Կատալիզատորագործներ

22404000

4. Խմորման (ֆերմենտացիոն) արտադրություն

2240400ա

ա) Բանվորներ

2240400ա-12108

Խմորման խուցը բեռնավորող-բեռնաթափողներ

2240400ա-13823

Ծխախոտը խմորման նախապատրաստող գծի մեքենավարներ

22405000

5. Ծխախոտի արտադրություն և վերականգնված ծխախոտի արտադրություն

22405010

1) Ծխախոտի արտադրություն

2240500ա

ա) Բանվորներ

2240500ա-13243

Ծխախոտ տեսակախառնողներ

2240500ա-13994

Օդամղիչ կայանքի մեքենավարներ

2240500ա-14048

Հոսքամեքենայացված ծխախոտասիգարեթային գծի և մեքենայի մեքենավարներ

2240500ա-14131

Մեքենավար-կարգավորողներ

2240500ա-14234

Ծխախոտահատիչ մեքենայի մեքենավարներ

2240500ա-17098

Ծխախոտի շարք մամլողներ

2240500ա-17701

Ծխախոտ փխրեցնողներ

2240500ա-17721

Ծխախոտի տերև դարսողներ

2240500ա-17814

Ծխախոտ կշռաբաշխողներ

2240500ա-18692

Ծխախոտ տեսակավորողներ

2240500ա-18990

Ծխախոտ չորացնողներ

2240500ա-19258

Արտադրական շենքի հավաքարարներ

2240500ա-19573

Սարքավորում մաքրողներ

2240500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2240500բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են ծխախոտ, սիգարեթ, պապիրոս լցնելու և տուփերում շարելու արտադրամասերում

22405020

2) Վերականգնված ծխախոտի արտադրություն

2240502ա

ա) Բանվորներ

2240502ա-11564

Մոխրաջուր շոգեհարողներ

2240502ա-12108

Մոխրացման խուցը բեռնավորող-բեռնաթափողներ, ովքեր աշխատում են վերականգնված ծխախոտի գծում

2240502ա-13585

Թուղթ պատրաստող (ստվարաթուղթ պատրաստող) մեքենայի մեքենավարներ (ցանցագործներ)

2240502ա-17426

Թուղթ և թղթե իր տոգորողներ

2240502ա-17655

Աղացողներ

2240502ա-18990

Ծխախոտ չորացնողներ

2240502ա-19273

Ծխախոտահումք խոնավացնողներ

2240502բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2240502բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են վերականգնված ծխախոտի արտադրամասում

22406000

6. Մախորկայի արտադրություն

2240600ա

ա) Բանվորներ

2240600ա-11318

Գրտնակողներ

2240600ա-13625

Կտրող մեքենայի, թրթրամաղի մեքենավարներ

2240600ա-13834

Մախորկա լցնող մեքենայի մեքենավարներ

2240600ա-17048

Մախորկայի փոշի մամլողներ

2240600ա-17194

Հոտառնական մախորկա և ծխախոտ պատրաստողներ

2240600ա-17794

Մաղողներ

2240600ա-18956

Մախորկայի փշրանք չորացնողներ

22407000

7. Նիկոտինի արտադրություն

2240700ա

ա) Բանվորներ

2240700ա-13713

Ջարդող մեքենայի մեքենավարներ

2240700ա-17457

Ֆարմատուրա և թափոն մաղողներ

2240700ա-17813

Հոտառնական մախորկա և ծխախոտ կշռաբաշխողներ

22409000

8. Կիտրոնային և գինեքարային թթուների արտադրություն

2240900ա

ա) Բանվորներ

2240900ա-10014

Ավտոկլավագործներ

2240900ա-10153

Շոգեհարող ապարատավարներ

2240900ա-10336

Բյուրեղացնող ապարատավարներ

2240900ա-10386

Չեզոքացնող ապարատավարներ

2240900ա-10488

Հեղուկ մաքրող ապարատավարներ

2240900ա-11061

Զտող ապարատավարներ

2240900ա-17530

Ռեակտորի և տրոհիչի մոտ աշխատող բանվորներ

2240900ա-18916

Չորացնողներ

2240900ա-19532

Կենտրոնախուսացնողներ

2240900բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2240900բ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ

22410000

9. Սինթետիկ հոտավետ նյութերի արտադրություն (քլորացված օրգանական միացությունների, հոտավետ, ալիֆատիկ շարքերի պարզ, բարդ եթերների, օրգանական ճարպային, հոտավետ հետերոցիկլիկ հումքի, ալդեհիդների, կետոնների, սպիրտների հիմքի վրա մթերքների, դրանց ածանցյալների, սինթետիկ ճարպաթթուների)

2241000ա

ա) Բանվորներ

2241000ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

2241000ա-13891

Լվացող մեքենայի մեքենավարներ

2241000ա-18598

Լցնող-դատարկողներ

2241000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2241000բ-23398

Արտադրական տեղամասի վարպետներ, ավագ վարպետներ

22411000

10. Օծանելիքային-գեղարարական արտադրություն: Բաղադրանյութերի (կոմպոզիցիաների), հոտավորիչների և բաղադրանյութ-հիմքերի արտադրություն, որոնք պարունակում են վտանգավորության 1-3-րդ դասերի վնասակար նյութեր

2241100ա

ա) Բանվորներ

2241100ա-10685

Գեղարարական միջոցներ պատրաստող ապարատավարներ

2241100ա-10702

Օծանելիքային բաղադրանյութ և հեղուկ պատրաստող ապարատավարներ

2241100ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր կշռաբաշխում են «հինա» և «բասմա» բուսական ներկեր

22412000

11. Սովելիտային արտադրություն

2241200ա

ա) Բանվորներ

2241200ա-10412

Թրծող ապարատավարներ

2241200ա-10176

Կիր մարող ապարատավարներ

2241200ա-11184

Վազկանորդներ

2241200ա-11640

Կիր մարողներ

2241200ա-14157

Թրծողներ

2241200ա-18916

Չորացնողներ

2241200ա-18920

Ասբոցեմենտե իր չորացնողներ

22413000

12. Ացետոնաբուտիլային արտադրություն

2241300ա

ա) Բանվորներ

2241300ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

2241300ա-11055

Խառնակուտակ խմորող ապարատավարներ

2241300ա-12548

Պատվաստողներ

2241300ա-1753ա

Ապարատային արտադրամասի բանվորներ

2241300ա-1753բ

Ացետոնի և բուտանոլի պահեստների բանվորներ

2241300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2241300բ-23187

Ացետոնաբուտիլային արտադրամասի վարպետներ

22414000

13. Աղիքի արտադրություն

22414000

ա) Բանվորներ

2241400ա-12378

Երշիկի բնական թաղանթ պատրաստողներ

2241400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2241400ա-23398

Արտադրական տեղամասի (արտադրամասի) վարպետներ

22415000

14. Մորթու սկզբնական մշակում մսի կոմբինատներում և գյուղատնտեսական ձեռնարկություններում

2241500ա

ա) Բանվորներ

2241500ա-12238

Մորթի աղակալողներ

2241500ա-14426

Մորթազերծողներ

2241500ա-15367

Մորթի մշակողներ

2241500ա-18700

Մորթի տեսակավորողներ

2241500ա-19243

Մորթի աղաջրողներ

22416000

15. Ոսկրամշակման սոսնձի արտադրություն

2241600ա

ա) Բանվորներ

2241600ա-10170

Գազային կոնսերվացման ապարատավարներ

2241600ա-10794

Ոսկրամշակման-սոսնձի արտադրության ապարատավարներ

2241600ա-12091

Լուծամզիչ ապարատ բեռնավորողներ (բեռնաթափողներ)

2241600ա-16829

Ջարդած ոսկոր փայլեցնողներ

2241600ա-17451

Մաղողներ (ցրողներ)

2241600ա-17664

Ոսկոր-շոգեխաշվածք աղացողներ

2241600ա-19683

Պտուտակրիչավարներ (շնեկավարներ)

22418000

16. Աղի վերամշակում

2241800ա

ա) Բանվորներ

2241800ա-13610

Գրտնակող հաստոցի մեքենավարներ

2241900

17. Մսի արդյունաբերություն

2241900ա

ա) Բանվորներ

2241900ա-11206

Անասուն մորթողներ

   

2250000

XX. ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

22501000

1. Քիմիադեղագործական և դեղագործական արտադրություն

22501000

Բ12 վիտամինի, բենզոատի նատրիումի, հիդրոպերիտի, կալցիումի սուլֆատի, ուրոդանի, քլորային կալցիումի, տերպինհիդրատի, վալիդոլի, կոլարգոլի, ազոտի ենթօքսիդի, ԱՍԴ պատրաստուկների, տանալբինի, մանանեխի սպեղանիների, լեյկոսպեղանիների, գլյուտամինային թթվի, էթիլացետատի, հեքսաքլորանի էմուլսիաների,

22501000

Մանրէական պատրաստուկների (բացի թիվ 1 ցուցակի XV բաժնում թվարկվածներից) արտադրություն, ՄԱՊ պատրաստուկի, քսուքների և էմուլսիաների կշռաբաշխում, որոնք պարունակում են թռչող, ուժեղ ազդեցության լցանյութեր, պելոիդինի, բարիումի հիդրօքսիդի,

22501000

վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար օրգանական լուծիչների կիրառմանն առնչվող պատրաստուկների արտադրություն,

22501000

թիվ 1 ցուցակի XV բաժնում և սույն բաժնում թվարկված պատրաստուկներից և նյութերից պատրաստի դեղամիջոցների (ձևերի) արտադրություն

2250100ա

ա) Բանվորներ

2250100ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

2250100ա11318

Գրտնակողներ

2250100ա19691

Քսող մեքենայի մեքենավարներ (շպրեդինգողներ)

2250300ա

2. Հակամանրէների (բացի թիվ 1 ցուցակի XV բաժնում թվարկվածներից) և բժշկական նշանակության պատրաստուկների արտադրություն, որոնք ստացվում են միկրոկենսաբանական համադրման (սինթեզի) միջոցով

22503000

ա) Բանվորներ

2250300ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

2250300ա-16961

Կենսասինթետիկ բուժամիջոցների արտադրության պատրաստուկագործներ

2250300ա-17471

Բժշկական նշանակության արտադրանք դիտարկողներ, ովքեր աշխատում են հակամանրէների պատրաստի արտադրանքի արտադրությունում

22507000

3. Ոչ բժշկական նշանակության մթերքների և պատրաստուկների արտադրություն, որոնք միկրոկենսաբանական համադրմամբ ստացվում են արտադրամասերում, բաժանմունքներում, տեղամասերում և առանձին կայանքներում` աշխատանքային գոտու օդում վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութերի առկայության պայմաններում

22507000-17531

Բանվորներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրն աշխատում են նշված արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացում

22504000

4. Կենդանական հումքից կարանյութի արտադրություն

2250400ա

ա) Բանվորներ

2250400ա-10729

Քիմիական լուծույթ պատրաստող ապարատավարներ

2250400ա-12152

Վիրաբուժական կարանյութ դնողներ

2250400ա-12236

Աղելար պատրաստողներ

2250400ա-15031

Նյութ և կիսաֆաբրիկատ կծկողներ

2250400ա-19348

Սևեռակողներ

2250400ա-19651

Բժշկական իր հղկողներ

22505000

5. Անասնաբուժական կենսաբանական, քիմիադեղագործական պատրաստուկների և բույսերի պաշտպանության կենսաբանական միջոցների արտադրություն, որոնք ստացվում են կենսաձեռնարկություններում, արտադրական լաբորատորիաներում, արտադրամասերում, բաժանմունքներում, տեղամասերում և առանձին կայանքներում` աշխատանքային գոտու օդում 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմների և վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութերի առկայության պայմաններում

22505000

ա) Բանվորներ

2250500ա-10065

Բոլոր անվանումների ապարատավարներ

2250500ա-16961

Կենսասինթետիկ բուժամիջոցների արտադրության պատրաստուկագործներ

2250500բ

բ) Մասնագետներ

2250500բ-20278

Կենսաքիմիկոսներ

2250500բ-23619

Ավագ միկրոկենսաբաններ, միկրոկենսաբաններ

22506000

6. Արտադրություններ, որոնք թվարկված են թիվ 1 ցուցակի XV բաժնում և սույն բաժնում

2250600ա

ա) Բանվորներ

2250600ա-11752

Հատիկավորողներ

2250600ա-11871

Բժշկական պատրաստուկ բաժնաչափողներ

2250600ա-11899

Դեղ թաղանթապատողներ

2250600ա-12150

Բժշկական արտադրանք գլոցածալողներ

2250600ա-12196

Սրվակ զոդողներ

2250600ա-12700

Մազանոթագործներ

2250600ա-13038

Բժշկական նշանակության արտադրանքի հսկիչներ, այդ թվում` տեխնիկական վերահսկողության բաժնի (միջվիրահատական հսկողություն)

2250600ա-13265

Բոլոր անվանումների լաբորանտներ, այդ թվում` արտադրամասային լաբորատորիաների

2250600ա-14236

Մեքենավար-հաբագործներ

2250600ա-14523

Անոթ և սրվակ լվացողներ (քրոմային խառնուրդով, թթվով և ալկալիով)

2250600ա-15066

Սրվակ լցնողներ

2250600ա-16771

Օժանդակ բանվորներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրն աշխատում են արտադրամասերում (տեղամասերում, բաժանմունքներում)

2250600ա-17467

Մաղողներ

2250600ա-17449

Ներարկման լուծույթով սրվակ դիտարկողներ

2250600ա-17471

Բժշկական նշանակության արտադրանք դիտարկողներ (միջվիրահատական հսկողություն)

2250600ա-1753ա

Բանվորներ, ովքեր աշխատում են մեկուսարաններում (բոքսում)

2250600ա-1753բ

Բանվորներ, ովքեր վերամշակում, օգտահանում են պինդ, հեղուկ, գազանման թափոններ, մաքրում են տարողություն, քիմիական ապարատ, լվանում և մշակում են վնասակար քիմիական նյութերի ապրանքաման, չեզոքացնում, մաքրում, գազազերծում են արդյունաբերական կեղտաջուր, վնասազերծում են վնասակար գոլորշի և գազ, աղյուսապատում և ջերմամեկուսացնում, ռետինապատում են փակ տարողություն

2250600ա-17629

Մանրէազերծ լուծույթ լցնողներ

2250600ա-17876

Սրվակ և փողակ հատողներ

2250600ա-18559

Փականագործ-նորոգողներ

2250600ա-18598

Լցնող-դատարկողներ (թթու և մոխրաջուր)

2250600ա-18871

Նյութ և պատրաստուկ մանրէազերծողներ

2250600ա-19217

Տեղափոխողներ

2250600ա-19258

Արտադրական շենքի հավաքարարներ

2250600ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր կշռաբաշխում են բաց պատրաստուկներ

2250600ա-19293

Դարսող-փաթեթավորողներ, ովքեր փաթեթավորում են

2250600ա-19413

Բժշկական պատրաստուկ, կիսաֆաբրիկատ և իր ձևավորողներ

2250600ա-19865

Էլեկտրասարքավորում նորոգող և սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2250600բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2250600բ-20257

Մանրէաբաններ, այդ թվում` արտադրամասի լաբորատորիայի

2250600բ-20278

Կենսաքիմիկոսներ, այդ թվում` արտադրամասի լաբորատորիայի

2250600բ-23157

Լաբորանտներ, ովքեր աշխատում են արտադրությունում և արտադրամասի լաբորատորիայում

2250600բ-23185

Վարպետներ (ավագ վարպետներ), բաժանմունքի, հերթափոխի և տեղամասի պետեր, ովքեր վերամշակում, օգտահանում են պինդ, հեղուկ, գազանման թափոններ, մաքրում են տարողություն, քիմիական ապարատ, լվանում և մշակում են վնասակար քիմիական նյութերի ապրանքաման, չեզոքացնում, մաքրում, գազազերծում են արդյունաբերական կեղտաջուր, վնասազերծում են վնասակար գոլորշի և գազ, աղյուսապատում և ջերմամեկուսացնում, ռետինապատում են փակ տարողություն

2250600բ-23269

Հսկիչ վարպետներ (միջվիրահատական հսկողություն)

2250600բ-23187

Վարպետներ (ավագ վարպետներ)

2250600բ-23607

Արտադրամասի, բաժանմունքի, տեղամասի մեքենագետներ

2250600բ-23619

Միկրոկենսաբաններ, այդ թվում` արտադրամասի լաբորատորիայի

2250600բ-23901

Բաժանմունքի պետեր և նրանց տեղակալներ

2250600բ-24043

Հերթափոխի պետեր

2250600բ-24097

Տեղամասի (կայանքի) պետեր

2250600բ-24125

Արտադրամասի պետեր և նրանց տեղակալներ

2250600բ-25062

Տեխնոլոգներ

2250600բ-25174

Դեղաբաններ, այդ թվում` արտադրամասի լաբորատորիայի

2250600բ-25211

Քիմիկոսներ, ովքեր աշխատում են արտադրությունում և արտադրամասի լաբորատորիայում

   

22600000

XXI. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   

22600000-1754ա

Հակաժանտախտային կազմակերպությունների աշխատողներ

22600000-1754բ

Անմիջականորեն հիվանդներին սպասարկող աշխատողներ.

2260000ա

ա) տուբերկուլյոզային և վարակիչ հիմնարկություններում, բաժանմունքներում, կաբինետներում

2260000ա

Միջին բժշկական անձնակազմ, կրտսեր բժշկական անձնակազմ

2260000բ

բ) Բորոտանոցներում.

2260000բ

Միջին բժշկական անձնակազմ, կրտսեր բժշկական անձնակազմ

2260000գ

գ) հոգեբուժական (հոգենյարդաբանական) բուժկանխարգելիչ ձեռնարկություններում և մանկատների բաժանմունքներում.

2260000գ

Կրտսեր բժշկական անձնակազմ, միջին բժշկական անձնակազմ

2260000դ

դ) հոգեկան հիվանդների գիշերօթիկ տներում, մտավոր թերզարգացած երեխաների սոցիալական ապահովության համակարգի գիշերօթիկ տներում.

2260000դ

Միջին բժշկական անձնակազմ, կրտսեր բժշկական անձնակազմ

2260000ե

ե) օգտագործված աղահանքերում տեղաբաշխված ստորգետնյա հիվանդանոցներում.

2260000ե

Բժիշկներ, միջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ

2260000ե

Բանվորներ, ովքեր հիվանդանոցների հանքահորանային փորվածքը նորմալ վիճակում պահելու համար մշտապես աշխատում են գետնի տակ

2260000զ

զ) այրվածքային և թարախային բաժանմունքներում.

2260000զ

Բժիշկներ, միջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ

2260000ե

ե) ուռուցքաբանական հիմնարկությունների (ստորաբաժանումների) քիմիական բուժման բաժանմունքներում և կաբինետներում.

2260000ե

Բժիշկներ, միջին և կրտսեր բժշկական անձնակազմ

2260000ե

Կրտսեր բժշկական անձնակազմ մանկական ուռուցքաբանական բաժանմունքներում

22600000-1754գ

Առողջապահության հիմնարկների աշխատողներ, ովքեր մշտապես և անմիջականորեն աշխատում են աշխատատեղում ռադիում 226-ի առնվազն 0,1 միլիկյուրի ակտիվության կամ ճառագայթաակտիվ նյութերի ճառագայթաթունավորությամբ համարժեք քանակության ճառագայթաակտիվ նյութերով

22600000-14467

Պաթալոգիաանատոմիական բաժանմունքների, դիահերձարանների, դիարանների կրտսեր բուժքույրեր (սանիտարուհիներ)

22600000-14467

Հիվանդապահ կրտսեր բուժքույրեր, ովքեր աշխատում են ռենտգենյան բաժանմունքներում (կաբինետներում)

22600000-1754դ

Բժշկական և դեղագործական աշխատողներ, ովքեր պաշտոնական պարտականությունները կատարելիս վարակվել են մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով

   

22700000

XXII. ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ԵՎ ԿԻՆՈՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   

2270000ա

ա) Բանվորներ

2270000ա-10729

Քիմիական լուծույթ պատրաստող ապարատավարներ, ովքեր աշխատում են կինոպատճենահանող ֆաբրիկաներում

2270000ա-11631

Գալվանաստերեոտիպողներ

2270000ա-11672

Գիլյոշողներ

2270000ա-11741

Տպագրական կաղապար փորագրողներ, ովքեր դրվագում և մշակում են ստերեոտիպեր

2270000ա-14792

Ձեռքով շարողներ

2270000ա-14807

Շարատողաձուլական մեքենայով շարողներ

2270000ա-15129

Նոտա փորագրողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում կապարե տախտակներով

2270000ա-16053

Լվացող մեքենայի օպերատորներ, ովքեր լվանում են վիշերային գործվացք

2270000ա-16342

Կլիշե դրվագողներ (տպագրական համահալվածքից)

2270000ա-16346

Տառաշարային արտադրանք դրվագողներ (տպագրական համահալվածքից)

2270000ա-18863

Ստերեոտիպողներ, ովքեր զբաղված են տպագրական համահալվածքից ստերեոտիպ և կլիշե դրվագելով և մշակելով

2270000ա-19769

Էլեկտրատարրալուծողներ, ովքեր աշխատում են կինոպատճենահանող ֆաբրիկաներում

2270000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2270000բ-23157

Լաբորանտներ, ովքեր կատարում են կապարի համահալվածքների տարրալուծում (անալիզ)

   

22800000

XXIII. ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՆԵՐԿԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

22801000

1. Ներկանյութի և չոր գունանյութի արտադրություն

2280100ա

ա) Բանվորներ

2280100ա-10247

Ապարատավար-եփողներ

2280100ա-10285

Ապարատավար-ինդուլինաեփներ

2280100ա-10994

Չորացնող ապարատավարներ

2280100ա-11061

Զտող ապարատավարներ

2280100ա-11063

Ապարատավար-կպչանյութաեփներ

2280100ա-11209

Տակառագործ-խցանափակողներ

2280100ա-13872

Աղացի մեքենավարներ

2280100ա-17598

Քիմիական հումք կշռաբաժանողներ

2280100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2280100բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են ներկանյութ և չոր գունանյութ պատրաստելու տեղամասերում

22802000

2. Բրոնզե նրբաթիթեղի արտադրություն

2280200ա

ա) Բանվորներ

2280200ա-13028

Հսկիչ-ընդունողներ

2280200ա-13581

Մեքենավար-բրոնզապատողներ

2280200ա-16513

Փաթաթող-տեսակավորողներ

2280200ա-16968

Պատրաստուկագործներ

2280200բ

բ) ղեկավարներ և մասնագետներ

2280200բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են բրոնզե նրբաթիթեղ պատրաստելու տեղամասերում

22803000

3. Խորը տպագրության համար ներկերի արտադրություն

2280300ա

ա) Բանվորներ

2280300ա-10331

Ապարատավար-ներկատրորողներ

2280300ա-10344

Ապարատավար-լաքաեփներ

2280300ա-10955

Խառնիչի ապարատավարներ

2280300ա-11061

Զտող ապարատավարներ

2280300ա-11100

Գնդիկավոր աղացի ապարատավարներ

2280300բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2280300բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են խորը տպագրության համար ներկեր պատրաստելու տեղամասերում

22804000

4. Լոսած ներկերի արտադրություն` ինդուլինի, օրգանական գունանյութերի և անալինային ներկանյութերի կիրառմամբ

2280400ա

ա) Բանվորներ

2280400ա-10331

Ապարատավար- ներկալոսողներ

2280400ա-10955

Խառնիչի ապարատավարներ

2280400ա-11061

Զտող ապարատավարներ

2280400ա-11100

Գնդիկավոր աղացի ապարատավարներ

2280400ա-13191

Ներկալոսողներ

2280400բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2280400բ

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են լոսած ներկեր պատրաստելու տեղամասերում

22805000

5. Գլանանյութի, սինթետիկ օլիֆի և չորարարների (սիկատիվների) արտադրություն` կապարի ռետինիտների կիրառմամբ

2280500ա

ա) Բանվորներ

2280500ա-10111

Ապարատավար-գլանաձուլողներ

2280500ա-10344

Ապարատավար-լաքաեփներ

2280500ա-10443

Ապարատավար-օլիֆաեփներ

2280500ա-10945

Ապարատավար-սիկատիվաեփներ

2280500ա-11063

Ապարատավար-կպչանյութաեփներ

2280500ա-12086

Բեռնող-բեռնաթափողներ

2280500ա-16379

Գլանիկ ձուլողներ

2280500ա-16950

Պատրաստուկագործներ

2280500բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2280500բ-23187

Վարպետներ, ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են օլիֆներ, չորարարներ (սիկատիվներ) և գլանանյութ պատրաստելու տեղամասերում

   

22900000

XXIV. ՇԵՆՔԵՐԻ, ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄ

   

2290000ա

ա) Բանվորներ

2290000ա-11140

Ասֆալտբետոնագործներ

2290000ա-11141

Ասֆալտբետոնագործ-եփողներ

2290000ա-11200

Բիտումագործներ

2290000ա-11295

Պայթանցք հորատողներ

2290000ա-11663

Ջրանետիչագործներ (հիդրոմոնիտորագործներ)

2290000ա-12282

Կիր մարողներ

2290000ա-12520

Մեկուսացնողներ

2290000ա-12529

Ջրամեկուսացնողներ, այդ թվում` սարքավորում նորոգողներ և պատրաստողներ

2290000ա-12531

Ջերմամեկուսացնողներ, այդ թվում` սարքավորում նորոգողներ և պատրաստողներ

2290000ա-12533

Մեկուսացնող-թաղանթապատողներ, այդ թվում` սարքավորում նորոգողներ և պատրաստողներ

2290000ա-12680

Որմնադիրներ, ովքեր մշտապես աշխատում են որմնադիրների բրիգադներում և որմնադիրների համալիր (կոմպլեքսային) բրիգադների մասնագիտացված օղակներում

2290000ա-12690

Քարտաշներ, այդ թվում` քարամշակման ձեռնարկությունում (արտադրամասում, տեղամասում), և մոնումենտալ քանդակագործության ձեռնարկությունում մարմարը և գրանիտը ձեռքով մշակողներ

2290000ա-12751

Թթվահեստող-վինիպլաստագործներ

2290000ա-12753

Թթվահեստող-ռետինապատողներ

2290000ա-13121

Ցցահարողներ

2290000ա-13201

Գլանափաթեթավոր տանիքի և հատավոր նյութերով տանիքի տանիքագործներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են մածուկներ և նախաներկեր

2290000ա-13511

Ավտոձյութապատիչի մեքենավարներ

2290000ա-13590

Հորատման կայանքի մեքենավարներ, այդ թվում` ավելի քան 50մ խորությամբ ջրում հետախուզաշահագործական հորատանցք հորատողները, որոնք գտնվում են պետական հսկողության մարմինների վերահսկողության ներքո

2290000ա-13783

Ցցահարի մեքենավարներ

2290000ա-14199

Ասֆալտբետոնի շարժական խառնիչի մեքենավարներ

2290000ա-14288

Ասֆալտբետոնի փռիչի մեքենավարներ

2290000ա-14612

Պողպատե և երկաթբետոնե կառուցվածքներ մոնտաժողներ

2290000ա-15416

Հրակայունացնողներ

2290000ա-16540

Ավազանետողներ

2290000ա-16542

Ապակու վրա ավազանետողներ

2290000ա-17493

Լեռնալանջ հորատողներ

2290000ա-18447

Վթարային-վերականգնողական աշխատանքի փականագործներ, ովքեր մշտապես աշխատում են ստորգետնյա կոյուղու ցանցում

2290000ա-19233

Արդյունաբերական երկաթբետոնե խողովակ շարողներ

2290000ա-19234

Արդյունաբերական աղյուսե խողովակ շարողներ

2290000ա-19455

Բոցամուղավարներ

2290000ա-19483

Քարի ֆրեզերագործներ, այդ թվում` քարամշակման ձեռնարկությունում (արտադրամասում, տեղամասում) աշխատողները

2290000ա-19496

Աղյուսապատողներ (թթվակայունացնողներ)

2290000ա-19660

Քարե իր հղկող-ողորկողներ, այդ թվում` քարամշակման ձեռնարկությունում (արտադրամասում, տեղամասում), և մոնումենտալ քանդակագործության ձեռնարկությունում աշխատողները

2290000ա-12829

Բարձր լարման օդային գծի և հպակային (կոնտակտային) ցանցի մոնտաժման էլեկտրամոնտյոր-գծայիններ

2290000ա-19855

Էլեկտրահաղորդման օդային գիծ (35 կվ և բարձր լարման) նորոգող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր աշխատում են 5 մետրից ավելի բարձրության վրա

2290000բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2290000բ-23419

Շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների վարպետներ

2290000բ-24441

Աշխղեկներ

22901000

1. Մետրոպոլիտենների, ստորգետնյա կառույցների շինարարության և նորոգման ստորգետնյա աշխատանքներ (բացի բանվորների այն մասնագիտություններից, որոնք նախատեսված են թիվ 1 ցուցակով)

2290100ա

ա) Բանվորներ

2290100ա-11196

Բետոնագործներ

2290100ա-12680

Որմնադիրներ

2290100ա-13450

Ներկարարներ

2290100ա-14117

Շաղախապոմպի մեքենավարներ

2290100ա-14339

Գետնի (գրունտի) սառեցման սառնարանային կայանքի մեքենավարներ

2290100ա-14554

Ջրագրեգատ մոնտաժողներ

2290100ա-14715

Օդափոխիչ կայանքի շարժիչավարներ

2290100ա-15216

Երեսապատող-մարմարագործներ

2290100ա-15220

Երեսապատող սալիկագործներ

2290100ա-15222

Երեսապատող-ողորկողներ

2290100ա-16671

Հյուսներ

2290100ա-18576

Շինարարական փականագործներ

2290100ա-19727

Ծեփագործներ

2290100ա-19842

Ենթակայան սպասարկող էլեկտրամոնտյորներ

2290100ա-19931

Հերթապահ և սարքավորում նորոգող էլեկտրափականագործներ (փականագործներ)

2290100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2290100բ-23419

Շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների վարպետներ

2290100բ-24441

Աշխղեկներ

   

23000000

XXV. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

(XXV բաժինն ուժը կորցրել է 24.02.2015 N 84-Ն)

   

23100000

XXVI. ԿԱՊ

   

23100000-12624

Մալուխագործ-զոդողներ, ովքեր զոդում են կապարապատված մալուխ և պոլիէթիլենային ու պոլիքլորվինիլային թաղանթներով պատված մալուխներ

23100000-14629

Կապի մոնտաժող-զոդողներ, ովքեր զոդում են կապարապատված մալուխ և պոլիէթիլենային ու պոլիքլորվինիլային թաղանթներով պատված մալուխներ

23100000-19093

Միջքաղաքային հեռախոսակապի հեռախոսավարներ, ովքեր շուրջօրյա գործողության միջքաղաքային, պատվերային, տեղեկատու կոմուտատորների վրա և խոսակցության կետերում մշտապես աշխատում են միկրոհեռախոսային լրակազմով (գարնիտուրով)

23100000-19095

300 հեռախոսահամար և ավելի ծավալով քաղաքային հեռախոսակայանի տեղական հեռախոսակապի հեռախոսավարներ

23100000-19096

Քաղաքային հեռախոսակապի տեղեկատու ծառայության հեռախոսավարներ

23100000-19827

Հեռախոսակապի և ռադիոֆիկացման գծային կառույցների էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր զոդում են կապարապատված մալուխ և պոլիէթիլենային ու պոլիքլորվինիլային թաղանթներով պատված մալուխներ

23100000 Ա

Ռադիոկապի և ազդարարման համակարգերի` գետնի տակ տեղակայված կառավարման կետերի և ռադիոկայանների ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր ստորգետնյա պայմաններում անմիջականորեն կատարում են դրանց տեխնիկական շահագործման և սպասարկման աշխատանքներ

   

23500000

XXVII. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ: ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԴԻԱԿՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ, ՎԵՐԱՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՕԳՏԱՀԱՆՈՒՄ

   

23501000

1. Կենդանիների դիակների հավաքում, վերամշակում և օգտահանում մասնագիտացված անասնաբուժական-սանիտարական օգտահանման գործարաններում (արտադրամասերում)

   

2350100ա

ա) Բանվորներ

2350100ա-10861

Տեխնիկական արտադրանքի արտադրության ապարատավարներ

2350100ա-11081

Տեխնիկական հումքի քիմիական մշակման ապարատավարներ

2350100ա-11442

Ավտոմեքենայի վարորդներ, ովքեր հավաքում և փոխադրում են կենդանիների դիակները

2350100ա-14042

Արտահագուստ լվացող և նորոգող մեքենավարներ

2350100ա-15259

Անասնաբուժասանիտարական խոտան մշակողներ

2350100ա-17455

Տեխնիկական արտադրանք մաղողներ

2350100ա-19258

Արտադրական շենքի հավաքարարներ

2350100բ

բ) Ղեկավարներ և մասնագետներ

2350100բ-23187

Վարպետներ, ովքեր աշխատում են այնպիսի տեղամասերում, ուր նրանց ղեկավարած բանվորների ավելի քան 50 տոկոսն օգտվում է արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակային ապահովության իրավունքից

23502000

2. Թունաքիմիկատների պահպանում

2350200ա

ա) Թունաքիմիկատների մատակարարման պահեստային բազաների բանվորներ, ովքեր անմիջականորեն բեռնում, բեռնաթափում և պահեստավորում են թունաքիմիկատներ

2350200ա-11453

Ամբարձիչի վարորդներ

2350200ա-11768

Բեռնակիրներ

2350200ա-12759

Պահեստապետներ

2350200ա-13790

Ամբարձիչի մեքենավարներ (ամբարձիչավարներ)

2350200ա-14002

Բեռնիչ մեքենայի մեքենավարներ

   

23401000

XXVIII. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԹԵԼԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

   

23401000-14042

Արտահագուստ լվացող և նորոգող մեքենավարներ, ովքեր լվանում են թունավոր նյութերով վարակված արտահագուստ

23401000-1753ա

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր զբաղված են ամոնիակային-սառնարանային-ճնշակային կայանքների սպասարկմամբ և ընթացիկ նորոգմամբ, հեղուկ ապակու արտադրությունում

23401000-1753բ

Բանվորներ, ովքեր լվանում և մշակում են թունավոր քիմիական արտադրանք պարունակած ապրանքաման, չեզոքացնում և մաքրում են արդյունաբերական կեղտաջուր

23401000-1753գ

Ապակեփչման արհեստանոցի բանվորներ

23401000-1753դ

Բանվորներ, վարպետներ, ավագ վարպետներ, մեքենագետներ, ովքեր լրիվ աշխատանքային օրը նորոգում, նախապահպանում և սպասարկում են տեխնոլոգիական սարքավորում, էլեկտրասարքավորում, օդափոխիչ, հսկիչ-չափիչ սարքեր,

23401000-1753դ

արտադրական կոյուղի, թունել և հաղորդակցության ուղիներ հետևյալ արտադրություններում` ծծմբաջրածնի, ռոնգալիտի, սուլֆատի. սուլֆացված ճարպամթերքների, հետևյալ արտադրամասերում, տեղամասերում և բաժանմունքներում` քիմիական, մանվածքի, հարդարման, թթու մետաքսի կծկման և ներկման,

23401000-1753դ

հետևյալ արտադրություններում` վիսկոզնային, պղնձաամոնիակային, եռացետատային, քլորինային, ացետատային, սինթետիկ թելերի, կարթաթելի, ցելոֆանի, կապրոնամազի, թաղանթի, սպունգի. թթվակայանում (տեղամասում, ստորաբաժանումում) և վերամշակման լուծույթների կայանում. վերականգնման (ծծմբածխածնի,

23401000-1753դ

ածխածնի` ծծմբածխածնի արտադրության գազերից, թռչող և օրգանական լուծիչների, պղնձի, ամոնիակի, կապրոլակտամի)

   

23300000

XXIX. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԱԿՏԻՎ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ, ԻՈՆԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐՈՎ ԵՎ ԲԵՐԻԼԻՈՒՄՈՎ

   

23301000

1. Աշխատանքներ հետազոտական, տրանսպորտային և փորձնաարդյունաբերական ատոմային ռեակտորներում և դրանց նախատիպերում

23301000-1754ա

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր ուղղորդված ճառագայթաակտիվությունից և ճառագայթաակտիվ բեկորներից մշտապես մաքրում են տեխնոլոգիական ջուրը, ինչպես նաև ճառագայթումային վնասակարության պայմաններում նորոգում են մաքրման կայանքի տեխնոլոգիական սարքավորումը

23302000

2. Աշխատանքներ ձեռնարկություններում, գիտահետազոտական ինստիտուտներում, լաբորատորիաներում, կոնստրուկտորական և փորձնական-կոնստրուկտորական կազմակերպություններում

23302000-17541

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր մշտապես աշխատում են աշխատատեղում ռադիում 226-ի առնվազն 0,1 միլիկյուրի ակտիվության ճառագայթաակտիվ նյութերով կամ ճառագայթաթունավորությամբ համարժեք քանակության ճառագայթաակտիվ նյութերով և այդ պայմաններում նորոգում տեխնոլոգիական սարքավորումը

23303000-17531

Բանվորներ, ովքեր մշտապես աշխատանքներ են կատարում ճառագայթաակտիվ հանքաքարերով

23304000

3. Աշխատանքներ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների, ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառի պետական կարգավորումն իրականացնող մարմնի բժշկական հիմնարկների ու տեսչությունների և ճառագայթումային անվտանգության գերատեսչական ծառայությունների արդյունաբերասանիտարական լաբորատորիաներում

23304000-17541

Բանվորներ և մասնագետներ, ովքեր ճառագայթումային և բերիլիումային վնասակարության պայմաններում մշտապես սպասարկում են ատոմային ռեակտորը, ատոմակայանը, ճառագայթաակտիվ նյութերը և բերիլիումի արտադրությունը

23305000

4. Աշխատանքներ արագացուցիչ կայանքներում, նեյտրոնների գեներատորներում` վայրկյանում 109 նեյտրոն և ավելի նեյտրոնային ելքով

23305000-1754բ

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր փորձարարական և շահագործական աշխատանքներ կատարելիս մշտապես և անմիջականորեն աշխատում են ճառագայթումային վնասակարության պայմաններում

23305000-17541

Բանվորներ և մասնագետներ, ովքեր նորոգում են սարքավորում (փաստացի աշխատած ժամանակի համար)

23306000

5. Ճառագայթաակտիվ նյութեր թաղելու և տեղափոխելու աշխատանքներ, ճառագայթաակտիվ նյութերով և բերիլիումով աղտոտված արտահագուստ և սարքավորում գազազերծելու, ապաակտիվացնելու և փոշեզերծելու աշխատանքներ

23306000-17541

Բանվորներ, ղեկավարներ և մասնագետներ, ովքեր մշտապես հավաքում, վերամշակում, բեռնում, բեռնաթափում, տեղափոխում, պահպանում և թաղում են ճառագայթաակտիվ թափոն և բերիլիում, ինչպես նաև ապաակտիվացնում և գազազերծում են սարքավորում, շենքեր, հավաքում, նորոգում, ապաակտիվացնում և փոշեզերծում են արտահագուստ

23306000-1754գ

Սանթողարկիչի (ցնցուղարանի) բանվորներ

23307000

6. Այլ աշխատանքներ

23307000-12582

Մանրամասեր և սարքեր փորձարկողներ, վարպետներ և ավագ վարպետներ, ովքեր 25 կիլովոլտ և բարձր լարման պայմաններում ստենդի վրա փորձարկում են էլեկտրաճառագայթային փողեր

23307000-17541

Ատոմային օբյեկտներում տեղի ունեցած վթարների հետևանքով ճառագայթաակտիվ աղտոտման ենթարկված շրջաններում աշխատողներ

   

23600000

XXX. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   

23200000- 10047

Ակումուլյատորագործներ

23200000-10176

Կիր մարող ապարատավարներ

23200000-11159

Բակելիտագործներ (տոգորողներ), ովքեր մանրամասերը և իրերը տոգորում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող բաղադրություններով

23200000-11342

Ռետինե խառնուրդ գրտնակողներ, ովքեր պատրաստում ու նորոգում են փափուկ բաքեր և աշխատում են դողեր նորոգող ձեռնարկությունում

23200000-11495

Ռետինապատողներ

23200000-11614

Գազագեներատորագործներ, ովքեր աշխատում են ացետիլենային կայանում

23200000-11618

Գազահատողներ

23200000-11620

Գազաեռակցողներ

23200000-11640

Կիր մարողներ

23200000-11646

Ացետիլենային կայանքի գեներատորագործներ

23200000-11664

Ջրաավազաշիթագործներ

23200000-12172

Կոմպաունդ լցնողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

23200000-13162

Տեխնոլոգիական վառարանի հնոցապաններ, ովքեր աշխատում են այն արտադրություններում, որոնց հիմնական բանվորներն օգտվում են արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակային ապահովության իրավունքից

23200000-13351

Էլեկտրամեկուսիչ իր և նյութ լաքապատողներ, ովքեր աշխատանքներ են կատարում վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող լաքերով

23200000-13399

Պլաստմասսա ձուլողներ

23200000-13450

Ներկարարներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

23200000-13775

Ճնշակային (կոմպրեսորային) կայանքի մեքենավարներ` վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութերով աշխատանք կատարելու դեպքում

23200000-13786

Կաթսայատան (ածխով և թերթաքարով աշխատող) մեքենավարներ (հնոցապաններ), այդ թվում` մոխիր հեռացնողները

23200000-14257

Տեխնոլոգիական ճնշակների (կոմպրեսորների) մեքենավարներ, ովքեր սպասարկում են գազային ճնշակներ (բացի օդայինից)

23200000-14341

Սառնարանային կայանքի մեքենավարներ, ովքեր սպասարկում են ամյակի կայանք

23200000-14440

Մետաղապատողներ

23200000-15008

Մանրամաս պատողներ, ովքեր պատրաստում են փափուկ բաքեր և աշխատում են դողեր նորոգող ձեռնարկությունում

23200000-15167

Կիր թրծողներ

23200000-15418

Ալմաստից ադամանդ հղկողներ

23200000-15634

Փոխակրիչային վառարանի օպերատորներ, ովքեր կատարում են արծնաթրծում

23200000-16137

Ավազաշիթային մաքրման կայանքի օպերատորներ

23200000-16460

Վինիպլաստ զոդողներ

23200000-16987

Մամլող-ռետինապատողներ

23200000-17008

Պլաստմասսե իր մամլողներ

23200000-17434

Սղոցանյութ և փայտյա իր տոգորողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

23200000-1754ա

Աշխատողներ, ովքեր մշտապես կատարում են ճանապարհային պայմաններում զրահատանկային տեխնիկայի ընթացքային փորձարկումներ

23200000-1753ա

Բանվորներ, ովքեր մշտապես կատարում են ասբոցեմենտից և ասբոսելիտից պատրաստված իրերի մեխանիկական մշակում

23200000-1753բ

Բանվորներ և վարպետներ, ովքեր անմիջականորեն աշխատում են կապար պարունակող նյութերից կերամիկական դեկոլի արտադրությունում

23200000-1753գ

Բանվորներ և մասնագետներ, ովքեր մշտապես զբաղված են ՈՒԿՎ, ՈՒՎՉ, ՍՎՉ ճառագայթման աղբյուրներով կատարվող աշխատանքներով, որոնք պահանջում են այդ ճառագայթումից պաշտպանվելու համար անհատական միջոցների պարտադիր կիրառում

23200000-1753դ

Տեղամասի բանվորներ, վարպետներ և ավագ վարպետներ, ովքեր աշխատում են սիլիցիումաօրգանական միացությունների արտադրությունում

23200000-1753ե

Բանվորներ, ովքեր մշտապես կատարում են ապակե թելից և ապակե պլաստիկատից պատրաստված իրերի մեխանիկական մշակում

23200000-1754բ

Աշխատողներ, ովքեր անմիջականորեն աշխատում են վտանգավորության 1-2-րդ խմբերի միկրոօրգանիզմներով

23200000-18003

Ռետինե իր նորոգողներ, ովքեր կատարում են ռետինապատում

23200000-18183

Հավաքող-գամողներ (գամողներ)

23200000-18422

Ցելուլոիդային ակնոցի շրջանակ սոսնձող-ներկողներ

23200000-18447

Վթարային-վերականգնողական աշխատանքի փականագործներ և վարպետներ, ովքեր մշտապես աշխատում են ստորգետնյա կոյուղային ցանցերում

23200000-18598

Լցնող-դատարկողներ, ովքեր լցնում և դատարկում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր

23200000-19756

Էլեկտրագազաեռակցողներ, ովքեր զբաղված են հատելով և ձեռքով եռակցելով, աշխատում են ինքնաշխատ և կիսաինքնաշխատ մեքենաներով` կիրառելով վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող հալանյութեր

23200000-19804

Մալուխի գծեր էլեկտրամոնտաժողներ, ովքեր մշտապես զոդում են կապարապատ մալուխ և պոլիէթիլենային ու պոլիքլորվինիլային թաղանթով պատված մալուխներ

23200000-19859

Մալուխի գիծ նորոգող և մոնտաժող էլեկտրամոնտյորներ, ովքեր մշտապես զոդում են կապարապատ մալուխ և պոլիէթիլենային ու պոլիքլորվինիլային թաղանթով պատված մալուխներ

23200000-19905

Ինքնաշխատ (ավտոմատ) և կիսաինքնաշխատ (կիսաավտոմատ) մեքենաներով էլեկտրաեռակցողներ, ովքեր աշխատանքի ժամանակ կիրառում են վտանգավորության 3-րդ դասից ոչ ցածր վնասակար նյութեր պարունակող հալանյութեր, ինչպես նաև աշխատում են կիսաինքնաշխատ մեքենաներով

23200000-19906

Ձեռքով եռակցող էլեկտրաեռակցողներ

23200000-23187

Վարպետներ և ավագ վարպետներ, ովքեր մաքրում են ամբարների, գլանանոթների և գլանատակառների ներսը

   

2130310

XXXI. ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

(XXXI բաժինն ուժը կորցրել է 24.02.2015 N 84-Ն)

(Հավելված N 2-ը փոփ. 24.02.2015 N 84-Ն)

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ